Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В соответствии с планом мероприятий по реализации программы «Повышение правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучения организаторо...полностью>>
'Рабочая программа'
Учебные часы по Государственному образовательному стандарту Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства здравоохранения и соц...полностью>>
'Автореферат'
Работа выполнена в Федеральном государственном учреждении «Московский научно-исследовательский институт психиатрии Федерального агентства по здравоох...полностью>>
'Рассказ'
Тихо зимой в лесу, и только кое-где слышны голоса синиц и скворцов. Накануне выпал снег, и хорошо были видны следы некоторых животных леса. Вот пробе...полностью>>

Анал І з регуляторного впливу до проекту регуляторного акту рішення сесії Вільнянської міської ради «Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки на території міста Вільнянська»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

А Н А Л І З

регуляторного впливу до проекту регуляторного акту - рішення сесії

Вільнянської міської ради «Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки на території міста Вільнянська»

I. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, оцінка важливості цієї проблеми.

Діючі ставки орендної плати встановлені рішенням сорок другої сесії п’ятого скликання від 10.06.2010 № 17 «Про затвердження розмірів орендної плати за використання земельних ділянок на території м. Вільнянська від нормативної грошової оцінки земельної ділянки» із змінами та доповненнями і застосовуються з 01.08.2010 року. За даний період часу відбулися зміни в чинному законодавстві, а також оновлено нормативну грошову оцінку земель міста Вільнянська, в результаті якої базова вартість 1 м2 збільшилась з 24,45 грн. до 71,10 грн.. Тому положення діючого рішення не відповідають в повній мірі вимогам чинного законодавства. Зокрема, Податковим кодексом України, Законом України «Про оренду землі» визначено, що розмір річної орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою:

- для земель сільськогосподарського призначення – розміру земельного податку, що встановлюється Податковим кодексом України;

- для інших категорій земель – трикратного розміру земельного податку, що встановлюється Податковим кодексом України.

Крім того, ст. 288 ПКУ передбачено, що річна орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у державній або комунальній власності, не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки. Розмір орендної плати може бути більшим граничного розміру орендної плати, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

Відповідні норми чинного законодавства не обумовлені у діючому рішенні, а тому не можливо забезпечити шляхом його подальшого застосування ефективне використання земельного фонду міста.

З метою ефективного використання земельних ділянок, які знаходяться на території міста Вільнянська, отримання додаткових надходжень до бюджету від оренди землі, сприяння розвитку малого підприємництва та приведення у відповідність із нормами Податкового кодексу України, Закону України «Про оренду землі» даним рішенням передбачається привести відносини з оренди землі на території міста у відповідність до норм чинного законодавства, вдосконалити і визначити прозорий механізм розрахунку орендної плати, залежно від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, як передбачено чинним законодавством.

II. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання.

Повноваження по встановленню розмірів орендної плати за земельну ділянку надані чинним законодавством відповідним міським радам. Змінити розмір орендної плати за землю та цим самим вирішити вищезазначені проблеми за допомогою ринкових механізмів (без прийняття відповідного регуляторного акту), наприклад, шляхом укладання будь-яких угод з підприємцями або іншим шляхом, не можна, так як це буде суперечить нормам діючого законодавства. Тобто, вирішення проблем потребує державного регулювання і можливо тільки шляхом прийняття цього регуляторного акту – рішення міської ради відповідно до норм чинного законодавства.

III. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, та розглянути можливість внесення змін до них.

Визначені проблеми не можуть бути розв’язані за допомогою діючого рішення, так як всі вони, як раз і виникли із-за тривалого часу застосування ставок орендної плати без урахування змін у діючому законодавстві та зміни нормативної грошової оцінки земель міста, при відсутності змін до діючого регуляторного акту по їх встановленню.

Внесення змін до діючого регуляторного акту можливе, але не доцільно. В запропонованому регуляторному акті ставки розподілені по групам цільового використання відповідно до нормативної грошової оцінки, проведеної за час застосування нині діючого регуляторного акту. Тому для більшої зручності застосування рішення про затвердження ставок, як для податкової інспекції, так і для суб’єктів господарювання, для врахування результатів затвердження нової нормативної грошової оцінки доцільним буде підготувати та прийняти нове рішення у вигляді запропонованого регуляторного акту .

IV. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту, очікувані витрати та вигоди суб’єктів господарювання, громади та держави внаслідок дії регуляторного акту.

