Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
Биоразнообразие природы находится под угрозой из-за деградации лесов, а также их уничтожения во многих районах мира. В то же время в отдельных страна...полностью>>
'Руководство'
Медведев: Чиновников Братска нужно наказать за бессилие при тушении пожаров (Информационное агентство «Балтийское информационное агентство», 30.09.20...полностью>>
'Документ'
Перший спосіб не вимагає жодних виплат власникам пошукових систем і каталогів. Це безкоштовна реєстрація web-сторінки компанії у всіх значущих пошуко...полностью>>
'Решение'
Туристы проехали за 1 день 56 км, а за 2-72км, причем их скорость была одинаковой и выражалась целым числом км/ч, и каждый день они были в пути целое...полностью>>

Типова форма №03-15

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Типова форма № 03-15

Затверджена наказом Мінстату
України від 29.12.95 р. № 352

___________________________________________

(будівництво, організація)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Код за УКУД

Розрахунок амортизації основних засобів 
(для будівельних організацій)
за ____________ 199__ р.

I. Нарахування амортизації основних засобів

Шифр рахунка, що дебетується, субрахунка або статті

Вид основних засобів (за нормами амортизації)

Норми амортизації (місячні) на :

Нараховано амортизації в попередньому місяці на :

Зміни за попередній місяць

по основних засобах, що надійшли

по основних засобах, що вибули

повне відновлення

капітальний ремонт

повне відновлення

капітальний ремонт

первісна вартість

сума амортизації на:

первісна вартість

сума амортизації на

повне віднов­лення

капі­тальний ремонт

повне віднов­лення

капі­тальний ремонт

А

Б

В

Г

1

2

3

4

5

6

7

8

2-а сторінка форми 03-15

Шифр рахунка, що дебетується, субрахунка або статті

Вид основних засобів (за нормами амортизації)

Норми амортизації (місячні) на :

Нараховано амортизації в попередньому місяці на :

Зміни за попередній місяць

по основних засобах, що надійшли

по основних засобах, що вибули

повне відновлення

капітальний ремонт

повне відновлення

капітальний ремонт

первісна вартість

сума амортизації на:

первісна вартість

сума амортизації на

повне відновлення

капітальний ремонт

повне відновлення

капітальний ремонт

А

Б

В

Г

1

2

3

4

5

6

7

8

3-я сторінка форми 03-15

Шифр рахунка, що дебетується, субрахунка або статті

Вид основних засобів (за нормами амортизації)

Норми амортизації (місячні) на :

Нараховано амортизації в попередньому місяці на :

Зміни за попередній місяць

по основних засобах, що надійшли

по основних засобах, що вибули

повне відновлення

капітальний ремонт

повне відновлення

капітальний ремонт

первісна вартість

сума амортизації на:

первісна вартість

сума амортизації на

повне відновлення

капітальний ремонт

повне відновлення

капітальний ремонт

А

Б

В

Г

1

2

3

4

5

6

7

8

Всього

Х

Х

Крім того, до відображення по автотранспорту за ф. № 03-16

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всього

Х

Х

Х

Х

Х

Із загального підсумку
а) вартість об'єктів, що надійшли (вибули) в запас (в експлуатацію із запасу)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4-а сторінка форми 03-15

ІІ. Розрахунок зносу(амортизації) основних засобів

На повне відновлення

На капітальний ремонт

1. Сальдо зносу (амортизації) на початок звітного місяця

2. Розрахунок нарахування зносу (амортизації) за місяць:

а) нараховано амортизації за місяць – всього

б) донарахування знос (амортизація)

по житлових будинках

по об'єктах, які оформлені актами вводу в дію, що раніше експлуатувалися без оформлення (на весь період експлуатації):

об'єкт

об'єкт

в) виключається знос (амортизація) по об'єктах, які прийняті в експлуатацію, не оформлені актами вводу

об'єкт

об'єкт

об'єкт

Всього по ст.2 (а+б – в)

3. Знос (амортизація) по прийнятих основних засобах:

а) одержаних безоплатно

б) придбаних

4. Знос (амортизація) по основних засобах, що вибули:

а) переданих безоплатно

б) вибулих внаслідок ліквідації (реалізації)

5. Закінчений капітальний ремонт

Сальдо зносу (амортизації) на кінець звітного місяця

(ст.1+2+3+4-5)

.uaСкачать документ

Похожие документы:

 1. Чернівецький національний університет типова форма №03-1 (бюджет)

  Документ
  рік) Номер паспор та рахунок, субра- хунок код ана- ліричного обліку рахунок, субра- хунок код ана- літичного обліку відділ, дільниця На підставі наказу № 157-ОП від 15 березня 011р Проведено огляд , отриманого від У момент прийняття
 2. Типова форма № п-5

  Документ
  Відпустка у зв’язку з вагітністю і пологами (стаття 17 Закону України "Про відпустки") та відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (ст.
 3. Конспект лекцій Удвох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 050104 «Фінанси» усіх форм навчання

  Конспект
  Відповідно до Закону України від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" і Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників перед бюджетами і держав­ними цільовими
 4. Типовые нормы времени на поверку средств измерений ми 2322-99

  Документ
  Настоящая рекомендация определяет типовые нормы времени на поверку средств измерений, категории сложности поверки, необходимое количество поверителей.
 5. Типовые патологические процессы

  Документ
  На белом кролике изучаем проявления артериальной гиперемии, возникающей при механическом и химическом раздражении кожи уха. Для этого ухо потираем сухой или слегка смоченной ксилолом ваткой и в проходящем свете сравниваем оба уха кролика.

Другие похожие документы..