Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат'
Защита состоится 12 апреля 2008 года в 10.00 на заседании диссертационного совета Д 212.063.04 при ГОУ ВПО «Ивановский государственный химико-техноло...полностью>>
'Лекция'
- квантификация (шире понятия «измерение», т.к. включает в себя не только процесс измерения, но и процесс количественного представления полученной инф...полностью>>
'Доклад'
В отчетном году Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области разработала доклад о результатах и основных направлениях дея...полностью>>
'Решение'
XV-я Юбилейная специализированная, ставшая традиционной Международная конференция «Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейно...полностью>>

Законів України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), "Про

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

12.11.2003 N 492

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 грудня 2003 р.

за N 1172/8493

Про затвердження Інструкції

про порядок відкриття, використання і закриття

рахунків у національній та іноземних валютах

{ У зв'язку з технічною помилкою додатково див. Лист

Національного банку

N 25-119/1690-9687 ( v9687500-03 ) від 23.12.2003 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами

Національного банку

N 295 ( z0797-04 ) від 23.06.2004

N 110 ( z0446-05 ) від 04.04.2005

N 280 ( z0947-05 ) від 10.08.2005

N 419 ( z1397-05 ) від 10.11.2005

N 485 ( z0023-06 ) від 21.12.2005

N 236 ( z0856-06 ) від 26.06.2006 }

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

12.11.2003 N 492

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 грудня 2003 р.

за N 1172/8493

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок відкриття, використання і закриття

рахунків у національній та іноземних валютах

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Господарського

кодексу України ( 436-15 ), Цивільного кодексу України ( 435-15 ),

Законів України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), "Про

банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), "Про запобігання та

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним

шляхом" ( 249-15 ), "Про платіжні системи та переказ грошей в

Україні" ( 2346-14 ), інших законодавчих актів України та

нормативно-правових актів Національного банку України (далі -

Національний банк).

Інструкція регулює правовідносини, що виникають під час

відкриття банками, їх відокремленими структурними підрозділами,

які здійснюють банківську діяльність від імені банку (далі -

банки), поточних і вкладних (депозитних) рахунків у національній

та іноземних валютах суб'єктам господарювання, фізичним особам,

іноземним представництвам, нерезидентам-інвесторам, виборчим

блокам політичних партій (далі - клієнти).

1.2. У межах застосування цієї Інструкції нижченаведені

терміни вживаються в такому значенні:

відокремлений підрозділ - філія, представництво, відділення

або інший відокремлений підрозділ, що не має статусу юридичної

особи і здійснює свою діяльність від імені юридичної

особи-резидента;

іноземні представництва - іноземні дипломатичні, консульські,

торговельні, інші офіційні представництва та установи міжнародних

організацій, що користуються імунітетом і дипломатичними

привілеями, представництва іноземних банків, іноземних компаній,

фірм, які представляють інтереси юридичних осіб-нерезидентів в

Україні, а також військові частини Чорноморського флоту Російської

Федерації, що дислокуються на території України;

нерезиденти-інвестори - суб'єкти, які провадять інвестиційну

діяльність на території України, а саме: юридичні особи, створені

відповідно до законодавства інших країн; фізичні особи - іноземці,

які не мають постійного місця проживання на території України і не

обмежені в дієздатності; іноземні державні органи, міжнародні

урядові та неурядові організації; інші іноземні суб'єкти

інвестиційної діяльності, що визнаються такими відповідно до

законодавства України;

офіційні представництва - іноземні дипломатичні, консульські,

торговельні та інші офіційні представництва, що користуються

імунітетом і дипломатичними привілеями;

підприємці - суб'єкти господарювання, які здійснюють

підприємницьку діяльність, та постійні представництва; { Абзац

шостий пункту 1.2 глави 1 в редакції Постанови Нацбанку N 236

( z0856-06 ) від 26.06.2006 }

постійні представництва - представництва юридичних

осіб-нерезидентів (іноземних компаній, фірм, міжнародних

організацій, що представляють інтереси юридичних осіб-нерезидентів

в Україні), через які повністю або частково здійснюється

підприємницька діяльність нерезидента на території України;

суб'єкти господарювання - юридичні особи-резиденти і фізичні

особи-підприємці; ( Абзац восьмий пункту 1.2 в редакції Постанови

Національного банку N 485 ( z0023-06 ) від 21.12.2005 )

