Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
01. 01 день – Закопане, г.Губаловка, главная улица Круповки....полностью>>
'Книга'
24 мая 2010 года русскому поэту Иосифу Бродскому исполнилось бы 70 лет, не случись в 1996 году в Нью-Йорке злополучного инфаркта, прервавшего его жиз...полностью>>
'Документ'
Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Миассу Челябинской области предлагает Вам подключиться к системе представления в налоговый орган налогов...полностью>>
'Документ'
Проверка проводилась в присутствии начальника проектной группы ОАО «Брянские коммунальные системы» Смирнова В.А Проверкой установлено, что ОАО «Брян...полностью>>

Півоварова Ольга Іванівна Розробила: м. Харків, 2010р. Вступ методичні рекомендації

Главная > Методичні рекомендації
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Головне управління освіти і науки

Харківської обласної державної адміністрації

Науково-методичний центр

професійно-технічної освіти у Харківській області

Державний професійно-технічний навчальний заклад

"Харківське вище професійне училище будівництва"

Майстер виробничого навчання

Півоварова Ольга Іванівна


Розробила:

м. Харків, 2010р.

 1. Вступ.

 1. Методичні рекомендації до уроку.

 1. Сценарій уроку .

 1. Додатки.

 1. Джерело інформації.

3-4 стор.

5-7 стор.

9-19 стор.

28-37 стор.

38-39 стор.

Що потрібне сучасній молодій людині для того, щоб відчувати себе комфортно в нових соціально-економічних умовах життя?

Системи освіти в будь-якій країні покликані сприяти реалізації основних завдань соціально-економічного і культурного розвитку суспільства, бо саме училище готує людину до активної діяльності в різних сферах економіки, культури, політичного життя суспільства. Тому роль навчального закладу освіти надзвичайно важлива, здатність навчального закладу досить гнучко реагувати на запити суспільства, зберігаючи при цьому накопичений позитивний досвід, має надзвичайно важливе значення.

Дійсно, адже людина за природою допитлива, і задоволення інформаційного голоду у нормальної особи стоїть в одному ряду з потребою в їжі. Тому талановитий учень прагне саме збудити і закріпити цей потяг до вдосконалення навичок з професії, показує, як можна отримувати задоволення від самого процесу праці, а майстер допомагає учню зробити цю працю цікавою і необхідною.

Продуктивна, творча діяльність стає невід'ємним компонентом професійної діяльності сучасного будівельного робочого.

Розвитку інтересу до професії сприяє екскурс в історію лицювально - плиточних робіт, цікавий фактичний матеріал про інноваційні технології в будівництві, відвідування виставок будівельних матеріалів, пошук необхідних раціональних методів виконання робіт стосовно до різних виробничих ситуацій.

Більшність сучасних учнів ДПТНЗ пасивно відносяться до процесу отримання професійних навичок , тому головна задача майстра виробничого навчання зацікавити учнів, стимулювати його до творчого пошуку . Для вирішення цієї задачі слід застосовувати активні методи навчання, на протязі уроку постійно змінювати види праці учнів, застосовувати метод научності «від простого до складного».

Іншими важливим моментом стало те, що роботодавці надають перевагу тим випускникам, які бездоганно володіють будівельними виробничими технологіями, мають глибокі знання щодо планування, організації та здійснення комплексу робіт в будівництві, а також мають досвід практичного використання цих знань.

Випускник з таким рівнем професійної компетентності буде конкурентоспроможним та мобільним на ринку праці, займати активну соціальну позицію.

Тому очікуваними результатами роботи є:

 1. Високий рівень знань традиційної технологій підготовки основи до настилання підлоги.

 2. Засвоєння практичні навичок по використанню традиційних і сучасних будівельних технологій і матеріалів.

 3. Знання властивостей сучасних будівельних матеріалів, застосування технологічних карт на виконання очищення поверхні, виконання гідгроізоляції і стяжки поверхні.

 4. Визначення учнями необхідних матеріалів для виконання конкретних виробничих завдань.

 5. Рівень володіння сучасним інструментом та обладнанням.

 6. Володіння навичками техніко-економічного обґрунтування виробничих завдань за інноваційними технологіями.

