Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Учебно-методический комплекс'
Программа курса построена по блочной схеме. Состоит из лекционного курса и семинарских занятий. При его подготовке использован опыт проведения соответ...полностью>>
'Документ'
АБЕЛЕС ЛЕОН ИГНАТЬЕВИЧ, 1880 г.р., еврей, м.р. г.Яссы, Румыния, м.п. Устьвымлаг НКВД, спецпоселенец, бухгалтер, рабочий 1 п/к 9 л/п УВЛ. Арестован 31...полностью>>
'Документ'
Идеальный маршрут для первого знакомства с этой удивительной, уникальной страной, где соседствуют разные культуры, разные языки, разные традиции и об...полностью>>
'Программа'
Предмет и периодизация новой истории. Понятие «новая история». Историческое содержание нового времени. Хронологические рамки курса. Классификация ист...полностью>>

Київський національний університет імені тараса шевченка науково-дослідна робота в київському національному університеті імені тараса шевченка: підсумки за 2010 рік І завдання на 2011 рік київ – 2011

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

В КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: ПІДСУМКИ ЗА 2010 РІК

І ЗАВДАННЯ НА 2011 РІК

Київ – 2011

Аналітична доповідь "Науково-дослідна робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2010 рік і завдання на 2011 рік" заслухана та схвалена на засіданні Комісії Вченої ради з організації наукової роботи 24 лютого 2011 року.

Матеріали Аналітичної доповіді підготовлені на основі звітів структурних підрозділів університету, які заслухані та схвалені відповідними Вченими радами, а також документів, що знаходяться у розпорядженні служб НДЧ.

Загальна редакція і керівництво – В.І.Григорук

Матеріали підготовлені:

ВСТУП – С.Г. Неділько, Л.П. Самойленко

Розділ 1 – В.Є. Поліщук, Л.П.Самойленко, Л.А.Телегіна

Розділ 2.1 – О.О. Лаврентьєва

Розділ 2.2 – С.Г. Неділько, Л.П. Самойленко

Розділ 2.3 – В.В. Гостєв

Розділ 2.4 – М.Я. Недбаєв, С.Г. Неділько

Розділ 2.5 – Н.В. Караульна, В.П. Шевчук

Розділ 2.6 – Л.П. Самойленко

Розділ 2.7 – В.В. Гостєв, В.Г. Нестеренко, Л.П. Самойленко

Розділ 2.8 – В.В. Гостєв

Ухвала Вченої ради – С.Г. Неділько

1 Джерела та обсяги фінансування наукової діяльності в університеті 17

2.1 Динаміка наукового потенціалу 23

Результати наукових досліджень впроваджено в навчальний процес у вигляді: нових загальних курсів (2), серед яких «Біологія від теорії до практики» для студентів 1 курсу заочної форми навчання – 72 год. (проф. Мартинюк В.С.); «Методологія та організація наукових досліджень в біології» для студентів заочної форми навчання – 72 год. (д.б.н. Нурищенко Н.Є.); спецкурсів (8), серед яких «Епідеміологія вірусних інфекцій» для студентів-магістрів денної форми навчання – 60 год. (ас. Андрійчук О.М.); «Проблемні питання сучасної соціобіології» для 2 курсу магістрів – 17 год. (д.б.н. Хижняк С.В.). Також введено нових лекцій до спецкурсів – 25, нових спецпрактикумів – 4, нових практичних занять до спецпрактикумів – 17. 52

2.4 Інноваційно-інвестиційна діяльність 60

2.5 Підготовка та атестація наукових та науково-педагогічних кадрів 64

Показники роботи із здобувачами у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 2010 році 77

Підтримуються наукові контакти з Державним університетом міста Челябінськ (Росія), факультет психології; 86

2.7 Організаційне, інформаційне, аналітичне та матеріально-технічне забезпечення наукової діяльності 92

2.8 Премії, нагороди та відзнаки працівників університету 98

ПОЧЕСНА ВІДЗНАКА МІНІСТЕРСТВА ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ 101

ІІІ СТУПЕНЯ 101

Перелік питань щодо наукової діяльності, які розглядалися на засіданнях Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2010 році

11 січня

 1. Висунення наукових праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих учених.

Голова постійної комісії Вченої ради Ф.Г.Гаращенко

01 лютого

 1. Присудження премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка за кращі наукові роботи.

Голова постійної комісії Вченої ради Ф.Г.Гаращенко

 1. Рекомендація кандидатур на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених.

Голова постійної комісії Вченої ради Ф.Г.Гаращенко

01 березня

 1. Науково-дослідна робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2009 рік і завдання на 2010 рік.

Проректор з наукової роботи В.І.Григорук

 1. Рекомендація наукових праць для участі в конкурсі на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року.

Голова постійної комісії Вченої ради Ф.Г.Гаращенко

 1. Рекомендація кандидатур на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених.

Голова постійної комісії Вченої ради Ф.Г.Гаращенко

05 квітня

 1. Про співпрацю Київського національного університеті імені Тараса Шевченка з Національною академією наук України.

Проректор з наукової роботи В.І.Григорук

 1. Звіт про роботу постійної комісії Вченої ради з питань організації наукової роботи.

Голова постійної комісії Вченої ради Ф.Г.Гаращенко

 1. Рекомендація кандидатур на здобуття премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.

Голова постійної комісії Вченої ради Ф.Г.Гаращенко

17 травня

 1. Про сучасний стан і перспективи розвитку міжнародного наукового співробітництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Проректор з наукової роботи В.І.Григорук

07 червня

 1. Рекомендація кандидатур на здобуття стипендії Президента України видатним діячам освіти, науки, культури.

Голова постійної комісії Вченої ради Ф.Г.Гаращенко

21 червня

 1. Зарахування до докторантури на 2010-2013 навчальні роки.

Проректор з наукової роботи В.І.Григорук

 1. Надання права керувати науковою роботою аспірантів кандидатам наук, доцентам.

Проректор з наукової роботи В.І.Григорук

06 вересня

 1. Атестація наукових робіт стипендіатів Кабінету Міністрів України.

Голова постійної комісії Вченої ради Ф.Г.Гаращенко

04 жовтня

 1. Про створення консультаційного пункту для надання послуг щодо професійного перекладу наукових праць співробітників університету.

Проректор з наукової роботи В.І.Григорук

 1. Зарахування до докторантури на 2010 - 2013 навчальні роки.

Проректор з наукової роботи В.І.Григорук

 1. Рекомендація кандидатур на здобуття премій імені видатних учених НАН України.

Голова постійної комісії Вченої ради Ф.Г.Гаращенко

01 листопада

 1. Підсумки прийому до докторантури, аспірантури, ад’юнктури у 2010 році.

Проректор з наукової роботи В.І.Григорук

 1. Рекомендація підручників для участі у конкурсі на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Голова постійної комісії Вченої ради Ф.Г.Гаращенко

06 грудня

 1. Рекомендація кандидатур на здобуття премій НАН України для молодих учених і студентів ВНЗ за кращі наукові роботи.

Голова постійної комісії Вченої ради Ф.Г. Гаращенко

 1. Рекомендація кандидатур аспірантів університету для призначення стипендій Президента України.

Голова постійної комісії Вченої ради Ф.Г. Гаращенко

 1. Рекомендація кандидатур аспірантів університету для призначення стипендій Кабінету Міністрів України (1-а стипендія) та ім. М.С.Грушевського (3-и стипендії).

Голова постійної комісії Вченої ради Ф.Г. Гаращенко

вступ

Забезпечення конкурентоспроможності України на етапі становлення інформаційного суспільства потребує формування інституційної інфраструктури та відповідних механізмів, здатних забезпечити інноваційний характер розвитку країни. Як показує світова практика, університетська наука відіграє у цих процесах одну з ключових ролей. Однак стан університетської науки в Україні на теперішній час також не відповідає суспільним потребам.

Наукова активність університетів далеко не повною мірою задовольняє наукові та науково-технологічні запити сучасного інформаційного суспільства. Новітні напрямки наукових досліджень і технологічних розробок в українських університетах перебувають у зародковому стані. Негативно впливає на розвиток вузівської науки й незатребуваність її здобутків суспільством. ВНЗ України щорічно створюють майже 800 інноваційних технологій. Проте переважна більшість не знаходить своїх споживачів, не втілюється у виробництво. Зрозуміло, такий стан речей гальмує творчі ініціативи дослідників.

Із 354 університетів лише близько 160-ти здійснюють наукові дослідження. За даними Держкомстату з початку 90-х років ХХ ст. чисельність працівників, які займалися науковими дослідженнями в університетах України скоротилась з 26,1 тис. до 9,6 тис. Сьогодні внесок університетської науки у загальний обсяг наукових робіт в Україні є недостатнім. У секторі фундаментальних досліджень вузівській науці належить лише 10,5 % виконаних робіт (академічний – 84,5 %); у прикладних дослідженнях – 15,1 % (академічній – 44,6 %, галузевій – 39,5 %). Отже, навіть порівняно із доволі низькоефективною – на тлі закордонної практики – діяльністю наукових установ України, досягнення університетської науки в Україні виглядають надто скромними.

Основними перешкодами на шляху інтенсивного розвитку вітчизняної університетської науки є, передусім, такі негативні чинники:

 • незадовільний рівень фінансування: на університетський сектор припадає лише близько 6 % витрат ВВП на розвиток усієї вітчизняної науки, тоді як кількість виконавців наукових та науково-технічних робіт з науковими ступенями у вузівському секторі складає понад 14 %;

 • низький попит на результати наукових досліджень. Українське суспільство поки що дуже повільно реагує на назрілі потреби інноваційної модернізації як виробничих процесів, так і соціальної, побутової, культурної та інших сфер життєдіяльності людей. Рівень впровадження інноваційних технологій залишається низьким, що негативно впливає на розвиток наукової творчості;

 • відсутність належної матеріально-технічної бази наукової діяльності. Обладнання значною мірою застаріле, не вистачає площ для лабораторій, науко-дослідних баз тощо;

 • великий обсяг навчально-педагогічного навантаження викладачів вищих навчальних закладів, яке практично не залишає часу на наукову роботу;

 • недосконалість нормативно-правових та організаційних чинників функціонування науки. Відсутність чіткої регламентації наукової діяльності, правового забезпечення свободи й ініціативи наукових колективів з одночасним дієвим контролем її результативності;

 • відсутність загальновизнаних критеріїв оцінки результатів діяльності наукових співробітників.

 • низька економічна та соціальна привабливість наукової діяльності, відсутність мотиваційних механізмів, які спонукали б учених залишатися у науковій сфері. Соціальний статус вченого в Україні нині є доволі низьким, що не сприяє формуванню високопрофесійного кадрового складу університетських науковців, притоку в науку талановитої молоді. Навпаки, наразі спостерігається значне “вимивання” наукових кадрів: частина їх іде в бізнесові структури, частина виїжджає на роботу за кордон, осідає в зарубіжних наукових центрах. Сучасна оплата праці науковців є вкрай незадовільною. Витрати на науку з розрахунку на одного науковця в Україні складають 2 тис. доларів США, при 195 тис. дол. в США, 172 тис. дол. у Франції, 142 тис. дол. в Японії. Відтак Україна постачає учених до Європи і США, втрачаючи величезні кошти, адже витрати на навчання фахівців, які виїхали, не компенсуються.

