Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Словарь литературоведческих терминов XX века пополнился несколькими понятиями, конституирование которых связано с именем М.М.Бахтина. Термины ‘карнава...полностью>>
'Документ'
Ведра из пищевой пластмассы по 5 кг, 10 кг или полипропиленовые пакеты с алюминиевой фольгой и полиэтиленом по 0,5 кг, 1 кг упакованные в картонные к...полностью>>
'Документ'
Вручение Свидетельств студентам юридического факультета НовГУ имени Ярослава Мудрого, успешно завершившим обучение на спец. курсе «Избирательное право...полностью>>
'Рабочая программа'
Рабочая программа составлена в соответствии с профессионально-образовательной программой, утвержденной г. и на основании Государственных требований к ...полностью>>

“Структурно-динамічний аналіз статистичних показників діяльності будівельного підприємства.”

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

середні - чисельність зайнятих на який складає від 101 до 200 чоловік;

 • великі, де чисельність зайнятих перевищує 200 чоловік.

  Через невелике число великих і середніх будівельних фірм, ці дві групи надалі будуть розглядатися як єдина група.

  У будівельному комплексі в 2001р. було зайнято3169 чоловік, у 2004 р. - 1491 чоловік, що складає 53,9 % від 2001 р.

  Групування будівельних фірм по числу зайнятих у виробництві представлена в таблиці 1.

  Таблиця 1. Групування фірм по числу зайнятих.

  Число організацій

  Чисельність зайнятих у виробництві

  2001

  2002

  2003

  2004

  2001

  2002

  2003

  2004

  усього організацій

  21

  18

  17

  14

  3169

  2729

  2350

  1491

  понад 100 чіл.

  6

  4

  4

  3

  2692

  2044

  1830

  1133

  до 100 чіл.

  15

  14

  13

  11

  477

  685

  520

  358

  З таблиці видно, що в галузі функціонує велика кількість дрібних організацій, що складають 71,4 % у 2001р., 77,8 % у 2002р., 76,5% у 2003р. і 78,6 % у 2004 р. від загальної кількості підприємств, що функціонують у галузі.

  При такім співвідношенні великих і дрібних фірм у 2001-2004р., приблизно 73% усіх працюючих приходиться на середні і великі організації.

  Велику частину будівельних організацій складають приватні фірми, на другому місці йдуть змішані фірми, державні і муніципальні. У 2001 р. на долю приватних фірм довелося 48,1% підрядних робіт, 37,5% - на частку змішаних фірм, 12,7% - на частку державних, 1,2% - на фірми муніципальної форми власності і 0,5% - на інші.

  Зробивши вибір, за яким критерієм буде визначатися розмір фірми, знаючи частки обсягу виробництва великих будівельних організацій, а також загальний обсяг виконаних підрядних робіт, можна визначити рівень концентрації галузі. Концентрація виробництва означає ріст питомої ваги виробництва, здійснюваного на великих підприємствах, у загальному обсязі виробництва

  Для підрахунку індексу концентрації в 2001р. будуть братися середні величини. Дані розрахунків представлені в таблицях 2 і 3.

  У таблиці 2 представлені дані по великих і малих організаціях. В області функціонувало в 2001 р. 6 великих і середніх підприємств, що виконали будівельно-монтажних робіт (БМР) на суму 175530 тис. грн. Звідси, середня частка БМР по інших фірмах дорівнює 8559 тис. грн., що складає 4,69 % від загального обсягу. 15 малих організацій у 2001р. виконали СМР на суму 8559 тис. грн. У середньому на кожну фірму приходиться 570 тис. грн., що складає 0,31 % від загального обсягу.

  Таблиця 2. Розрахунок показника концентрації будівельного комплексу в 2001 р.
  (Обсяг підрядних робіт усього в 2001р. = 184 089 тис.грн.)

  Загальний обсяг робіт і послуг організації, тис. грн.

  Питома вага підприємства в загальному обсязі виробництва, %

  Індекс концентрації, %

  1

  БМУ Спецбуд

  84168,0

  47,8

  40,96

  2

  СМАО-8

  15833,0

  8,9

  42,40

  3

  АТ КМУ ЦЭМ

  13975,0

  7,9

  43,61

  4

  ТОВ«Промбуд-ЛТД»

  22690,0

  12,8

  43,97

  5

  АТ "Будмаш"

  16250,0

  9,2

  45,41

  6

  ЗАТ ДСУ-1

  22614,0

  12,8

  48,30

  7-21

  Малі

  8559,0

  4,69

  93,12

  У таблиці 3 представлені дані по 3 великим організаціям. У м. Дніпродзержинську функціонувало в 2004 р. 3 великих і середніх підприємств, що виконали БМР на суму 219766 тис. грн. Звідси, середня частка БМР по інших фірмах дорівнює 10653,4 тис. грн., що складає 4,6% від загального обсягу. 11 малих організацій у 2004р. виконали БМР на суму 10653,4 тис. грн. У середньому на кожну фірму приходиться 968,5 тис. грн., що складає 0,42% від загального обсягу.

  З таблиць 2 і 3 видно, що індекс концентрації дуже малий. У 2001 р. він склав HHI=93,12 і в 2004р. HHI=131,94 у діапазоні від 0 до 10000.

  Таблиця 3. Розрахунок показника концентрації будівельного комплексу в 2004 р.
  (Обсяг підрядних робіт усього в 2004 р. = 230419,4 тис. грн.)

  Загальний обсяг робіт і послуг організації, тис. грн.