Методичні рекомендації до уроку

«Підготовка основи до настилання підлоги»

Даний урок проводиться під час вивчення теми № 5 «Настилання підлоги керамічними плитками» навчальної програми з предмету «Виробниче навчання (3 розряд)» (Додаток 1 стор.20) . Вивчення всієї теми розраховано на 24 години. Згідно освітньо - кваліфікаційної характеристики випускника професійно-технічного навчального закладу з професії 7132.2 – “Лицювальник-плиточник” робітник повинен вміти (Додаток 2 стор.22) :

 • виконувати прості роботи під час облицювання керамічними, скляними, азбестоцементними та іншими плитками.

Майстер повинен довести до відома учнів про важливість даної теми, показавши явища, що викликають необхідність ретельної підготовки поверхонь. Адже якість плиткового покриття залежить від якості підготовки поверхонь, приготування розчину, дотримання технологічної послідовності при виконанні робіт та інших факторів.

В інтер’єрі сучасного житла дуже велику роль грає саме підлога. Тому фахівці дуже прискіпливо ставляться до вибору варіанта обробки покриття. Хоча при створенні інтер’єра, обробка підлог вважається заключним етапом, все-таки, краще заздалегідь продумати яка технологія, а також які види покриттів і матеріалів будуть використовуватися. Підлоги з покриттям керамічними плитками постійно сприймають руйнуючу дію бруду, стирання, навантаження постійне і тимчасове від меблів, машин, людей тощо, тому учні повинні розуміти важливість виконання робіт якісно і технологічно послідовно.

Майстер на початку навчального року проводить аналіз навчальних здібностей учнів. При аналізі виявляє якї методи і засоби найбільш ефективні для різних груп. В групах де основна частина учнів свідомо обрали професію і бажають отримати максимальні знання і навички майстер може застосувати традиційну форму уроку виробничого навчання.

При традиційній формі необхідно ознайомитись з технологією очищення поверхні від забруднення, виконання гідроізоляції і стяжки.

Розповісти, як від їх сумлінної праці залежить якість, продуктивність праці, показати натуральні зразки керамічної плитки, організувати виставку традиційних і сучасних матеріалів для влаштування підлоги з покриттям керамічною плиткою. Після показу інструмента майстер показує як необхідно робити цим інструментом по очищенню поверхні від пилу, бруду, видалення часточок основи що втратили зчеплення з конструкцією, видалення напливів розчину бетону, видалення розчину, часткового підмазування, прирізання рубероїду в залежності від розмірів приміщення, приготуванні розчинової суміши і влаштування стяжки за маячними рейками. при цьому кожен показ коментується звертаючи увагу на дбайливе відношення та правильний догляд за інструментом. Закінчив показ, майстер викликає декілька учнів для повторення прийомів підготовки поверхонь, влаштуванні гідроізоляції і стяжки. Під час вправ майстер слідкує, щоб всі учнів виконували роботи в необхідній послідовності, дотримували технологічні перерви між операціями. Закінчує урок аналізом типових помилок, відзначає кращі результати. При пояснюванні матеріалу слід використовувати натуральні зразки, інструкційно-технологічні картки, каталоги.

При вивченні даної теми у повній мірі реалізуються між предметні зв'язки з предметами «Технологія лицювально – плиточних робіт», «Матеріалознавство», «Будівельне креслення», «Охорона праці», «Хімія», «Математика», «Біологія та основи екології». Доцільно використовувати словесні методи навчання (розповідь, евристична бесіда, дискусія, ділова або рольова гра, фронтальне опитування, створення проблемної ситуації ); наочні методи (демонстрація схем, ілюстрацій, макетів, муляжів, використання відео матеріалів); практичні (написання рефератів, робота з додатковою літературою, складання технологічних карт, виконання творчих завдань, відпрацювання практичних навичок).

При вивченні теми майстер виробничого навчання повинен сформувати в учнів розуміння відповідальності за суворе дотримання вимог охорони праці, технологічної дисципліни, правильне виконання прийомів, що сприяють міцності і якості плиткового облицювання. Потрібно розвивати вміння самостійно виконувати різноманітні виробничі завдання та застосовувати набуті знання і навички у різних виробничих ситуаціях, приймати відповідальні рішення та відстоювати свою точку зору.

Крім того майстер виробничого навчання повинен виховувати у учнів культуру праці, дбайливе відношення до інструменту і матеріалу, а також почуття колективізму та відповідальності за роботу всієї бригади.