уповноважений банк - банк, що має письмовий дозвіл

Національного банку на здійснення операцій з валютними цінностями;

уповноважений працівник банку - працівник банку, на якого

відповідно до внутрішніх положень банку покладено обов'язок

відкривати рахунки клієнтам;

фізичні особи - громадяни України, іноземці, особи без

громадянства, які не займаються підприємницькою діяльністю;

фізичні особи-нерезиденти - іноземці, особи без громадянства,

громадяни України, які мають постійне місце проживання за межами

України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають на території

України;

фізичні особи-резиденти - громадяни України, іноземці, особи

без громадянства, які мають постійне місце проживання на території

України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном;

юридичні особи-нерезиденти - юридичні особи з

місцезнаходженням за межами України, які створені й діють

відповідно до законодавства іноземної держави;

юридичні особи-резиденти - юридичні особи з місцезнаходженням

на території України, які здійснюють свою діяльність на підставі

законів України.

1.3. Суб'єкти господарювання, нерезиденти-інвестори, іноземні

представництва і фізичні особи мають право відкривати рахунки для

забезпечення своєї господарської діяльності і власних потреб у

будь-яких банках України відповідно до власного вибору, крім

випадків, коли банк не має можливості прийняти на банківське

обслуговування або якщо така відмова допускається законом або

банківськими правилами.

Юридичні особи-резиденти можуть відкривати поточні та/або

вкладні (депозитні) рахунки в банках через свої відокремлені

підрозділи (далі - поточний рахунок відокремленого підрозділу,

вкладний (депозитний) рахунок відокремленого підрозділу). ( Пункт

1.3 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку

N 485 ( z0023-06 ) від 21.12.2005 )

1.4. Порядок відкриття банками рахунків клієнтів,

використання коштів за ними і порядок їх закриття визначаються

цією Інструкцією.

Відкриття і закриття рахунків виборчих фондів кандидатів на

пост Президента України, партій (блоків), кандидатів у народні

депутати України від яких зареєстровано Центральною виборчою

комісією, місцевих організацій партій (блоків), кандидатів на

посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатів у

депутати в одномандатних округах здійснюється в порядку,

визначеному законодавством України, у тому числі цією

Інструкцією. ( Абзац другий пункту 1.4 глави 1 в редакції

Постанови Національного банку N 419 ( z1397-05 ) від 10.11.2005 )

( Абзац третій пункту 1.4 глави 1 виключено на підставі

Постанови Національного банку N 419 ( z1397-05 ) від 10.11.2005 )

1.5. Умови відкриття рахунку та особливості його

функціонування передбачаються в договорі, що укладається між

банком і його клієнтом, і не повинні суперечити вимогам цієї

Інструкції.

1.6. Порядок проведення операцій за рахунками клієнтів,

відкритих у національній та іноземних валютах, регулюється

законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами

Національного банку. Операції за рахунками здійснюються за

допомогою платіжних інструментів за формами, установленими

банківськими правилами (нормативно-правовими актами Національного

банку, внутрішніми положеннями банку тощо).

1.7. Банк може відмовити клієнту в обслуговуванні рахунку у

випадках, передбачених законодавством України і договором.

1.8. Банки відкривають своїм клієнтам за договором

банківського рахунку поточні рахунки, за договором банківського

вкладу - вкладні (депозитні) рахунки.

Поточний рахунок - рахунок, що відкривається банком клієнту

на договірній основі для зберігання грошей і здійснення

розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів

відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

До поточних рахунків також належать:

рахунки за спеціальними режимами їх використання, що

відкриваються у випадках, передбачених законами України або актами

Кабінету Міністрів України;

поточні рахунки типу "Н", що відкриваються в національній

валюті офіційним представництвам і представництвам юридичних

осіб-нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю на

території України;

поточні рахунки типу "П", що відкриваються в національній

валюті постійним представництвам;

карткові рахунки, що відкриваються для обліку операцій за

платіжними картками відповідно до вимог цієї Інструкції. Операції

за цими рахунками здійснюються з урахуванням особливостей,

визначених цією Інструкцією та відповідними нормативно-правовими

актами Національного банку, що регулюють здійснення операцій із

застосуванням платіжних карток;

