Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
8 февраля 2012 года Президент России Дмитрий Медведев вручил знамя ФСКН России главе ведомства Виктору Иванову 8 февраля 2012 года Президент России Д...полностью>>
'Реферат'
Прекращение статуса адвоката. Общие вопросы статуса адвоката: сравнительная характеристика....полностью>>
'Лекции'
Торопов Ю.А. Припуски, допуски и посадки гладких цилиндрических соединений. Припуски и допуски отливок и поковок. - Санкт-Петербург: Профессия, 2004. ...полностью>>
'Документ'
Начинать рассказ о том, чем занимается какая-то наука, проще всего с описания объекта ее изучения. Объектом лингвистики является язык. Языков на Земле...полностью>>

Київський національний університет імені тараса шевченка науково-дослідна робота в київському національному університеті імені тараса шевченка: підсумки за 2010 рік І завдання на 2011 рік київ – 2011

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

В КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: ПІДСУМКИ ЗА 2010 РІК

І ЗАВДАННЯ НА 2011 РІК

Київ – 2011

Аналітична доповідь "Науково-дослідна робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2010 рік і завдання на 2011 рік" заслухана та схвалена на засіданні Комісії Вченої ради з організації наукової роботи 24 лютого 2011 року.

Матеріали Аналітичної доповіді підготовлені на основі звітів структурних підрозділів університету, які заслухані та схвалені відповідними Вченими радами, а також документів, що знаходяться у розпорядженні служб НДЧ.

Загальна редакція і керівництво – В.І.Григорук

Матеріали підготовлені:

ВСТУП – С.Г. Неділько, Л.П. Самойленко

Розділ 1 – В.Є. Поліщук, Л.П.Самойленко, Л.А.Телегіна

Розділ 2.1 – О.О. Лаврентьєва

Розділ 2.2 – С.Г. Неділько, Л.П. Самойленко

Розділ 2.3 – В.В. Гостєв

Розділ 2.4 – М.Я. Недбаєв, С.Г. Неділько

Розділ 2.5 – Н.В. Караульна, В.П. Шевчук

Розділ 2.6 – Л.П. Самойленко

Розділ 2.7 – В.В. Гостєв, В.Г. Нестеренко, Л.П. Самойленко

Розділ 2.8 – В.В. Гостєв

Ухвала Вченої ради – С.Г. Неділько

1 Джерела та обсяги фінансування наукової діяльності в університеті 17

2.1 Динаміка наукового потенціалу 23

Результати наукових досліджень впроваджено в навчальний процес у вигляді: нових загальних курсів (2), серед яких «Біологія від теорії до практики» для студентів 1 курсу заочної форми навчання – 72 год. (проф. Мартинюк В.С.); «Методологія та організація наукових досліджень в біології» для студентів заочної форми навчання – 72 год. (д.б.н. Нурищенко Н.Є.); спецкурсів (8), серед яких «Епідеміологія вірусних інфекцій» для студентів-магістрів денної форми навчання – 60 год. (ас. Андрійчук О.М.); «Проблемні питання сучасної соціобіології» для 2 курсу магістрів – 17 год. (д.б.н. Хижняк С.В.). Також введено нових лекцій до спецкурсів – 25, нових спецпрактикумів – 4, нових практичних занять до спецпрактикумів – 17. 52

2.4 Інноваційно-інвестиційна діяльність 60

2.5 Підготовка та атестація наукових та науково-педагогічних кадрів 64

Показники роботи із здобувачами у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 2010 році 77

Підтримуються наукові контакти з Державним університетом міста Челябінськ (Росія), факультет психології; 86

2.7 Організаційне, інформаційне, аналітичне та матеріально-технічне забезпечення наукової діяльності 92

2.8 Премії, нагороди та відзнаки працівників університету 98

ПОЧЕСНА ВІДЗНАКА МІНІСТЕРСТВА ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ 101

ІІІ СТУПЕНЯ 101

Перелік питань щодо наукової діяльності, які розглядалися на засіданнях Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2010 році

11 січня

 1. Висунення наукових праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих учених.

Голова постійної комісії Вченої ради Ф.Г.Гаращенко

01 лютого

 1. Присудження премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка за кращі наукові роботи.

Голова постійної комісії Вченої ради Ф.Г.Гаращенко

 1. Рекомендація кандидатур на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених.

