Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Правильное питание обеспечивает жизнедеятельность и развитие человеческого организма, его физическую и умственную работоспособность, выносливость и в...полностью>>
'Документ'
В рамках данной статьи были проанализированы основные параметры, которые характеризовали российский рынок межбанковского кредитования (МБК), начиная ...полностью>>
'Реферат'
Сьогодні електронні цифрові технології у сполученні з Інтернетом (і технологіями наступного покоління інформаційних мереж) визначають майбутнє комунік...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится 19 сентября 2011 г. в 1200 час. на заседании диссертационного совета ДМ 212.162.05 при ГОУ ВПО «Нижегородский государственный архите...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Відомість розподілу витрат з утримання й експлуатації машинно-тракторного парку за 20 р

  Документ
  посівних машин та інших знарядь тракторів та облад-нання до них ком-байнів ґрунто-обробних, посівних машин та інших знарядь дебет кредит 1 3 4 5 7 8 9 10 11 1 13 14 15 1 Всього Відомість склав Головний бухгалтер
 2. І нформац І я про стан організаційно-кадрової роботи, соціально-економічний І культурний розвиток та суспільно-політичну ситуацію у Волочиському районі за 2010 рік

  Документ
  За звітний період управління та відділи райдержадміністрації вели відповідну роботу по дальшому удосконаленню форм та методів організаційно-масової роботи, зміцненню соціально-економічного та культурного розвитку району.
 3. Міністерство аграрної політики України (7)

  Документ
  Правдюк Н.Л., Бурко К.В., Остапчук О.В. Управлінський облік: методичні вказівки і завдання для самостійної роботи студентами заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” 6.
 4. Економіка підприємств Покропивний Поняття, цілі І напрямки діяльності підприємства

  Документ
  Поняття і цілі діяльності. Будь-яке суспільство для забезпечен­ня нормального (достатньо комфор­тного) рівня своєї життєдіяльності здійснює безліч видів конкретної праці.
 5. За редакцією Заслуженого діяча науки І техніки України, академіка апрн україни, доктора юридичних наук, професора О. О. Погрібного

  Документ
  У підручнику докладно розглянуті умови та порядок створення та фун­кціонування суб'єктів аграрних правовідносин, питання права власності їх на землю, розкриті умови та порядок набуття і користування земельними ділянками, реалізації
 6. Міністерство аграрної політики україни вінницький державний аграрний університет (2)

  Документ
  Правдюк Н.Л., Бурко К.В., Остапчук О.В. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності 6.
 7. Міністерство аграрної політики та продовольства україни державний вищий навчальний заклад «херсонський державний аграрний університет» (2)

  Документ
  Матеріали науково-практичної інтернет–конференції магістрів економічного факультету спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит». ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» – ред.
 8. Аграрного права (1)

  Документ
  Одним із напрямів аграрної реформи в Україні є зміна суті й ха­рактеру відносин власності на землю та майно, реформування тру­дових відносин у сільськогосподарських підприємствах недержав­ної форми власності, що потребує адекватного
 9. Земельне та аграрне право

  Документ
  Необхідно зупинитися на розвитку земельних правовідносин, на етапах розвитку права власності, землеробства в Україні. Розвиток землеробства характеризується такими періодами:
 10. Хііі международная научно-практическая конференция «Идеи академика Вернадского и научно-практические проблемы устойчивого развития регионов»

  Документ
  Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (протокол ВР № 9 від 04.07.2011 р.). Збірник публікує матеріали, що містять нові теоретичні та практичні результати в галузях
 11. Інформація про хід виконання протокольних доручень, наданих за результатами проведених зустрічей керівництва Уряду із всеукраїнськими профспілками та профоб’єднаннями

  Документ
  Інформація про хід виконання протокольних доручень, наданих за результатами проведених зустрічей керівництва Уряду із всеукраїнськими профспілками та профоб’єднаннями
 12. 1 Стан навколишнього природного середовища та прогноз його змін до 2020 року. 9

  Документ
  5.3.1. Концентрація матеріальних та фінансових ресурсів на провадженні наукових досліджень і розробок з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 190
 13. 1 Стан навколишнього природного середовища та прогноз його змін до 2020 року. 8

  Документ
  5.3.1. Концентрація матеріальних та фінансових ресурсів на провадженні наукових досліджень і розробок з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 146
 14. Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств Загальні положення

  Методичні рекомендації
  1.1. Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств (далі – Методичні рекомендації) розроблені Міністерством аграрної політики України відповідно до вимог:
 15. Національна академія наук України Міністерство освіти та науки України бюлетень

  Документ
  На сьогодні важливим для регіону засобом сприяння його соціально-економічному розвитку є створення та функціонування кластерних систем, тобто територіально-виробничих об’єднань підприємницьких структур, які інтегрують свої зусилля
Страницы:

1