поточні (накопичувальні) рахунки виборчих фондів. ( Абзац

восьмий пункту 1.8 глави 1 із змінами, внесеними згідно з

Постановою Національного банку N 295 ( z0797-04 ) від 23.06.2004 )

інвестиційні рахунки, що відкриваються

нерезидентам-інвесторам в уповноважених банках України відповідно

до вимог цієї Інструкції для здійснення інвестиційної діяльності в

Україні, а також для повернення іноземної інвестиції та прибутків,

доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від

інвестиційної діяльності в Україні; ( Пункт 1.8 доповнено абзацом

згідно з Постановою Національного банку N 485 ( z0023-06 ) від

21.12.2005 )

Вкладний (депозитний) рахунок - рахунок, що відкривається

банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей, що

передаються клієнтом в управління на встановлений строк або без

зазначення такого строку під визначений процент (дохід) і

підлягають поверненню клієнту відповідно до законодавства України

та умов договору. ( Абзац дев'ятий пункту 1.8 із змінами,

внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 110 ( z0446-05 ) від

04.04.2005 )

До вкладних (депозитних) рахунків також належать пенсійні

депозитні рахунки, що відкриваються фізичним особам відповідно до

Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 )

для накопичення заощаджень на виплату пенсії. ( Пункт 1.8

доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 485

( z0023-06 ) від 21.12.2005 )

1.9. Договір банківського рахунку та договір банківського

вкладу укладаються в письмовій формі.

1.10. Письмова форма договору банківського вкладу вважається

дотриманою, якщо внесення грошової суми на вкладний (депозитний)

рахунок вкладника підтверджено договором банківського вкладу з

видачею ощадної книжки або іншого документа, що відповідає

вимогам, установленим законом, іншими нормативно-правовими актами

у сфері банківської діяльності (банківськими правилами) і звичаями

ділового обороту.

У договорі банківського вкладу, зокрема, зазначаються:

вид банківського вкладу;

сума, що вноситься або перераховується на вкладний

(депозитний) рахунок;

строк дії договору;

розмір і порядок сплати процентів або доходу в іншій формі,

умови перегляду їх розміру, відповідальність сторін; ( Абзац

шостий пункту 1.10 в редакції Постанови Нацбанку N 110

( z0446-05 ) від 04.04.2005 )

умови дострокового розірвання договору;

інші умови за погодженням сторін.

1.11. Клієнти можуть відкривати лише один поточний рахунок

для формування статутного фонду (статутного або складеного

капіталу, пайового або неподільного фонду) суб'єкта господарювання

- юридичної особи (у національній та/або іноземній валюті) та один

поточний рахунок (у національній та/або іноземній валюті) за

кожною угодою сумісної (спільної) діяльності без створення

юридичної особи. ( Пункт 1.11 в редакції Постанови Нацбанку N 110

( z0446-05 ) від 04.04.2005 )

1.12. Юридичні особи-нерезиденти можуть відкривати в банках

України інвестиційні рахунки для здійснення інвестицій у

національній та іноземних валютах у порядку, установленому цією

Інструкцією. ( Пункт 1.12 із змінами, внесеними згідно з

Постановою Національного банку N 485 ( z0023-06 ) від 21.12.2005 )

1.13. У разі відкриття поточного або вкладного (депозитного)

рахунку підприємцю до отримання банком повідомлення про взяття

рахунку на облік органом державної податкової служби (далі -

повідомлення) (1) операції за цим рахунком здійснюються лише із

зарахування коштів.

Датою початку видаткових операцій за рахунком підприємця в

банку є дата реєстрації отримання банком зазначеного повідомлення.

Повідомлення зберігається в справі з юридичного оформлення

рахунку.

Видаткові операції за рахунком відокремленого підрозділу

юридичної особи-підприємця здійснюються після отримання банком

повідомлення про взяття рахунку на облік органом державної

податкової служби за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.

---------------

(1) Повідомлення має відповідати зразку корінця повідомлення

від платника податків про відкриття рахунку в установі банку,

зазначеному в додатку 1 до Порядку подання податковим органам

Повідомлення про відкриття (закриття) рахунків в установах банків,

затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України

від 01.08.2001 N 306 ( z0923-01 ) і зареєстрованого в Міністерстві

юстиції України 31.10.2001 за N 923/6114.