Поурочне планування теми ««Настилання підлоги керамічними плитками»» подано у Додатку 3 стор.24.

Якщо при аналізі навчальних здібностей виявлено що учні групи мають різні рівні навчальних здібностей традиційну форму уроку застосовувати не можна вона буте не ефективна.

На уроці, сценарій якого пропонується, необхідно створити реальну виробничу ситуацію , обговорити її з різних боків, застосовуючи як традиційні так і інноваційні технології , матеріали та інструменти для підготовки поверхні до настилання підлоги.

Після показу кількох проектів дізайнерських рішень щодо настилання підлоги ( Додаток 4 стор.25 ) майстер підкреслює, що сьогодні приділяється велика увага якості виконаних робіт, а довговічність є чи не самою важливою проблемою сучасного будівництва. Майстер виробничого навчання повинен показати, як від ретельної та якісної підготовки основи та інструментів залежить якість виконаних робіт, продуктивність праці.

Намедні необхідно підготувати учнів до рольової гри : двоє учнів виконують сценку «Як нашкодити сусіду?» ( Додаток 5 стор.26) .

Перед самостійним виконанням робіт учнями, майстер перевіряє рівень знань учнів з технології очищення поверхонь від різного виду забруднень, знання учнями методів очищення поверхні від пилу, бруду, видалення часточок основи, що втратили зчеплення з конструкцією, видалення розчину та напливів розчину.Крім цього майстер перевіряє рівень засвоєння знань з предмету «Матеріалознавство лицювально – плиточних робіт», а саме види матеріалів для влаштування гідроізоляції та стяжки, з предмету «Технологія лицювально – плиточних робіт» вміння учнів застосовувати отримані знання в різних виробничих ситуаціях, з предмету «Математика» - вміння виконувати розрахунки і обирати оптимальне рішення для виконання стяжки, з предмету «Хімія» - процеси які відбуваються в період твердення цементного розчину, як розчинники впливають на органічні забруднення поверхні, з предмету «Біологія та основи екології» - охорона довкілля. При цьому кожного разу звертає увагу на дбайливе відношення до інструментів, матеріалів, на вміння контролювати якість робіт, розвиваючи логічне мислення учнів . Звертає увагу на те, що конструкції мають бути стійкими, міцно закріпленими, збудованими в межах дозволених відхилень від вертикалі і горизонталі. Майстер виробничого навчання спонукає учнів до самостійного розв’язання виробничих завдань, вчить їх працювати самостійно і в бригаді, приймати рішення щодо вибору конструктивних рішень, вміння контролювати якість робіт під час виконання завдань, після їх виконання , а також контролювати роботи які виконяють його товарищі.

Закінчити урок потрібно аналізом типових помилок, а також потрібно відзначити кращі результати роботи учнів на уроці виробничого навчання.

Сценарій уроку.

Тема уроку : «Підготовка основи до настилання підлоги»

Мета уроку :

 • ознайомити учнів з сучасними матеріалами для підготовки поверхонь до настилання підлоги, їх технічними характеристиками та технологіями застосування; повторити та систематизувати знання учнів , підготувати учнів до самостійного виконання завдання;

 • формувати вміння правильно організовувати робоче місце, вчити раціонально використовувати робочий час та будівельні матеріали, самостійно знаходити рішення та застосовувати знання на практиці у різних виробничих ситуаціях; розвивати логічне мислення та творчі здібності учнів;

 • виховувати почуття відповідальності за якість своєї роботи, виховувати культуру праці, дбайливе ставлення до інструменту, обладнання, до суворого дотримання вимог охорони праці, формувати вміння працювати у колективі.

Дидактичне забезпечення уроку : макети плиткового облицювання, зразки матеріалв для виконання гідроізоляції та стяжки, , слайди презентації уроку, навчальний фільм, картки-завдання до самостійної роботи, технологічні карти.

Тип уроку : формування професійних умінь та навичок.

Методи навчання, що використовуються на уроці :

 • словесні (фронтальне усне опитування, бесіда, розповідь);

 • наочні ( слайди презентації, макети, фрагменти навчального фільму);

 • практичні ( самостійна робота під час уроку, відпрацювання прийомів виконання робіт з очищення поверхні, влаштування гідроізоляції і стяжки).