Указом Президента України № 412/2008 про заходи щодо підвищення статусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка та постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. №795 “Питання Київського національного університету імені Тараса Шевченка" університету надано статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу, який провадить діяльність відповідно до свого Статуту.

На сьогоднішній день в Україні статус самоврядних (автономних) дослідницьких національних вузів у Україні надано 13 вищим навчальним закладам:

 1. Національному технічному університету України "Київський політехнічний інститут" 21 листопада 2007 року та 3 лютого 2010 року;

 2. Національному університету "Львівська політехніка" 8 липня 2009 року;

 3. Київському національному університету ім. Т.Г. Шевченка 29 липня 2009 року;

 4. Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого 29 липня 2009 року;

 5. Львівському національному університету ім. І.Я. Франка 29 липня 2009 року;

 6. Національному університету "Острозька академія" 29 липня 2009 року;

 7. Національному університету "Києво-Могилянська академія" 29 липня 2009 року;

 8. Національному гірничому університету України 23 вересня 2009 року;

 9. Національному університету біоресурсів і природокористування України 3 лютого 2010 року;

 10. Національному технічному університету "Харківський політехнічний інститут" 3 лютого 2010 року;

 11. Харківському національному університету ім. В.Н. Каразіна 3 лютого 2010 року;

 12. Київському національному економічному університету ім. В.П. Гетьмана 3 лютого 2010 року;

 13. Національному авіаційному університету 3 лютого 2010 року.

Таблиця 1 – Показники чисельності наукових та науково-педагогічних працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших класичних ВНЗ України (в цій таблиці, і далі в таблицях вступної частини – за даними 2009 року)

Національний технічний університет України „КПІ”

Національна юридична академія України

ім. Я.Мудрого (м. Харків)

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Львівський національний університет імені Івана Франка

Одеський національний університет Ім. І.І.Мечникова

Таврійський національний університет

Ім. В.І.Вернадського

Національний університет “ Острозька академія ”

Харківський національний університет Ім. Н. Каразіна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

1.1.

Чисельність науково-педагогічних працівників НПП (за штатним розписом), усього осіб

2658

779

916

1793

1269

877

128

1150

2302

1.1.1.

з них: - докторів наук

341

96

146

181

136

85

8

197

451

1.1.2.

- кандидатів наук

1293

568

614

873

806

433

68

698

1272

1.2.

Чисельність науково-педагогічних працівників, які виконуюють НДДКР, усього осіб

2658

647

916

1699

1161

877

122

1102

2302

1.2.1.

з них: - докторів наук

341

77

146

181

112

85

8

197

451

1.2.2.

- кандидатів наук

1293

483

614

873

573

433

68

678

1272

1.3.

Чисельність працівників наукових установ, науково-дослідних частин, секторів ВНЗ, усього осіб:

1713

67

427

593

461

164

5

797

1199

1.3.1.

з них: - докторів наук

174

21

67

100

17

21

0

101

56

1.3.2.

- кандидатів наук

374

28

107

288

92

59

3

300

480

1.4.

Кількість штатних одниць наукових установ, науково-дослідних частин, секторів, зайнятих штатними працівниками, усього

577

25

320

281

334

68

4

383

1199

1.4.1.

з них: - докторів наук

16

8

6

11

14

1

0

15

56

1.4.2.

- кандидатів наук

112

10

85

89

68

17

3

109

480

1.5.

Чисельність працівників наукових установ, науково-дослідних частин, секторів, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, усього

0

0

7

10

0

14

0

91

1.5.1.

з них: - докторів наук

0

0

2

1

0

0

0

24

1.5.2.

- кандидатів наук

0

0

3

5

0

3

0

31

Таблиця 2 – Показники підготовки кадрів вищої кваліфікації Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших класичних ВНЗ України

Національний технічний університет України „КПІ”

Національна юридична академія України

ім. Я.Мудрого (м.Харків)

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Львівський національний університет імені Івана Франка

Одеський національний університет Ім. І.І.Мечникова

Таврійський національний університет

Ім. В.І.Вернадського

Національний університет „Острозька академія”

Харківський національний університет Ім. .Н.Каразіна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2.

Підготовка наукових кадрів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Кількість спеціальностей в спеціалізованих вчених радах, всього, з них:

63

12

32

43

22

18

1

44

116

2.1.1.

"- спеціальностей в докторських спеціалізованих вчених радах

48

12

22

25

12

4

0

32

113

2.2.

Кількість докторантів, усього

29

5

15

11

18

9

0

18

127

2.3.

Кількість аспірантів, усього

655

91

300

861

517

277

27

503

1591

2.3.1.

з них: з відривом від виробництва

506

88

225

484

258

159

16

365

1099

2.4.

Кількість захищених кандидатських дисертацій працівниками ВНЗ, НУ, усього, в тому числі:

74

58

49

144

86

43

12

151

104

2.4.1.

"- за межами ВНЗ

28

1

17

23

32

24

12

23

34

2.4.2.

"- сторонніми працівниками у спеціалізованих радах ВНЗ

18

31

39

42

31

32

0

86

109

2.5.

Кількість захищених докторських дисертацій працівниками ВНЗ, НУ усього, в тому числі:

15

5

9

13

11

10

4

22

20

2.5.1.

"- за межами ВНЗ

7

1

3

3

7

10

4

9

2

2.5.2.

"- сторонніми працівниками у спеціалізованих радах ВНЗ

3

1

5

6

3

2

0

11

35

Таблиця 3 – Обсяги фінансування Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших класичних ВНЗ України

Національний технічний університет України „КПІ”

Національна юридична академія України

ім. Я.Мудрого (м.Харків)

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Львівський національний університет імені Івана Франка

Одеський національний університет Ім. І.І.Мечникова

Таврійський національний університет

Ім. В.І.Вернадського

Національний університет „Острозька академія”

Харківський національний університет Ім. .Н.Каразіна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

3.

Фінансування НДДКР

3.1.

Обсяг фінансування із загального фонду, усього, тис. грн., з них:

25369,8

1350,1

9979,4

8127,2

9780,5

3390,6

48,4

15438,4

52801

3.1.1.

- фундаментальних досліджень (за кодом КПКВ 2201020) (у-т 2206010)

10105,2

1280,1

6576,5

4468,7

5945,9

1834,3

48,4

10649,2

48436,9

3.1.2.

- прикладних досліджень і розробок ( за кодом КПКВ 2201040) (у-т 2206020)

15264,6

70

3402,9

3388,5

3739,6

1555,3

0,0

4557,2

4265,2

3.1.3.

- збереження наукових об'єктів, що становлять НН (за кодом КПКВ 2201090)

0,0

0

0,0

270,0

95,0

0,0

0,0

232,0

0,0

3.2.

Обсяг надходжень до спеціального фонду за КПКВ 2201040 (у-т 2206020), тис.грн., усього, з них:

21061,6

172

2587,0

2292,4

4136,1

697,6

0,0

963,4

5928,9

3.2.1.

- обсяг фінансування НДР за державними цільовими програмами

1450,0

172

0,0

1000,0

1471,6

65,0

0,0

80,0

655,0

3.2.2.

-обсяг фінасування НДР за державним замовленням, тис.грн.

1467,0

0

0,0

7,5

1470,0

90,0

0,0

0,0

726,7

3.2.3.

-обсяг фінансування НДР за проектами міжнародного співробітництва

1473,3

143

1480,0

245,0

767,0

25,0

0,0

132,0

640,5

3.3.

-обсяг надходжень до спеціального фонду за КПКВ 2201020, (у-т 2206010) з них:

0,0

0

80,0

252,0

137,8

0,0

0,0

0,0

1855,0

3.3.1.

• за грантами Державного фонду фундаментальних досліджень

0,0

0

80,0

252,0

0,0

0,0

0,0

0,0

581,0

3.4.

Обсяг надходжень до спеціального фонду за надання послуг у сфері науки, що акумулюються на рахунках КПКВ 2201160

30,0

0

70,0

25,3

0,0

387,0

4,8

1913,4

1408,7

Таблиця 4 – Показники виконання НДДКР Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших класичних ВНЗ України

Національний технічний університет України „КПІ”

Національна юридична академія України

ім. Я.Мудрого (м.Харків)

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Львівський національний університет імені Івана Франка

Одеський національний університет Ім. І.І.Мечникова

Таврійський національний університет

Ім. В.І.Вернадського

Національний університет „Острозька академія”

Харківський національний університет Ім. .Н.Каразіна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

4.

Результативні показники виконаних НДДКР

4.1.

Кількість робіт, відзначених Державною премією України в галузі науки і техніки, всього

3

0

0

1

2

0

0

0

1

4.1.1.

Кількість лауреатів (за основним місцем роботи), всього

6

0

0

1

2

0

0

0

2

4.2.

Кількість робіт, відзначених державними нагородами, преміями України в інших галузях, усього

2

7

0

1

0

0

0

2

10

4.2.1.

Кількість лауреатів (за основним місцем роботи), усього

2

0

0

1

0

0

0

4

44

4.3.

Кількість робіт, відзначених міжнародними нагородами, усього

0

0

0

1

2

0

0

1

2

4.3.1.

Кількість лауреатів (за основним місцем роботи), усього

0

0

0

1

2

0

0

1

2

4.4.

Кількість науковців, що отримують стипендії Кабміну України для молодих учених, усього

6

2

2

4

3

2

1

3

5

4.5.

Кількість науковців, що отримують премії та гранти Президента для молодих учених, усього

5

0

1

0

0

1

0

0

2

4.6.

Кількість науковців, що отримують премії Верховної Ради України для найталановітиших молодих учених, усього

0

0

1

0

2

0

0

0

5

4.7.

Кількість науковців, що отримують інші стипендії та премії державного та регіонального рівня, усього

40

25

7

22

19

2

0

46

19

4.8.

Кількість завершених наукових та науково-технічних робіт у звітному періоді, усього, в тому числі:

240

0

52

75

8

25

0

45

74

4.9.

Впроваджено НТП у навчальний процес, створеної у відповідні періоди, усього одиниць, в тому числі:

240

0

70

4

111

49

1

148

65

Таблиця 5 – Публікації Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших класичних ВНЗ України

Національний технічний університет України „КПІ”

Національна юридична академія України

ім. Я.Мудрого (м.Харків)

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Львівський національний університет імені Івана Франка

Одеський національний університет Ім. І.І.Мечникова

Таврійський національний університет

Ім. В.І.Вернадського

Національний університет „Острозька академія”

Харківський національний університет Ім. .Н.Каразіна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

5.

