Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Пристрій для вимірювання температури рідкого металу містить в собі корпус, захисний кварцовий наконечник, термопару, гетери з міді та молібдену. У ко...полностью>>
'Документ'
Негосударственные пенсионные фонды, получившие по результатам 2011 года убыток от инвестирования пенсионных накоплений, начали сталкиваться с проблем...полностью>>
'Документ'
В книге «Наука о культуре» (1949) Уайт ввел в научный обиход понятие «культурология», которое органически вошло в понятийный аппарат гуманитарных и о...полностью>>
'Документ'
Согласно Заключительному Акту третьей Конференции ООН, Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (Монтего-Бей, 10 декабря 1982 г.) об...полностью>>

Затверджено (53)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Затверджено

Затверджено

Проректор з наукової роботи

Національного університету

“Львівська політехніка”

_____________________З.Г.Піх

АКТ №______ від “____”________

приймання-здавання науково-технічної продукції

з госпдоговору № __________ від “___”_________

Ми, які нижче підписалися, представник Виконавця

з однієї сторони, і представник Замовника

з іншої сторони, склали цей акт про те, що науково-технічна продукція по етапу №______ “______________________________” задовільняє умовам договору, відповідає технічному завданню і виконана в повному обсязі.

Виконано за даним актом

грн.

ПДВ

грн.

Раніше опроцентовано

грн.

ПДВ

грн.

Утримується авансу

грн.

ПДВ

грн.

Належить до перерахування

грн.

ПДВ

грн.

Національний університет ”Львівська політехніка”

р/р 31256272211044 в ГУДК у Львівській обл.,

МФО 825014, код за ЄДРПОУ 02071010

Ідентифікаційний № п/п 020710113025

Свідоцтво про реєстрацію 17701600

ПРЕДСТАВНИК ВИКОНАВЦЯ

(

)

ПРЕДСТАВНИК ЗАМОВНИКА

(

)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Затверджено (12)

  Документ
  Вимоги цієї Інструкції поширюються на організаційно-розпорядчі документи (далі – документи) – постанови, розпорядження, накази, вказівки, положення, рішення, протоколи, акти, листи тощо, створювані в результаті діяльності органів
 2. Затверджено (44)

  Документ
  1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики (далі – Ліцензійні умови), розроблені відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров'я, Законів України «Про лікарські засоби», «Про підприємство
 3. Затверджено (31)

  Документ
  1.1. Музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України (далі – музей), як складова системи навчально-виховної роботи, створюється з метою залучення учнівської та студентської молоді
 4. “затверджено” (3)

  Документ
  Даний Статут розроблено у відповідності з законами України «Про власність», «Про підприємництво» , «Про підприємства в Україні», «Про господарські товариства», «Про інвестиційну діяльність», «Про внесення змін до Закону України «Про
 5. Затверджую (2)

  Документ
  Державне регулювання оціночної діяльності в Україні: зміст та основні напрями. Орган державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності, та його повноваження.
 6. Затверджено (13)

  Документ
  1.1. Комунальний заклад „Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями „Обрій” (далі - Центр) є закладом тривалого денного перебування дітей та молоді з функціональними

Другие похожие документы..