Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни (далее Программа здоровья) представляет собой комплексную программу формирования...полностью>>
'Лекция'
Главной причиной февральской революции является резкое ухудшение социально-экономического положения народа из-за вступления России в 1-ю мировую войну...полностью>>
'Документ'
«Самый ужасный бич человечества есть его узкое мировоззрение», – говорится в Учении «Живая Этика», данном людям в преддверии наступающей Эпохи Огня. Х...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Харківський інститут економіки ринкових (4)

  Документ
  РОЗРОБЛЕНО у відповідності до навчального плану, робочої програми навчальної дисципліни "Основи менеджменту" підготовки бакалавра з галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" за напрямом підготовки: 6.
 2. Освітні інновації в національному університеті водного господарства та природокористування каталог Європейська кредитно-трансферна система Рівне 2011

  Документ
  О-72 Освітні інновації в НУВГП: каталог /Уклад. С.М.Гончаров, С.Я.Зубілевич, Т.А.Костюкова; відповідальний редактор С.М.Гончаров. – Рівне: НУВГП, 2011.
 3. Податковий кодекс україни (1)

  Кодекс
  1.1. Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків
 4. №1: Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 9

  Документ
  У посібнику викладено теоретичні основи менеджменту. Для закріплення знань пропонуються тести, а для самоконтролю студентам дається ключ до відповіді на них.
 5. Національний університет водного господарства та природокористування В. П. Окорський Основи менеджменту Навчальний посібник Рівне 2009

  Документ
  У навчальному посібнику комплексно і системно висвітлено теоретичні питання ролі організації, як об’єкта управління, розкрито сутність, етапи розвитку, функції і методи, технологію менеджменту; управлінські рішення та підходи до їх
 6. Черкаський інститут банківської справи (5)

  Документ
  Бібліографічний покажчик , що пропонується вашій увазі , допоможе без значних витрат часу отримати вже систематизовану інформацію про нові надходження до бібліотеки у ІІІ кварталі 2011 року.
 7. Навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь (2)

  Документ
  Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази на­вчального закладу. Залучення додаткових джерел фінансування навчально­го закладу та їх раціональне використання .
 8. Загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв)

  Документ
  РОЗДІЛ ІІ. Управління інноваційними процесами в гімназії. Навчально-методична робота з педагогічними кадрами. Наради та засідання за участю директора.
 9. 1. Основні форми зовнішньоекономічної діяльності 38 Тема Зовнішньоекономічний комплекс України 38

  Документ
  Методичні вказівки до семінарських занять і організації самостійної роботи з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність» (для студентів 4 курсу спеціальностей 6.
 10. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямком підготовки 0502 "Менеджмент"

  Методичні рекомендації
  Основи зовнішньоекономічної діяльності: Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямком підготовки 0502 “Менеджмент”.
 11. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямом підготовки 0502 «Менеджмент» Харків хнамг 2006

  Методичні рекомендації
  Міжнародні економічні відносини: Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямом підготовки 0502 «Менеджмент».
 12. 10 Інтерактивні технології кооперативного навчання

  Документ
  Групова (кооперативна) робота студентів організовується на практичних, семінарських та лабораторних заняттях. Це може відбуватися одразу після організаційного викладу викладачем навчального матеріалу, на початку нового заняття замість
 13. Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства навчально методичний посібник з вивчення курсу «фінансовий менеджмент»

  Навчально-методичний посібник
  Навчально-методичний посібник з вивчення курсу „Фінансовий менеджмент” / Авт.: Торкатюк В.І., Момот Т.В., Кадничанський М.В. - Харків: ХНАМГ, 2006.- 90 с.
Страницы:

5