При прийнятті регуляторного акту будуть визначені розміри орендної плати за земельні ділянки, які будуть відповідати вимогам чинного законодавства, будуть більш соціально справедливі, а додаткові надходження до бюджету дадуть змогу направити більше коштів на соціальний розвиток територіальної громади.

V. Цілі державного регулювання

Прийняття запропонованого регуляторного акту передбачає вирішення наступних цілей:

- приведення нормативно - правового документу у відповідність до норм чинного законодавства;

- встановлення соціально-справедливих розмірів орендної плати за земельні ділянки;

- забезпечення ефективного використання земельного фонду міста в інтересах територіальної громади міста;

- збільшення надходжень до загального фонду міського бюджету за рахунок перегляду розміру ставок за оренду землі для всіх видів її цільового використання та направлення додаткових коштів на соціальний розвиток міста;

- забезпечення більш повного обліку земель, їх власників і користувачів, раціонального та ефективного використання земельних ділянок;

- можливість вирішення питань оренди землі на території міста в межах чинного законодавства України.

Для досягнення цілей необхідна реалізація таких першочергових завдань:

- удосконалення місцевих нормативних актів з регулювання земельних відносин;

- впровадження диференційованих підходів до розрахунку орендної плати;

- розробка системи моніторингу ефективності використання земельних ресурсів міста в розрізі видів використання і планування використання з урахуванням перспектив розвитку міста.

VI. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин.

В якості альтернативи для досягнення встановлених цілей пропонується два способи:

- неприйняття даного регуляторного акта (відмова від регулювання).

- регулювання вищезазначеної проблеми на державному рівні.

Оцінюючи визначені альтернативи слід зазначити, що перша альтернатива не є прийнятною, оскільки вона веде до порушень норм діючого законодавства, вирішення проблеми за допомогою другої альтернативи в теперішній час не можливо, оскільки існуюче законодавство не регламентує детальний механізм визначення орендних ставок на земельні ділянки.

VII. Аргументи переваги обраного способу досягнення

встановлених цілей.

Прийняття міською радою запропонованого регуляторного акту – рішення міської ради "Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки на території міста Вільнянська" дасть можливість вирішити визначені проблеми при дотриманні норм чинного законодавства України, в найбільш короткий термін, з найменшими витратами.

VIII. Механізм і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту.

Реалізація запропонованого регулювання здійснюється шляхом впровадження наступних заходів:

1. Визначенням категорії земель, перспектив і цілей їх передачі в оренду, прогнозування разових і постійних надходжень до міського бюджету, створення привабливого інвестиційного клімату, розвитку підприємництва.

2. Забезпечення направлення коштів, отриманих від оренди земельних ділянок, для розвитку ринку землі та соціальної сфери, для регулювання земельних відносин на території міста.

3. Прийняття місцевого нормативного документу, який в рамках чинного законодавства дає можливість спростити, удосконалити і зробити прозорим порядок та механізм розрахунку орендної плати за землю.

4. Забезпечення раціонального, ефективного використання земельного фонду міста, методів його оцінки і розрахунків ставок за його використання.

5. Невідкладне оприлюднення нового регулювання в засобах масової інформації з метою громадського обговорення проекту регуляторного акту, та надання зауважень та пропозицій від громадськості.

6. Забезпечення прозорості і вільного доступу до інформації щодо визначення розміру орендної плати за земельні ділянки.

7. Укладання договорів оренди земельних ділянок.

IX. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

Даний регуляторний акт забезпечує дотримання суб’єктами господарювання вимог чинного законодавства за рахунок:

- відповідність положень даного регуляторного акту нормам чинного законодавства;

- прозорість порядку визначення розміру орендної плати;

- чітке визначення суб’єктів господарювання, на які розповсюджуються положення зазначеного регуляторного акту, їх прав і обов’язків.

X. Обґрунтування, що досягнення запропонованих регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави.

Досягнення запропонованих регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави за рахунок:

- відповідність в повній мірі положень регуляторного акту нормам чинного законодавства;

- встановлення прозорого та чітко врегульованого визначення розміру орендної плати;

- забезпечення раціонального та ефективного використання земельних ділянок.

XI. Вигоди, які виникають внаслідок дії регуляторного акту.

Суб’єкти підприємницької діяльності

Місцева влада

Населення

Вигоди

Орендна плата за землю буде приведена до відповідності згідно з нормами чинного законодавства.

Можливе збільшення надходження до бюджету від орендної плати за землю. Більш ефективне використання земель міста.