1.14. Днем відкриття поточного рахунку клієнта вважається

дата, що зазначена на заяві про відкриття цього рахунку в розділі

"Відмітки банку".

1.15. Місцезнаходженням (місцем проживання) власника рахунку

- суб'єкта господарювання вважається місцезнаходження (місце

проживання), зазначене в свідоцтві про державну реєстрацію.

Місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта господарювання,

зазначене в картці із зразками підписів і відбитка печатки (картці

із зразками підписів), має відповідати місцезнаходженню (місцю

проживання), наведеному в свідоцтві про державну реєстрацію.

У разі зміни місцезнаходження (місця проживання) власник

рахунку - суб'єкт господарювання в місячний строк з дня отримання

нового свідоцтва про державну реєстрацію зобов'язаний подати до

банку копію цього свідоцтва, засвідчену органом, що його видав,

або нотаріально. Копії нового свідоцтва про державну реєстрацію

юридичної особи, засвідчені органом, що його видав, або

нотаріально, у такий самий строк подаються до банків, у яких

відкрито рахунки відокремлених підрозділів цієї юридичної особи.

( Абзац третій пункту 1.15 із змінами, внесеними згідно з

Постановою Національного банку N 485 ( z0023-06 ) від 21.12.2005 )

У разі зміни місцезнаходження суб'єкта господарювання, що

пов'язане із зміною адміністративного району (міста), цей клієнт

додатково в місячний строк після зняття з обліку органом державної

податкової служби за попереднім місцезнаходженням має подати копію

нового документа, що підтверджує взяття його на облік органом

державної податкової служби за новим місцезнаходженням, засвідчену

органом, який видав документ, або нотаріально. У разі пред'явлення

клієнтом оригіналу цього документа уповноважений працівник банку

робить його копію і засвідчує її своїм підписом як таку, що

відповідає оригіналу, а оригінал документа повертає клієнту.

На підставі поданих документів уносяться відповідні зміни до

картки із зразками підписів і відбитка печатки (картки із зразками

підписів) або подається нова картка.

( Абзац шостий пункту 1.15 виключено на підставі Постанови

Національного банку N 485 ( z0023-06 ) від 21.12.2005 )

( Пункт 1.15 в редакції Постанови Нацбанку N 110 ( z0446-05 ) від

04.04.2005 )

1.16. У разі наявності в банку мотивованої підозри щодо

подання клієнтом для відкриття рахунку підроблених документів або

таких, що містять недостовірну інформацію, банк повідомляє про це

органи внутрішніх справ і спеціально уповноважений орган

виконавчої влади з питань фінансового моніторингу із зазначенням

ідентифікаційних даних клієнта та/або паспортних даних особи, яка

подає документи на відкриття цього рахунку.

1.17. Банки зобов'язані здійснити перевірку поданих

документів для відкриття рахунків на відповідність їх чинному

законодавству, зокрема:

( Підпункт "а" пункту 1.17 виключено згідно з Постановою Нацбанку

N 110 ( z0446-05 ) від 04.04.2005 )

а) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та

свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця мають

бути оформлені відповідно до зразків, наведених у додатках 1 (для

юридичних осіб) і 2 (для фізичних осіб-підприємців) до Порядку

оформлення бланка свідоцтва про державну реєстрацію юридичної

особи і бланка свідоцтва про державну реєстрацію фізичної

особи-підприємця, затвердженого наказом Державного комітету

України з питань регуляторної політики та підприємництва від

06.04.2004 N 39 ( z0510-04 ) і зареєстрованого в Міністерстві

юстиції України 21.04.2004 за N 510/9109, і складені на бланках,

що відповідають Опису бланків свідоцтва про державну реєстрацію

юридичної особи, свідоцтва про державну реєстрацію фізичної

особи-підприємця та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних

осіб та фізичних осіб-підприємців, затвердженому наказом

Державного комітету України з питань регуляторної політики та

підприємництва від 02.04.2004 N 37 ( z0496-04 ) і зареєстрованому

в Міністерстві юстиції України 19.04.2004 за N 496/9095.

