Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Россия располагает огромными природными ресурсами — мине­ральными, водными, гидроэнергетическими, биологическими. Обилие и разнообразие ресурсов во м...полностью>>
'Документ'
Для Пушкина чувство дружбы — это огромная ценность, которой равновелики лишь любовь, творчество и внутренняя свобода. Тема дружбы проходит через все ...полностью>>
'Расписание'
Мирошникова А.Ю., уч.-логопед ДОУ, Соседкина С.Н., зам.зав. по ВМР ДОУ Использование здоровьесберегающих технологий в процессе коррекционной работы с...полностью>>
'Рассказ'
7. К какому литературному направлению следует отнести такие произведения М.Горького, как «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Песня о Соколе», «Песня ...полностью>>

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення «Про затвердження Порядку відрахування комунальними підприємствами, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського району, до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу)»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:


АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення «Про затвердження Порядку відрахування

комунальними підприємствами, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського району,

до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу)»

Проект рішення «Про затвердження Порядку відрахування комунальними підприємствами, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського району, до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу)» (надалі - Порядок) розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1. Визначення проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання

У зв’язку з потребою визначення порядку відрахування комунальними підприємствами, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського району, частини чистого прибутку (доходу) до районного бюджету в поточному та послідуючих роках, численними змінами в законодавстві, пов’язаними з прийняттям Податкового кодексу та затвердженням нової редакції Бюджетного кодексу, виникла необхідність у розробці та затвердженні на сесії районної ради проекту даного Порядку з метою збільшення надходжень до районного бюджету, регламентування відносин щодо сплати комунальними підприємствами, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського району, частини чистого прибутку (доходу) до бюджету, а також здійснення контролю за повнотою та своєчасністю проведення вказаних платежів.

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект рішення про затвердження Порядку є нормативно-правовим актом, який спрямований на удосконалення правового регулювання фінансових відносин (перерахування частини чистого прибутку чи доходу до районного бюджету) між районною радою, комунальними підприємствами, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського району, фінансовим управлінням Дергачівської райдержадміністрації та Дергачівською міжрайонною державною податковою інспекцією.

Цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є:

а) затвердження єдиного уніфікованого організаційно-економічного механізму визначення та відрахування комунальними підприємствами, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського району, до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу);

б) закріплення функцій контролю за сплатою комунальними підприємствами, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського району, до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу) за відповідними органами та службами згідно з наданими законодавством повноваженнями;

в) законодавче закріплення термінів сплати вказаних відрахувань та подання відповідної звітності податковим органам.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Вирішення проблеми зазначеної у пункті 1 цього аналізу, можливе лише шляхом нормативного закріплення механізму розрахунку та сплати комунальними підприємствами, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського району, до районного бюджету частини чистого прибутку у відповідності із вимогами чинного законодавства з обов’язковим врахуванням внесених до нього змін, тобто затвердження цього проекту Порядку. Інші альтернативні способи (механізми) є неефективними або недоцільними для досягнення поставленої мети або суперечитимуть вимогам чинного законодавства України.

4. Опис механізмів та заходів, що пропонуються для вирішення проблеми

Порядком, у разі його прийняття, буде передбачено:

- встановлення єдиної уніфікованої процедури відрахування комунальними підприємствами, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського району, до загального фонду районного бюджету частини чистого прибутку (доходу);

 • норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу);

 • періодичність сплати та подання відповідної звітності.

 Для реалізації проекту Порядку необхідно задіяти наступні ресурси:

1. Інформаційні – довести до відома комунальних підприємств, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського району, про розробку нового Порядку щодо відрахування комунальними підприємствами, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського району, до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу).

2. Організаційні – Дергачівській міжрайонній державній податковій інспекції здійснювати постійний контроль за дотриманням вимог Порядку в частині своєчасності і повноти нарахування та сплати комунальними підприємствами, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського району, до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу), подання ними відповідної звітності у визначені терміни.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття проекту Порядку

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акту не очікується.

Прийняття регуляторного акту надасть можливість чітко врегулювати відносини між районною радою, фінансовими та податковими органами, комунальними підприємствами, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського району, що виникають при здійснення останніми відрахувань до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу), встановити терміни здійснення зазначених відрахувань та подання звітності про це.

Досягненням установлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту буде уніфікація процедури здійснення відрахувань частини доходу, зокрема, чистого прибутку комунальними підприємствами, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського району, до районного бюджету, зростання надходжень бюджету за рахунок своєчасного та повного здійснення таких відрахувань.

Реалізація запропонованого регуляторного акту не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з районного бюджету. Для виконання вимог запропонованого проекту Порядку достатньо наявної матеріально-технічної бази та людських ресурсів. Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акту не передбачають нанесення шкоди суб’єктам господарювання, громадянам та державі в цілому.

Запровадження проекту Порядку забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття Порядку

Прийняття даного Порядку і практичне впровадження закріплених у ньому норм дозволить:

 • збільшити надходження до районного бюджету та покращити стан фінансування власних повноважень районної ради;

 • забезпечити прозорість та відкритість процедури перерахування частини чистого прибутку до районного бюджету комунальними підприємствами, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського району;

 • залучити додаткові кошти суб’єктів господарювання комунальної форми власності шляхом регламентації порядку здійснення відрахувань частини чистого прибутку до районного бюджету та здійснення ефективних заходів контролю за справлянням даного виду платежів;

 • зменшити навантаження на районний бюджет за рахунок додаткових джерел надходжень.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

Обмеження щодо строку дії регуляторного акту немає, що дасть змогу розв’язати проблеми та досягти цілі державного регулювання. Зміни та доповнення до нього прийматимуться на підставі здійснення відстежень його результативності з врахуванням внесених до чинного законодавства змін.

8. Визначення показників результативності регуляторного акту

Показниками результативності запровадженого Порядку є:

- збільшення сум надходжень до районного бюджету за рахунок своєчасного та повного здійснення відрахувань частини чистого прибутку комунальними підприємствами, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського району.

9. Визначення заходів відстеження результативності акту

Відстеження результативності дії регуляторного акту буде здійснюватись постійною комісією Дергачівської районної ради з питань бюджету, фінансів та податків, згідно з Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», за результатами аналізу інформації від комунальних підприємств, установ та організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського району, про фактичні надходження до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу)

Відстеження результативності регуляторного акту має проводитися раз на рік у формі аналітичної довідки.Скачать документ

Похожие документы:

 1. В. Д. Бакуменка Заснований у 2004 році (3)

  Документ
  Наукове видання розраховано на працівників органів державного управління, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій систем державного та муніципального управління, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.
 2. Державна програма економічного І соціального розвитку україни на 2012 рік (4)

  Документ
  Проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки (далі – Державна програма) розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України разом з іншими центральними
 3. Державна програма економічного І соціального розвитку україни на 2012 рік (1)

  Документ
  Проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки (далі – Державна програма) розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України разом з іншими центральними
 4. Державна програма економічного І соціального розвитку україни на 2012 рік (2)

  Документ
  Проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки (далі – Державна програма) розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України разом з іншими центральними
 5. Державна програма економічного І соціального розвитку україни на 2012 рік (3)

  Документ
  Проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки (далі – Державна програма) розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України разом з іншими центральними

Другие похожие документы..