Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
"Ростелеком" объявляет о начале предоставления услуг междугородной и международной связи конечным пользователям во всех регионах РФ с 01.01...полностью>>
'Доклад'
Функция государственного контроля (надзора) в части исполнения переданных полномочий Российской Федерацией в области образования осуществлялась в 201...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится 9 февраля 2009 г. в 10 час. на заседании Совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д. 212.063.02 при Государственном об...полностью>>
'Документ'
В тех случаях, когда речь идет о передаче какого-либо культурного опыта, встает вопрос о форме его передачи. Понимание ЗАДАЧИ как "единицы транс...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Виконавці (1)

  Документ
  1. Е 7/9 Д53 Дмитриева, Т. М. Сенсорная екология : учеб. пособ. - 2-е изд., перераб. и доп. / Дмитриева Т. М., Козлов Ю. П. - М. : РУДН, 2010. - 404 с.
 2. Виконавці (2)

  Документ
  Навчальний посібник містить 13 лекцій з основних розділів курсу теорії ймовірностей відповідно до програми підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів усіх спеціальностей фінансово-економічного профілю денної та заочної форм навчання.
 3. Виконавці (3)

  Документ
  1. Г В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [зб. наук. пр.]. - Л., 2011. № 700 : Хімія, технологія речовин та їх застосування - 483 с.
 4. Виконавці (4)

  Документ
  1. З 973 В75 Воробіенко, П. П. Телекомунікаційні та інформаційні мережі : підручник / П.П. Вороб1енко [та ін.]. - К. : САММ1Т-КНИГА, 2010. - 640 с. : іл .
 5. Виконавці (5)

  Документ
  1.* В11 Т89 Турманінова, Л. І. Практикум з вищої математики : навч. посіб. / Турманінова Л. 1., Доля О. В. - К. : Кондор, 2010. - 172с. - ISBN 978-966-35М45-0 - 1 прим.
 6. Виконавці (6)

  Документ
  1. В16 Б88 Бровка, Н. В. Математический анализ. Функции многих переменных и дифференциальные формы : учеб. пособ. / Н. В. Бровка, Л. П. Примачук. - Минск : БГУ, 2010.
 7. Виконавці (7)

  Документ
  1. Ж H45 Національний класифікатор України. «Класифікація видів економічної діяльності» (КВЕД). Станом на 10 грудня 2010 р. - К. : ЦУЛ, 2011. - 224 с.
 8. Виконавці (8)

  Документ
  1. *Ж6 З-41 Збожна, О. М. Основи технології : навч. посіб. - 3-є вид. змін, і доп. - Т. : Карт-бланш, 2010. - 486 с. - іл. - ІSBN 978-966-351-323-2 - Табл.
 9. Виконавці (9)

  Документ
  1. В1 В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [зб. наук. праць] . - Фізико-математичні науки . № 660 . - Львів, 2009 .
 10. Виконавці (10)

  Документ
  Курс "Основи хімічної екології" спрямований па формування знань про організацію навколишнього світу, спільність живої та неживої матерії, про сучасну екологічну ситуацію, що проявляється в загрозі виснаження природних ресурсів,
 11. Обсяги фінансування Програми визначити в межах затверджених бюджетних асигнувань та кошторису виконавців

  Документ
  З метою створення сприятливих умов для розвитку малого підприємництва, підвищення його ролі у процесах економічного зростання регіону, керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
 12. Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Дніпродзержинської міської ради Про здійснення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою

  Конкурс
  1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми.
 13. Обсяги фінансування Програми визначити в межах затверджених бюджетних асигнувань та в межах кошторису виконавців

  Закон
  З метою посилення ролі малого підприємництва у процесах економічного зростання, керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши подання облдержадміністрації та враховуючи висновки постійної комісії обласної
 14. Комплексна державна програма енергозбереження україни Перелік виконавців Держкоменергозбереження методологічне керівництво, загальна координація

  Документ
  4. ПРОГРАМА ПЕРШОЧЕРГОВИХ МАЛОВИТРАТНИХ ТА ПЕРСПЕКТИВ­НИХ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. ЗАВДАННЯ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАКТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 108
 15. План Людина як біологічний та соціальний суб'єкт > Соціально політичне середовище Техногенне середовище (техносфера) > Психологічні причини свідомого порушення виконавцями вимог безпеки

  Реферат
  Людина як частина природи є біологічним суб'єктом. Хоча за своєю тілесною будовою й фізіологічними функціями людина належить до тваринного світу, вона має якісні відмінності від тварин:
Страницы:

1