  Питома вага підприємства в загальному обсязі виробництва, %

  Індекс концентрації, %

  1

  БМУ Спецбуд

  136637,0

  59,3

  77,44

  2

  ТОВ «Промбуд-ЛТД»

  50250,0

  21,8

  80,78

  3

  ЗАТ ДСУ-1

  32879,0

  14,2

  85,37

  4-14

  Малі

  10653,4

  4,6

  131,94

  На графіках згідно таблиці 2 і 3 можна побачити склад ринку будівельних послуг м.Дніпродзержинська 2001 та 2004р. та питому вагу підприємств в загальному обсязі виробництва (Додаток 1).

  Таким чином, можна зробити висновок, що галузь є високо конкурентної, що спростовує першу гіпотезу відносно монополизированности будівельної галузі і є позитивною характеристикою ринку будівельних послуг м. Дніпродзержинська.

  2.1.2. Аналіз даних про фінансово-економічне положення будівельних організацій.

  У результаті дослідження будівельної галузі, були отримані наступні дані про фінансово-економічне положення великих і дрібних будівельних організацій. Дані представлені в табл.6 і 7.

  Таблиця 6. Дані про фінансово-економічне положення будівельних організацій за 2001 р.

  Фірма №

  Обсяг робіт,
  виконаний фірмою, тис. грн.

  Чисельність

  Прибуток, тис.грн.

  Рентабельність від реалізації, %

  Продуктивність,
  тис.грн.

  1

  84168,0

  1178

  36849,0

  40,3

  472,9

  2

  15833,0

  367

  281,0

  4,2

  43,1

  3

  13975,0

  220

  1191,0

  10,4

  63,5

  4

  22690,0

  396

  3476,0

  49,6

  79,9

  5

  16250,0

  276

  94,0

  0,6

  58,9

  6

  22614,0

  255

  1270,0

  4,9

  145,9

  7

  639,0

  25

  224,0

  2,3

  61,1

  8

  625,0

  15

  26,4

  12,4

  30,1

  9

  381,0

  18

  759,0

  13,5

  28,5

  10

  494,8

  37

  11,9

  2,4

  32,8

  11

  803,0

  29

  875,0

  6,5

  107,9

  12

  1060,4

  95

  135,0

  1,6

  109,1

  13

  211,2

  22

  5681,8

  29,4

  181,1

  14

  816,0

  12

  758,0

  8,8

  86,4

  15

  1124,2

  57

  61,4

  33,8

  43,5

  16

  260,0

  38

  1051,0

  5,1

  76,5

  17

  387,0

  26

  12049,0

  32,3

  211,6

  18

  190,0

  20

  1400,0

  1,1

  119,0

  19

  721,6

  10

  65,7

  9,1

  72,2

  20

  437,2

  41

  46,5

  2,5

  45,4

  21

  408,0

  32

  54,0

  3,8

  44,0

  Таблиця 7. Дані про фінансово-економічне положення будівельних організацій за 2004 р.

  Фірма №

  Обсяг робіт виконаний фірмою, тис. грн.

  Чисельність

  Прибуток,
  тис. грн.

  Рентабельність від реалізації,%

  Продуктивність, тис. грн.

  1

  136637,0

  348

  54466,0

  33,9

  550,9

  2

  50250,0

  233

  4241,0

  20,0

  200,3

  3

  32879,0

  552

  725,0

  2,1

  38,2

  4

  652,0

  52

  1439,0

  15,9

  40,6

  5

  668,0

  44

  523,0

  11,1

  44,9

  6

  2879,0

  28

  1589,0

  9,1

  144,9

  7

  1880,0

  31

  346,0

  17,5

  104,6

  8

  736,0

  22

  8858,0

  32,5

  220,5

  9

  876,0

  43

  669,0

  2,5

  111,5

  10

  440,0

  23

  96,0

  18,8

  217,7

  11

  1900,0

  45

  1400,0

  13,3

  119,0

  12

  845,0

  46

  112,9

  4,0

  61,8

  13

  344,0

  14

  54,0

  2,3

  70,0

  14

  171,0

  10

  49,3

  2,5

  65,7 • Скачать документ

  Похожие документы:

  1. Економіка підприємств Покропивний Поняття, цілі І напрямки діяльності підприємства

   Документ
   Поняття і цілі діяльності. Будь-яке суспільство для забезпечен­ня нормального (достатньо комфор­тного) рівня своєї життєдіяльності здійснює безліч видів конкретної праці.
  2. Тратегія підприємства в контексті підвищення його конкурентоспроможності

   Документ
   Внаслідок складності і рухливості ділового середовища збільшується кількість змін, які необхідно провести підприємствам. Також підвищуються вимоги до якості змін – вони мають здійснюватися швидше, результативніше, з меншою кількістю
  3. Імовірнісне моделювання структури виробничої програми підприємства водопостачання володимир Полуянов

   Документ
   Запропоновано прогнозування структури виробничої програми підприємства з використанням імовірнісних методів. Оскільки вихідною базою для такого розрахунку є тільки внутрішня інформація підприємства, істотно скорочуються витрати на
  4. Тема Фінансова санація підприємства: сутність, економічний зміст, порядок проведення 3

   Документ
   7.12. Методика виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства 89
  5. Загальна структура основних засобів підприємства за розглянутий період не змінилася, тобто в основному це виробничі фонди, в яких переважають будинки, споруди І передавальні пристрої

   Документ
   Загальна структура основних засобів підприємства за розглянутий період не змінилася, тобто в основному це виробничі фонди, в яких переважають будинки, споруди і передавальні пристрої.

  Другие похожие документы..