Прозорість дій влади

Витрати

Збільшення розміру орендної плати за користування землею у деяких орендарів.

Витрати, пов’язані зі збільшенням документообігу.

Витрат не передбачається.

XII. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.

Реалізація запропонованого регуляторного акту не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат органів місцевого самоврядування з міського бюджету. Адміністрування плати за землю проводиться Державною податковою інспекцією. Додаткові витрати на виконання вимог регуляторного акту з боку держави також не передбачено.

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акту не передбачають нанесення шкоди суб’єктам господарювання.

XIII. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акту.

Вплив зовнішніх факторів на виконання регуляторного акту виключається, окрім змін в чинному законодавстві з питань регулювання земельних відносин та оподаткування.

XIV. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта та переліку заходів, спрямованих на відстеження дії регуляторного акта.

Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений. При внесенні змін до чинного законодавства, які можуть впливати на дію регуляторного акту, до нього будуть вноситись відповідні зміни, або доповнення.

XV. Визначення показників результативності

цього регуляторного акту.

Основними показниками результативності запропонованого регуляторного акту будуть:

1. Надходження коштів до міського бюджету від плати за оренду земельних ділянок.

Передбачається збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок впорядкування договірних відносин та визначення справедливих ставок орендної плати.

2. Розмір коштів і часу, які будуть витрачатись суб’єктами господарювання на виконання вимог запропонованого регуляторного акту.

Витрати часу будуть відповідати терміну на укладання додаткових угод до договорів оренди в частині зміни розміру орендної плати. Витрати коштів будуть відповідати сумі плати за реєстрацію відповідних додаткових угод.

3. Рівень інформованості – очікується на рівні до 100% за рахунок оприлюднення регуляторного акту в друкованих засобах масової інформації, в мережі Інтернет, на офіційному сайті Вільнянської міської ради.

XVI. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акту в разі його прийняття.

Відстеження результативності даного регуляторного акту буде здійснюватись за допомогою наступних заходів:

- аналіз надходжень до міського бюджету плати за оренду землі на підставі звітних матеріалів відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету міської ради;

- аналіз інформації відділу земельних відносин щодо кількості укладених договорів оренди землі.

Оцінка ефективності запропонованого регуляторного акту буде здійснена за підсумками проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.

Базове відстеження результативності регуляторного акту доцільно проводити не раніше ніж через рік після прийняття акту, щоб мати можливість одержати необхідну базу для дослідження.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде проведено в термін не пізніше 2 років з дня набрання ним чинності. Періодичні відстеження будуть проводитися раз на кожні 3 роки, починаючи з дати закінчення заходів з повторного відстеження результативності даного регуляторного акту.

Міський голова Н.О. МусієнкоСкачать документ

Похожие документы:

 1. Та розвитку земельного законодавства україни

  Закон
  Здійснення земельної реформи, яка започаткована постановою Верховної Ради України “Про земельну реформу” від 18 грудня 1990 року, пов’язане з проведенням комплексу заходів (економічних, соціальних, правових, екологічних та ін.
 2. 2 Аналіз основних проблем управлінської культури, самодостатності громад, їх спроможності до самоврядування

  Документ
  2.6.2. Аналіз основних проблем управлінської культури, самодостатності громад, їх спроможності до самоврядування. Обґрунтування бачення, основні напрями розв’язання проблем,
 3. Програма соціально-економічного І культурного розвитку міста Запоріжжя на 2006 рік Зміст Програми

  Документ
  Програма соціально-економічного і культурного розвитку м. Запоріжжя на 2006 рік розроблена відповідно до ст.143 Конституції України, ст.27 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про державне прогнозування
 4. Пропозиції, що надійшли через мережу Інтернет на Урядовий портал від підприємців та громадян на адресу Кабінету Міністрів з питань подолання корупції в Україні (21-28. 02. 2008 р.)

  Документ
  що надійшли через мережу Інтернет на Урядовий портал від підприємців та громадян на адресу Кабінету Міністрів з питань подолання корупції в Україні (21-28.
 5. Й суд миколаївської області управління юстиції в миколаївській області визначальні тенденції генезису державності І права збірник наукових праць миколаїв 2007

  Документ
  У збірнику наукових праць репрезентуються матеріали доповідей, які були представлені під час проведення пленарних і секційних засідань міжнародної науково-практичної конференції „Треті Прибузькі юридичні читання”, що відбувалася 23-24

Другие похожие документы..