Голова постійної комісії Вченої ради Ф.Г.Гаращенко

01 березня

 1. Науково-дослідна робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2009 рік і завдання на 2010 рік.

Проректор з наукової роботи В.І.Григорук

 1. Рекомендація наукових праць для участі в конкурсі на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року.

Голова постійної комісії Вченої ради Ф.Г.Гаращенко

 1. Рекомендація кандидатур на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених.

Голова постійної комісії Вченої ради Ф.Г.Гаращенко

05 квітня

 1. Про співпрацю Київського національного університеті імені Тараса Шевченка з Національною академією наук України.

Проректор з наукової роботи В.І.Григорук

 1. Звіт про роботу постійної комісії Вченої ради з питань організації наукової роботи.

Голова постійної комісії Вченої ради Ф.Г.Гаращенко

 1. Рекомендація кандидатур на здобуття премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.

Голова постійної комісії Вченої ради Ф.Г.Гаращенко

17 травня

 1. Про сучасний стан і перспективи розвитку міжнародного наукового співробітництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Проректор з наукової роботи В.І.Григорук

07 червня

 1. Рекомендація кандидатур на здобуття стипендії Президента України видатним діячам освіти, науки, культури.

Голова постійної комісії Вченої ради Ф.Г.Гаращенко

21 червня

 1. Зарахування до докторантури на 2010-2013 навчальні роки.

Проректор з наукової роботи В.І.Григорук

 1. Надання права керувати науковою роботою аспірантів кандидатам наук, доцентам.

Проректор з наукової роботи В.І.Григорук

06 вересня

 1. Атестація наукових робіт стипендіатів Кабінету Міністрів України.

Голова постійної комісії Вченої ради Ф.Г.Гаращенко

04 жовтня

 1. Про створення консультаційного пункту для надання послуг щодо професійного перекладу наукових праць співробітників університету.

Проректор з наукової роботи В.І.Григорук

 1. Зарахування до докторантури на 2010 - 2013 навчальні роки.

Проректор з наукової роботи В.І.Григорук

 1. Рекомендація кандидатур на здобуття премій імені видатних учених НАН України.

Голова постійної комісії Вченої ради Ф.Г.Гаращенко

01 листопада

 1. Підсумки прийому до докторантури, аспірантури, ад’юнктури у 2010 році.

Проректор з наукової роботи В.І.Григорук

 1. Рекомендація підручників для участі у конкурсі на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Голова постійної комісії Вченої ради Ф.Г.Гаращенко

06 грудня

 1. Рекомендація кандидатур на здобуття премій НАН України для молодих учених і студентів ВНЗ за кращі наукові роботи.

Голова постійної комісії Вченої ради Ф.Г. Гаращенко

 1. Рекомендація кандидатур аспірантів університету для призначення стипендій Президента України.

Голова постійної комісії Вченої ради Ф.Г. Гаращенко

 1. Рекомендація кандидатур аспірантів університету для призначення стипендій Кабінету Міністрів України (1-а стипендія) та ім. М.С.Грушевського (3-и стипендії).

Голова постійної комісії Вченої ради Ф.Г. Гаращенко

вступ

Забезпечення конкурентоспроможності України на етапі становлення інформаційного суспільства потребує формування інституційної інфраструктури та відповідних механізмів, здатних забезпечити інноваційний характер розвитку країни. Як показує світова практика, університетська наука відіграє у цих процесах одну з ключових ролей. Однак стан університетської науки в Україні на теперішній час також не відповідає суспільним потребам.

Наукова активність університетів далеко не повною мірою задовольняє наукові та науково-технологічні запити сучасного інформаційного суспільства. Новітні напрямки наукових досліджень і технологічних розробок в українських університетах перебувають у зародковому стані. Негативно впливає на розвиток вузівської науки й незатребуваність її здобутків суспільством. ВНЗ України щорічно створюють майже 800 інноваційних технологій. Проте переважна більшість не знаходить своїх споживачів, не втілюється у виробництво. Зрозуміло, такий стан речей гальмує творчі ініціативи дослідників.