До урочна підготовка : дати завдання учням в групі підготувати доповнення по темі «Гідроізоляція підлоги рулонними матеріалами», «Стягування при підготовці до настилання підлоги керамічними плитками.» у вигляді коротких повідомлень з метою поглиблення навичок з застосування сучасних матеріалів.Підготувати двох учнів до виконання забруднення поверхні. Дати завдання принести до наступного уроку матеріали для забруднення поверхні , а майстер готує матеріали для очищення поверхні від забруднення.

Матеріально – технічне оснащення уроку (Додаток 6, стор. ):

 • Рівень будівельний – 15 шт.

 • Лопатка - плиточника-15 шт.

 • Молоток – 15 шт.

 • Зубило - 15 шт.

 • Віник - 5шт.

 • Щітка макловиця - 15 шт.

 • Руброїд – 2 м2.

 • Плівкова гідролізоляція фірми «Ізовер»- 2 м2.

 • Відро місткістю 5л..- 15шт.

 • Напрямні рейки

 • Півтерок – 15 шт.

 • Рулетка сталева 5 м -8 шт.

 • Висок на котушці – 15 шт.

 • Окуляри захисні - 15 шт.

 • Щітка металева - 5шт.

 • Щітка макловиця - 15 шт.

 • Ящік для розчину – 8 шт.

 • Лопата для розчину – 8 шт.

 • Рівень універсальний, рівень водяний – 8 шт.

 • Цемент М400

 • Пісок річковий

 • Вода питна

Технічне оснащення:

 • комп'ютер;

 • мультимедійний проектор.

Хід уроку.

I. Організаційна частина 5 хв.

1.1. Перевірка учнів за списком.

1.2. Перевірка наявності спецодягу.

II. Вступний інструктаж – 45 хв.

  1.Повідомити тему і мету уроку.

Тема уроку : «Підготовка основи до настилання підлоги»

Мета уроку :

- навчитися готувати поверхні до настилання підлоги;

- навчитися виконувати гідроізоляцію;

- виконання стяжки за напрямними;

- розвиток прагнення підвищити професійну майстерність.

- сприяння розвитку творчого мислення.

  2.Перевірка отриманих знань на уроці теоретичного навчання за допомогою питань і завдань .

Майстер виробничого навчання :

- За всю історію свого існування та розвитку будівельна галузь змінювалась завдяки створенню нових матеріалів і технологій, високого професіоналізму майстрів, використанню сучасних і традиційних матеріалів і інструментів.

Економічні умови, що нині склалися на ринку праці, зумовили значні зміни упроцесі підготовки робочих кадрів. Конкурентноспроможність товарів чи послуг є головним чинником розвитку економіки та забезпечується не лише досконалістю матеріалів, техніки чи технологій, а й професійною компетентністю виконавців, їх ставленням до справи. Зверніть увагу на екран. ( слайд № додаток № 4 стор.25 ). Цю красоту створили майстри лицювальники – плиточники, які мають кваліфікацію майстра 3 розряду. Якщо ви будете уважні і старанно виконувати запропоновані завдання, то також зможете створити подібний дизайн приміщень.

Сьогоднішній урок ми розпочнемо з повторення раніше вивченого матеріалу. Як ви вже знаєте від якісної підготовки поверхонь залежить якість їх опорядження. Цей теоретичний матеріал дуже важливий для вас, тому що формує кваліфікаційні компетентності робітника з професії «Лицювальник – плиточник 3 розряду». Сьогодні ми з вами узагальнимо та систематизуємо вивчений матеріал і видпрацюємо прийоми робіт повязані з очищенням поверхонь від забруднення, влаштування гідроізоляції і стяжки.

Актуалізація опорних знань.

Майстер виробничого навчання :

-Давайте перевіримо, наскільки міцно ви засвоїли матеріал , який вивчили на теоритичному навчанні. Для більш цікавої роботи я вам пропоную невеликий бліц - турнір. Оцінювання буде здійснюватися за накопичувальною системою. Кожне завдання має свою ціну. Оцінки ви будете заносити самостійно, а бригадир буде контролювати ваші записи . Запитання, будуть з’являтися на екрані ( слайд № додаток №8 стор.29 ), ви піднімаєте руку, якщо знаєте відповідь. Хто перший підніме - той відповідає. Потім ми підрахуємо кількість правильних відповідей і визначимо команду-переможця. Наприкінці уроку при підведенні підсумків ми врахуємо активність кожного з вас.

