Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Робоча програма складена асистентом кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування Н.С. Андрусяк відповідно до місця та значення д...полностью>>
'Программа'
Понятие, предмет, метод и принципы банковского права. Место банковского права в системе отраслей права. Соотношение банковского и гражданского, админ...полностью>>
'Памятка'
Вы почти достигли финишной прямой. Последний рывок – и Вы инженеры. Но и здесь, как и везде, нужно соблюдать правила игры. Иначе финиш может быть не ...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Від творчості вчителя до творчої особистості учня

  Документ
  Продовжуючи себе у своїх дітях, ми творимо не тільки людину. Ми творимо час. Дух часу, взаємини між людьми – все це залежить від того, які ми з вами, від того, яка школа, що їй народ довірив своє майбутнє.
 2. Методика формування творчої особистості учнів на уроках математики 2 Класифікація як прийом розвитку творчого мислення молодших школярів

  Урок
  Особливої актуальності на сучасному етапі розбудови нашої держави набувають проблеми формування творчої особистості. Одним з основних завдань української школи є виховання творчої особистості учня.
 3. Удк 373 015. 311: 78 Сергій Горбенко технологічний підхід до формування музично-творчої особистості учнів основної школи

  Документ
  У статті висвітлюються особливості, структурні компоненти і чинники музично-творчого процесу. На прикладі методу моделювання пропонується технологічний механізм реалізації процесу творчості.
 4. Методика формування творчої особистості при вивченні математики Роль гри та нестандартних уроків у підвищенні інтересу учнів до вивчення математики Реалізація міжпредметних зв'язків на уроках математики

  Урок
  Школа покликана якомога раніше виявити якості творчої особистості в учнів, і розвивати їх у всіх школярів, зважаючи, звичайно, на те, що діти народжуються з різними задатками творчості.
 5. План I. Вступ Сучасні освітні технології. II. Основна частина > Проект на уроці іноземної мови в контексті розвитку творчої особистості. а історія виникнення проекту

  Документ
  Перебудовчі процеси в Україні обумовили нові тенденції щодо розвитку освіти. З'явилась нагальна потреба суспільства в творчих, діяльних і обдарованих, інтелектуально і духовно розвинених громадянах.
 6. Творчий звіт учителя

  Документ
  Це форма методичної роботи, спрямована на пошук, підтримку і пропаганду прогресивного педа­гогічного досвіду вчителя, а також діяльності всього Педагогічного колективу з питань нових техно­логій, організації навчально-вихов­ної та
 7. Творча зустріч з письменником Пеуновим

  Документ
  Формування готовності педагога до розвитку обдарованості в сучасних умовах Заняття № 3 «Технології та методики розвитку творчого потенціалу обдарованої дитини»
 8. Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 20 квітня 2011 р. №462 ґрунтується на засадах особистісно орієнтовного І компетентісного підходів.

  Державний стандарт
  Традиційно мета шкільної освіти визначалася набором умінь, знань і навичок, якими має володіти учень. Сьогодні такий підхід виявився недостатнім. Науковці впевнено говорять про кризу «зувнівської» моделі освіти, називаючи серед її
 9. Кабінету Міністрів України "Назустріч людям", державною та регіональною програмами „Вчитель", на подальший розвиток змісту І форм післядиплом

  Диплом
  Робота Одеського обласного інституту удосконалення вчителів була спрямована на реалізацію освітньої політики, визначеної Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті, Указом Президента України “Про невідкладні заходи
 10. Програма проведення науково-дослідної та експериментальної роботи регіонального рівня з проблеми: "Формування духовності особистості на засадах традиційних християнських цінностей в умовах закладу освіти нового типу" Додаток 4

  Документ
  Жосан О.Е. Інноваційна діяльність гімназії. З досвіду роботи гімназії № 9 Кіровоградської міської ради / О.Е.Жосан. – Кіровоград : КОІППО ім. В.Сухомлинського, 2007.
 11. Інформаційно-методичні матеріали до семінарського заняття (1)

  Документ
  Педагогічна рада (інформаційно-методичні матеріали до семінарського заняття) /Укладачі: О.В.Козловська, Л.В.Уруська, В.І Уруський. - Тернопіль, ОКІППО, 2002.
 12. Комунальний заклад «запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «грані» запорізької обласної ради (2)

  Документ
  Більшість матеріалів, що ввійшли до цього випуску, були використані на засіданнях науково-методичної ради та педрадах Комунального закладу «ЗОЦ НТТУМ «Грані» ЗОР.
 13. Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти управлінська діяльність в загальноосвітньому навчальному закладі в умовах профільного навчання

  Диплом
  Ідея досвіду: Створення цілісної системи, у межах якої здійснюється диференційований підхід до навчання, формування умінь і навичок за обраним профілем професії, що передбачає врахування освітніх потреб, нахилів та здібностей учнів,
 14. О. В. Половенко Творчі групи в системі методичної роботи

  Диплом
  Матеріал посібника глибоко розкриває загальні положення щодо організації роботи творчих груп; основні види діяльності та основні етапи організації їх роботи.
 15. 2. Проведенню консультацій, підготовка засідань районних методичних об´єднань, творчих груп, семінарів-практикумів

  Практикум
  Науково-методична проблема: «Розвиток творчої ініціативи вчителя, пізнавальної якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження особистісного розвивального підходу до навчання і виховання».
Страницы:

1