Рекомендуем ознакомиться

'Публичный отчет'
МКОУ ДОД ДМШ комплектует классы вновь поступивших из детей, проживающих на территории городского округа ЗАТО Свободный, а также по заявлению родителе...полностью>>
'Документ'
Обеспечение устойчивости и точности высотного здания - одна из главных задач экспериментальных исследований и натуральных наблюдений [1,3]. Автоматиз...полностью>>
'Программа'
Одобрена и рекомендована к утверждению Научно-методическим советом Учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИ...полностью>>
'Программа'
Автоматизированная система – система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологи...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Аспірантка кафедри філософії та методології науки кну ім. Т. Шевченка

  Документ
  До проблеми методології соціальних наук окреслилось два підходи. Фізикалістський підхід передбачав побудову всього знання, в тому числі й соціально-гуманітарного, за взірцем природничих наук, зокрема фізики, натомість інтерпретативістський
 2. Київський національний університет імені тараса шевченка науково-дослідна робота в київському національному університеті імені тараса шевченка: підсумки за 2010 рік І завдання на 2011 рік київ – 2011

  Документ
  Аналітична доповідь "Науково-дослідна робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2010 рік і завдання на 2011 рік" заслухана та схвалена на засіданні Комісії Вченої ради з організації
 3. Держава І право: de lege praeteritA, instante, futura міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Держава і право: de lege praeterita, instante, futura: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Миколаїв, 27-28 листопада 2009 року. – Миколаїв: Іліон, 2009.
 4. Випуск 75 Серія: філософські науки другі кулішеві читання з філософії етнокультури чернігів 2010

  Документ
  Редакційна колегія серії “Філософські науки”: доктори філософських наук Афанасьєв Ю.Л., Бондаренко В.Д., Левчук Л.Т., Личковах В.А., Мєднікова Г.С., Оніщенко О.
 5. Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах півдня україни

  Документ
  Дєдков М. В., канд. іст. наук, доцент, декан гуманітарного факультету, зав. кафедри українознавства Запорізького національного технічного університету (голова)
 6. Й суд миколаївської області управління юстиції в миколаївській області визначальні тенденції генезису державності І права збірник наукових праць миколаїв 2007

  Документ
  У збірнику наукових праць репрезентуються матеріали доповідей, які були представлені під час проведення пленарних і секційних засідань міжнародної науково-практичної конференції „Треті Прибузькі юридичні читання”, що відбувалася 23-24
 7. Вської області управління юстиції в миколаївській області право XXI століття: становлення та перспективи розвитку збірник наукових праць миколаїв 2006

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук (голова); Ємельянова Л.В. канд. юр. наук; Козляковський П.А. канд. пед. наук; Козаченко О.В. канд. юр. наук (заступник голови); Обручков Р.
 8. Секція 1 Роль політики в розробці та запровадженні

  Диплом
  Н.В.Наливайко, д.филос.н, проф., Ведущий научный сотрудник Института философии и права СО РАН, директор УМЦ философии образования НГПУ, главный редактор журнала «Философии образования» (РФ)
 9. Журналістика, філологія та медіаосвіта: у 2 т. Полтава: Освіта, 2009. 436 с

  Документ
  Степаненко М.І. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови, ректор Полтавського державного педагогічного університету імені В.
 10. Актовий зал червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

  Документ
  1130 – 1230 – пленарне засідання – актовий зал червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка; зустріч учасників конференції з організаційним комітетом
 11. Академії мистецтв (1)

  Документ
  А.В. Чебикін (голова), І.Д. Безгін, Ю.П. Богуцький, А.А. Бокотей, М.П. Мащенко, М.Ю. Рєзникович, В.Д. Сидоренко, М.А. Стороженко, О.С. Тимошенко, О.К.
 12. Оргкомітет конференції (1)

  Документ
  Директор межотраслевого центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки филиала ГОУ ВПО "Орловская региональная академия государственной службы" в г.
 13. Інститут економіки та промисловості нан м (2)

  Диплом
  Н.В.Наливайко, д.филос.н, проф., вед. н. сотр. Института философии и права СО РАН, директор УМЦ философии образования НГПУ, главный редактор журнала «Философии образования» (РФ);
 14. Гендерна мапа центрально-східної європи матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 21-22 квітня 2011 року) Суми 2011

  Документ
  Головний редактор - канд. філос. наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи Світайло Н.Д., відповідальний редактор - старший викладач Павленко В.
 15. Матеріали VI (XVIII) Всеукраїнської науково-практичної конференції Київ нтуу «кпі» 2010

  Документ
  Матеріали VІ (XVIII) Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 11-12 березня 2010 р.: тези доповідей / [редкол.: В.Г. Герасимчук (відпов. ред) та ін.].–К.: НТУУ «КПІ», 2010.
Страницы:

1