Із 354 університетів лише близько 160-ти здійснюють наукові дослідження. За даними Держкомстату з початку 90-х років ХХ ст. чисельність працівників, які займалися науковими дослідженнями в університетах України скоротилась з 26,1 тис. до 9,6 тис. Сьогодні внесок університетської науки у загальний обсяг наукових робіт в Україні є недостатнім. У секторі фундаментальних досліджень вузівській науці належить лише 10,5 % виконаних робіт (академічний – 84,5 %); у прикладних дослідженнях – 15,1 % (академічній – 44,6 %, галузевій – 39,5 %). Отже, навіть порівняно із доволі низькоефективною – на тлі закордонної практики – діяльністю наукових установ України, досягнення університетської науки в Україні виглядають надто скромними.

Основними перешкодами на шляху інтенсивного розвитку вітчизняної університетської науки є, передусім, такі негативні чинники:

 • незадовільний рівень фінансування: на університетський сектор припадає лише близько 6 % витрат ВВП на розвиток усієї вітчизняної науки, тоді як кількість виконавців наукових та науково-технічних робіт з науковими ступенями у вузівському секторі складає понад 14 %;

 • низький попит на результати наукових досліджень. Українське суспільство поки що дуже повільно реагує на назрілі потреби інноваційної модернізації як виробничих процесів, так і соціальної, побутової, культурної та інших сфер життєдіяльності людей. Рівень впровадження інноваційних технологій залишається низьким, що негативно впливає на розвиток наукової творчості;

 • відсутність належної матеріально-технічної бази наукової діяльності. Обладнання значною мірою застаріле, не вистачає площ для лабораторій, науко-дослідних баз тощо;

 • великий обсяг навчально-педагогічного навантаження викладачів вищих навчальних закладів, яке практично не залишає часу на наукову роботу;

 • недосконалість нормативно-правових та організаційних чинників функціонування науки. Відсутність чіткої регламентації наукової діяльності, правового забезпечення свободи й ініціативи наукових колективів з одночасним дієвим контролем її результативності;

 • відсутність загальновизнаних критеріїв оцінки результатів діяльності наукових співробітників.

 • низька економічна та соціальна привабливість наукової діяльності, відсутність мотиваційних механізмів, які спонукали б учених залишатися у науковій сфері. Соціальний статус вченого в Україні нині є доволі низьким, що не сприяє формуванню високопрофесійного кадрового складу університетських науковців, притоку в науку талановитої молоді. Навпаки, наразі спостерігається значне “вимивання” наукових кадрів: частина їх іде в бізнесові структури, частина виїжджає на роботу за кордон, осідає в зарубіжних наукових центрах. Сучасна оплата праці науковців є вкрай незадовільною. Витрати на науку з розрахунку на одного науковця в Україні складають 2 тис. доларів США, при 195 тис. дол. в США, 172 тис. дол. у Франції, 142 тис. дол. в Японії. Відтак Україна постачає учених до Європи і США, втрачаючи величезні кошти, адже витрати на навчання фахівців, які виїхали, не компенсуються.

Указом Президента України № 412/2008 про заходи щодо підвищення статусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка та постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. №795 “Питання Київського національного університету імені Тараса Шевченка" університету надано статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу, який провадить діяльність відповідно до свого Статуту.

На сьогоднішній день в Україні статус самоврядних (автономних) дослідницьких національних вузів у Україні надано 13 вищим навчальним закладам:

 1. Національному технічному університету України "Київський політехнічний інститут" 21 листопада 2007 року та 3 лютого 2010 року;

 2. Національному університету "Львівська політехніка" 8 липня 2009 року;

 3. Київському національному університету ім. Т.Г. Шевченка 29 липня 2009 року;

 4. Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого 29 липня 2009 року;

 5. Львівському національному університету ім. І.Я. Франка 29 липня 2009 року;

 6. Національному університету "Острозька академія" 29 липня 2009 року;

 7. Національному університету "Києво-Могилянська академія" 29 липня 2009 року;

 8. Національному гірничому університету України 23 вересня 2009 року;

 9. Національному університету біоресурсів і природокористування України 3 лютого 2010 року;

 10. Національному технічному університету "Харківський політехнічний інститут" 3 лютого 2010 року;

 11. Харківському національному університету ім. В.Н. Каразіна 3 лютого 2010 року;

 12. Київському національному економічному університету ім. В.П. Гетьмана 3 лютого 2010 року;

 13. Національному авіаційному університету 3 лютого 2010 року.

