Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Внимательно прочитайте вопросы и варианты ответов. При выполнении заданий А1 – А30 в бланке ответов под номером выполняемого вами задания поставьте з...полностью>>
'Лекция'
Психология – как наука о душе, о внутреннем, психическом мире человека, и именно та ее часть, которая называется практической, призвана помочь челове...полностью>>
'Автореферат'
Защита диссертации состоится 15 сентября 2006 года на заседании диссертационного совета ДМ 212.009.05 при Астраханском государственном университете п...полностью>>
'Документ'
призначена наказом (розпорядженням) від "___" 19__ р....полностью>>

Програма економічного та соціального розвитку Рівненської області на 2009 рік Рівне-2008

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Рівненська обласна державна адміністрація

Головне управління економіки та інвестиційної політики

ПРОГРАМА

економічного та соціального розвитку Рівненської області на 2009 рік


Рівне-2008

З М І С Т

ВСТУП

І. Про хід виконання Програми економічного та соціального розвитку області на
2008 рік

ІІ. Основні цілі та пріоритетні завдання соціально-економічного розвитку області на
2009 рік

ІІІ. Підвищення конкурентоспроможності господарського комплексу області

3.1. Промисловість

3.2. Формування ефективного агропромислового комплексу та розвиток сільської місцевості

3.3. Інвестиційна та будівельна діяльність

3.3.1. Житлове будівництво

3.4. Реформування житлово-комунального господарства

3.5. Транспортно-дорожній комплекс

3.6. Зв’язок

3.7. Енергозабезпечення та енергозбереження

3.8. Зовнішньоекономічна діяльність

3.9. Торгівля та послуги

3.10. Формування конкурентного середовища та цінова політика

3.11. Науково-технічна та інноваційна діяльність

3.12. Податково-бюджетна політика

3.13. Розвиток мінерально-сировинної бази

3.14. Лісове господарство

3.15. Управління об’єктами державної та комунальної власності і корпоративними правами держави

3.16. Банківська система

3.17. Підвищення якості та конкурентоспроможності продукції

3.18. Розвиток малого підприємництва

3.19. Розвиток системи державних закупівель

ІV. Забезпечення реалізації в області державної політики в соціальній та гуманітарній сферах

4.1. Соціальна сфера

4.1.1. Доходи населення

4.1.2. Ринок праці та зайнятість населення

4.1.3. Пенсійне забезпечення

4.1.4. Охорона праці

4.1.5. Соціальний захист

4.2. Гуманітарна сфера

4.2.1. Надання якісних і доступних медичних послуг

4.2.2. Освіта

4.2.3. Задоволення культурних потреб особистості та розбудова інформаційного простору

4.2.4. Демографічний розвиток, забезпечення підтримки сімей, дітей та молоді, ґендерної рівності

4.2.5. Фізичне виховання і спорт

4.2.6. Туризм

V. Підвищення якості державного управління та удосконалення адміністративно-територіальної реформи

VІ. Безпека життєдіяльності населення

6.1. Охорона навколишнього природного середовища

6.2. Техногенна безпека

6.3. Протидія злочинності

VIІ. Розвиток районів та міст обласного значення у 2009 році

Таблиці 1 - 11

Додаток 1. Перелік державних та обласних галузевих програм, для реалізації яких передбачається використання у 2009 році цільових видатків відповідних бюджетів.

Додаток 2. Заходи щодо пом’якшення наслідків фінансово-економічної кризи у Рівненській області.

ВСТУП

Законодавчою та методичною основою розроблення Програми економічного та соціального розвитку області на 2009 рік (далі - Програма - 2009) є Закон України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” та постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту Державного бюджету".

Програма розроблена з урахуванням завдань і положень наступних документів:

постанови Кабінету Міністрів України від 16.01.2008 № 14 «Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Український прорив: для людей, а не політиків», від 05.03.2008 № 160 «Про схвалення Декларації цілей та завдань бюджету на 2009 рік (Бюджетної декларації)»;

проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2009 рік, схвалений розпорядженням Кабінету Міністрів України від
13 вересня 2008 року № 1217-р;

Стратегія економічного та соціального розвитку Рівненської області на період до 2015 року, схвалена розпорядженням голови облдержадміністрації від 30.10.2006 № 489 та затверджена рішенням обласної ради від 29.12.2006 № 199.

