Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В 2008-2009 и 2009-2010 учебных годах мне довелось работать в старших класса, обучающихся по технологическому профилю. Этот профиль предполагает 4 ча...полностью>>
'Документ'
Змістовна та формалізована постановки задачі прийняття рішень. Етапи прийняття рішень. Структура множини альтернатив. Методи та алгоритми чисельного ...полностью>>
'Анализ'
В 2010 – 2011 учебном году к государственной (итоговой) аттестации были допущены 68 выпускников 9-х классов. Все 68 выпускников успешно сдали экзамен...полностью>>
'Анализ'
Анализ дискриминантных функций в оценке лабораторных показателей у детей с пищевой аллергией при остром вирусном гепатите В / Л. С. Калагина [ и др.] ...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Для заказа доставки работы

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Нормативні положення цивільного законодавства України постійно розвиваються та вдосконалюються. Тенденція оновлення є характерною і для системи нормативно-правових актів, положення яких забезпечують
 2. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (6)

  Документ
  Бурхливий розвиток вітчизняної фінансово-господарської сфери, інвестиційна активність, фінансова глобалізація, проникнення електронної комерції у грошовий обіг, поширення нових кредитно-грошових механізмів у господарській діяльності,
 3. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (11)

  Документ
  Актуальність теми. У наш час, коли відбувається великомасштабна зміна соціального буття, переоцінка цінностей, норм діяльності і поведінки людей у зв’язку з переходом до ринкових відносин, інтеграції в європейський соціокультурний
 4. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (2)

  Документ
  3.3. Проблеми створення інвестиційних фондів та компаній, довірчих товариств, недержавних пенсійних фондів та інших фінансових установ в Україні та особливості ліцензування їх операцій
 5. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (16)

  Документ
  Актуальність теми. Спрямованість державної політики на розбудову правової та соціальної держави, формування системи суспільних інститутів, які утворюють громадянське суспільство, обумовлюють корінні зміни у сфері правового регулювання.
 6. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (23)

  Документ
  Розділ 2. Відмежування перевищення меж необхідної оборони від стану необхідної оборони й умисного вбивства, вчиненого при перевищенні меж необхідної оборони,
 7. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (25)

  Документ
  Актуальність теми. Згідно Конституції України забезпечення економічної безпеки України є однією з найважливіших функцій держави, справою всього Українського народу (ч.
 8. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (26)

  Документ
  Об’єктивні ознаки основного складу незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч.
 9. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (28)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Відповідно до ст. 13 Конституції України держава взяла на себе обов’язок забезпечувати соціальну орієнтацію економіки. В юридичній літературі 90-х років минулого століття обґрунтовано підкреслювалося,
 10. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (29)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Економічні реформи, що проводяться в Україні та спрямовані на встановлення і розвиток ринкової системи господарювання, зумовлюють не лише структурні зміни в економічній системі, а й принципові зміни в законодавстві.
 11. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (33)

  Документ
  1.1. Поняття, сутність, органи державного контролю, специфіка Державного контролю у сфері захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій 11
 12. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (37)

  Документ
  1. Актуальність теми дослідження, зв'язок роботи з науковими програмами. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (ст.
 13. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (3)

  Документ
  Актуальність теми. Період розвитку України, що настав одразу після падіння радянського режиму, в теоретичній та історичній науці викликав багато суперечок, починаючи вже з назви.
 14. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (4)

  Документ
  Актуальність дослідження обумовлена необхідністю подальшого розвитку вітчизняної доктрини щодо правового регулювання інформаційних відносин та потребою у всебічному з’ясуванні можливостей юридичного впливу з боку держави на нове технологічне
 15. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (5)

  Документ
  3.1.3. Провокація злочину і виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації 145
Страницы:

1