Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В сборник включены аналитические, справочные и статистические материалы, специально подготовленные к заседанию Совета при Президенте Российской Федер...полностью>>
'Анализ'
Прошутинский Евгений – 8а 11.Жаравина Светлана – 9а класс 1 .Драчёва Юлия – 11 класс Посещаемость Классы Всего По болезни Прогулы 1-4 130 д....полностью>>
'Документ'
В оглавлении приводятся все заголовки структурных частей работы (кроме подзаголовков, даваемых в подбор с текстом) с указанием страниц, с которых они...полностью>>
'Документ'
Диагноз. 28.06.1998 г. поставлен диагноз рак шейки матки. Проведён курс лучевой терапии + ПХТ. Произошло обострение заболевания. 1 г., октябрь. Попер...полностью>>

Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до актів закон

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 серпня 1998 р. № 1211

Київ

Про затвердження Положення про порядок формування і

використання коштів фондів підтримки індивідуального

житлового будівництва на селі

Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 27 березня 1998 р. № 222 "Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (додається).

2. Міністерству фінансів, Міністерству економіки, Міністерству юстиції, Державному комітетові будівництва, архітектури та житлової політики, Державній податковій адміністрації разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади подати Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до актів законодавства з метою забезпечення формування коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі за рахунок джерел, передбачених підпунктами 7, 8, 9, 10 та 11 пункту 9 зазначеного Положення.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд.34

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 3 серпня 1998 р. № 1211

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок формування і використання коштів фондів

підтримки індивідуального житлового будівництва на селі

Загальна частина

1. Це Положення є основою для розроблення Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Севастопольською міською державними адміністраціями положень про порядок формування і використання коштів місцевих (республіканського, обласного, міського) фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі - фонди) та відповідних статутних документів фондів з урахуванням місцевих умов.

2. Фонди створюються з метою розширення на відповідних територіях інвестування в будівництво житла на селі, здешевлення його вартості, створення забудовникам сприятливих умов для спорудження житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями.

3. Фонди створюються відповідно до актів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій. Їх засновниками є Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Севастопольська міська державні адміністрації.

4. Фонди є спеціалізованими кредитно-фінансовими господарськими організаціями. Фонди провадять свою діяльність на умовах повної господарської самостійності, є юридичними особами, мають самостійні баланси, рахунки в установах банків, інші необхідні реквізити.

Для контролю за правильністю та ефективністю використання коштів фондів створюються їх спостережні ради.

Організаційно-правова форма фондів та порядок створення їх спостережних рад визначаються статутними документами згідно із законодавством.

Державна реєстрація фондів відбувається у порядку, передбаченому для суб'єктів підприємницької діяльності.

5. Діяльність фондів контролюється державними органами в межах їх компетенції і в порядку, встановленому законодавством.

Напрями діяльності фондів

6. Основними завданнями фондів є:

формування коштів за рахунок джерел, визначених у пункті 9 цього Положення; ефективне використання сформованих коштів для реалізації державної політики у сфері індивідуального житлового будівництва на селі.

7. Основними напрямами діяльності фондів є:

надання фінансової підтримки індивідуальним забудовникам - довгострокових (до 20 років) кредитів у розмірах,що визначаються із розрахунку кошторисної вартості будинку загальною площею до 125 кв. метрів одному позичальнику (забудовнику), для спорудження індивідуальних житлових будинків та надвірних підсобних приміщень;

надання разом з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування практичної допомоги індивідуальним забудовникам у вирішенні питань вибору та оформлення земельних ділянок, проектів будівель, забезпечення будівельними матеріалами та супутніми товарами, укладення договорів з підрядними організаціями та контролю за виконанням ними обумовлених термінів завершення робіт згідно з етапами будівництва та умов інженерного забезпечення, а також технічний нагляд за будівництвом житла та інженерних мереж;

укладення за участю індивідуальних забудовників договорів з підрядними організаціями на будівництво інженерних мереж у місцях компактної забудови;

складання розрахунків потреб у коштах, які виділяються на фінансування індивідуального житлового будівництва, та подання їх для узагальнення до Мінагропрому;

здійснення контролю за цільовим використанням коштів, які виділяються на фінансування будівництва житла та інженерних мереж;

створення власної матеріально-технічної бази з виготовлення будівельних матеріалів і конструкцій, обслуговування машин і механізмів, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції.