Відповідно до підсумків та тенденцій розвитку господарського комплексу області у 2008 році, наявних проблем і впливу фінансової кризи на економіку регіону у Програмі визначено цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку і систему заходів щодо їх реалізації у 2009 році.

Програма розроблена на основі пропозицій райдержадміністрацій, виконкомів рад міст обласного значення, структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, суб’єктів господарювання, громадських організацій з використанням статистичних даних про розвиток області за попередній та поточний роки, прогнозних тенденцій на 2009 рік.

До Програми додається перелік державних та обласних галузевих програм, для реалізації яких передбачається використання у 2009 році цільових видатків відповідних бюджетів.

І. ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО

ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ НА 2008 РІК

Завдяки реалізації заходів Програми економічного та соціального розвитку області на 2008 рік (далі - Програма – 2008) та Стратегії економічного та соціального розвитку області на період до 2015 року (далі - Стратегія) забезпечено стабільну роботу та розвиток господарського комплексу області.

Зокрема, за січень – листопад 2008 року промисловими підприємствами області вироблено продукції на суму 7,7 млрд. грн., що на
1,1 відс. або на 86,3 млн. грн. більше відповідного періоду 2007 року (по Україні спад 0,7 відс.).


Забезпечено нарощування обсягів промислового виробництва у виробництві будматеріалів і скловиробів – на 15,3 відс., при прогнозованому прирості на рік 14,8 відс. (по Україні приріст 8 відс.); деревообробній промисловості – 10,2 відс., прогноз - 15,5 відс. (по Україні приріст 13,8 відс.); машинобудуванні – 5,7 відс., прогноз – 4,5 відс. (по Україні приріст 14,1 відс.); виробництві та розподіленні електроенергії, газу, води – 5,7 відс., прогноз –
4,3 відс. (по Україні спад 1,3 відс.); добувній промисловості – 3,5 відс., прогноз – 5,6 відс. (по Україні спад 0,6 відс.); металургійному виробництві та виробництві металевих виробів – 2,2 відс., прогноз - 9 відс. (по Україні спад
7,6 відс.)
; харчовій промисловості – 1,1 відс., прогноз – 4,6 відс. (по Україні спад 0,6 відс.); целюлозно-паперовому виробництві; видавничій діяльності - на 30,2 відс., прогноз – 2,5 відс. (по Україні приріст 9,9 відс.).

Забезпечили зростання випуску продукції 12 регіонів із 20. Найбільші прирости в абсолютному виразі отримано у промисловості міст Дубно –
78,9 млн. грн. (28,9 відс.) та Кузнецовськ – 72,4 млн. грн. (5,5 відс.), Здолбунівського – 67,1 млн. грн. (8,9 відс.), Рівненського – 64,7 млн. грн.
(8,2 відс.), Костопільського – 61,6 млн. грн. (8,8 відс.), Дубенського –
35,9 млн. грн. (29,7 відс.), Рокитнівського – 30,5 млн. грн. (13,8 відс.), Сарненського – 27,5 млн. грн. (11,1 відс.) районів.


Виробництво валової продукції сільського господарства всіма категоріями господарств за січень - листопад 2008 року збільшилось на 5 відс., при прогнозованому на рік зростанні на 2,2 відс. У тому числі у сільгосппідприємствах виробництво продукції зросло на 10,2 відс., господарствах населення - на 3,5 відс.

Нарощування обсягів виробництва валової продукції забезпечили всі райони області, крім Острозького, Корецького та Костопільського районів.


У всіх категоріях господарств нарощено чисельність поголів’я свиней на 1,4 відс. (по Україні спад 10,6 відс.), овець та кіз – на 4,6 відс. (по Україні приріст 1,3 відс.), птиці - на 3 відс. (по Україні приріст 3,9 відс.), збільшилось виробництво яєць на 3,0 відс. (прогноз на 2008 рік – 2,9 відс.).

У цьому році в області намолочено 750,4 тис. тонн зерна, що на 32 відс. більше ніж у 2007 році. Середня урожайність становить 30 ц/га, що на
4,4 ц/га більше рівня 2007 року.

Цукрового буряку зібрано 873,1 тис. тонн, середня врожайність -
375 ц/га, проти 272 ц/га у 2007 році.

Під урожай 2009 року у всіх категоріях господарств посіяно озимих зернових культур на площі 168,9 тис. га, що на 0,3 відс. більше ніж у
2007 році. Посіви озимого ріпаку склали 35 тис. га і на 15 відс. перевищили минулорічний показник.

