Рекомендуем ознакомиться

'Рабочая программа'
Целями освоения дисциплины «Математика» являются формирование общекультурных и профессиональных компетенций, определяющих готовность и способность ба...полностью>>
'Документ'
Беларуская мова: спецыяльная лексіка: Вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў усіх форм навучання ўсіх спецыяльнасцей БДУІР / Аўтары: Л.А. Бондар,...полностью>>
'Лекции'
«Новая» начинает публиковать газетную версию очередной публичной лекции Александра Аузана, прочитанной по традиции в клубе-кафе Bilingua в рамках прое...полностью>>
'Программа дисциплины'
Изучение курса «Сравнительный анализ хозяйственных систем» предполагает предварительное знакомство студентов с такими учебными дисциплинами, как «Фил...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Екологія та охорона природного середовища Вплив кислотних опадів на екосистеми Короткі теоретичні відомості

  Документ
  Вже більше ста років кислотні опади визнаються серйозною проблемою в індустріальних і прилеглих ним районах, але їх вплив на екосистеми був відмічений тільки близько 35 років тому, коли рибаки відмітили різке скорочення популяцій
 2. Програма Охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів Київської області на період до 2016 року м. Київ

  Документ
  Розроблено Програму “Охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів Київської області на період до 2016 року” та погоджено Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Київській області
 3. Міністерство освіти І науки україни одеський державний економічний університет екологічний менеджмент

  Документ
  II 21 Екологічний менеджмент: Навчальний посібник / За ред. В.Ф. Семенова, О.Л. Михайлюк . - Київ, Центр навчальної літератури, 2004.- 407 с. ISBN 966-8365-15-1
 4. “ основи екології та безпеки товарів народного споживання”

  Документ
  Методичний посібник розроблений для виконання самостійних робіт з предмету «Основи екології та безпеки товарів народного споживання» для студентів спеціальностей 5.
 5. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський технічний коледж одеської національної академії харчових технологій методичні вказівки

  Документ
  Методичний посібник розроблений для виконання самостійних робіт з предмету «Основи екології» для студентів спеціальностей 5.05060403 «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок», 5.
 6. Програма фахових вступних випробувань Знапряму "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" для кваліфікаційних рівнів "Магістр", "Спеціаліст"

  Документ
  Предмет і завдання курсу. Місце екології серед природничих наук та її роль у підготовці еколога. Завдання екології у вирішенні сучасних екологічних проблем.
 7. Б. В. Офіційні опоненти: Криштофорова Б. В., Стронський Ю. С. Тема дисертації " Патоморфологічні зміни у курей за еймеріозу " на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16. 00. 02 пат

  Автореферат
  Мовчан Тетяна Вікторівна. Науковий керівник – Ступень М.Г. Офіційні опоненти: Бистряков І.К., Мартин А.Г. Тема дисертації " Прогнозні моделі управління в галузі використання та охорони земельних ресурсів на регіональному рівні"
 8. Екологічна оцінка проектів видобутку корисних копалин

  Документ
  Додаток А. Концепція національної екологічної політики України на період до 2020 року (Схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р.
 9. Гуренкова Ольга Володимирівна Екологічна компетентність майбутніх фахівців навчально-методичний посібник

  Навчально-методичний посібник
  Рецензенти: Гончаренко С.У., доктор пед. наук, професор, дійсний член АПН України, головний науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих;
 10. О. О. Созінов (Інститут агроекології та біотехнології уаан) (1)

  Документ
  Суть проблеми, яка постала перед людством на сучасній стадії його еволюції, полягає саме в тому, що люди не встигають адаптувати свою культуру відповідно до тих змін, котрі самі ж вони і вносять у цей світ, і джерела цієї кризи —
 11. О. О. Созінов (Інститут агроекології та біотехнології уаан) (2)

  Документ
  Суть проблеми, яка постала перед людством на сучасній стадії його еволюції, полягає саме в тому, що люди не встигають адаптувати свою культуру відповідно до тих змін, котрі самі ж вони і вносять у цей світ, і джерела цієї кризи —
 12. Т. Є. Царик, В. В. Файфура Основи екології

  Документ
  4.6. Екологічні особливості галузевого використання природних ресурсів та екотехнологій. Екологічні проблеми і шляхи їх вирішення в галузях промисловості 33
 13. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей (3)

  Документ
  Навчальні програми для 5-10 класів шкіл для дітей зі зниженим слухом розроблено відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”, Державного стандарту базової і повної середньої освіти, на основі навчальних програм початкової
 14. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет european Credit Transfer System

  Документ
  що читають дисципліни на географічному факультеті I курс II курс III курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік напрямків, що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання і викладання,
 15. В. В. Молодиченко формування екологічної культури школярів навчально-методичний посібник

  Навчально-методичний посібник
  В методичному посібнику надані програми факультативних курсів з екології для учнів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ-ІІІ ступенів, розроблений пакет дидактичних матеріалів для проведення занять з використанням різноманітних
Страницы:

1