Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Современная школа должна готовить людей, умеющих не только жить в гражданском обществе и правовом государстве, но и создавать их. Сегодня как никогда...полностью>>
'Решение'
7. Постановление Правительства РФ № 468 от 21.06.10 «О проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитальног...полностью>>
'Документ'
Выработать у студентов систему знаний в сфере правового регулирования малого предпринимательства, знание действующего законодательства и умение приме...полностью>>
'Документ'
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Методичні рекомендації щодо змісту варіативної складової робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів області

  Методичні рекомендації
  У 2011/2012 н.р. робочі навчальні плани для початкової школи складаються за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.
 2. Р. С. Балакірєва конституційне право україни

  Документ
  Проголошення 16 квітня 1990 р. Верховною Радою УРСР Дек­ларації про державний сувсрсніїсі країни, схвалення всенародним юлосуваиням І і рудня 1991 р. Акту проголошення неза.
 3. Міністерство освіти та науки автономної республіки крим центр розвитку освіти, науки та інновацій самарський інститут бізнесу та управління кримський інститут бізнесу освіта та наука в умовах глобальних викликів

  Документ
  Освіта та наука в умовах глобальних викликів / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 11-13 червня 2010 р. – Сімферополь-Судак: ВіТроПринт, 2010.
 4. Академія педагогічних наук України Інститут вищої освіти

  Документ
  Актуальність теми. На постіндустріальному етапі розвитку суспільства великої ваги набувають уміння швидко орієнтуватися в інформаційних потоках, приймати усвідомлені відповідальні рішення, визначати власну позицію на основі морально-етичних
 5. Рекомендовано Вченою радою Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В

  Диплом
  Збірник статей підготовлено на основі доповідей учасників Всеукраїнського семінару „Економіка освіта та освітня діяльність”. Думки і концепції, запропоновані у цьому збірнику, – і новаторські, і традиційні, – в усьому своєму розмаїтті
 6. 18. 05. 2010 №31/183

  Документ
  Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 р. № 357 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.
 7. Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту Державний інститут розвитку сім’ї та молоді національний звіт

  Документ
  (а) Політика держави, національне законодавство, що сприяє здійсненню прав дитини, закріплених у Конвенції; зміни у національному законодавстві відповідно до принципів та положень Конвенції 6
 8. Нацiональна юридична академiя україни iменi ярослава мудрого на правах рукопису любченко павло миколайович

  Документ
  Актуальність дослідження. Загальною ознакою для більшості країн в третьому тисячолітті став пошук шляхів соціально-економічної, політичної, правової й духовної трансформації.
 9. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни "історія вчень про державу та право" (за вимогами кредитно-модульної системи навчання) для бакалаврів у галузі знань «Право»

  Документ
  Історія вчень про державу та право: Навчально-методичний комплекс (за вимогами кредитно-модульної системи навчання) / С.Д. Гусарєв., Г.Г. Потапов., С.П.
 10. На шляху до українського відродження: Розробки уроків, позакласних заходів та дитячі творчі роботи, присвячені 20-й річниці незалежності України /Укладачі: Ю. В

  Урок
  На шляху до українського відродження: Розробки уроків, позакласних заходів та дитячі творчі роботи, присвячені 20-й річниці незалежності України /Укладачі: Ю.
 11. Інститут інноваційних технологій І змісту освіти (1)

  Диплом
  Направляємо на допомогу організаторам Всеукраїнських учнівських олімпіад та їх учасникам анотований огляд навчальної та науково-методичної літератури щодо питань роботи з обдарованою учнівською молоддю.
 12. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет науково-дослідна діяльність Бердянського державного педагогічного університету у 2010 році

  Документ
  Бердянський державний педагогічний університет був заснований у 1932 році згідно з наказом Народного комісаріату освіти України та діяв як інститут соціального виховання.
 13. Архівні зібрання України

  Документ
  Державний архів м. Києва репрезентує довідник “Фонди Державного архіву міста Києва. Том ІІ. Анотований реєстр описів фондів радянського періоду та періоду незалежності України”.
 14. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011/12 навчальному році (1)

  Методичні рекомендації
  Шкільна історична освіта спрямована не тільки на те, щоб допомогти учням засвоїти систему наукових знань, а й щоб сформувати в них здатність творчо мислити, аргументовано обстоювати власну думку.
 15. Укра ї н а мелітопольська районна державна адміністрація запорізької області відділ освіти

  Документ
  Відділ освіти Мелітопольської райдержадміністрації звертає Вашу увагу на забезпечення виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 27.