Від суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані

до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" ( 755-15 ),

приймаються свідоцтва про їх державну реєстрацію (перереєстрацію)

старого зразка до терміну їх заміни, визначеного цим Законом;

( Підпункт "а" пункту 1.17 в редакції Постанови Нацбанку N 110

( z0446-05 ) від 04.04.2005 )

б) нотаріальне засвідчення документів і копій документів має

відповідати вимогам Інструкції про порядок вчинення нотаріальних

дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції

України від 03.03.2004 N 20/5 ( z0283-04 ) і зареєстрованої в

Міністерстві юстиції України 03.03.2004 за N 283/8882.

Посвідчувальні написи нотаріуса на документах уважаються дійсними,

якщо вони відповідають формам ( za017-05 ), затвердженим наказом

Міністерства юстиції України від 10.01.2005 N 1/5 ( z0017-05 )

"Про затвердження форм реєстрів для реєстрації нотаріальних дій,

нотаріальних свідоцтв, посвідчувальних написів на правочинах і

засвідчуваних документах", зареєстрованим у Міністерстві юстиції

України 10.01.2005 за N 17/10297; ( Підпункт "б" пункту 1.17 в

редакції Постанови Нацбанку N 110 ( z0446-05 ) від 04.04.2005 )

в) документи, подані для відкриття рахунків, які були видані

на території іноземної держави, мають бути легалізовані в

установленому порядку, якщо міжнародними договорами, у яких бере

участь Україна, не передбачено інше. Ці документи можуть бути

засвідчені згідно із законодавством країни його видачі,

перекладені на українську мову (крім документів, викладених

російською мовою) та легалізовані в консульській установі України,

або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та

легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або

засвідчені шляхом проставлення апостиля, передбаченого статтею

4 Гаазької конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних

офіційних документів ( 995_082 ), від 05.10.61. Копії цих

документів мають бути нотаріально засвідченими.

У випадках, передбачених цією Інструкцією, у разі

пред'явлення клієнтом оригіналів документів, поданих для відкриття

рахунків, уповноваженому працівнику банку дозволяється

засвідчувати підписом копії документів як такі, що відповідають

оригіналу документа.

1.18. У разі відкриття поточного рахунку клієнту в його заяві

уповноважений працівник банку зазначає дату відкриття та номер

рахунку. На заяві клієнта мають бути зазначені підписи одного з

керівників банку або уповноваженої ним особи, на якого (яку)

згідно з внутрішніми положеннями банку покладено обов'язок

приймати рішення про відкриття поточних рахунків клієнтів, а також

уповноважених осіб (особи) банку, які (яка) відповідно до

внутрішніх положень банку здійснюють перевірку на достовірність і

відповідність чинному законодавству документів та копій

документів, що подаються клієнтом, а також контролюють

правильність присвоєння номера рахунку клієнта та його

відповідність внутрішньому плану рахунків банку.

1.19. Тексти заяви про відкриття поточного рахунку та картки

із зразками підписів (за потреби) можуть бути зазначені в договорі

банківського рахунку між банком і клієнтом - фізичною особою за

довільною формою, але із збереженням реквізитів, передбачених у

відповідних додатках до цієї Інструкції.

1.20. Під час відкриття фізичним особам поточних рахунків з

обмеженими режимами їх використання банки мають забезпечити цих

осіб інформацією про режим використання цих рахунків у порядку,

установленому внутрішніми положеннями банку.

1.21. Банк має повідомити клієнта - юридичну особу про зміст

частини п'ятої статті 63 Закону України "Про виконавче

провадження" ( 606-14 ). ( Главу 1 доповнено пунктом 1.21 згідно з

Постановою Національного банку N 485 ( z0023-06 ) від 21.12.2005 )

1.22. З документів, які вимагаються від клієнта в разі

відкриття рахунків цією Інструкцією, формується справа з

юридичного оформлення рахунку.

1.23. Банки та їх клієнти зобов'язані дотримуватися вимог

законодавства України з питань відкриття та ведення рахунків і

цієї Інструкції.

За порушення зазначених вимог банки та їх клієнти несуть

відповідальність, передбачену законодавством України.