Публікації, конференції, виставки

5.1.

Опубліковано монографій, усього одиниць, в тому числі:

92

58

40

81

53

54

14

104

189

5.1.1.

з них, відповідно до вимог ВАК, усього одиниць:

92

58

40

60

53

54

14

101

103

5.1.2.

з них, відповідно за кордоном, усього одиниць:

6

0

0

5

6

4

0

13

16

5.2.

Опубліковано підручників , всього одиниць:

31

11

8

18

13

9

2

26

118

5.2.1.

з них, з грифом МОН, усього одиниць:

31

11

8

17

11

3

2

12

86

5.3.

Опубліковано навчальних посібників, усього одиниць:

273

28

90

108

110

109

12

217

298

5.3.1.

з них:. з грифом МОН, усього одиниць:

73

3

15

53

110

15

4

39

97

5.4.

Кількість публікацій (статей), усього одиниць:

7629

837

6130

3306

2471

2216

427

4900

5469

5.4.1.

з них: статей у фахових виданнях України, усього одиниць:

6772

692

2786

1922

2136

947

393

3966

4748

5.4.2.

з них: статей у зарубіжних виданнях, усього одиниць:

878

29

786

476

335

121

18

934

721

Таблиця 6 – Кількість охоронних документів Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших класичних ВНЗ України

Національний технічний університет України „КПІ”

Національна юридична академія України

ім. Я.Мудрого (м.Харків)

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Львівський національний університет імені Івана Франка

Одеський національний університет Ім. І.І.Мечникова

Таврійський національний університет

Ім. В.І.Вернадського

Національний університет „Острозька академія”

Харківський національний університет Ім. .Н.Каразіна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

6.

Подано заявок на видачу охоронних документів, усього одиниць, в тому числі:

0

0

31

12

28

38

0

11

17

6.1.

" - в Україні, з них:

266

0

31

12

28

38

0

11

6.1.1.

патенів на винаходи

13

0

18

2

28

0

0

4

7

6.2.

" - за кордоном, з них:

64

0

0

0

0

0

0

0

6.2.1.

патенів на винаходи

0

0

0

0

0

0

0

0

-

6.3.

Отримано охоронних документів, усього одиниць, в тому числі:

275

0

37

15

18

30

0

56

12

6.4.

" - в Україні, з них:

275

0

37

15

18

30

0

56

6.4.1.

патенів на винаходи

9

0

29

4

18

0

0

56

4

6.5

" - за кордономі, з них:

17

0

0

0

0

0

0

0

6.5.1

патенів на винаходи

8

0

0

0

0

0

0

0

-

6.6.

Кількість проданих ліцензій, усього одиниць

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Винахідники, завдяки патентній системі, вже майже чотири століття отримують можливість вигідно продати свої права на використання винаходів, отримуючи, при цьому, стимул до подальшої творчої роботи.

В Україні на сьогодні запатентовано майже 160 тис. технічних рішень ( в т.ч. винаходів – 93, корисних моделей -44, промислових зразків – 20). Та лише шість з тисячі винаходів використовується у виробництві. За даними Держкомстату України (2008 рік) підприємства та організації заключили лише 800 ліцензійних договорів, що є дуже незначною кількістю, враховуючи, що в країні зареєстровано близько 50-ти тисяч підприємств.

Україна, на жаль, відноситься до технологічних аутсайдерів сучасного світу. Недосконалість, а фактично її відсутність, державної стратегії вибудуваної на конкурентоспроможній економіці, яка базується на інноваціях, є основною причиною відсутності зацікавленості вітчизняних промисловців до впровадження світових новацій. Нині частка нашої держави в світовому об’ємі торгівлі наукоємною продукцією становить лише 0,1 процента.

Таблиця 7 – Наукова робота студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших класичних ВНЗ України

Національний технічний університет України „КПІ”

Національна юридична академія України

ім. Я.Мудрого (м.Харків)

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Львівський національний університет імені Івана Франка

Одеський національний університет Ім. І.І.Мечникова

Таврійський національний університет

Ім. В.І.Вернадського

Національний університет „Острозька академія”

Харківський національний університет Ім. .Н.Каразіна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

7.

Наукова робота студентів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.

Кількість студентів денної форми навчання, усього осіб

24675

11627

11530

17865

8646

7663

2083

9393

19472

7.2.

Кількість студентів, які беруть участь у виконанні НДДКР, усього осіб

4013

3560

3420

8900

5357

6162

1580

4520

9211

7.2.1.

з них: – з оплатою із загального фонду бюджету

173

8

2

51

72

5

0

22

2

7.2.2.

– з оплатою із спеціального фонду

133

0

13

0

24

7

3

13

7.3.

Кількість студентів- учасників 2 туру олімпіад, усього осіб

352

3

72

99

88

50

6

145

893

7.4.

Кількість переможців, які одержали нагороди за результатами 2 туру олімпіад, усього, в тому числі:

72

2

16

33

81

3

2

16

159

7.4.1.

" – на міжнародних олімпіадах

11

0

1

3

0

1

0

0

42

7.5.

Кількість студентів – учасників підсумкових конференцій Всеукраїнських конкурсів студентських НДР

128

20

18

50

13

5

10

33

7.6.

Кількість переможців Всеукраїнських конкурсів студентських НДР

65

22

13

28

11

3

10

33

17

7.7.

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього

5369

1509

1489

311

717

625

96

485

2305

7.7.1.

з них: самостійно

1755

1474

383

204

199

408

80

135

150

7.8.

Кількість студентів, які одержують стипендії Президента України

12

3

8

18

4

2

2

13

4

7.9.

Кількість студентів, які отримують інші стипендії та премії державного та регіонального рівнів

283

57

111

16

96

36

8

62

11

Ефективність використання бюджетних коштів Е=Sсп/Sбюд

0,8

0,1

0,26

0,28

0,42

0,21

0,00

0,06

0,12

Згідно з загальним рейтингом по класичним університетам Росії 1-ше та 2-ге місце має Московський державний університет імені М.В.Ломоносова – 100 балів та Санкт-Петербургський державний університет – 68 балів (/rating_common.asp).

На Україні відповідно до "Рейтингу ВУЗів України "Компас-2010", який проводився у лютому-квітні 2010 року перше місце: отримали Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” (86 балів) та Київський національний університет імені Тараса Шевченка (85 балів).

Якщо розглянути здобутки цих університетів керуючись наукометричним апаратом бази даних Scopus, отримаємо наступні результати (дані 2009 року):

У Московському державному університеті імені М.В.Ломоносова на 1 автора припадає 3 публікації; Санкт-Петербургському державному університеті – 1 автор – 2 публікації; у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка – 1 автор – 2,3 публікації.

Загальна кількість цитувань у базі SCOPUS:

Московський державний університет імені М.В.Ломоносова – 193 418;

Санкт-Петербургський державний університет – 53 393;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 20156.

За індексом Гірша h-індексом (h — кількість статей, на які є посилання в понад h публікаціях):

Московський державний університет імені М.В.Ломоносова – 136;

Санкт-Петербургський державний університет – 76;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 45.

Слід враховувати, що чисельність наукових та науково-педагогічних працівників в Київському національному університеті менша ніж в Московському та у Санкт-Петербургсьому університетах:

Московський державний університет імені М.В.Ломоносова – 5973;

Санкт-Петербургський державний університет – 6405;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 3973.

1 Джерела та обсяги фінансування наукової діяльності в університеті

Як і в попередні роки основу фінансування науково-дослідних робіт складало фінансування за рахунок коштів загального фонду державного бюджету. В той же час університет здійснював пошук інших джерел фінансування. Факультетам (інститутам) університету доручено забезпечити залучення коштів до спеціального фонду державного бюджету, отримання та належний облік міжнародних наукових грантів, забезпечити співвідношення 1:0,5 обсягів фінансування науково-дослідних робіт за рахунок загального фонду державного бюджету до обсягів коштів, отриманих від замовників наукових робіт (спеціальний фонд).

Таблиця 1.1 – Характеристика джерел фінансування наукових досліджень в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2010 році

Показники

план

факт

Загальний обсяг фінансування за рахунок всіх джерел

– тис. грн.

65478,8

71349,2

Фінансування наукових досліджень за рахунок загального фонду

Державного бюджету

– тис. грн. (Sбюдж.)

59576,0

59576,0

– % до загального фінансування науки в університеті

91,0

83,5

Фінансування науки за рахунок спеціального фонду Державного бюджету

Укладено договорів, тис. грн.,

профінансовано, тис. грн. (Sспец.)

% до загального фінансування науки в університеті

5900,8

9,0

9073,1

12,7

у тому числі:

Міністерство освіти і науки, інші міністерства та відомства, тис. грн.

2588,0

6710,4

Підприємства,організації та фірми, тис. грн.

3312,8

2362,7

Платні послуги науково – консультаційного центру, тис. грн.

2065,1

Кошти УНТЦ (накладні витрати) для структурної підтримки грантів, тис. грн.

635,0

Гранти

11795,2

Ефективність використання бюджетних коштів E=Sспец. / Sбюдж.

0,15

Ефективність використання бюджетних коштів E= (Sспец. + гранти.) / Sбюдж.

з урахуванням грантів

0,36

Фінансування науково-дослідних робіт у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за рахунок загального фонду Державного бюджету становило 59576,0 тис. грн.(100% від плану), у тому числі

– фундаментальні дослідження (КПКВ 2206010) 54601,9 тис. грн.(100% від плану);

– прикладні розробки з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та технічне оснащення наукової бази університету (КПКВ 2206020) – 4798,1 тис. грн.(100% від плану);

– проведення з’їздів, симпозіумів, конференцій (КПКВ 2206040) – 136,0 тис. грн.(100 % від плану).

– фінансова підтримка розвитку інфраструктури у сфері науки (КПКВ 2201340) – 40,0 тис. грн. (100% від плану)

Таблиця 1.2 – Обсяги фінансування наукових досліджень за напрямами видатків, тис. грн.

№ з/п

Напрямки видатків

Загальний фонд

Спеціальний фонд

фундаментальні дослідження

прикладні розробки

фундаментальні дослідження

прикладні розробки

1

1111 Заробітна плата

38064,60

3467,00

1141,66

3703,01

2

1120 Нарахування на заробітну плату

13692,33

1252,67

382,74

1097,42

3

1131 Предмети, матеріали та інвентар

1352,89

9,35

161,02

312,27

4

1132 Медикаменти

20,00

 

 

 

5

1133 Продукти харчування

40,00

29,10

 

 

6

1134 Оплата послуг (крім комунальних)

282,74

39,97

9,77

1484,46

7

1135 Інші видатки

7,54

 

55,21

713,93

8

1140 Видатки на відрядження

0,00

 

48,40

165,53

9

1161 Оплата теплопостачання

441,60

 

0,00

0,00

10

1162 Оплата водопостачання

245,40

 

0,00

0,00

11

1163 Оплата електроенергії

454,80

 

0,00

0,00

12

1171 Дослідження і розробки,

 

 

31,80

30,00

13

2110 Придбання обладнання

 

 

0,00

567,10

Разом

54601,90

4798,10

1830,60

8073,72

* – у видатках загального фонду не враховано витрати на проведення конференцій у розмірі 136 тис.грн.

