Рекомендуем ознакомиться

'Экзаменационные вопросы'
Монтаж шинопровода. 1 .Требования к электропроводкам при монтаже 17.Область применения кабельных линий. 18.Монтажныи инструмент и приспособления....полностью>>
'Семинар'
Процессу усовершенствования налогового аудита посвящены последние два года сотрудничества между Государственной налоговой службой Украины и Министерс...полностью>>
'Автореферат'
Защита диссертации состоится «30» апреля 2010 г. в 9.00 на заседании диссертационного совета Д 212.076.05 при ГОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государст...полностью>>
'Пояснительная записка'
-знание студентами общеэкономической теории (макро- и микроэкономики), национальной и региональной экономики, экономики предприятия (фирмы), статистк...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. «Художнє конструювання виробів»

  Документ
  Обладнання, матеріали та наочність: комп’ютери (по числу учнів); педагогічний програмний засіб для загальноосвітніх навчальних закладів «Трудове навчання.
 2. Профілі: інформаційна техніка; менеджмент малого бізнесу; дизайн предметного середовища; конструювання І моделювання одягу; декоративно-прикладна творчість; автомобільний транспорт та безпека дорожнього руху; технічний переклад; технічна та комп’ютерна графіка

  Документ
  ПРОФІЛІ: інформаційна техніка; менеджмент малого бізнесу; дизайн предметного середовища; конструювання і моделювання одягу; декоративно-прикладна творчість; автомобільний транспорт та безпека дорожнього руху; технічний переклад; технічна
 3. Комплекс вимог дизайну І сукупність споживчих властивостей виробів можна умовно розділити на чотири групи: соціальні

  Документ
  До найважливіших споживчих властивостей промислових виробів відносяться: суспільна доцільність, відповідність призначенню, зручність експлуатації і ремонту, естетична значущість.
 4. Авторські права на текст програми "Трудове навчання, 5-12 кл." належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми

  Документ
  Авторські права на текст програми “Трудове навчання, 5—12 кл.” належать Міністерству освіти і науки України та авторам програми. Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить
 5. Зміст Від авторів Проектування як складова сучасного виробництва та життєдіяльності людини

  Документ
  Вивчення технологій у 10-му класі спрямовано на підготовку молодої людини до вступу у доросле життя, що потребує не лише наявності знань з тих наук, які вивчались у продовж всього шкільного життя, але й вмінь та здатності використовувати
 6. Програма /рівень стандарту/ для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

  Документ
  Предмет має на меті формування технічно, технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя і активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства, життєво необхідних знань, умінь
 7. Навчальна програма трудове навчання. 5-9 класи Нова редакція Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист від 27. 08. 10 №1/11-8205) (1)

  Документ
  Гнеденко О.П., Денисенко Л.І., Закатнов Д.О., Калініченко Н.А., Кільдеров Д.Е., Климук М.К., Коберник О.М., Корець М.С., Кондратюк Г.А., Левченко Г.Є.
 8. Навчальна програма трудове навчання. 5-9 класи Нова редакція Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист від 27. 08. 10 №1/11-8205) (2)

  Документ
  Гнеденко О.П., Денисенко Л.І., Закатнов Д.О., Калініченко Н.А., Кільдеров Д.Е., Климук М.К., Коберник О.М., Корець М.С., Кондратюк Г.А., Левченко Г.Є.
 9. Навчальна програма трудове навчання. 5-9 класи Нова редакція Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист від 27. 08. 10 №1/11-8205) (3)

  Документ
  Гнеденко О.П., Денисенко Л.І., Закатнов Д.О., Калініченко Н.А., Кільдеров Д.Е., Климук М.К., Коберник О.М., Корець М.С., Кондратюк Г.А., Левченко Г.Є.
 10. Програми з методичними рекомендаціями для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей

  Документ
  Навчання сліпих і дітей зі зниженим зором в 5-10 класах здійснюється за адаптованими програмами загальноосвітніх навчальних закладів, зміст яких відповідає вимогам Державного стандарту базової і повної середньої освіти.
 11. Надія Іванівна боринець

  Документ
  У 2009-2010 навчальному році особливої уваги вчителів трудового навчання потребують майже традиційні питання: організація та викладання трудового навчання в школі; профільна та допрофільна підготовка, особливості викладання предмета
 12. Народне мистецтво — невід'ємна складова частина матеріально-духовної, художньої культури народу

  Документ
  Народна творчість — це історична основа, на якій розвивалася і розвивається світова художня культура, одна із форм суспільної свідомості і суспільної діяльності, явище соціальне зумовлене.
 13. Міський методичний центр департаменту освіти, молоді та спорту Міське методичне об’єднання вчителів трудового навчання Орієнтовне календарно-тематичне планування Технології варіативні модулі

  Документ
  Планування складено відповідно вимог діючої програми «Технології. 10-11класи. Навчальна програма. Рівень стандарту, академічний рівень. Варіативні модулі».
 14. Урок № дата клас тема: Об’єкти технологічної діяльності. Методи проектування

  Урок
  Мета: повторити та узагальнити знання , отримані в 6 класі, промисловість і сільське господарство як галузі матеріального виробництва; ознайомлення із змістом діяльності учнів на уроках трудового навчання в 7 класі та з особливостями
 15. Орієнтовний план проведення уроку I. Організаційна частина (3 хв.) II. Мотивація навчально-трудової діяльності (5 хв.)

  Урок
  Мета уроку: Засвоєння знань про основні галузі виробництва - промисловість, сільське господарство, транспорт, зв'язок тощо. Розвивати просторову уяву, увагу, мислення, пам'ять.
Страницы:

1