2. Ідентифікація клієнтів

2.1. Банкам забороняється відкривати та вести анонімні

(номерні) рахунки. Банки зобов'язані ідентифікувати клієнтів, які

відкривають рахунки, а також осіб, уповноважених діяти від їх

імені, у порядку, установленому законодавством України, у тому

числі нормативно-правовими актами Національного банку. Рахунок

клієнту відкривається лише після його ідентифікації банком.

( Пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку

N 110 ( z0446-05 ) від 04.04.2005 )

2.2. Підставою для ідентифікації клієнта - фізичної особи,

його довіреної особи, а також особи, яка уповноважена діяти від

імені клієнта - юридичної особи, є такі документи:

а) для громадян України, які:

постійно проживають в Україні, - паспорт громадянина України

або тимчасове посвідчення особи громадянина України, для

малолітніх та неповнолітніх осіб, яким не виповнилося 16 років, -

свідоцтво про народження;

виїжджають на постійне місце проживання за кордон, - паспорт

громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про виїзд на

постійне місце проживання за кордон;

постійно проживають за кордоном, - паспорт громадянина

України для виїзду за кордон;

б) для іноземних громадян, які:

постійно проживають в Україні, - паспортний документ з

відміткою про наявність дозволу на постійне проживання;

тимчасово перебувають в Україні, - паспортний документ;

в) для осіб без громадянства, які:

постійно проживають в Україні, - посвідка на постійне

проживання;

тимчасово перебувають в Україні, - паспортний документ;

г) для біженців - посвідчення біженця.

Паспортним документом іноземця та особи без громадянства є

документ, що підтверджує громадянство іноземця або посвідчує особу

без громадянства, виданий уповноваженим органом іноземної держави

або статутною організацією ООН, дає право виїзду за кордон і

визнаний Україною.

Якщо документи, зазначені в цьому пункті, не дають змоги

банку визначити місце проживання або тимчасового перебування

фізичної особи, то банк має право витребувати від клієнта інший

документ, який містить таку інформацію.

Надалі в тексті цієї Інструкції вищезазначені документи, що є

підставою для відкриття рахунків фізичним особам, - паспорт або

документ, що його замінює.

Фізичні особи-резиденти, крім паспорта або документа, що його

замінює, додатково мають пред'явити документ, виданий органом

державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм

ідентифікаційного номера платника податків.

Банк має право відкрити рахунок фізичній особі-резиденту без

подання документа, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного

номера платника податків, якщо в паспорті цієї особи зроблено

відмітку про право здійснювати будь-які платежі без

ідентифікаційного номера. Уповноважений працівник банку в

присутності фізичної особи, яка відкриває рахунок, робить копію

сторінки її паспорта з такою відміткою. Ця копія засвідчується

підписами уповноваженого працівника банку та фізичної особи, яка

відкриває рахунок, як така, що відповідає оригіналу, і

зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.

( Пункт 2.2 в редакції Постанови Нацбанку N 110 ( z0446-05 ) від

04.04.2005 )

2.3. Уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію

фізичної особи, яка відкриває поточний або вкладний (депозитний)

рахунок, і робить у присутності цієї особи копії сторінок паспорта

або документа, що його замінює, які містять прізвище, ім'я, по

батькові (у разі його наявності), дату народження, серію і номерСкачать документ

Похожие документы:

 1. Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 )

  Закон
  Затвердити Тимчасове положення про Національну систему масових електронних платежів (додається). . Департаменту платіжних систем (В.М.Кравець) після державної реєстрації довести цю постанову до відома територіальних управлінь Національного
 2. Одеська національна юридична академія (2)

  Документ
  Актуальність теми обумовлена особливим місцем, яке займає банківська система в кожній державі, і зайняла в Україні після переходу самостійної держави до ринкової економіки.
 3. Національна академія державного управління при президентові україни одеський інститут державного управління матеріали з підготовки слухачів до державного екзамену зі спеціальності

  Документ
  Рекомендовано до друку науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. Протокол № 1 від 03 жовтня 2011 р.
 4. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого На правах рукопису Масляєва Катерина Василівна

  Документ
  2.3. Проблема систематизації законодавства України у сфері діяльності професійних суб’єктів ринку фінансових послуг, шляхи його вдосконалення та перспективи наближення до правових стандартів Європейського Союзу 147
 5. Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького гуманітарний університет "зідму"

  Документ
  Рецензенти: М.М. Тищенко, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого

Другие похожие документы..