Таблиця 1.3 – Кількість наукових співробітників підрозділів Київського національного університету імені Тараса Шевченка та обсяги фінансування науково-дослідних робіт/платних послуг за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету у 2010 році

№ з/п

Підрозділи університету

Кількість штатних

співробітників НДЧ

Фактичне надходження коштів за договорами (тис. грн.)

Кількість договорів

НДР

Платні послуги

1

ННЦ "Інститут біології", у т.ч.:

1.1

Біологічний факультет

212

1541,7

17

44

1.2

Ботанічний сад

7

0,0

-

1.3

Канівський природний заповідник

10

0,0

-

3

Географічний факультет

34

762,2

12

1

4

Геологічний факультет

42

867,1

7

5

Економічний факультет

5

628,0

6

6

Історичний факультет

9

30,0

1

7

Факультет кібернетики

84

1010,2

15

1

8

Механіко-математичний факультет

43

246,0

6

9

Радіофізичний факультет

91

2572,1

19

1

10

Факультет психології

2

0,0

-

11

Факультет соціології

16

0,0

-

12

Фізичний факультет

147

530,5

18

13

Філософський факультет

25

63,0

1

1

14

Хімічний факультет

162

591,1

8

15

Юридичний факультет

8

0,0

-

16

Військовий інститут

4

0,0

-

17

Інститут високих технологій

23

0,0

4**

18

Інститут журналістики

6

21,2

-

6

19

Інститут філології

25

130,0

2

20

Інститут міжнародних відносин

23

0,0

-

21

Астрономічна обсерваторія

42

80,0

-

Усього:

1020

9073,1

116

54

** – дослідження виконувалися спільно з радіофізичним факультетом.

Таблиця 1.4 - Фінансування НДР: загальний та спеціальний фонд, гранти

№ з/п

Підрозділи університету

2009 рік, тис. грн.

2010 рік, тис. грн.

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Гранти

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Гранти

1.

ННЦ “Інститут біології”, у т. ч.:

1.1

Біологічний факультет

9513,02

1375,30

155,50

10764,40

1541,70

200,00

1.2

Ботанічний сад

175,17

50,00

22,00

224,31

0,00

147,30

1.3

Канівський природничий

заповідник

175,17

0,00

0,00

169,73

0,00

0,00

2.

Географічний факультет

1696,37

258,10

346,30

2091,20

762,20

0,00

3.

Геологічний факультет

1908,65

504,20

20,00

2217,80

867,10

0,00

4.

Економічний факультет

247,52

25,00

9,60

310,34

628,00

0,00

5.

Історичний факультет

489,96

25,00

239,00

531,10

30,00

780,13

6.

Факультет кібернетики

4282,14

956,60

202,90

4903,94

1010,20

466,50

7.

Механіко-математичний факультет

2356,93

168,60

297,00

2494,77

246,00

1513,10

8.

Радіофізичний факультет

5396,46

619,00

799,00

5170,20

2572,10

878,30

9.

Факультет психології

15,64

0,00

190,00

37,30

0,00

0,00

10.

Факультет соціології

773,87

0,00

133,60

874,30

0,00

1016,15

11.

Фізичний факультет

8456,88

458,80

536,34

9368,40

530,50

1851,25

12.

Філософський факультет

1803,22

40,00

243,42

1977,00

63,00

735,25

13.

Хімічний факультет

8159,30

1366,60

4219,74

9293,25

591,10

2379,00

14.

Юридичний факультет

247,59

0,00

0,00

264,62

0,00

0,00

15.

Військовий інститут

238,20

21,70

0,00

519,90

0,00

0,00

16.

Інститут високих технологій

0,00

0,00

0,00

1270,60

0,00

335,00

17.

Інститут журналістики

354,53

0,00

18,00

240,28

21,20

74,39

18.

Інститут міжнародних відносин

1333,40

0,00

297,00

1383,90

0,00

308,28

19.

Інститут філології

1258,72

60,00

750,50

1441,80

130,00

666,10

20.

Астрономічна обсерваторія

2711,90

0,00

134,00

3030,95

80,00

144,40

21.

Міжфакультетська тема

1107,46

0,00

300,00

1166,61

0,00

300,00

Усього:

52702,10

5928,90

8913,9

58580,00

9073,10

11795,2

Таблиця 1.5 - Ефективність (Е) використання бюджетних коштів

Е = Sсп. / Sбюд. та Е = (Sсп. + Sгранти) / Sбюд.

№ з/п

Підрозділи університету

2009 рік

2010 рік

Sсп. / Sбюд.

(Sсп. + гранти) / Sбюд.

Sсп. / Sбюд.

(Sсп. + гранти) / Sбюд.

1.

ННЦ “Інститут біології”, у т. ч.:

1.1

Біологічний факультет

0,14

0,16

0,14

0,16

1.2

Ботанічний сад

0,29

0,41

0,00

0,66

1.3

Канівський природничий

заповідник

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Географічний факультет

0,15

0,36

0,36

0,36

3.

Геологічний факультет

0,26

0,28

0,39

0,39

4.

Економічний факультет

0,10

0,14

2,02

2,02

5.

Історичний факультет

0,05

0,54

0,06

1,52

6.

Факультет кібернетики

0,22

0,27

0,21

0,30

7.

Механіко-математичний факультет

0,07

0,20

0,10

0,71

8.

Радіофізичний факультет

0,12

0,26

0,50

0,63

9.

Факультет психології

0,00

0,00

10.

Факультет соціології

0,00

1,16

11.

Фізичний факультет

0,05

0,12

0,06

0,25

12.

Філософський факультет

0,02

0,16

0,03

0,40

13.

Хімічний факультет

0,17

0,68

0,06

0,32

14.

Юридичний факультет

0,00

0,00

0,00

0,00

15.

Військовий інститут

0,09

0,09

0,00

0,00

16.

Інститут високих технологій

0,00

0,00

0,00

0,26

17.

Інститут журналістики

0,00

0,05

0,09

0,40

18.

Інститут міжнародних відносин

0,00

0,22

0,00

1,22

19.

Інститут філології

0,05

0,64

0,09

0,55

20.

Астрономічна обсерваторія

0,00

0,05

0,03

0,07

21.

Міжфакультетська тема

0,00

0,27

0,00

0,26

Середня по університету

0,11

0,28

0,15

0,36

Sсп. – обсяг спеціального фонду, Sбюд. – обсяг загального фонду державного бюджету

Джерела фінансування за міжнародними грантами

Український науково-технологічний центр (УНТЦ)

1. Проект № Р-354 “Плазмове перетворення рідких вуглець водневих у нерівноважних плазмово-рідинних системах” (науковий керівник – Черняк В.Я., д.ф.-м.н., проф. каф. фізичної електроніки радіофізичного факультету). Загальний обсяг фінансування – 160,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 80,0 тис. грн. Термін виконання проекту 01.02.2009 р. – 31.01.2010 р.

2. Проект № Р-367 “Ультразвуковий датчик повного внутрішнього відбиття для виявлення приповерхневих дефектів: доказ концепції” (науковий керівник – Юрченко О.В., пров. інж. НДЛ квантової радіофізики радіофізичного факультету). Загальний обсяг фінансування – 160,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 40,0 тис. грн. Термін виконання проекту 01.02.2009 р. – 31.01.

2010 р.

3. Проект № P-383 “Удосконалений поляриметричний аналіз анізотропних середовищ з ортогональними власними поляризаціями” (науковий керівник – Савенков С.М., к.ф.-м.н., доц. каф. електрофізики радіофізичного факультету). Загальний обсяг фінансування – 160,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 120,0 тис. грн. Термін виконання проекту 01.08.2009 р. – 31.07.2010 р.

4. Проект № P-375 “Вплив нанорозмірної шорсткості на трибологічну взаємодію” (науковий керівник – Колєнов С.О., к.ф.-м.н., ас. каф. квантової радіофізики радіофізичного факультету). Загальний обсяг фінансування – 160,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 136,0 тис. грн. Термін виконання проекту 01.03.2010 р. – 28.02.2011 р.

5. Проект № 5205 “Розробка, вивчення і застосування в системах обробки оптичної інформації стабільних рідкокристалічних дисперсій неорганічних наночасток” (науковий керівник – Решетняк В.Ю., д.ф.-м.н., проф. каф. теоретичної фізики фізичного факультету). Загальний обсяг фінансування – 398,176 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 66,450 тис. грн. Термін виконання проекту 01.08.2010 р. – 31.07.2012 р.

6. Проект № P-338 “Modelling the photorefractivity in hybrid liquid crystal structures filled with nano-particles” (науковий керівник – Решетняк В.Ю., д.ф.-м.н., проф. каф. теоретичної фізики фізичного факультету). Загальний обсяг фінансування – 560,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 170,0 тис. грн. Термін виконання проекту 01.11.2007 р.– 31.03.2011 р.

7. Проект №. 3927 “Нові функціональні матеріали на основі нано- та мікро-композитів ” (науковий керівник – Применко Г.І., д.ф.-м.н., проф. каф. ядерної фізики фізичного факультету). Загальний обсяг фінансування – 58,406 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 19,492 тис. грн. Термін виконання проекту 01.09.2008 р. – 01.09.2011 р.

8. Проект №. 4570 “Нові органічні сполуки та технологія їх нанесення при створенні активних елементів для наноелектроніки та фотоніки” (науковий керівник – Ящук В.М., д.ф.-м.н., проф., каф. експериментальної фізики, фізичного факультету). Загальний обсяг фінансування – 440,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 142,0 тис. грн. Термін виконання проекту 01.10.2010 р.– 31.03.

2012 р.

9. Проект № 4908 “Новітні нанокарбон-полімер композити з підвищеними екрануючими та тепловими властивостями”. (науковий керівник – Мацуй Л.Ю., д.ф.-м.н., с.н.с., каф. загальної фізики фізичного факультету). Роботи виконуються силами двох факультетів: фізичного та радіофізичного). По фізичному, загальний об’єм фінансування – 1 513,0 тис. грн. (140.000 €). Обсяг фінансування у 2010 р. – 510,0 тис. грн. По радіофізичному, Загальний обсяг фінансування – 756,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 324,0 тис. грн. Термін виконання проекту 01.02. 2010 р. – 31.01. 2012 р.

10. Проект “Використання заряджених наночасток для регуляції збудливості нервових клітин: новий підхід до боротьби з епілепсією” (науковий керівник – Голуб О.А., проф., д.х.н., каф. неорганічної хімії хімічного факультету). Загальний обсяг фінансування – 160,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 20,0 тис. грн. Термін виконання проекту 01.09.2010 р. – 31.12.2013 р.