( Майстер роздає учням бланки для оцінювання знань)( Додаток 7 стор. 28)

Закріплення раніше вивченого материалу .

(створення проблемної ситуації).

Майстер виробничого навчання :

  • А зараз настунне завдання і практичне і теоритичне.

Хлопці грають сценку , при цьому забруднюють підлогу на робочих місцях, в кабінках ( слайд № додаток №5 стор.26 ):

  • 1 - борошно

  • 2 - мастило

  • 3 – водна фарба

  • 4 – розчин солі

  • 5 – зайва вода

  • 6 – пил та бруд

  • 7 – олія

  • 8 – неводна фарба

Майстер виробничого навчання :

  • Як вам не соромно ви все забруднили. А як відомо поверхня повинна бути чистою, очищенною від усіх видів забруднень.

  • Тепер ви повинні все прибрати!

(Хлопці починають ганчиркою терти пламу з олійної фарби, та тільки більше її розмазують.)

- Допоможіть, у нас не виходить!

Майстер виробничого навчання :

- Що ж з вами робити, будемо допомогати , але всі разом. Наступне завдання таке:

( слайд № додаток №9 стор.31 ):

1 Бригадири з «чарівної скриньки » достають папірець з номером робочого місця.

2 Всі члени бригади вирішують як виправити те що наробили ваші товарищи.

3 Оберають матеріал для очищення ( додаток №10 стор.32 ):

4 Розповідають технологію очищення.

5 Один робітник з бригади пояснює як впливає це забруднення на якість лицювання- максимальна кількість балів 3.

Майстер виробничого навчання : Молодці, впорались добре! Продовжуємо далі. Кожне наступне питання буде важити 0,5 бала.

Питання : З яких частин складається підлога?

Відповідь: Гідроізоляція, стяжка, прошарок, покриття.

Питання: Яку функцію виконує гідроізоляція?

Відповідь:

Гідроізоляція підлоги припускає виконання ряду заходів по захисту приміщення від вологи і проникнення води. Для кожного окремого випадку існує свій спосіб і матеріал для гідроізоляції .

Питання: Які види гідроізоляції вам знайомі?

Відповідь:

Гідроізоляція ділиться на:

 • забарвлення

 • оклеечную

 • литу

 • засипну

 • просочувальну

Доповнення майстра виробничого навчання :

Достатньо поширена оклеечная гідроізоляція в підлогах. Виконують її шляхом наздогнала багатьма шарами килима з рулонів або листів гідроізоляційного матеріалу. Така гідроізоляція в підлогах по своєму складу може розділятися на три групи: полімерна (поліетилен, полівінілхлорид, поліпропілен, гидробутил, синтетичний каучук); а також бітумний – полімерна (армобитэл, экарбит, бикропласт, изопласт, филизол); крім того - бітумний – рулонна (гидростеклоизол, руберойд (ГОСТ 10923-93), изол (ГОСТ 10296-79), фольгоизол (ГОСТ 20429-84), гидроізол (ГОСТ-7415-86). Вибір матеріалів, якими виконується оклеечная гідроізоляція в підлогах, обумовлений подальшим умовам її експлуатації. Вона не повинна піддаватися навантаженням на зрушення і на розтягання, для її захисту від механічних пошкоджень застосовують конструкції із залізобетону або цеглини. При неможливості створення вищеперелічених умов, від застосування оклеечной гідроізоляції в підлогах краще відмовитися.

Питання: В якій технологічній послідовності виконується оклеечна гідроізоляція?

Відповідь: Очищення, розкатування та прирізка рубероїда з урахуванням площі приміщення та обов’язкового нахльосту в 100 мм одне на одне полотно, а також на стіни , приготування бітумної мастики, нанесення її на підлогу, прикатування рубероїду до основи.

Показ майстра виробничого навчання прийомів робіт: (ролік №1)

Доповнення майстра виробничого навчання :

(ознайомлення учнів з технологією влаштування сучасної рулонної гідроїзоляції )

Питання: Як зміниться технологія влаштування гідроізоляції при застосуванні еврорубероїду?

Відповідь:

При застосуванні єврорубероїду слід знати що його укладають не на шарі мастиці, а приварюючі до основи горілками.

