Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению под...полностью>>
'Программа'
Цель: ознакомить детей с рассказами В.А.Осеевой «Волшебное слово», «Хорошее», «Почему?», провести библиотечный урок – викторину, развивать внимание, н...полностью>>
'Документ'
В сборнике представлены тезисы победителей, призеров и участников очного этапа Пятой территориальной научно-практической конференции школьников «Юные...полностью>>
'Автореферат диссертации'
Работа выполнена в Федеральном государственном учреждении «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Актуальні проблеми економічних коливань в україні. Анотація

  Документ
  Вступ. Сьогодні ми живем в період бурхливого розвитку ринкової економіки та ринкових процесів в цілому. Тому світова криза – одне з найважливіших питань у розвитку ринкової економіки.
 2. Азаренкова Галина Михайлівна удк 336: 65. 012. 32 фінансові потоки економічних агентів: методологія та організація управління Спеціальність 08. 00. 08 Гроші, фінанси І кредит автореферат

  Автореферат
  Захист дисертації відбудеться “ ” 2007 р. о год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 55.081.01 в Українській академії банківської справи Національного банку України за адресою: 40030, м.
 3. Практикум з економічної теорії для студентів інженерних спеціальностей київ 2008

  Практикум
  Підготовлений посібник є спробою викладу загальної економічної теорії у формі структурних, структурно-логічних схем, категоріальних таб­лиць (блоків, моделей) з розкриттям змісту головних категорій, рис, функцій, законів, вузлових питань.
 4. Вища школа менеджменту кримський інститут бізнесу консалтингово-конфліктологічний центр центр розвитку освіти, науки та інновацій стратегія розвитку україни у глобальному середовищі (1)

  Документ
  Стратегія розвитку України у глобальному середовищі / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 13-15 листопада 2009 р. – Т. І. - Сімферополь: ВіТроПринт, 2009.
 5. Анотації дисциплін напряму підготовки «комп’ютерні науки» навчальний план

  Документ
  5 з, 1,3 7 Об’єктно-орієнтоване програмування 34 9,5 ,4 3 8 Системний аналіз та розробка програмного забезпечення 198 7 8 9 Екологія 54 7 Цикл дисциплін загально-професійної та професійно-практичної підготовки 1 Електротехніка та електроніка
 6. Анотації дисциплін напряму підготовки "Системна інженерія"

  Документ
  Мета курсу: Сформувати у студентів науковий погляд на фізичні процеси у світі, закласти у їхній свідомості теоретичні основи класичної механіки та молекулярної фізики.
 7. Анотації дисциплін напряму підготовки безпека інформаційних І комунікаційних систем

  Документ
  4 5 Інформаційні технології: Комп’ютерні основи 108 3 7 Об’єктно–орієнтоване програмування 189 5 3 8 Алгоритмічні мови та програмування 1 1 9 Інженерна і комп’ютерна графіка 108 3 4 10 Дискретна математика 1 5 1 11 Теорія ймовірностей
 8. Курс лекцій за загальною та галузевою складовими підвищення кваліфікації керівників І спеціалістів державної служби зайнятості за загальною редакцією В. Г. Федоренка, доктора економічних наук, професора

  Курс лекцій
  В. М. Баришніков, канд. техн. наук, доц. (2.4, 2.5); О.М. Букраба, канд. соц. наук (3.3); Голишкіна Л.І. (3.4); О.Д.Гудзинський, д-р. екон. наук, проф.
 9. Кримський інститут бізнесу університету економіки та управління самарський інститут бізнесу та менеджменту центр розвитку освіти, науки та інновацій сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку (1)

  Документ
  Сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 24 грудня 2010 р. – Відп.
 10. Програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" Перелік спеціальних навчальних дисциплін для підготовки бакалавра з економічної та соціальної географії

  Документ
  Курс “Основи суспільної географії” вивчається у першому семестрі 1 курсу: всього 108 годин, в т. ч. – 36 годин лекцій, 18 годин семінарських занять, 54 години самостійної роботи.
 11. Регулювання валютного курсу в україні в умовах глобалізації

  Автореферат
  Захист відбудеться “ “ 2009 року о 14 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.855.01 Національного університету державної податкової служби України за адресою: 08201, м.
 12. Науково-практичної інтернет-конференції економічна політика країн єс 17 жовтня 2011 р., Донецьк м. Донецьк 2011 р. Ббк 65. 050. 11 Е 40

  Документ
  Е 40 Економічна політика країн ЄС : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 17 жовт. 2011 р. м. Познань, Польша / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец.
 13. Загальна характеристика роботи актуальність теми (11)

  Документ
  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Основною ціллю монетарної політики є забезпечення стабільності національної грошової одиниці, що є необхідною передумовою сталих та високих темпів економічного зростання в довгостроковому періоді.
 14. Україна міністерство аграрної політики україни вінницький державний аграрний університет

  Документ
  Вдовенко Л.О., к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Фурман І.В., асистент кафедри фінансів та кредиту, Марценюк-Розарьонова О.В. / Фінанси. Методичні вказівки для виконання індивідуального навчально-дослідного завдання для
 15. Павлик Христина Богданівна удк 330. 101. 541: 339. 132] (477) макроекономічний аналіз сукупної пропозиції в україні спеціальність 08. 00. 01 економічна теорія та історія економічної думки автореферат

  Автореферат
  Актуальність теми. Суперечлива і непослідовна макроекономічна політи-ка урядів України у поєднанні з успадкованими несприятливими умовами призвели до того, що трансформаційний спад тривав майже десять років, а сукупна пропозиція значно зменшилась.
Страницы:

1