CRDF (США)

 1. Грант № UKG2-2969-KV-09 "Atmospheric aerosol over Ukraine studied by combining ground-based measurements and satellite data" (науковий керівник – Міліневський. Г.П., д.ф.-м.н., с.н.с. каф. астрономії та фізики космосу фізичного факультету). Загальний обсяг фінансування – 608,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 76,0 тис. грн. Термін виконання проекту 15.11.2010 р. – 30.04.2010 р.

 2. Грант “Хімічна модифікація низькорозмірних вуглецевих наноструктур для передових технологій” (науковий керівник – Прилуцький Ю.І., зав. НДЛ, проф. каф. фізики функціональних матеріалів фізичного факультету). Загальний обсяг фінансування – 300,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 150,0 тис. грн. Термін виконання проекту 01.01.2009 р.– 31.12.2010 р.

NATO

1. Проект "Критичні переходи в соціальних середовищах, які підтримують тероризм: від ненасильницького до насильницького стану" (науковий керівник – Куценко О.Д. д.соц.н., проф., каф. соціальних структур та соціальних відносин факультету соціології). Загальний обсяг фінансування 48 000 $. Обсяг фінансування у 2010 р. – 95,329 тис. грн. (12 000 $). Термін виконання проекту 01.08.2007р. – 01.08.2010 р.

ТЕМПУС-ТАСІС

1. Проект “Засоби забезпечення якості управління інтерналізацією” (координатор – Шнирков О.І., д.е.н., проф., заступ. директора з наукової роботи Інституту міжнародних відносин). Загальний обсяг фінансування – 21 642 €. Обсяг фінансування у 2010 р – 233,888 тис. грн. Термін виконання проекту 15.01.2009 р – 15.01.2012 р.

2. Проект “Інструменти впровадження політики щодо випускників в рамках стратегії безперервного навчання” (координатор – Рогач О.І., д.е.н, проф., зав. каф. міжнародних фінансів Інституту міжнародних відносин). Загальний обсяг фінансування – 57,756 €. Обсяг фінансування – 624,178 тис. грн.

3. Проект “Розробка навчальних планів та міжнародне визнання” (координатор – Рогач О.І., д.е.н, проф., зав. каф. міжнародних фінансів Інституту міжнародних відноси). Загальний обсяг фінансування – 101,924 €. Обсяг фінансування – 1 101,508 тис. грн.

4. Проект № 159338 “Розвиток системи вищої освіти у контексті соціального партнерства та конкурентоспроможності гуманітарних наук“ (координатор – Панченко В.І., д.філос.н. каф. етики, естетики та культурології філософського факультету). Загальний обсяг фінансування – 730,25 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 730,25 тис. грн. Термін виконання проекту 2010 р. – 2012 р.

Німецький науковий фонд (DFG)

1. Грант 436 UKR 113/93/0-1 “Стохастичні нерухомі точки” (Німеччина) (науковий керівник – Іксанов О.М., проф. каф. дослідження операцій факультету кібернетики). Обсяг фінансування – 116,0 тис. грн. Термін виконання проекту 05.2007 р. – 05.2010 р.

2. Грант “Neue molekulare Rezeptoren als Anionensensoren“ (фонд Deutsche Forschungsgemeinschaft) (науковий керівник – Домасевич К.В., д.х.н., пров.н.с. хімічного факультету). Загальний обсяг фінансування – 60,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 60,0 тис. грн. Термін виконання проекту 01.01.2009 р. – 31.12.2010 р.

FCDR (США)

Visby Programme Swedish Institude

 1. Грант “Swedish-Baltic-Ukrainian-Belarusian Collaboration in Survey Statistics” (відповідальний виконавець – Василик О.І. канд. ф.-м. н., доц. каф теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики механіко-математичного факультету) Загальний обсяг фінансування – 270, 0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 19,0 тис. грн. Термін виконання проекту 2010 р. – 2011 р.

Грант міжнародного фонду “Відродження”

 1. Проект № 41767 “Підвищення якості фахової освіти з нових медіа та комунікаційних технологій у регіональних навчальних закладах”.(науковий керівник – Шевченко В.Е.,к.філол.н., каф. електронних видань та медіадизайну Інституту журналістики). Загальний обсяг фінансування – 74,390 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 74,390 тис. грн. Термін виконання проекту 10.09.2010 р. – 5.04.2011 р.

Фонд Форум східної політики

(Польща)

 1. Проект “Між партнерством та асоціацією. Польща та Україна перед обличчям нових умов процесу європейської інтеграції” (науковий керівник – Шнирков О.І., д.е.н., проф., заступ. директора з наукової роботи Інституту міжнародних відносин). Загальний обсяг фінансування – 500 $. Обсяг фінансування у 2010 р. – 3,972 тис.грн. Термін виконання проекту 25.11.2010 р.

Інші гранти

1. Проект “The UNESCO-L'Oreal International Fellowship "For Women in Life Sciences” (науковий керівник – Яблонська С.В., к.б.н., Інституту біології). Загальний обсяг фінансування – 200,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 200,0 тис. грн. Термін виконання проекту 5.05.2010 р. – 30.04.

2010 р.

2. Грант "Testing fundamental physics with cosmology" (від Швейцарської національної фундації SCOPES) (науковий керівник – Жданов В.І. д.ф.-м.н., проф. астрономічної обсерваторії). Загальний обсяг фінансування – 255,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 122,4 тис. грн. Термін виконання проекту 01.12.2009 р. – 30.11.2012 р.

3. Грант Державного департаменту США імені сенатора У. Фулбрайта (науковий керівник – Таран М.А., к.і.н., доц. каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету). Загальний обсяг фінансування – 158,8 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 158,8 тис. грн. Термін виконання проекту 25.01.2010 р. – 19.07.2010 р.

4. Грант № АZ 13/SR/07 "Archaeological Excavations of the Medeival Shipwrecks in the Crimea" (науковий керівник – Зеленко С.М., к.і.н., с.н.с. НДЧ каф. археології та музеєзнавства історичного факультету). Загальний обсяг фінансування – 130,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 130,0 тис. грн. Термін виконання проекту 01.07.2010 р. – 31.12.2010 р.

5. Грант "Hybrid automata module for Scilab/Xcos" (США) (науковий керівник – Бичков О.С., к. ф.-м. н., доц. каф. теор. кібернетики факультету кібернетики) Загальний обсяг фінансування – 40,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 40,0 тис. грн. Термін виконання проекту 01.06.2010 р. –31.08.2010 р.

6. Грант "Database Module + Fuzzy SQL" (науковий керівник Бичков О.С., к. ф.-м. н., доц. каф. теор. кібернетики факультету кібернетики) Загальний обсяг фінансування – 40,0 тис.грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 40,0 тис.грн. Термін виконання проекту 01.06.2010 р. – 31.08.2010 р.

7. Грант PIRSES-GA-2008-230804 “Multi-parameter Multi-fractional Brownian Motion”, Coordinator – рrof. E.Merzbach, Bar Ilan University, Israel, Centre National de la Recherche Scientific (CNRS), France, Cardiff University (UK) (відповідальний виконавець – Мішура Ю.С., д. ф.-м. н., проф. каф теорії ймовірностей механіко-математичного факультету). Загальний обсяг фінансування – 540,0 тис.грн. Обсяг фінансування у 2010 р. –140,0 тис. грн. Термін виконання проекту 01.01.2010 р. – 31.12.2010 р.

8. Грант "Застосування дробово-броунівських процесів до фінансової математики" (Канада) (відповідальний виконавець – Мішура Ю.С., д. ф.-м.н., проф.каф. теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики механіко-математичного факультету). Загальний обсяг фінансування – 80,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 40,0 тис. грн. Термін виконання проекту 01.01.2009 р. – 31.12.2010 р.

9. Грант Уряду Каталонії “Beatriu de Pinos” (науковий керівник – Бондаренко А.В., к. ф.-м. н., асистент каф. математичного аналізу механіко-математичного факультету) Загальний обсяг фінансування – 266,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 11,0 тис. грн. Термін виконання проекту 01.12.2010 р. – 31.11.2012 р.

10. Грант “Рівняння в частинних похідних з загальними випадковими мірами” (науковий керівник – Радченко В.М., д. ф.-м. н., проф. каф. математичного аналізу механіко-математичного факультету) Загальний обсяг фінансування – 30,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 30,0 тис. грн. Термін виконання проекту 01.07.2010 р. – 29.08.2010 р.

11. Грант “Mitsubishi Corporation” (відповідальний виконавець – Бондаренко І.П., проф., зав. каф. китайської, корейської, японської філології Інституту філології). Загальний обсяг фінансування – 52 000 $. Обсяг фінансування у 2010 р. – 413,092 тис.грн. Термін виконання проекту 2010 р.

12. Грант “Японська мова та література на пострадянському просторі: проблеми та перспективи” (відповідальний виконавець – Бондаренко І.П., проф., зав. каф. китайської, корейської, японської філології Інституту філології). Загальний обсяг фінансування – 10 000 $. Обсяг фінансування квітень 2010 р. – 79,441 тис. Термін виконання проекту 2010 р.

13. Грант “Розкоші і злидні японської поезії” (відповідальний виконавець – Бондаренко І.П., проф., зав. каф. китайської, корейської, японської філології Інституту філології). Загальний обсяг фінансування – 7 000 $. Обсяг фінансування у 2010 р. – 55,608 тис. грн. Термін виконання проекту 2010 р.

14. Грант “Література та навколишнє середовище” (відповідальний виконавець – Бондаренко І.П., проф., зав. каф. китайської, корейської, японської філології Інституту філології). Загальний обсяг фінансування – 5 000 $. Обсяг фінансування у 2010 р. – 39,720 тис.грн. Термін виконання проекту 25.09.2010 р. – 01.10.2010 р.

15. Грант “Короткий новогрецько-український словник юридичної та економічної термінології”, “Основи ділової новогрецької документації: підручник для студентів, що вивчають новогрецьку мову” від Міністерства закордонних справ Греції (науковий керівник – Савенко А.О. зав. каф. елліністики Інституту філології). Загальний обсяг фінансування – 3 600 €. Обсяг фінансування у 2010 р. – 38,905 тис.грн. Термін виконання проекту 2010 р.

16. Грант від Міністерства освіти та релігій Греції (науковий керівник – Савенко А.О. зав. каф. елліністики Інституту філології). Загальний обсяг фінансування – 46,470 тис. грн. (4300 €). Обсяг фінансування у 2010 р. – 7,565 тис.грн.(700 євро). Термін виконання проекту – 2010 р.

17. Грант “Тюркські мови в Україні: Проблеми освіти та культури” (Туреччина) (науковий керівник – Омер Дерменджі, доц. каф. тюркології Інституту філології). Загальний обсяг фінансування 4.000 $. Обсяг фінансування в 2010 р. – 31,776 тис.грн. Термін виконання проекту – 2010 р.