Розчин для стяжки буде вкладатися поверху гідроізоляційного шару.

Питання Як зміниться технологія влаштування гідроізоляції при застосуванні синтетичних плівкових матеріалів ?

Відповідь При виконанні гідроізоляції синтетичними плівковими матеріалами біля стін приміщення та інших вертикальних елементів необхідно виконати ізоляційні розширювальні шви шириною від 5 до 12 мм. Використовуючи відповідні смуги самоклеючого паралону, можна запобігти попаданням розчину під шар ізоляції і отримати необхідну ширину розширювального шва.

Доповнення майстра виробничого навчання

Перед початком заливки стяжки необхідно підготувати поверхню, потім залежно від типу поверхні – виготовити поєднуючий шар, розділяючий і гідроізоляційний. Розділяючий або гідроізоляційний шар виконується найчастіше за допомогою поліетиленової плівки (PE) завтовшки мінімум 0,2 мм. Плівка повинна бути розкладена рівно, без складок і зажимів, а також випущена на прилеглу стіну на висоту, рівну товщині підлоги. З метою забезпечення герметичності шару, окремі смуги плівки повинні бути з'єднанні між собою термозваркою або склеювальною стрічкою.

Питання: Як називається наступний конструктивний елемент підлоги, який влаштовують після гідроізоляційного шару?

Відповідь:

Стяжка - той необхідний елемент підлоги, яка служить для вирівнювання або додання жорсткості поверхні , а також для забезпечення теплоусвоєнія підлоги.

Питання: Які види стяжок ви знаєте?

Відповідь Суцільні стягування зазвичай виготовляються на цементній основі По своєму пристрою вони діляться на: зв′язані, стягування на розділовому шарі.

Показ майстра виробничого навчання прийомів робіт: (ролік №2)

Сьогодні на уроці ми відпрацюємо навички виконання стяжки на основі цементного розчину по маяках.

Питання Які види розчинів застосовують для виконання стяжки?

Відповідь Цементний складу 1:3 або 1:4

Питання Як приготувати цементний розчин?

Відповідь Цемент змішують з піском - гарцюють, додають воду, ретельно перемішують до отримання однорідної маси рухомістю 5-6 см за стандартним конусом.

Майстер виробничого навчання : пропонує переглянути відеоролик (ролик №3)

Для самостійного виконання завдання учням пропонується скористатися технологічною картою (Додаток 10 стор )

Питання: Як виконати стяжку?

Відповідь: Спочатку необхідно встановити маячні рейки, потім між ними розтилити розчин, який розрівнюється правилом, яке спирається на рейки.

Для самостійного виконання завдання учням пропонується скористатися технологічною картою (Додаток 11 стор )

Доповнення майстра виробничого навчання

До недоліків суцільних стягувань відносять необхідність їх витримки для набору міцності і видалення вологи перед укладанням фінішного покриття. Все це подовжує терміни проведення робіт по виготовленню підлоги. А недотримання цих умов може стати причиною браку.

Підготовлений розчин найчастіше наносять смугами між направляючими (рейками, трубками і т. п.) і визначаючими товщину стяжки. Ці елементи повинні розташовуватися кожні 80–100 см і встановлюватися за рівнем.

Після закріплення направляючих за допомогою шарів розчину, покладених на кінцях елементів, наносять розчин на поверхню. Роботи починають з найвіддаленішого місця. Підготовлений розчин найчастіше підвозять на тачці і розрівнюють лопатою. При цьому необхідно стежити за тим, щоб не пошкодити шар гідроізоляції.

Залишки розчину знімають і розгладжують рейкою, проводячи нею по направляючих і виконуючи поперечні зигзагоподібні рухи.

Після закінчення робіт необхідно перевірити якість виконання робіт за допомогою будівельного рівня.

Підведення підсумків за завданнями №1,2,3.-5 хв.

1.3. Аналіз відповідей учнів заносяться в карту контролю.

1.4. Повідомити нову навчальну інформацію.Скачать документ

Похожие документы:

 1. С. А. Журба «19» грудня 2011 року

  Документ
  Реконструкція нежитлового приміщення № 509 з вхідним крильцем та його розширення шляхом будівництва двоповерхової прибудови до приміщення з зовнішнім входом під розміщення офісу та кафе

Другие похожие документы..