Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Настоящим подтверждаю, что представленная мною работа по теме «Клонирование» является результатом моего личного труда и не скопирована (целиком или ч...полностью>>
'Документ'
19 сентября 2003 г. в Берлине Россия присоединилась к европейской инициативе по гармонизации систем образования, начатой Болонской декларацией 1 г. На...полностью>>
'Реферат'
В начале 90-х годов в России начались рыночные преобразования. Реформированию были подвергнуты все сферы экономической жизни общества. Особенное вним...полностью>>
'Документ'
Расселение большинства афганских этнических киргизов на территории Афганистана, относится в основном к 1930-м гг. Хотя в литературе нашли отражение и ...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Івана Франка "затверджую"

  Методичні рекомендації
  В умовах економічної кризи на Україні, обмеженої діяльності підприємств і тимчасового зниження потреби у спеціалістах у значній мірі порушились зв’язки вищих навчальних закладів з підприємствами та організаціями.
 2. Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет імені Івана Франка (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" І "магістр") (1)

  Документ
  Вступні випробовування проводяться на основі переліку питань, передбачених навчальними програмами професійно-орієнтованих дисциплін навчального плану спеціальності “Політологія” (6.
 3. Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет імені Івана Франка (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" І "магістр") (2)

  Документ
  Вступні випробовування проводяться на основі переліку питань, передбачених навчальними програмами професійно-орієнтованих дисциплін навчального плану спеціальності “Політологія” (6.
 4. Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка

  Документ
  22. Французька драматургія XVIII ст. Поява міщанської драми як прояв світоглядної катини Просвітництва. Д. Дідро – драматург і теоретик драми. Творчість Вольтера.
 5. “Затверджую” (4)

  Документ
  семінарські заняття 1 семестр семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр семестр 7 семестр 8 семестр 9 семестр 10 семестр наст зим. літ- ня зимова літ- ня зимова літ- ня зимова літ- ня зимова літ- ня 1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної
 6. Відповідальному секретареві Приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка

  Документ
  41. Особливості драматургічної творчості Лесі Українки. Новаторство в царині жанрів. Місце та значення у формуванні засад модерного українського театру.
 7. Львівський національний університет імені івана франка на правах рукопису

  Документ
  Особливості договірного механізму інтеграції, здійснюваної в Європейському Союзі (далі Євросоюз), дістали відображення в характерних рисах інституційного механізму цього об’єднання.
 8. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямком підготовки 040104 Географія, спеціальністю Географія. Львів, лну імені Івана Франка, 2010. 21 с. Розробник

  Документ
  Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямком підготовки 6.040104 – Географія, спеціальністю – Географія. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2010.
 9. Частина 1 Автор оригінальних та упорядник законспектованих текстів Валерій стеценко львів Видавничий центр лну імені Івана Франка 2010 у 2-х частинах

  Закон
  Філософія релігії. Тексти для самостійної роботи студентів: Навч. посібник для студентів університету: У 2-х ч. / Автор оригінальних та упорядник законспектованих текстів В.
 10. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (7)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здо­буття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.
 11. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (8)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.
 12. Луць Л. А. Сучасні правові системи світу. Навчальний посібник Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. с

  Документ
  Луць Л.А. Сучасні правові системи світу. Навчальний посібник – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003.
 13. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (3)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю “Економічна теорія”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань.
 14. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (5)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.
 15. Львівський національний університет імені івана франка на правах рукопису сенюта ірина ярославівна

  Документ
  4.3.1. Право на охорону здоров’я та право на заборону піддання особи без її згоди медичним, науковим чи іншим дослідам.Умови здійснення медико-біологічного експерименту 153
Страницы:

1