18. Грант "Постнекласичні практики в мінливому світі" (науковий керівник – Добронравова І.С., д.філос.н.,проф. каф. політології філософського факультет). Обсяг фінансування у 2010 р – 5,0 тис. грн. Термін виконання проекту – 2010 р.

19. Грант “Вплив карбонових нанотрубок, фулеренів та їх нанокомпозитів на функції клітин і субклітинних структур центральної та периферичної нервових систем” (науковий керівник – Голуб О.А., проф., д.х.н., каф. неорганічної хімії, хімічного факультету). Загальний обсяг фінансування – 12,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 2,0 тис. грн. Термін виконання проекту 01.01.2009 р. – 31.12.2010 р.

20. Грант "Розробка нових рідкокристалічних та магнітних матеріалів на основі координаційних сполук Cu(II), Ni(II), Mn(II), Fe(II), Fe(III) з амполідентатними гетероциклічними лігандами” (науковий керівник - Знов'як К.О., м. н. с. каф. неорганічної хімії хімічного факультету). Загальний обсяг фінансування – 60,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 60,0 тис. грн. Термін виконання проекту 01.01.2010 р.– 31.12.2010 р.

21. Грант Міністерства освіти та науки Франції (науковий керівник – Куцевол Н.В., к.х.н. с.н.с. каф. хімії мономерів і полімерів хімічного факультету). Загальний обсяг фінансування – 460,0 тис. грн. Обсяг фінансування – 460,0 тис. грн. Термін виконання проекту 01.01.2010 р.– 31.12.2010 р.

22. Грант ”Розробка наноконструкцій для цільової доставки лікарських препаратів у клітини, що мають фагоцитарну активність – етап терапії моноцитарних лейкозів і гістіоцитарних пухлин” (науковий керівник – Куцевол Н.В., к.х.н. с.н.с. каф. хімії мономерів і полімерів хімічного факультету). Обсяг фінансування – 25,0 тис. грн. Термін виконання проекту 01.01.2010 р.– 31.12.2015 р.

23. Грант Посольства Франції на стажування молодих вчених (науковий керівник – Куцевол Н.В., к.х.н. с.н.с. каф. хімії мономерів і полімерів хімічного факультету). Загальний обсяг фінансування – 12,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 12,0 тис. грн. Термін виконання проекту 01.06.2010 р. – 30.06.2010 р.

24. Грант ”Використання фулеренвмісних композитів у онкології” (DAAD, Німеччина) (науковий керівник – Прилуцька С.В., к.б.н., каф. неорг.хімії хімічного факультету). Загальний обсяг фінансування – 8,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 8,0 тис. грн. Термін виконання проекту 2010 р.

25. Грант №247603 ”SOL-GEL MATERIALS SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION FOR OPTICAL SENSING” (науковий керівник Зайцев В.М., д.х.н., проф., зав. каф. аналітичної хімії хімічного факультету). Обсяг фінансування – 300,0 тис. грн. Термін виконання проекту 01.09.

2010 р. – 01.09.2012 р.

26. Грант ”Синтез та вивчення антимікробних пептидів, що містять залишки конформаційно утруднених аналогів аргініну” (фонд Гумбольдта, Німеччина) (науковий керівник – Комаров І.В., д.х.н., проф. каф. супрамолекулярної хімії та біохімії Інституту високих технологій). Загальний обсяг фінансування – 550,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 180,0 тис. грн. Термін виконання проекту 07.2010 р. – 06.2013 р.

27. Грант міжнародної Ради з досліджень центральної та східної Європи (Стокгольм, Швеція) (науковий керівник – Куценко О.Д., д.соц.н., проф., , кафедра соціальних структур та соціальних відносин факультету соціології). Загальний обсяг фінансування – 1 100 Є. Обсяг фінансування у 2010 р. – 11,887 тис. грн. Термін виконання проекту 6.07.2010р. – 31.07.2010

28. Грант “Європейські візії та розрізнення: порівняльні дослідження в удосконаленні викладання соціології” (OSI) (науковий керівник – Горбачик А.П., к.ф-м.н., декан фак. соціології, доц. каф. методов та методології соціологічних досліджень факультету соціології). Загальний обсяг фінансування – 300 000 $ Обсяг фінансування у 2010 р. – 889,739 тис. грн. (112 000 $). Термін виконання проекту 01.06.2009 р. – 31.05.2012 р.

29. Грант міжнародної соціологічної асоціації “Соціологія у русі“ (Гьотебург, Швеція,). (науковий керівник – Бабенко С.С., к.соц.н., доц., док. каф. соціальних структур та соціальних відносин факультету соціології). Загальний обсяг фінансування – 500 $ Обсяг фінансування у 2010 р. – 3,972 тис. грн. Термін виконання проекту 11.07.2010 р. – 17 .07.2010 р.

30. Гранти міжнародної соціологічної асоціації “Соціологія у русі” (Гьотебург, Швеція) (науковий керівник – Кириленко О.М. к.соц.н., доц., док. каф. соціальних структур та соціальних відносин факультету соціології). Загальний обсяг фінансування – 500 $. Обсяг фінансування у 2010 р. – 3,972 тис. грн (500 $). Термін виконання проекту 11.07.2010 р. – 17 .07.2010 р.

31. Грант “Соціокультурні засади динаміки нерівностей в європейських суспільствах“ (Констанц, Німеччина) (науковий керівник – Бабенко С.С. к.соц.н., доц., , докторант кафедра соціальних структур та соціальних відносин факультет соціології). Загальний обсяг фінансування – 600 €. Обсяг фінансування у 2010 р. – 6,484 тис.грн. Термін виконання проекту 01.08.2010 р. – 31.08.

2010 р.

32. Грант “Модерність та майбутнє капіталізму у Євразії“ (“Modernity and the Futures of Capitalism in Eurasia”) (науковий керівник – Савельєв Ю.Б.к.соц.н.кад.соціальних структур та соціальних відносин, Ненько О.Є. асп. факультет соціології). Загальний обсяг фінансування – 600 $. Обсяг фінансування у 2010 р. – 4,766 тис.грн Термін виконання проекту 11.07 .2010 р. – 24.07.2010 р.

33. Грант “Forming the Red Data Book Plant Conservation and monitoring Network in Ukraine“ (науковий керівник – Перегрим М. М., к.б.н; Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна ННЦ “Інститут біології”). Загальний обсяг фінансування – 147,3 тис.грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 147,3 тис.грн. Термін виконання проекту 15.09.2010 р. – 31.12.2010 р.

Гранти SPIE

 1. Грант SPIE. на навчання та наукову діяльність.(індивідуальний грант виконавець Полянська О. – студ. 6 к., науковий керівник – Поперенко Л.В., д.ф.-м.н., проф., зав. каф. оптики, фізичного факультету). Загальний об’єм фінансування – 15,750 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 15,750 тис. грн. Термін виконання проекту 01.04.2010 р. – 31.12.2010 р.

 2. Грант SPIE. на навчання та наукову діяльність.(індивідуальний грант виконавець Раков М. О.– студ. 5 к., науковий керівник – Поперенко Л.В., д.ф.-м.н., проф., зав. каф. оптики, фізичного факультету). Загальний об’єм фінансування – 15,750 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 15,750 тис. грн. Термін виконання проекту 01.04.2010 р. – 31.12.2010 р.

 3. Грант SPIE. на навчання та наукову діяльність.(індивідуальний грант виконавець Гнатюк Д., студ. 5 к., науковий керівник – Поперенко Л.В., д.ф.-м.н., проф., зав. каф. оптики, фізичного факультету). Загальний об’єм фінансування – 15,750 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 15,750 тис. грн. Термін виконання проекту 01.04.2010 р. – 31.12.2010 р.

 4. Грант SPIE для наукової роботи та навчання студентському товариству (науковий керівник – Поперенко Л.В., д.ф.-м.н., проф., зав. каф. оптики, фізичного факультету). Загальний об’єм фінансування 39,580 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 – 39,580 тис. грн. Термін виконання проекту 01.05.2010 р. – 31.12.2010 р.

 5. Грант SPIE на фінансову допомогу студентському товариству (науковий керівник – Поперенко Л.В., д.ф.-м.н., проф., зав. каф. оптики, фізичного факультету). Загальний об’єм фінансування – 5,6 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 – 5,6 тис. грн. Термін виконання проекту 01.01.2010 р. – 31.12.2010 р.

 6. Грант OSA фінансова допомога студентам та аспірантам з інших міст України та ближнього зарубіжжя (науковий керівник – Поперенко Л.В., д.ф.-м.н., проф., зав. каф. оптики, фізичного факультету). Загальний об’єм фінансування 6,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 6,0 тис. грн. Термін виконання проекту 01.05.2010 р. – 31.12.2010 р.

 7. Грант OSA у напрямку популяризації оптики серед бакалаврів та школярів старших класів (науковий керівник – Поперенко Л.В., д.ф.-м.н., проф., зав. каф. оптики, фізичного факультету). Загальний об’єм фінансування 5,520 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 5,520 тис. грн. Термін виконання проекту 01.01.2010 р. – 31.12. 2010 р.

 8. Подарунок студентському відділенню OSA від Університету м.Рочестер (США) (науковий керівник – Поперенко Л.В., д.ф.-м.н., проф., зав. каф. оптики, фізичного факультету). Загальний об’єм фінансування 2,40 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 2,40 тис. грн.

9. Грант "Єразмус Мундус" (університет Альгарве, Португалія) (відповідальний виконавець – Скоробогатько В.С. студ. 4 к. історичного факультету). Обсяг фінансування у 2010 р.– 126,040 тис. грн. Термін виконання проекту 2010 р.

10 Грант в рамках виконання українсько-французького проекту "Дніпро" (м. Ліон, Франція) (відповідальний виконавець – Зеленко С.М. с.н.с. історичного факультету). Обсяг фінансування у 2010 р. – 13,152 тис. грн. Термін виконання проекту 24.10.2010 р. – 09.11.2010 р.

11. Грант уряду Македонії (університет Кирила та Мефодія, Македонія) (відповідальний виконавець Зосімова М.В., асп. каф. історичного факультету). Обсяг фінансування у 2010 р. – 14,248 тис. грн. Термін виконання проекту 28.06.2010 р. – 16.07.2010 р.

12. Грант уряду Польщі (Варшавський університет, Польща) (відповідальний виконавець Гуменюк А.О., асп. каф. історичного факультету). Обсяг фінансування у 2010 р. – 14,248 тис. грн. Термін виконання проекту 15.09.2010 р. – 15.12.2010 р.

13. Грант фонда DAAD (університет Констанца, Німеччина) (відповідальний виконавець Семеніст І.В., асп. каф. історичного факультету). Обсяг фінансування у 2010 р. – 32,880 тис. грн. Термін виконання проекту 30.04.2010 р. – 10.05.2010 р.

