Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
ОК-4. Способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы ...полностью>>
'Документ'
ВИЧ-инфекция остается беспрецедентной по своим размерам глобальной проблемой. Никому не известный 30 лет назад ВИЧ унес жизни 25 миллионов человек в ...полностью>>
'Документ'
о проведении пострегистрационного клинического исследования препарата «Коллахит –ФА» в лекарственной форме – пластина 60х100 мм для наружного примене...полностью>>
'Сказка'
Оказывается, наш мир имеет много уровней. Большинство из нас знает только несколько из них. Иногда под воздействием различных ситуаций (духовные прак...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Держава у політичній системі

  Документ
  Держава — основний і найважливіший інститут політичної системи суспільства. Той факт, що держава володіє суверенною владою, і визначає верховенство її щодо всіх інших організацій.
 2. Держава І право у період відродження

  Документ
  Революційна ситуація у Російській імперії визріла за умов російського самодержавно-поліційного режиму та світової соціально-економічної, політичної і національної кризи, яка призвела до першої світової війни 1914-1918 рр.
 3. Держава І право українських земель у складі великого князівства литовського та речі посполитої

  Документ
  Татаро-монгольська навала, князівські міжусобиці і свавілля великого боярства послабили, а згодом спричинились до остаточного розпаду Київської Русі. Найпершою відокремилась Галичина (у середині 11 ст.
 4. Держава І право україни у період козацько-гетьманської доби (середина 17 – кінець 18 ст.)

  Документ
  За Березневими статтями 1654 р. Україна увійшла до складу Росії фактично як автономне державне утворення – її суверенітет обмежувався визнанням верховенства над собою царської влади, статус України визначала Російська держава, гетьман
 5. Держава І право київської русі

  Документ
  У “Літописі Руському” (який містить “Повість временних літ”, “Київський літопис” і “Галицько-Волинський літопис”) тричі згадується назва “Україна”: під 1187 і 1189 рр.
 6. Держава у політичній системі суспільства

  Документ
  наявність території, тобто частини земної кулі, що відокремлена кордонами, на яку розповсюджуються повноваження держави і де проживає населення, усі громадяни даної держави;
 7. Держава І право україни у період народно-визвольної війни 1648-1654 рр

  Документ
  З початку народно-визвольної війни проти Речі Посполитої навесні 1648 р. розпочався період відродження Української держави. Передували воєнним подіям 1648-1654 рр.
 8. Держава І право західноукраїнських земель у складі австро-угорської імперії (1772-1918 рр.)

  Документ
  За першим поділом Речі Посполитої 1772 р. Австрійська монархія приєднала до свого складу Галичину, а за Кючук-Кайнарджійським мирним договором Росії з Туреччиною 1774 р.
 9. Держава І право західноукраїнської народної республіки (1918-1923 рр.)

  Закон
  Різке загострення соціально-економічних, політичних і національних суперечностей у першій світовій війні призвело до революційних вибухів у воюючих країнах – спершу у Росії (лютнева революція і жовтневий переверот 1917 р.
 10. Держава І право україни у складі російської імперії у першій половині 19 ст

  Документ
  Перша половина 19 ст. і у Росії, і в Україні характеризувалась розпадом феодально-кріпосницького ладу і формуванням капіталістичного укладу, а у середині 19 ст.
 11. Держава І право україни у складі російської імперії у другій половині 19 ст

  Документ
  Правову основу селянської реформи 1861 р. в Україні становили як спільні для всієї Російської імперії законодавчі акти, так і низка спеціально призначених для українських губерній указів і постанов.
 12. Держава сприяє консолідації

  Документ
  Період бурхливого національного відродження, який вже вкотре переживає Україна, супроводжується зростанням інтересу до історії, культури, духовних витоків народів.
 13. Держава І право: de lege praeteritA, instante, futura міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Держава і право: de lege praeterita, instante, futura: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Миколаїв, 27-28 листопада 2009 року. – Миколаїв: Іліон, 2009.
 14. Держава виконує свої функції за допомогою формування І використання бюджетних коштів

  Документ
  ПЕРЕДМОВАДержава виконує свої функції за допомогою формування і використання бюджетних коштів. Практичну дієвість бюджетної системи у розрізі фінансового функціонування забезпечує касове виконання державного бюджету за доходами і видатками.
 15. Держави, запорука майбутнього України

  Документ
  За роки незалежності на основі Конституції України [ 54к/9 -ВР] визначено пріоритети розвитку освіти, створено відповідну правову базу, здійснюється практичне реформування галузі згідно з Державною національною програмою "Освіта"
Страницы:

1