Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
1. Базовые понятия стандартной модели заложили ирландский экономист Ф. Эджуорт иамериканский экономист Г. Хаберлер. В классических теориях и теории с...полностью>>
'Решение'
1. Внести изменения в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Троицкого муниципального района на 2011год, утвержденный реше...полностью>>
'Закон'
В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российск...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. В роботі розглянуто метод функціонально вартісного аналізу, проаналізовано його переваги та недоліки. Запропоновано порівняльний аналіз традиційної системи обліку витрат та функціонально – вартісного аналізу

  Документ
  Abstract considers the activity – based costing, analyses its’ advantages and disadvantages. Comparative analysis of activity –based costing and traditional system of cost accounting is provided.
 2. Київський національний університет внутрішніх справ на правах рукопису Логвиненко Олена Іванівна

  Документ
  Актуальність теми. Сучасний стан людської цивілізації вивів екологічні проблеми на рівень глобальних. Від взаємостосунків людини з природою залежать перспективи життя на планеті.
 3. №1: Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 9

  Документ
  У посібнику викладено теоретичні основи менеджменту. Для закріплення знань пропонуються тести, а для самоконтролю студентам дається ключ до відповіді на них.
 4. Тема Організація науково-дослідної роботи у вищому навчальному закладі

  Документ
  Історія зародження та розвитку науки нараховує багато століть. Ще на зорі свого розвитку людство полюпшувало умови життя за рахунок пізнання і незначного перетворення навколишнього світу.
 5. Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності 000014 «Управління інноваційною діяльністю» усіх форми навчання

  Конспект
  Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності 8. 14 «Управління інноваційною діяльністю» усіх форми навчання / Укладач Ю.
 6. Київський національний університет імені тараса шевченка на правах рукопису мазур тамара вікторівна

  Документ
  2.4. Особливості правового режиму коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Порядок формування та використання коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 116
 7. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (3)

  Документ
  що читають дисципліни на географічному факультеті 8 I курс 8 ІІ курс 9 ІІІ курс 9 IV курс
 8. Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» На правах рукопису голов сергій федорович

  Документ
  Реформування економіки України потребує адекватних змін у системі бухгалтерського обліку, яка є основою інформаційного забезпечення користувачів для прийняття ними зважених управлінських рішень.
 9. Київського національного університету технологій та дизайну Науково-допоміжний бібліографічний покажчик ( анотований ) Випуск 1 ( 1998 2007 ) Київ кнутд 2008

  Документ
  Дисертації з фонду бібліотеки Київського національного університету технологій та дизайну / А.В. Голидьбіна, О.Ю. Кузнєцов, Т.Д. Крюкова та ін. – К. : КНУТД, 2008.
 10. Київський національний університет технологій та дизайну На правах рукопису Гращенко Ірина Семенівна

  Документ
  Адаптація міжнародного досвіду управління, активізації інноваційних процесів для реалізації інноваційно спрямованої моделі економічного зростання підприємств
 11. «european quality» сучасний вимір держави та права міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук, доцент (голова); Козаченко О.В. канд. юр. наук, доцент (заступник голови); Достдар Р.М. канд. юр. наук, доцент МНЦ ОНЮА; Ємельянова Л.
 12. Матеріали VI (XVIII) Всеукраїнської науково-практичної конференції Київ нтуу «кпі» 2010

  Документ
  Матеріали VІ (XVIII) Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 11-12 березня 2010 р.: тези доповідей / [редкол.: В.Г. Герасимчук (відпов. ред) та ін.].–К.: НТУУ «КПІ», 2010.
 13. Лізаційних процесів у світовій економіці матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції 26-28 квітня 2010 р м. Ужгород Ужгород, УжНУ, 2010

  Документ
  глобалізаційних процесів у світовій економіці [Текст]: Матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції: Ужгород,  26-28 квітня 2010 р. / М-во освіти і науки України, Ужгородський національний університет; відповід.
 14. З доповідей I міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання» / Ред

  Документ
  Збірка тез доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання» / Ред.
 15. Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова (1)

  Документ
  Аннотация. В докладе рассматривается вопрос стимулирования инновационного процесса на промышленных предприятиях Украины с примером использования положительного опыта США и Японии.
Страницы:

1