Гранти та спонсорська допомога від співвітчизників

1. Гранти у вигляді спонсорської допомоги на видання 6 книг (науковий керівник –Коцур А.П., д.і.н., проф., зав. каф. української історії та етнополітики історичного факультету). Загальний об’єм фінансування – 273,150 тис.грн. Обсяг фінансування у 2010 – 273,150 тис. грн. Термін виконання проекту 01.02.2010 р.–30.09.2010 р.

2. Гранти залучені для проведення Днів Науки на історичному факультеті 2010 р. (науковий керівник – Семеніст І.В., асп., голова НТСА історичного факультету). Загальний об’єм фінансування – 22,0тис.грн. Обсяг фінансування у 2010 – 22,0 тис. грн. Термін виконання проекту квітень 2010 р.

3. Грант "Stochastic Appromaximation in Finance and Signal Processing"( Австралія) (відповідальний виконавець – Козаченко Ю.В., д. ф.-м. н., проф. каф. теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики механіко-математичного факультету). Загальний об’єм фінансування – 120,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р.– 80,0 тис. грн. Термін виконання проекту 01.01.2009 р.– 31.12.2010 р.

Гранти на підтримку участі у конференціях, використання наукового обладнання тощо – 2014, 64 грн.

2 АНАЛІЗ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

2.1 Динаміка наукового потенціалу

Науковий потенціал Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2010 році складають: 2363 науково-педагогічних працівники, 1020 штатних співробітників НДЧ, 123 докторанти, 1691 аспірант, а також 24456 студентів. Ефективність використання наукового потенціалу університету все ще залишається недостатньо високою. Для виконання наукових досліджень на умовах сумісництва залучено у 2010 році 35 науково-педагогічних працівників, 4 аспіранти і 6 студентів.

Список академіків та член-кореспондентів академій наук

співробітників університету (за станом на 31.12.2010 р.)

Академіки академій наук

 1. Бойко Анатолій Леонідович, д.б.н., проф., акад. НААН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

 2. Булавін Леонід Анатолійович, д.ф.-м.н., проф., акад. НАН України, заслужений діяч науки і техніки України

 3. Бурлачук Леонід Фокович, д.психол.н., проф., акад. НАПН України

 4. Губерський Леонід Васильович, д.філос.н., проф., акад. НАН України, акад. НАПН України, заслужений працівник освіти України

 5. Закусило Олег Каленикович, д.ф.-м.н., проф., акад. НАПН України, заслужений працівник народної освіти України

 6. Кузнєцова Наталія Семенівна, д.ю.н., проф., акад. НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України

 7. Литвин Володимир Михайлович, д.і.н., проф., акад. НАН України, заслужений діяч науки і техніки України

 8. Мусієнко Микола Миколайович, д.б.н., проф., акад. НААН України, заслужений діяч науки і техніки України

 9. Находкін Микола Григорович, д.ф.-м.н., проф., акад. НАН України, двічі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України

 10. Перестюк Микола Олексійович, д.ф.-м.н., проф., акад. НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України

 11. Редько Володимир Никифорович, д.ф.-м.н., проф., акад. НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

 12. Слюсаренко Анатолій Гнатович, д.і.н., проф., акад. НАПН України, заслужений працівник освіти України

 13. Третяк Олег Васильович, д.ф.-м.н., проф., акад. НАПН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України

 14. Чухно Анатолій Андрійович, д.е.н., проф., акад. НАН України, заслужений працівник Вищої школи

 15. Щербина Валентин Степанович, д.ю.н., проф., акад. НАПрН України, заслужений юрист України

Член-кореспонденти академій наук

 1. Анісімов Анатолій Васильович, д.ф.-м.н., проф., чл.-кор. НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України

 2. Вінник Оксана Мар’янывна д.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрН України.

 3. Базилевич Віктор Дмитрович, д.е.н., проф., чл.-кор. НАН України, заслужений діяч науки і техніки України

 4. Балюк Галина Іванівна, д.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрН України

 5. Гродзінський Михайло Дмитрович, д.геогр.н., проф., чл.-кор. НАН України

 6. Дзера Олександр Васильович, д.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрН України, заслужений юрист України

 7. Довгерт Анатолій Степанович, д.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрН України, заслужений юрист України

 8. Задорожній Олександр Вікторович, к.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрН України, заслужений юрист України

 9. Зайцев Володимир Миколайович, д. х. н., проф., чл.-кор. НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

 10. Клименко Ніна Федорівна, д.філол.н., проф., чл.-кор. НАН України

 11. Колесник Віктор Федорович, д. і. н, проф., чл.-кор. НАН України

 12. Конверський Анатолій Євгенович, д.філос.н., проф., чл.-кор. НАН України, заслужений працівник освіти України

 13. Кохановська Олена Велеонінівна д.ю.н., доц., чл.-кор. НАПрН України

 14. Куліш Микола Полікарпович, д.ф.-м. н., проф., чл.-кор. НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

 15. Ляшко Сергій Іванович, д.ф.-м.н., проф., чл.-кор. НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

 16. Майданик Роман Андрійович, д.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрН України

 17. Макара Володимир Арсенійович, д.ф.-м.н., проф., чл.-кор. НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України

 18. Носік Володимир Васильович, д.ю.н., доц., чл.-кор. НАПрН України

 19. Олійник Ярослав Богданович, д.е.н., проф., чл.-кор. НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України

 20. Радишевський Ростислав Петрович, д. філол. н., проф., чл.-кор. НАН України

 21. Слободяник Микола Семенович, д.х.н., проф., чл.-кор. НАН України, заслужений діяч науки і техніки України

 22. Улітко Андрій Феофанович, д.ф.-м.н., проф., чл.-кор. НАН України, заслужений діяч науки і техніки України

 23. Хиля Володимир Петрович, д.х.н., проф., чл.-кор. НАН України

 24. Черваньов Дмитро Миколайович, д.е.н., проф., чл.-кор. НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України

 25. Чурюмов Клим Іванович, д.ф.-м.н., проф., чл.-кор. НАН України, заслужений працівник освіти України

 26. Шищенко Петро Григорович, д.геогр.н., проф., чл.-кор. НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України

Таблиця 2.1 – Динаміка наукового потенціалу Київського національного університету імені Тараса Шевченка за період 2006 – 2010 рр.

Кількість працівників наукових підрозділів

Показники

2006

2007

2008

2009

2010

Усього в Київському університеті

залучено до наукової діяльності працівників (осіб)

5036

5171

5223

5335

5241

у відсотках до попереднього року

99,2

102,6

101,0

102,1

98.2

у тому числі:

- науково-педагогічні працівники

2018

2089

2175

2302

2367

у відсотках до попереднього року

101,1

103,5

104,2

105,8

102.8

- наукові працівники

1249

1231

1251

1199

1046

у відсотках до попереднього року

98,7

98,5

101,6

95,8

87.2

- докторанти

114

116

129

126

123

у відсотках до попереднього року

100,0

101,7

111,2

96,9

97.6

- аспіранти

1655

1735

1668

1709

1691

у відсотках до попереднього року

97,2

104,8

96,1

102,4

98.9

Доктори наук

- науково-педагогічні працівники

310

390

393

451

468

у відсотках до попереднього року

88,8

125,8

100,7

114,7

103.7

- наукові працівники

56

55

57

56

52

у відсотках до попереднього року

109,8

98,2

103,6

98,2

92.9

Кандидати наук

- науково-педагогічні працівники

1085

1144

1129

1272

1334

у відсотках до попереднього року

105,0

105,4

98,7

112,6

104.8

- наукові працівники

406

414

457

480

494

у відсотках до попереднього року

107,4

101,9

110,3

105,0

103

У 2010 році поповнили лави науково-педагогічних працівників: 10 випускників докторантури та 6 випускників аспірантури. До складу працівників НДЧ зараховано 23 випускники аспірантури та 1 випускник університету.

Таблиця 2.2 – Розподіл наукового потенціалу Київського національного університету імені Тараса Шевченка між підрозділами станом на 31.12.2010 р.

Підрозділи університету

Науково-

педагогічні

працівники

Працівники

НДЧ

Докторанти

Аспіранти

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

1

ННЦ “Інститут біології”:

1.1

Біологічний факультет

105

4.4

212

20.8

9

7.3

110

6.5

1.2

Канівський природний заповідник

-

10

1.0

-

-

-

-

1.3

Ботанічний сад

-

7

0.7

-

-

-

-

2

Географічний факультет

88

3.7

34

3.2

5

4.0

79

4.7

3

Геологічний факультет

51

2.1

42

4.0

4

3.3

38

2.3

4

Економічний факультет

179

7.6

5

0.5

4

3.3

146

8.6

5

Історичний факультет

92

3.9

9

0.8

10

8.1

126

7.5

6

Факультет кібернетики

99

4.2

84

8.0

3

2.4

87

5.2

7

Механіко-математичний факультет

92

3.9

43

4.1

4

3.3

92

5.4

8

Радіофізичний факультет

91

3.9

91

8.7

3

2.4

50

3

9

Факультет психології

67

2.8

2

0.2

6

4.9

81

4.8

10

Факультет соціології

32

1.4

-

-

7

5.7

34

2.0

11

Фізичний факультет

94

4.0

147

15.0

2

1.6

86+3**

5.0

12

Філософський факультет

122

5.2

25

2.4

15

12.2

173

10.2

13

Хімічний факультет

73

3.0

162

16.5

3

2.4

73

4.3

14

Юридичний факультет

168

7.1

8

0.8

4

3.3

122

7.2

15

Військовий інститут*

225

-

4

0.4

-

-

15

0.9

16

Інститут журналістики

104

4.4

6

0.6

8

6.5

58

3.4

17

Інститут високих технологій

13

0.6

23

2.2

2

1.6

13

0.8

18

Інститут міжнародних відносин

178

7.5

23

2.2

4

3.3

66

3.9

19

Інститут філології

678

28.7

25

2.4

30

24.4

232

13.7

20

Астрономічна обсерваторія

-

-

42

4.0

-

-

7**

0.6

21

Міжфакультетська тема

-

-

16

1.5

-

-

-

-

22

Кафедра фізичного виховання та спорту

37

1.6

-

-

-

-

-

-

Усього:

2363

100

1020

100

123

100

1691

100* – утримання за рахунок Міністерства Оборони.

