Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Учебно-практическое пособие'
    3   I. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ   1. Понятие и признаки хулиганства Преступления против общественного порядка предусмотрены главой 4 УК РФ....полностью>>
'Статья'
Прокуратура является независимым специализированным институтом государственной власти, осуществляющим надзор за соблюдением Конституции, законов, а т...полностью>>
'Документ'
Перспективность технологий порошковой металлургии обусловлена в первую очередь возможностью получения изделий, не требующих дополнительной механическ...полностью>>
'Документ'
( Постановление утратило силу с 1 сентября 1987 г. в части перевозок бензинов морскими судами на основании Постановления Государственного комитета СС...полностью>>

Курс 3 назва дисципліни основи психотерапії прізвище викладача корнієнко В. В. Вид матеріалу

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ, ПСИХОДІАГНОСТИКИ ТА

ПСИХОТЕРАПІЇ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 6.010105 Корекційна освіта

КУРС 3

НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ Основи психотерапії

ПРІЗВИЩЕ ВИКЛАДАЧА Корнієнко В.В.

ВИД МАТЕРІАЛУ

ОБСЯГ МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ (уМБ)

П.І.Б. ТА ПОСАДА ОСОБИ, ЩО РОЗМІЩУЄ МАТЕРІАЛИ

Інструктивно-методичні матеріали до самостійної роботи

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ

Написати реферат на обрану тему.

Вимоги до написання реферату: об'єм - 10-20стор., кількість джерел - 5-10.

Рекомендовані теми рефератів:

1. Кататимно-імажинативна психотерапія (символдрама).

2. Арт-терапія.

3. Терапія творчим самовираженням.

4. Христянськоорієнтована психотерапія.

5. Екзістенційна психотерапія.

6. Логотерапія В.Франкла.

7. Транзактний аналіз.

8. Первинна терапія А.Янова.

9. Трансперсональна психологія.

10. Психосинтез Р.Ассаджиолі.

11. Психодрама.

12. НЛП.

13. Танцювально-рухова психотерапія.

14. Піскова психотерапія.

15. Музична психотерапія.

16. Ігрова психотерапія.

17. Маскотерапія.

18. Груповий психоаналіз.

19. Нарративний підхід у психотерапії.

20. Позитивна психотерапія.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: поточне тестування, оцінка за навчальний проект.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: опорні конспекти лекцій.

Перелік навчально-методичної літератури

Навчальна та довідкова:

 1. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. М., 1995 г.

 2. Александров А. А. Современная психотерапия. С-Пб., 1997 г.

 3. Бендлер Р., Гриндер Дж. Структура магии.

 4. Берн Э. Транзактный анализ и психотерапия. С- Пб, 1992 г.

 5. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Основы психотерапии. К., 1998 г.

 6. Бурно М. Клиническая психотерапия М., 2000 г.

 7. Гринсон Р. Практика и техника психоанализа. Новосибирск, 1994 г.

 8. Карвасарский Б. Д. Психотерапия. М., 1965 г.

 9. Кондратенко Б. Т., Донской Д. И. Общая психотерапия. Минск, 1993 г.

 10. Лапланш Ж., Панталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу. М., !996 г.

 11. Лейтц Г. Психодрама: теория и практика.

 12. Лоуэн А. Биоэнергетика.

 13. Макаров В. В. Психотерапия нового века М., 2001 г.

 14. Нарахо К. Гештальттерапия.

 15. Перлз Ф. Внутри и вне помойного ведра. М., 1993 г.

 16. Психотерапевтическая энциклопедия/ под ред. Б. Д. Карвасарского

С.-Пб., 1998 г.

 1. Психотерапия. Учебник/ под ред. Б. Д. Карвасарского С.-Пб., 1999 г.

 2. Райкрофт Г. Критический словарь психоанализа. С.-Пб., 1995 г.

 3. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М., 1994 г

 4. Рудестам К. Групповая психотерапия. М., 1990 г.

 5. Семьюлз Э., Шортер Б., Плот Ф. Критический словарь аналитической психологии К. Юнга. М., 1994 г.

 6. Урсано Р., Зонненберг С., Лазар С. Психодинамическая психотерапия. М., 1992 г.

 7. Хрестоматия по телесно-ориентированной психотерапии психотехнике. М., 1997 г.

 8. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. С.-Пб., 1996 г.

 9. Федоров А. П. Когнитивная психотерапия. С.-Пб., 1991 г.

 10. Федоров А. П. Методы поведенческой психотерапии. Л.,1987 г.

 11. Фейдимен Д., Фрейгер Р. Теория и практика личностно-ориентированной психологии. М., 1996 г.

 12. Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990 г.

 13. Юнг К.-Г. Тэвистокские лекции. К., 1995 г.

 14. Юнг К.-Г. Аналитическая психология. С.-Пб., 1994 г.

 15. Эллис А. Психотренинг по методу А. Эллиса. С.-Пб., 1999 г.

Методична література:

 1. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Основні сучасні напрямки психотерапії»/ Укладач: Аршава І.Ф., РВВ ДНУ, 2001 – 32с.

 2. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Групова психотерапія» \ Укладачі: Аршава І.Ф. Корнієнко І.Ф., РВВ ДНУ, 2007 – 24с.Скачать документ

Похожие документы:

 1. А. Назва й адреса (6)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
 2. Хроніки Львова (1946 2006)

  Документ
  Львов времен сталинского режима - любимый период галицких авторов и комментаторов. Собственно, для наших авторов и существуют только два периода - сталинский и независимый.
 3. Держава І право: de lege praeteritA, instante, futura міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Держава і право: de lege praeterita, instante, futura: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Миколаїв, 27-28 листопада 2009 року. – Миколаїв: Іліон, 2009.
 4. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка духовність. Культура. Нація. Збірник наукових статей Випуск 4 Львів 2008 Духовність. Культура. Нація

  Документ
  Володимир Ярошовець, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри історії філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 5. Ематика випускних робіт, творчих проектів І рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників: Інформаційно-методичний посібник / Т

  Реферат
  Тематика випускних робіт, творчих проектів і рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників: Інформаційно-методичний посібник / Т.

Другие похожие документы..