За 9 місяців 2008 року в розвиток сільського господарства і мисливства області залучено 221,7 млн. грн. інвестиційних коштів, що у 1,8 раза більше ніж за відповідний період минулого року.

На фінансування цільових галузевих програм з Державного бюджету спрямовано 77,1 млн. грн., що на 44,1 відс. більше порівняно з січнем - листопадом 2007 року.

Закуплено 336 одиниць сільськогосподарської техніки на суму
96,7 млн. грн., що у 1,9 раза більше відповідного періоду минулого року.

Зростають обсяги інвестицій у розвиток господарського комплексу області.

За рахунок усіх джерел фінансування в регіоні за січень - вересень
2008 року освоєно 2186,9 млн. грн. інвестицій в основний капітал, що на
14,9 відс. більше відповідного періоду 2007 року (по Україні приріст
4,7 відс.)
.

У розвиток промисловості інвестовано 988 млн. грн. (40,5 відс. загального обсягу інвестицій по області), що на 30,7 відс. більше рівня 9 місяців 2007 року.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку області, станом на 01.10.2008 склав 293,4 млн. дол. США, що на
133,9 млн. дол. США або у 1,8 раза більше ніж станом на 01.10.2007.

Приріст іноземного капіталу з початку 2008 року склав
60,3 млн. дол. США, або 25,9 відс.

Суттєву роль у фінансуванні розвитку економіки області, зокрема, реалізації інвестиційних проектів, відіграють банківські установи області.

Незважаючи на жорсткі умови кредитування, пов’язані з фінансовою кризою та заходами протидії інфляційним процесам, обсяг кредитних вкладень в економіку Рівненщини станом на 01.12.2008 склав 5,9 млрд. грн. і збільшився з початку року на 55 відс. (за листопад 2008 року зріс на 7,8 відс. або на
425 млн.грн.)

Кредитні кошти в основному спрямовано у промисловість – 37,7 відс., торгівлю – 34,6 відс., сільське господарство – 14,6 відс., будівництво – 4,7 відс., транспорт – 4 відс.


За рахунок різних джерел фінансування в 2008 році завершено реконструкцію виробничих потужностей ВАТ «Дубномолоко», введено в дію асфальтний завод у Корецькому районі, лінію з випічки хліба на
ВП «Рівнехліб» ВАТ «Концерн Хлібпром», нові технологічні лінії на
ТзОВ «ОДЕК «Україна», ВАТ «Здолбунівський завод будматеріалів».

Продовжуються технічне переоснащення та реконструкція виробничих потужностей на ВАТ «Волинь-Цемент», «Рівнеазот», «Рівненська фабрика нетканих матеріалів», ТзОВ «РЗВА-Електрик», «Газотрон-Люкс»,
ЗАТ «Агроресурс», ТзОВ «Свиспан-Лімітед».

На землях Великоомелянської сільської ради Рівненського району створено перший в області промисловий парк ТзОВ «БАУ-ІНВЕСТ» та налагоджено сучасне виробництво євробетону.

У Острозькому районі ТОВ «Х+Х Юей» продовжує роботи на будівництві заводу з виготовлення газобетонних блоків.

У цьому році відновлено виробничу діяльність ЗАТ «Томашгородський кар‘єр «Розовий» у Рокитнівському районі та введено нові потужності на
ВАТ «Вирівський кар‘єр» у Сарненському районі.

30 вересня 2008 року підписано Меморандум між облдержадміністрацією та ТОВ «Євро Фінанс Лтд» щодо будівництва нового сталепрокатного заводу та супутніх виробництв на території Радивилівського району, загальною вартістю проекту 750 млн. дол. США.

Здійснюється модернізація сільськогосподарських підприємств. Введено в дію пташники на 48 тис. голів птиці у ТзОВ «Діброва-Агро» Сарненського та на 30 тис. голів бройлерів у ТзОВ «Маяк-3» Березнівського районів, доїльні зали загальною потужністю 900 голів корів у СВК ім. Л.Українки Дубенського,
ПСП «Хлібороб» Здолбунівського та агрофірмі «Камаз-Агро» Млинівського районів.

Будуються доїльні зали у ТзОВ ім. Воловікова Гощанського, Мирогощанський державний іподром Дубенського та ФГ ім. Шевченка Здолбунівського районів.