Таблиця 1 – Показники чисельності наукових та науково-педагогічних працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших класичних ВНЗ України (в цій таблиці, і далі в таблицях вступної частини – за даними 2009 року)

Національний технічний університет України „КПІ”

Національна юридична академія України

ім. Я.Мудрого (м. Харків)

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Львівський національний університет імені Івана Франка

Одеський національний університет Ім. І.І.Мечникова

Таврійський національний університет

Ім. В.І.Вернадського

Національний університет “ Острозька академія ”

Харківський національний університет Ім. Н. Каразіна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

1.1.

Чисельність науково-педагогічних працівників НПП (за штатним розписом), усього осіб

2658

779

916

1793

1269

877

128

1150

2302

1.1.1.

з них: - докторів наук

341

96

146

181

136

85

8

197

451

1.1.2.

- кандидатів наук

1293

568

614

873

806

433

68

698

1272

1.2.

Чисельність науково-педагогічних працівників, які виконуюють НДДКР, усього осіб

2658

647

916

1699

1161

877

122

1102

2302

1.2.1.

з них: - докторів наук

341

77

146

181

112

85

8

197

451

1.2.2.

- кандидатів наук

1293

483

614

873

573

433

68

678

1272

1.3.

Чисельність працівників наукових установ, науково-дослідних частин, секторів ВНЗ, усього осіб:

1713

67

427

593

461

164

5

797

1199

1.3.1.

з них: - докторів наук

174

21

67

100

17

21

0

101

56

1.3.2.

- кандидатів наук

374

28

107

288

92

59

3

300

480

1.4.

Кількість штатних одниць наукових установ, науково-дослідних частин, секторів, зайнятих штатними працівниками, усього

577

25

320

281

334

68

4

383

1199

1.4.1.

з них: - докторів наук

16

8

6

11

14

1

0

15

56

1.4.2.

- кандидатів наук

112

10

85

89

68

17

3

109

480

1.5.

Чисельність працівників наукових установ, науково-дослідних частин, секторів, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, усього

0

0

7

10

0

14

0

91

1.5.1.

з них: - докторів наук

0

0

2

1

0

0

0

24

1.5.2.

- кандидатів наук

0

0

3

5

0

3

0

31

Таблиця 2 – Показники підготовки кадрів вищої кваліфікації Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших класичних ВНЗ України

Національний технічний університет України „КПІ”

Національна юридична академія України

ім. Я.Мудрого (м.Харків)

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Львівський національний університет імені Івана Франка

Одеський національний університет Ім. І.І.Мечникова

Таврійський національний університет

Ім. В.І.Вернадського

Національний університет „Острозька академія”

Харківський національний університет Ім. .Н.Каразіна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2.

Підготовка наукових кадрів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Кількість спеціальностей в спеціалізованих вчених радах, всього, з них:

63

12

32

43

22

18

1

44

116

2.1.1.

"- спеціальностей в докторських спеціалізованих вчених радах

48

12

22

25

12

4

0

32

113

2.2.

Кількість докторантів, усього

29

5

15

11

18

9

0

18

127

2.3.

Кількість аспірантів, усього

655

91

300

861

517

277

27

503

1591

2.3.1.

з них: з відривом від виробництва

506

88

225

484

258

159

16

365

1099

2.4.

Кількість захищених кандидатських дисертацій працівниками ВНЗ, НУ, усього, в тому числі:

74

58

49

144

86

43

12

151

104

2.4.1.

"- за межами ВНЗ

28

1

17

23

32

24

12

23

34

2.4.2.

"- сторонніми працівниками у спеціалізованих радах ВНЗ

18

31

39

42

31

32

0

86

109

2.5.

Кількість захищених докторських дисертацій працівниками ВНЗ, НУ усього, в тому числі:

15

5

9

13

11

10

4

22

20

2.5.1.

"- за межами ВНЗ

7

1

3

3

7

10

4

9

2

2.5.2.

"- сторонніми працівниками у спеціалізованих радах ВНЗ

3

1

5

6

3

2

0

11

35

Таблиця 3 – Обсяги фінансування Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших класичних ВНЗ України

Національний технічний університет України „КПІ”

Національна юридична академія України

ім. Я.Мудрого (м.Харків)

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Львівський національний університет імені Івана Франка

Одеський національний університет Ім. І.І.Мечникова

Таврійський національний університет

Ім. В.І.Вернадського

Національний університет „Острозька академія”

Харківський національний університет Ім. .Н.Каразіна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

3.

