Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат диссертации'
Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Омская государственная медицинская академия Феде...полностью>>
'Документ'
The main principle of marketing is the needs satisfaction. The sphere of security services satisfies one of the basic needs – security, which is conn...полностью>>
'Документ'
Родоначальником всего живого и божественного в египетской религии считается бог Атум. Согласно легенде он появился из хаоса. Затем он создал первую бо...полностью>>
'Документ'
Мария Каспаровна родилась в сибирском городе Тобольске, в большой семье. Отец её – окружной начальник Каспар Иванович Эрн был родом из Финляндии. Жен...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Вісник львівського університету філософські науки (1)

  Документ
  Висвітлено актуальні філософські, політологічні, культурологічні та психологічні проблеми розвитку духовного світу людини, проаналізовано його місце та значення для становлення громадянського суспільства, сучасного державотворчого процесу в Україні.
 2. Вісник львівського університету філософські науки (2)

  Документ
  Висвітлено широкий спектр філософських, культурологічних, політологічних і психологічних досліджень духовного світу людини, її свободи та самоствердження у динамічному та глобалізованому світі.
 3. Вісник львівського університету філософсько-політологічні студії (1)

  Документ
  Висвітлено актуальні проблеми методології політичної науки, проаналізовано стан розвитку політичної науки та сучасні теоретико-методологічні напрями дослідження політичних процесів та інститутів в Україні.
 4. Вісник львівського університету філософсько-політологічні студії (2)

  Документ
  Висвітлено актуальні проблеми методології політичної науки, проаналізовано стан розвитку політичної науки та сучасні теоретико-методологічні напрями дослідження політичних процесів та інститутів в Україні.
 5. Вісник львівського університету visnyk LVIV university філософські науки. 2005. Вип. С. 9-16 Philos. Sci. 2005. N p. 9-16 філософія

  Документ
  Розглянуто концепти свободи з погляду на їх розгортання в історії філософії та в суспільних практиках. Обґрунтовано зв'язок між уявленнями про свободу та формами самоздійснення, самовдосконалення і самовизначення особи.
 6. Вісник Львівського університету. Серія журналістика. 2003. Вип. 23. 297 с

  Документ
  Розглянуто найактуальніші проблеми мови й стилю, теорії і практики засобів масової інформації, культури мови періодичних видань, ефірного мовлення, а також важливі питання української публіцистики, історії журналістики тощо.
 7. Вісник львівського університету visnyk LVIV university філософські науки. 2003. Вип. С. 216-224 Philos. Sci. 2003. N p. 216-224 культурологія

  Документ
  Проаналізовано суспільно-політичні погляди М. Міхновського, розвиток української національної ідеї в його науково-теоретичній спадщині, намагання втілити її в практику українського державотворення під час національно-демократичної
 8. Вісник львівського університету visnyk LVIV university філософські науки. 2004. Вип. С. 93-104 Philos. Sci. 2004. N 6 P. 93-104

  Документ
  Досліджено вплив гегелівської філософії на формування російської філософії права і філософії історії. Розглянуто діяльність правознавців К. Неволіна, П.
 9. Вісник львівського університету visnyk LVIV university філософські науки. 2006. Вип. С. 46-55 Philos. Sci. 2006. N p. 46-55

  Документ
  Досліджено проблему ґендерного спілкування, що розкривається як самостійний процес взаємодії та взаємозв’язку. Виокремлено важливість ґендерного просвітництва на основі нових методологічних підходів та переосмислення відношення “жінка – чоловік”.
 10. Вісник львівського університету visnyk LVIV university філософські науки. 2004. Вип. С. 41-48 Philos. Sci. 2004. N 6 P. 41-48

  Документ
  Аналізуються особливості розвитку науки і техніки як визначальних парадигмальних чинників європейської цивілізації. Обґрунтовується важлива роль духовних факторів в побудові нової гуманістично-стверджувальної етики виживання людства
 11. Вісник львівського університету visnyk LVIV university філософські науки. 2004. Вип. С. 220-229 Philos. Sci. 2004. N p. 220-229

  Документ
  На початку курсу на перебудову партійне і державне керівництво СРСР ще не передбачало гостроти національного питання в багатонаціональній державі. Залишалися теза про розв’язання націо­нального питання в СРСР і положення про радянський
 12. Міністерство освіти та науки україни львівський національний університет імені івана франка ю. Шведа “історія та теорія політичних партій ” Навчально-методичний посібник львів – 2010

  Навчально-методичний посібник
  Курс “Історія та теорія політичних партій” є обов’язковим навчальним курсом, який вивчається студентами ІІІ курсу Філософського факультету спеціальності ”політологія”.
 13. О. М. Кривуля, доктор філософських наук, професор ректор Хар

  Книга
  У монографії викладений історико-філософський аналіз поглядів європейських мислителів на асоціальну девіантну особистість, сутність, мету, зміст та форму виправного впливу на неї.
 14. Львівський державний університет внутрішніх справ (2)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Проблема взаємозв’язку людини і права є однією з найбільш актуальних у філософії права. Вона включає в себе дослідження сутності, природи та призначення людини, її сучасного та майбутнього буття, а також
 15. Курс "Теорія політичної системи" є обов’язковим навчальним курсом, який вивчається студентами ІІІ курсу Філософського факультету спеціальності "політологія". Курс розрахований на 36 годин І вивчається у першому семестрі навчального року. Метою курсу

  Документ
  Курс “Теорія політичної системи” є обов’язковим навчальним курсом, який вивчається студентами ІІІ курсу Філософського факультету спеціальності ”політологія”.
Страницы:

1