Крім того, у сільгосппідприємствах області встановлено
9 молокопроводів.

Для вирішення першочергових проблем у соціальній сфері Державним бюджетом на 2008 рік для області передбачено 54,8 млн. грн. субвенцій капітального характеру та державних капітальних вкладень. Станом на
01.12.2008 надійшло 42,9 млн. грн., або 88,2 відс. передбаченого на рік обсягу.

За рахунок цих коштів здійснюються будівництво та реконструкція
30-ти об’єктів освіти, охорони здоров’я та культури. До кінця року передбачається введення в експлуатацію потужностей на 22-х об’єктах. За рахунок коштів субвенції в поточному році завершено будівництво другої черги школи в смт Зарічне на 559 учнівських місць.

На реалізацію заходів з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів в область надійшло 9,8 млн. грн. державних асигнувань.

Крім того, з бюджету розвитку обласного бюджету на будівництво та реконструкцію об'єктів першочергового соціального значення станом на
01.12.2008 профінансовано 10,3 млн. грн., що у 3,2 раза більше ніж за відповідний період 2007 року.

З обласного бюджету на газифікацію населених пунктів передбачається спрямувати 2,9 млн. грн. на умовах стовідсоткового співфінансування об’єктів з місцевих бюджетів, що дасть можливість до кінця року підвести газопроводи до 18 населених пунктів.

За 11 місяців 2008 року протяжність газових розподільчих мереж в області зросла на 206,8 км, газифіковано 6,3 тис. квартир. Природний газ підведено до шести сільських населених пунктів.

В області реалізуються програми із забезпечення житлом окремих соціально незахищених категорій громадян за рахунок бюджетних коштів.

Зокрема, за 10 місяців 2008 року на будівництво та реконструкцію житла молодим сім’ям надано пільгові довготермінові кредити на 3,6 млн. грн., у тому числі за рахунок державного бюджету – 1,4 млн. грн., обласного бюджету –
1,1 млн. грн., місцевих бюджетів м. Рівне – 0,7 млн. грн., м. Кузнецовськ –
0,4 млн. грн. Обсяг наданих кредитів зріс порівняно з 2007 роком у 2,4 раза, у тому числі за рахунок коштів обласного бюджету - у 5,6 раза.

Крім того, на компенсацію відсоткової ставки за кредитами, наданими молоді для будівництва та придбання житла комерційними банками, спрямовано 3,5 млн. грн.

У рамках програми «Власний дім» для спорудження житла та газифікації садиб індивідуальним сільським забудовникам надані пільгові кредити в обсязі 2,48 млн. грн., що на 12,3 відс. більше ніж за січень - жовтень 2007 року.

Дорожніми будівельними організаціями області за 10 місяців 2008 року виконано робіт на суму 115,6 млн. грн., що на 9 відсотків перевищує показник січня - жовтня 2007 року.

За 10 місяців 2008 року освоєно 14,3 млн. грн. із спецфонду обласного бюджету на будівництво, ремонт та експлуатаційне утримання доріг (передбачено на рік - 14,8 млн. грн.).

Введено в експлуатацію під’їзну дорогу протяжністю 9,12 км до
с. Переходичі Рокитнівського району.

Продовжуються роботи з реконструкції автодороги М-06 Київ - Чоп та капітальний ремонт доріг місцевого значення у Млинівському, Костопільському та Здолбунівському районах, до кінця року передбачається ввести в експлуатацію 31,8 км зазначених доріг.

В області активізовано роботу із продажу земель несільськогосподарського призначення.

За січень - листопад 2008 року продано 433 земельні ділянки несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності на суму 31,9 млн. грн.


На аукціонах продано 79 земельних ділянок загальною площею 23,8 га, з них укладено договори купівлі-продажу 65 земельних ділянок. У результаті проведення торгів, вартість продажу земельних ділянок порівняно із стартовою ціною зросла у середньому в 1,8 раза і склала 7,3 млн. грн.


Всього від відчуження земельних ділянок несільськогосподарського призначення за січень - листопад 2008 року надійшло 33,4 млн. грн., що
у 1,3 раза більше ніж у січні – листопаді 2007 року. Обсяг надходжень до місцевих бюджетів становить 31,0 млн. грн., до Державного бюджету –
3,3 млн. грн.