Фінансування НДДКР

3.1.

Обсяг фінансування із загального фонду, усього, тис. грн., з них:

25369,8

1350,1

9979,4

8127,2

9780,5

3390,6

48,4

15438,4

52801

3.1.1.

- фундаментальних досліджень (за кодом КПКВ 2201020) (у-т 2206010)

10105,2

1280,1

6576,5

4468,7

5945,9

1834,3

48,4

10649,2

48436,9

3.1.2.

- прикладних досліджень і розробок ( за кодом КПКВ 2201040) (у-т 2206020)

15264,6

70

3402,9

3388,5

3739,6

1555,3

0,0

4557,2

4265,2

3.1.3.

- збереження наукових об'єктів, що становлять НН (за кодом КПКВ 2201090)

0,0

0

0,0

270,0

95,0

0,0

0,0

232,0

0,0

3.2.

Обсяг надходжень до спеціального фонду за КПКВ 2201040 (у-т 2206020), тис.грн., усього, з них:

21061,6

172

2587,0

2292,4

4136,1

697,6

0,0

963,4

5928,9

3.2.1.

- обсяг фінансування НДР за державними цільовими програмами

1450,0

172

0,0

1000,0

1471,6

65,0

0,0

80,0

655,0

3.2.2.

-обсяг фінасування НДР за державним замовленням, тис.грн.

1467,0

0

0,0

7,5

1470,0

90,0

0,0

0,0

726,7

3.2.3.

-обсяг фінансування НДР за проектами міжнародного співробітництва

1473,3

143

1480,0

245,0

767,0

25,0

0,0

132,0

640,5

3.3.

-обсяг надходжень до спеціального фонду за КПКВ 2201020, (у-т 2206010) з них:

0,0

0

80,0

252,0

137,8

0,0

0,0

0,0

1855,0

3.3.1.

• за грантами Державного фонду фундаментальних досліджень

0,0

0

80,0

252,0

0,0

0,0

0,0

0,0

581,0

3.4.

Обсяг надходжень до спеціального фонду за надання послуг у сфері науки, що акумулюються на рахунках КПКВ 2201160

30,0

0

70,0

25,3

0,0

387,0

4,8

1913,4

1408,7

Таблиця 4 – Показники виконання НДДКР Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших класичних ВНЗ України

Національний технічний університет України „КПІ”

Національна юридична академія України

ім. Я.Мудрого (м.Харків)

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Львівський національний університет імені Івана Франка

Одеський національний університет Ім. І.І.Мечникова

Таврійський національний університет

Ім. В.І.Вернадського

Національний університет „Острозька академія”

Харківський національний університет Ім. .Н.Каразіна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

4.

Результативні показники виконаних НДДКР

4.1.

Кількість робіт, відзначених Державною премією України в галузі науки і техніки, всього

3

0

0

1

2

0

0

0

1

4.1.1.

Кількість лауреатів (за основним місцем роботи), всього

6

0

0

1

2

0

0

0

2

4.2.

Кількість робіт, відзначених державними нагородами, преміями України в інших галузях, усього

2

7

0

1

0

0

0

2

10

4.2.1.

Кількість лауреатів (за основним місцем роботи), усього

2

0

0

1

0

0

0

4

44

4.3.

Кількість робіт, відзначених міжнародними нагородами, усього

0

0

0

1

2

0

0

1

2

4.3.1.

Кількість лауреатів (за основним місцем роботи), усього

0

0

0

1

2

0

0

1

2

4.4.

Кількість науковців, що отримують стипендії Кабміну України для молодих учених, усього

6

2

2

4

3

2

1

3

5

4.5.

Кількість науковців, що отримують премії та гранти Президента для молодих учених, усього

5

0

1

0

0

1

0

0

2

4.6.

Кількість науковців, що отримують премії Верховної Ради України для найталановітиших молодих учених, усього

0

0

1

0

2

0

0

0

5

4.7.

Кількість науковців, що отримують інші стипендії та премії державного та регіонального рівня, усього

40

25

7

22

19

2

0

46

19

4.8.

Кількість завершених наукових та науково-технічних робіт у звітному періоді, усього, в тому числі:

240

0

52

75

8

25

0

45

74

4.9.

