Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
1. Принять к сведению, что приказом Минтопэнерго России от 18.06.98 № 214 утверждены Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций газов...полностью>>
'Документ'
17-18 марта 1 года в Смоленской областной научной универсальной библиотеке при активном содействии Администрации Смоленской области проведена Всеросс...полностью>>
'Документ'
Мы не только написали эту книгу - мы ее прожили. В книге "Ваш ребенок" мы делимся собственным опытом - мы вырастили восемь своих детей и за...полностью>>
'Документ'
BRASILIA (Reuters) - It's too soon to say whether ethanol will help slow global warming, the head of the United Nations Environment Program said on Mo...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (2)

  Документ
  3.3. Проблеми створення інвестиційних фондів та компаній, довірчих товариств, недержавних пенсійних фондів та інших фінансових установ в Україні та особливості ліцензування їх операцій
 2. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (6)

  Документ
  Бурхливий розвиток вітчизняної фінансово-господарської сфери, інвестиційна активність, фінансова глобалізація, проникнення електронної комерції у грошовий обіг, поширення нових кредитно-грошових механізмів у господарській діяльності,
 3. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (16)

  Документ
  Актуальність теми. Спрямованість державної політики на розбудову правової та соціальної держави, формування системи суспільних інститутів, які утворюють громадянське суспільство, обумовлюють корінні зміни у сфері правового регулювання.
 4. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (28)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Відповідно до ст. 13 Конституції України держава взяла на себе обов’язок забезпечувати соціальну орієнтацію економіки. В юридичній літературі 90-х років минулого століття обґрунтовано підкреслювалося,
 5. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (4)

  Документ
  Актуальність дослідження обумовлена необхідністю подальшого розвитку вітчизняної доктрини щодо правового регулювання інформаційних відносин та потребою у всебічному з’ясуванні можливостей юридичного впливу з боку держави на нове технологічне
 6. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (11)

  Документ
  Актуальність теми. У наш час, коли відбувається великомасштабна зміна соціального буття, переоцінка цінностей, норм діяльності і поведінки людей у зв’язку з переходом до ринкових відносин, інтеграції в європейський соціокультурний
 7. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (14)

  Документ
  Актуальность темы исследования. Становление и развитие процессов интеграции в мировой экономике, создание открытого экономического пространства с обеспечением свободного движения товаров и услуг, стремление Украины укрепить свое положение
 8. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (23)

  Документ
  Розділ 2. Відмежування перевищення меж необхідної оборони від стану необхідної оборони й умисного вбивства, вчиненого при перевищенні меж необхідної оборони,
 9. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (25)

  Документ
  Актуальність теми. Згідно Конституції України забезпечення економічної безпеки України є однією з найважливіших функцій держави, справою всього Українського народу (ч.
 10. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (29)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Економічні реформи, що проводяться в Україні та спрямовані на встановлення і розвиток ринкової системи господарювання, зумовлюють не лише структурні зміни в економічній системі, а й принципові зміни в законодавстві.
 11. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (33)

  Документ
  1.1. Поняття, сутність, органи державного контролю, специфіка Державного контролю у сфері захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій 11
 12. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (37)

  Документ
  1. Актуальність теми дослідження, зв'язок роботи з науковими програмами. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (ст.
 13. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (39)

  Реферат
  Актуальность темы. Одним из ключевых вопросов в сфере правового регулирования хозяйственной деятельности является обеспечение посредством права разумного баланса интересов субъектов хозяйствования и государства в целом.
 14. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (3)

  Документ
  Актуальність теми. Період розвитку України, що настав одразу після падіння радянського режиму, в теоретичній та історичній науці викликав багато суперечок, починаючи вже з назви.
 15. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (5)

  Документ
  3.1.3. Провокація злочину і виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації 145
Страницы:

1