За січень - листопад 2008 року на земельних аукціонах було передано право оренди на 69 земельних ділянок загальною площею 339,7 га, розмір річної орендної плати склав 1069,3 тис. грн., що в 4 рази більше стартової ціни.

Як і передбачалось у Програмі – 2008, станом на 01.11.2008 завершено грошову оцінку земель у всіх 1027 населених пунктах області.

Продовжується робота з реформування та технічного переоснащення житлово-комунального господарства області.

За січень - жовтень 2008 року на розвиток та функціонування житлово-комунального господарства області за рахунок усіх джерел фінансування спрямовано 37,4 млн. грн., що на 25,5 відс. більше ніж за відповідний період 2007 року, в т.ч. 9,8 млн. грн. - з Державного бюджету, 27,6 млн. грн. - з місцевих бюджетів та інших джерел фінансування.

Активізовано роботу щодо створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків з утримання та обслуговування житлових будинків. Станом на 01.12.2008 в області функціонує 163 таких об’єднання, з них
14 створено у цьому році.

Рівень розрахунків населення області за надані житлово-комунальні послуги за січень - жовтень 2008 року становив 105 відс., з початку року заборгованість населення зменшилась на 4,2 млн. грн.

Реалізуються заходи з енергозбереження в усіх сферах діяльності.

За 9 місяців 2008 року на вказані цілі за рахунок різних джерел фінансування спрямовано 105,5 млн. грн., що дало економію енергетичних ресурсів на суму 74,6 млн. грн., проти 45,1 млн. грн. за відповідний період
2007 року.

При цьому обсяги фінансування енергозберігаючих заходів з місцевих бюджетів зросли проти рівня 9 місяців 2007 року майже у 2 рази
(з 19,7 млн. грн. до 38,9 млн. грн.).

Область першою в Україні завершила енергетичну паспортизацію підприємств виробничої сфери.

Стабільно функціонує транспортний комплекс та системи зв’язку.

За січень - листопад 2008 року обсяг вантажних перевезень всіма видами транспорту в області зріс порівняно з відповідним періодом 2007 року
на 0,7 відс. (по Україні приріст 0,8 відс.).

Обсяг перевезення пасажирів залізничним транспортом збільшився на
5,6 відс., при прогнозованому на рік зростанні на 1 відс. (по Україні спад
0,1 відс.
).

З метою покращання транспортного обслуговування населення у цьому році відкрито 6 нових регулярних автобусних маршрутів до сільських населених пунктів області. Як результат, регулярним автобусним сполученням охоплені всі міста та 98,5 відс. загальної кількості сільських населених пунктів області.

Обсяг наданих послуг зв‘язку за 10 місяців 2008 року склав 441 млн. грн., в тому числі населенню - 152,5 млн. грн. і збільшився порівняно з січнем - жовтнем 2007 року відповідно на 17,2 відс. та 22,9 відс., при прогнозованому на рік зростанні на 10,5 відс.

Операторами мобільного зв’язку забезпечено покриття території області на 96 відс., що на 2,5 відс. більше відповідного періоду 2007 року.

Зростають обсяги зовнішньоторговельних операцій.

Оборот зовнішньої торгівлі товарами за січень - жовтень 2008 року збільшився на 32,9 відс. порівняно з відповідним періодом 2007 року і склав 875,2 млн. дол. США. При цьому, обсяг експорту зріс на 28 відс., імпорту – на 37,3 відс.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становить по області 0,84
(по Україні 0,79).

У товарній структурі експорту найбільша питома вага припадає на продукцію хімічної промисловості – 33 відс., деревину та вироби з неї –
20,7 відс., мінеральні продукти (в першу чергу цемент) – 14,5 відс., механічне обладнання, машини та механізми, електрообладнання – 8,9 відс.

У імпортних поставках переважають: механічне обладнання, машини та устаткування – 23,3 відс., мінеральні продукти (енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки) – 19,8 відс., продукція хімічної промисловості –
12,9 відс., полімерні матеріали, пластмаси – 5,6 відс.

Більшість імпортних поставок спрямована на виробничі потреби підприємств області, а не на кінцеве споживання.

Ведеться системна робота щодо забезпечення сприятливих умов для розвитку малого підприємництва.

В усіх регіонах створено єдині реєстраційні та дозвільні центри для суб’єктів підприємницької діяльності.