Впроваджено НТП у навчальний процес, створеної у відповідні періоди, усього одиниць, в тому числі:

240

0

70

4

111

49

1

148

65

Таблиця 5 – Публікації Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших класичних ВНЗ України

Національний технічний університет України „КПІ”

Національна юридична академія України

ім. Я.Мудрого (м.Харків)

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Львівський національний університет імені Івана Франка

Одеський національний університет Ім. І.І.Мечникова

Таврійський національний університет

Ім. В.І.Вернадського

Національний університет „Острозька академія”

Харківський національний університет Ім. .Н.Каразіна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

5.

Публікації, конференції, виставки

5.1.

Опубліковано монографій, усього одиниць, в тому числі:

92

58

40

81

53

54

14

104

189

5.1.1.

з них, відповідно до вимог ВАК, усього одиниць:

92

58

40

60

53

54

14

101

103

5.1.2.

з них, відповідно за кордоном, усього одиниць:

6

0

0

5

6

4

0

13

16

5.2.

Опубліковано підручників , всього одиниць:

31

11

8

18

13

9

2

26

118

5.2.1.

з них, з грифом МОН, усього одиниць:

31

11

8

17

11

3

2

12

86

5.3.

Опубліковано навчальних посібників, усього одиниць:

273

28

90

108

110

109

12

217

298

5.3.1.

з них:. з грифом МОН, усього одиниць:

73

3

15

53

110

15

4

39

97

5.4.

Кількість публікацій (статей), усього одиниць:

7629

837

6130

3306

2471

2216

427

4900

5469

5.4.1.

з них: статей у фахових виданнях України, усього одиниць:

6772

692

2786

1922

2136

947

393

3966

4748

5.4.2.

з них: статей у зарубіжних виданнях, усього одиниць:

878

29

786

476

335

121

18

934

721

Таблиця 6 – Кількість охоронних документів Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших класичних ВНЗ України

Національний технічний університет України „КПІ”

Національна юридична академія України

ім. Я.Мудрого (м.Харків)

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Львівський національний університет імені Івана Франка

Одеський національний університет Ім. І.І.Мечникова

Таврійський національний університет

Ім. В.І.Вернадського

Національний університет „Острозька академія”

Харківський національний університет Ім. .Н.Каразіна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

6.

Подано заявок на видачу охоронних документів, усього одиниць, в тому числі:

0

0

31

12

28

38

0

11

17

6.1.

" - в Україні, з них:

266

0

31

12

28

38

0

11

6.1.1.

патенів на винаходи

13

0

18

2

28

0

0

4

7

6.2.

" - за кордоном, з них:

64

0

0

0

0

0

0

0

6.2.1.

патенів на винаходи

0

0

0

0

0

0

0

0

-

6.3.

Отримано охоронних документів, усього одиниць, в тому числі:

275

0

37

15

18

30

0

56

12

6.4.

" - в Україні, з них:

275

0

37

15

18

30

0

56

6.4.1.

патенів на винаходи

9

0

29

4

18

0

0

56

4

6.5

" - за кордономі, з них:

17

0

0

0

0

0

0

0

6.5.1

патенів на винаходи

8

0

0

0

0

0

0

0

-

6.6.

Кількість проданих ліцензій, усього одиниць

0

0

1

0

0

0

0

0

0Скачать документ

Похожие документы:

 1. Про підсумки роботи педагогічних колективів закладів освіти Кілійського району у 2010-2011 н р. І основні завдання на 2011- 2012 н р

  Документ
  Сьогодні вітчизняна освіта зазнає суттєвих змін: змінюються пріоритети, структура і зміст освіти, вводяться нові стандарти. Реформи, які сьогодні відбуваються у нашому освітньому просторі, підпорядковані головній меті – підвищенню
 2. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет науково-дослідна діяльність Бердянського державного педагогічного університету у 2010 році

  Документ
  Бердянський державний педагогічний університет був заснований у 1932 році згідно з наказом Народного комісаріату освіти України та діяв як інститут соціального виховання.
 3. Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік Довідково-бібліографічне видання Випуск 6 Кам'янець-Подільський 2010

  Документ
  К17 Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім.
 4. Національна академія наук україни (12)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями Державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 16
 5. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (1)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.

Другие похожие документы..