8. Фонди вносять пропозиції місцевим органам виконавчої влади щодо використання частини державних централізованих капітальних вкладень, що виділяються на розвиток соціальної сфери села, безпосередньо для спорудження комунальних мереж та систем інженерного забезпечення індивідуальних житлових будинків насамперед у місцях компактної забудови.

Порядок формування і використання коштів фондів

9. Кошти фондів формуються за рахунок:

1) коштів державного бюджету, виділених для надання пільгових довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам;

2) частини державних капітальних вкладень, що виділяються на розвиток соціальної сфери села;

3) частини капітальних вкладень, передбачених у місцевих бюджетах на виконання програм соціально-економічного розвитку відповідних територій;

4) банківських кредитів;

5) залучених на договірних засадах для житлового будівництва коштів підприємств, установ, організацій та окремих громадян;

6) за рішеннями відповідних органів місцевого самоврядування:

частини справлених місцевих податків і зборів;

частини сум, що нараховуються контролюючими органами за відповідні порушення, штрафів та інших санкцій, що надходять до місцевих бюджетів;

7) надходжень від підвищення ставок акцизного збору на продаж спирту етилового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів*;

8) відрахувань від митних зборів і платежів*;

9) частини амортизаційних відрахувань підприємств та організацій*;

10) частини коштів, одержаних від приватизації та продажу об'єктів незавершеного будівництва*;

11) частини відрахувань від продажу добутої та переробленої нафти, газу та продуктів їх переробки, а також енергоносіїв у відповідних регіонах*;

12) інших надходжень, що не суперечать законодавству.

Перерахування коштів здійснюється безпосередньо на рахунки фондів в установленому порядку.

————————————————————————

* За умови набрання чинності відповідними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.

10. Кошти фондів використовуються відповідно до їх статутних документів та за напрямами, передбаченими пунктом 7 цього Положення.

11. Фонди надають індивідуальним забудовникам довгострокові кредити згідно із затвердженими програмами індивідуального житлового будівництва в Автономній Республіці Крим, областях та м. Севастополі.

Кредити надаються на зворотній основі з дотриманням основних принципів кредитування (платності, строковості та цільового використання їх забудовниками для спорудження в сільській місцевості нових індивідуальних житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями або для його завершення).

12. Списки індивідуальних забудовників, які потребують кредитування за рахунок коштів фондів, складаються фондами та затверджуються органами місцевого самоврядування.

13. Надання та повернення довгострокових кредитів індивідуальними забудовниками здійснюється згідно з правилами, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Ліквідація фондів

14. Ліквідація фондів або їх реорганізація можуть проводитися за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та в інших випадках, передбачених законодавством.

15. У разі реорганізації фондів (злиття, розподілу, перетворення тощо) їх права і обов'язки переходять до правонаступників.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року (протокол №31), керуючись статтею 6, пунктом 1 статті 25, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 закон

  Закон
  З метою якісної організації виконання в області Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки „Заможне суспільство,
 2. Про затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2003 рік На виконання постанови Кабінету Міністрів України І

  Документ
  Департаменту міжнародної інтеграції, інвестиційної політики та розвитку аграрного бізнесу (Омельяненко), Департаменту зв'язків з Верховною Радою України та організаційної роботи (Шейко), Департаменту фінансово-кредитної
 3. Про затвердження Державної програми щодо запобігання І протидії корупції на 2011 2015 роки Кабінет Міністрів України постановляє

  Документ
  2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
 4. Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України для розгляду в другому читанні, враховує більшість пропозицій Верховної Ради України в частині доходів. Водночас, варто відзначити, що низка змін проекту закон

  Закон
  Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2006 рік», поданий Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України для розгляду в другому читанні, враховує більшість пропозицій Верховної Ради України в частині доходів.
 5. Про затвердження Державної програми „ Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів" на період до 2020 року" та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України"

  Документ
  Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання Програми, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
 6. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р

  Документ
  Метою Програми є впровадження механізмів зменшення рівня корупції в Україні відповідно до положень Національної антикорупційної стратегії на 2011—2015 роки, схваленої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 р.

Другие похожие документы..