Станом на 1 грудня 2008 року для реалізації заходів обласної програми розвитку малого підприємництва з обласного бюджету виділено та освоєно майже 371,8 тис. грн., з них 242,8 тис. грн. – на відшкодування за користування кредитами комерційних банків, отриманими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів.

Завдяки вжитим заходам з підтримки підприємництва чисельність підприємців - фізичних осіб за 9 місяців 2008 року збільшилась на 1,1 тис. осіб порівняно з відповідним періодом 2007 року і склала 47,3 тис. осіб, як і передбачалось у Програмі – 2008.

Надходження до Зведеного бюджету області від діяльності суб’єктів підприємництва з 9 місяців 2008 року склали 188,2 млн. грн., в тому числі до місцевого – 106,7 млн. грн., що відповідно на 34,4 відс. та 30,7 відс. більше ніж за січень – вересень 2007 року.

Реалізуються заходи щодо розвитку мінерально-сировинної бази.

Відповідно до завдань Програми – 2008 відновлено видобуток гранітів на Корецькому та Клесівському -3 родовищах.

Розвідано родовище бурштину на ділянці «Володимирець», ведеться підготовча робота щодо його промислового видобутку.

Завершено геологорозвідувальні роботи на Метківському родовищі піску в Рівненському районі.

Нарощують обсяги виробництва цегельної продукції Симонівський завод у Гощанському та Сварицевицький у Дубровицькому районах.

За 11 місяців 2008 року обсяг випуску продукції добувної промисловості зріс на 3,5 відс., при прогнозованому прирості на рік 5,6 відс. У тому числі видобуток паливно-енергетичних матеріалів збільшився на 8,5 відс., корисних копалин – на 3,4 відс.

Обсяг виробництва товарної продукції державним підприємством «Рівнеторф» збільшився порівняно з січнем - вереснем 2007 року на 24 відс. і склав 6,6 млн. грн. Видобуто 132,9 тис. тонн фрезерного та 1,7 тис. тонн кускового паливного торфу, що відповідно на 2,7 відс. та 2,3 відс. більше аналогічного періоду минулого року.

З метою збільшення лісистості, підвищення продуктивності лісів в області у 2008 році проведено роботи з лісовідновлення та лісорозведення на площі 6,4 тис. га, що на 181 га або 2,9 відс. більше ніж у 2007 році.

Як і передбачалось у Програмі - 2008, в області забезпечено зростання розміру заробітної плати, пенсій, приватних заощаджень громадян та споживчих витрат.

Так, середньомісячна заробітна плата за січень - листопад 2008 року склала 1498,2 грн. і зросла порівняно з відповідним періодом 2007 року на
36,1 відс. та у 2,2 раза перевищила прожитковий мінімум для працездатних осіб (669 грн.), при прогнозованому на рік зростанні на 22 відс. до 1335 грн.


Середній розмір пенсій збільшився з початку року на 124,4 грн., або на
19,4 відс., і станом на 01.11.2008 склав 764,3 грн. Покриття виплати пенсій власними коштами бюджету Пенсійного фонду області становить 59,7 відс.

Кошти, залучені на рахунки фізичних осіб в банківських установах, збільшились з початку року на 27,5 відс., або на 533 млн. грн., і станом на 01.12.2008 склали 2493,2 млн. грн.
Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програми економічного та соціального розвитку міста Дубно на 2011 рік за Iпівріччя 2011 року

  Документ
  Заслухавши інформацію начальника управління економіки і власності О.Ляшенко про хід виконання рішення міської ради від 15.12.2010 року №29 “Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку міста Дубно на 2011 рік” за
 2. План реалізації стратегії сталого розвитку Рівненської області «Західна Брама»

  Документ
  Ця Стратегія, на практиці буде реалізовуватися через нарощування в регіоні широкого спектру соціальних ролей та позиціонування його, як регіону високих стандартів і взірця для інших регіонів України.
 3. 1  Основні тенденції економічного та соціального розвитку економіки жидачівщини в контексті загальнодержавного розвитку. 6

  Документ
  1.перелік об’єктів, які пропонуються до включення у Програму капітального будівництва об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення за рахунок бюджетних коштів на 2012 рік у жидачівському районі
 4. Стратегічний план економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності (1)

  Документ
  за підтримки американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (АМР США) в рамках проекту "Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність".
 5. Стратегічний план економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності (2)

  Документ
  за підтримки американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (АМР США) в рамках проекту "Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність".

Другие похожие документы..