Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Я взяла эту тему, потому что она интересна тем, что объясняет многие факты отражения света с научной точки зрения. Когда я беру зеркало и смотрюсь пр...полностью>>
'Семинар'
Некариозные поражения зубов, возникающие до прорезывания зубов: гипоплазия эмали, флюороз, гиперплазия твердых тканей зуба, наследственные нарушения р...полностью>>
'Сценарий'
Сказочница: Здравствуйте, дорогие мои зрители! Сказочку послушать не хотите ли? Жили-были дед да баба… Думаете, я сейчас скажу: «были они бедные-пребе...полностью>>
'Документ'
При этом варяги действуют законными и цивилизованными методами. Чтобы противостоять конкурентам, необходимо овладевать их методами работы. Наиболее п...полностью>>

Гарантування місцевого самоврядування: теоретико-методологічний аспект: Монографія. Львів: лріду наду, 2006. 248 с

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Дробот І. О. Гарантування місцевого самоврядування: теоретико-методологічний аспект: Монографія. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2006. – 248 с.

Висвітлюються теоретико-методологічні аспекти гарантування місцевого самоврядування. Аналізуються причинно-наслідкові чинники виникнення та сенс самоврядування як системного суспільного явища і як організаційно структурованого інституту. Розглядаються джерела цілей самоврядування, їх класифікація, засади формування механізму цілепокладання у контексті гарантування місцевого самоврядування. Висвітлюються проблеми у державно-владних стосунках між органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади в Україні. Досліджуються засоби гарантування місцевого самоврядування, зокрема організаційний, правовий, інституційний, людський, морально-психологічний ресурси.

Для науковців у сфері місцевого самоврядування та державного управління, викладачів, аспірантів, політиків, працівників органів місцевого самоврядування та органів державної влади, слухачів та студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю “Державне управління”.

Зміст

Передмова ................................................................................................. 5

Вступ .......................................................................................................... 10

Розділ 1. Сутність місцевого самоврядування ............................... 20

1.1. Передумови виникнення самоврядування .............................. 20

1.2. Сутнісні характеристики місцевого самоврядування ............ 31

1.3. Розвиток місцевого самоврядування в сучасних умовах

вітчизняного державотворення ................................................................ 39

Висновки до розділу 1 ................................................................................ 55

Розділ 2. Гарантування місцевого самоврядування ...................... 65

2.1. Дефінітивна характеристика поняття “гарантування місцевого

самоврядування” ......................................................................................... 65

2.2. Цілепокладання – основа гарантування місцевого

самоврядування .......................................................................................... 81

Висновки до розділу 2 ............................................................................... 92

Розділ 3. Ресурси гарантування місцевого самоврядування ....... 99

3.1. Правовий ресурс гарантування місцевого самоврядування ........ 99

3.2. Розвиток правового забезпечення місцевого

самоврядування ........................................................................................ 113

3.3. Інституційний ресурс гарантування місцевого

самоврядування ........................................................................................ 128

3.4. Формування моделі професійно-компетентного працівника

в аспекті ресурсу гарантування місцевого самоврядування .......... 146

3.5. Інститут присяги – юридична норма та морально-

психологічний ресурс гарантування місцевого самоврядування .... 156

Висновки до розділу 3 ............................................................................. 163

Розділ 4. Розвиток місцевого самоврядування в контексті концепції

гарантування .......................................................................... 174

4.1. Основні засади формування концепції гарантування

місцевого самоврядування ...................................................................... 174

4.2. Формування ініціативи населення – складової парадигми

здійснення місцевого самоврядування ................................................. 179

4.3. Розвиток самоорганізуючих основ місцевого

самоврядування ........................................................................................ 193

4.4. Формування, розвиток та роль суспільної самодіяльності

у гарантуванні місцевого самоврядування ......................................... 204

Висновки до розділу 4 .............................................................................. 213

Висновки ............................................................................................... 220

Список джерел та літератури ................................................. 237Скачать документ

Похожие документы:

 1. Бібліотека структура І функціонування системи місцевого самоврядування в умовах незалежності (2005 -2010) рекомендаційний список харків хнамг 2010

  Документ
  С 87 Структура і функціонування системи місцевого самоврядування в умовах незалежності: реком. список джерел (2005-2010) / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.
 2. В. Д. Бакуменка Заснований у 2004 році (5)

  Документ
  Наукове видання розраховано на працівників органів державного управління, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій систем державного та муніципального управління, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.
 3. «european quality» сучасний вимір держави та права міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук, доцент (голова); Козаченко О.В. канд. юр. наук, доцент (заступник голови); Достдар Р.М. канд. юр. наук, доцент МНЦ ОНЮА; Ємельянова Л.
 4. Національна академія державного управління при президентові україни одеський інститут державного управління матеріали з підготовки слухачів до державного екзамену зі спеціальності

  Документ
  Рекомендовано до друку науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. Протокол № 1 від 03 жовтня 2011 р.
 5. Матеріали VI (XVIII) Всеукраїнської науково-практичної конференції Київ нтуу «кпі» 2010

  Документ
  Матеріали VІ (XVIII) Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 11-12 березня 2010 р.: тези доповідей / [редкол.: В.Г. Герасимчук (відпов. ред) та ін.].–К.: НТУУ «КПІ», 2010.

Другие похожие документы..