** – набір проводить біологічний та фізичний факультети.

Таблиця 2.3 – Середній вік наукових та інженерно-технічних працівників НДЧ Київського національного університету імені Тараса Шевченка


№ п/п

Підрозділи університету

Станом

на 01.01.09

Станом

на 01.01.10

Станом

на 31.12.10

Доктори

наук

Кандидати

наук

Інженерно-технічні працівники

Доктори

наук

Кандидати

наук

Інженерно-технічні працівники

Доктори

наук

Кандидати

наук

Інженерно-технічні працівники

1

ННЦ «Інститут біології»:

1.1

Біологічний факультет

58

41

39

56

41

40

57

42

40

1.2

Ботанічний сад

61

48

50

59

49

49

-

44

38

1.3

Канівський природний заповідник

-

46

43

-

47

44

-

48

43

4

Географічний факультет

62

38

36

60

39

36

61

40

37

5

Геологічний факультет

80

46

41

81

45

42

82

45

43

6

Економічний факультет

-

42

37

-

43

38

-

39

47

7

Історичний факультет

-

41

33

-

40

38

-

41

39

8

Факультет кібернетики

53

46

41

54

45

43

55

46

42

9

Механіко-математичний факультет

66

47

42

75

44

46

56

44

47

10

Радіофізичний факультет

66

52

43

-

54

44

-

54

43

11

Факультет соціології

-

-

-

-

-

-

-

-

50

12

Факультет психології

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Фізичний факультет

59

46

40

59

46

42

62

46

42

14

Філософський факультет

57

44

42

58

44

44

59

45

45

15

Хімічний факультет

55

40

38

55

39

39

56

40

40

16

Юридичний факультет

-

33

32

-

34

35

-

36

32

17

Військовий інститут

59

46

26

-

59

27

-

60

28

18

Інститут високих технологій

-

-

-

66

38

41

68

39

42

19

Інститут журналістики

-

44

38

-

47

39

-

48

34

20

Інститут міжнародних відносин

-

32

27

-

32

27

-

33

28

21

Інститут філології

-

35

36

-

36

36

-

35

39

22

Астрономічна обсерваторія

60

50

44

61

49

47

62

50

48

23

Міжфакультетська тема

63

41

42

57

39

41

58

40

42

Усього:

60

43

40

58

43

37

59

43

41


Кадрова політика, яка проводиться в університеті, спрямована на зменшення показника середнього віку наукового та інженерно-технічного персоналу. Зміни, які відбулися в складі наукових та інженерно-технічних працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка, свідчать, що показник середнього віку докторів наук та інженерно-технічних працівників НДЧ збільшився, а показник середнього віку кандидатів наук не змінився.

Таблиця 2.4. – Динаміка наукового потенціалу науково-дослідної частини

№ з/п

Підрозділи

університету

Дані на 31.12.2010 року

Дані на 10.02.2011 року

Кількість посад

Кількість осіб

Кількість посад

Кількість осіб

1.

ННЦ “Інститут біології”, у т. ч.:

216,5

229

180,0

231

1.1.

Біологічний факультет

202,5

212

166,0

217

1.2.

Ботанічний сад

5,0

7

5,0

6

1.3.

Канівський природничий

заповідник

9,0

10

9,0

8

2.

Географічний факультет

38,5

34

30,5

34

3.

Геологічний факультет

40,5

42

33,05

39

4.

Економічний факультет

5,0

5

4,25

5

5.

Історичний факультет

9,0

9

6,0

8

6.

Факультет кібернетики

82,5

84

70,0

78

7.

Механіко-математичний факультет

42,5

43

35,0

41

8.

Радіофізичний факультет

94,5

91

76,6

89

9.

Факультет психології

3,5

2

3,0

3

10.

Факультет соціології

15,5

16

10,5

8

11.

Фізичний факультет

152,0

147

126,9

145

12.

Філософський факультет

26,5

25

22,0

26

13.

Хімічний факультет

142,5

162

119,06

150

14.

Юридичний факультет

9,0

8

7,25

8

15.

Військовий інститут

6,0

4

9,0

5

16.

Інститут високих технологій

26,5

23

35,0

23

17.

Інститут журналістики

5,0

6

6,5

5

18.

Інститут міжнародних відносин

27,0

23

22,5

21

19.

Інститут філології

26,5

25

13,5

14

20.

Астрономічна обсерваторія

41,0

42

34,0

36

Усього:

1010

1020

846,65

969

2.2 Аналіз результатів наукових досліджень і розробок

Тематичний план наукових досліджень Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2010 рік включав 177 науково-дослідних робіт, з яких 65 – виконувалися за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету по бюджетних програмах 2206010 – “Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук” та 2206020 “Прикладні розробки з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та технічне оснащення наукової бази Київського національного університету імені Тараса Шевченка” за 11 Комплексними науковими програмами університету; 112 – за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету за договорами із замовниками.

Для наукового забезпечення потреб центральних органів виконавчої влади України університет співпрацював з міністерствами та державними комітетами України, іншими державними установами країни, зокрема, з Міністерством освіти і науки України, Міністерством фінансів України, Міністерством надзвичайних ситуацій, Службою зовнішньої розвідки України, Державним комітетом України з питань науки, інновацій та інформатизації, Державним комітетом України по водному господарству, Державною геологічною службою, Інститутами НАН України та АМН України.

Найбільш активними замовниками науково-дослідних робіт були Міністерство освіти і науки України (25 тем), Державний комітет України з питань науки, інновацій та інформатизації (30 тем), Інститути НАН України (9 тем), Державна геологічна служба (4 теми), Служба зовнішньої розвідки України (4 теми ).

У 2010 році завершено 154 науково-дослідних робіт, 23 – є перехідними.

Співвідношення обсягів фінансування фундаментальних і прикладних досліджень становить по загальному фонду – 11:1, по спеціальному фонду держбюджету – 1:3

У 2010 році 70 НДР виконувалися за державними і галузевими програмами, планами (62 % загальної кількості договірних НДР).

Участь університету в реалізації Державного замовлення та

Державних цільових програм

У 2010 році виконувалось 21 договір по виконанню завдань Державного замовлення та Державних цільових програм:

 • 09ДП015-07 (н.кер. – Бичков О.С., к.ф.-м.н., доц.)

 • 09ДП015-08 (н.кер. – Лебєдєв Є.О., д.ф.-м.н., проф.)

 • 09ДП015-09 (н.кер. – Анісімов А.В., чл.- кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф.)

 • 09ДП015-10 (н.кер. – Анісімов А.В., чл.- кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф.)

 • 09ДП015-11 (н.кер. – Касьянюк В.С., к.ф.-м.н., с.н.с.)

 • 09ДП015-12 (н.кер. – Бичков О.С., к.ф.-м.н., доц.)

 • 10ДП015-03 (н.кер. – Медведєв М.Г., к.ф.-м.н., доц.).

 • 10ДП015-04 (н.кер. – Анісімов А.В., чл.- кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф.)

 • 09ДП036-06 (н.кер. – Міщенко Л.Т., д.б.н., п.н.с.)

 • 09ДП036-08 (н.кер. – Чопик В.І., д.б.н., проф.)

 • 09ДФ036-09 (н.кер. – Бойко В.Р., к.б.н., ас.)

 • 10ДФ036-04 (н.кер. – Берегова Т.В., д.б.н., проф.,

 • 10ДФ036-05 (н.кер. – Поліщук В.П., д.б.н., проф.,)

 • 09ДП044-01 (н.кер. – Дарчук Н.П., к.філол.н., доц.)

 • 09ДП052-02 (н.кер. – Анісімов І.О., д.ф.-м.н., проф.)

 • 09ДП052-05 (н.кер. – Скришевський В.А., д.ф.-м.н., проф.)

 • 09ДП052-06 (н.кер. – Бойко Ю.В. к.ф.-м.н., доц.)

 • 09ДП052-09 (н.кер. – Находкін М.Г., акад. НАН України, д.ф.-м.н., проф.)

 • 10ДП052-05 (н.кер. – Бойко Ю.В. к.ф.-м.н., доц.)

 • 10ДП052-06 (н.кер. – Коваленко В.Ф. д.ф.-м.н., проф.)

 • 10ДП052-09 (н.кер. – Находкін М.Г., акад. НАН України, д.ф.-м.н., проф.).

Участь університету в реалізації програм міжнародного

науково-технічного співробітництва

У 2010 році виконувались 35 договорів за Програмами міжнародного науково-технічного співробітництва:

 • «Виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва «Дніпро» – Франція» (09ДП037-01, н.кер. – Войтенко З.В., д.х.н., проф., 09ДП046-01, н.кер. – Морозова Я.І., історик 1 кат. що проводить НТР, 09ДП052-01, н.кер. – Скришевський В.А., д.фіз.-м.н., проф., 09ДП051-01, н.кер. – Мацуй Л.Ю., д.фіз.-м.н., зав.лаб., 09ДП051-02, н.кер. – Міліневський Г.П., д.фіз.-м.н., зав.лаб.).

 • «Виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництваРосія» (09ДФ050-03, н.кер. – Герасименко Н.П., д.геогр.н., проф., 09ДФ037-02, н.кер. – Кокозей В.М., д.х.н., проф., 09ДФ037-03, н.кер. – Домасевич К.В., д.х.н., п.н.с., 09ДФ037-04, н.кер. – Лампека Р.Д., д.х.н., проф., 09ДФ052-03, н.кер. – Третяк О.В., акад. АПН України, д.ф.-м.н., проф., 09ДФ015-06, н.кер. – Бєлов Ю.А., д.ф.-м., проф., 09ДФ038-02, н.кер. – Петравчук А.П., д.ф.-м., проф., 09ДФ038-04, н.кер. – Перестюк М.О., акад. НАН України, д.ф.-м., проф., 10 ДП052-04, н.кер. Находкін М.Г., акад. НАН України, д.ф.-м.н., проф.).

 • «Виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництваЛитва» (09ДП036-01, н.кер. - Поліщук В.П., д.б.н., проф., 09ДП051-03, н.кер. – Погорєлов В.Є., д.ф.-м.н., проф., 09ДП051-05, н.кер. – Ящук В.М., д.ф.-м.н., проф.).

 • «Виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництваУгорщина» (09ДП036-02, н.кер. – Шевченко О.В., к.б.н., зав.лаб.,09ДП036-03, н.кер. – Остапченко Л.І., д.б.н., проф., 09ДП015-01, н.кер. – Вергунова І.М., к.ф.-м.н., проф., 09ДП040-01, н.кер. – Базилевич В.Д., чл.-кор. НАН України, д.е.н., проф.).

 • «Виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництваІндія» (08ДП037-04, н.кер. – Фрицький І.О., д.х.н., проф., 08ДП037-05, н.кер. – Бойко О.М., к.х.н., с.н.с.).

 • «Виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництваАвстрія» (09ДП015-02, н.кер. – Анісімов А.В., чл.- кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф., 09ДП051-04, н.кер. – Коротченков О.О., д.ф.-м.н., проф.).

 • «Виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництваСловенія» (09ДП051-06, н.кер. – Решетняк В.Ю., д.ф.-м.н., проф. )

 • «Виконання угоди про співробітництво між державним фондом фундаментальних досліджень і Білоруським республіканським фондом фундаментальних досліджень» (09ДФ041-01, н.кер. – Хоменко І.В., д.філос.н., проф., 09ДФ052-04, н.кер. – Курашов В.Н., к.ф.-м.н., доц., 09ДФ052-07, н.кер. – Ольшевський С.В., к.ф.-м.н., с.н.с., 09ДФ051-09, н.кер. – Булавін Л.А., акад. НАН України, д.ф.-м.н., проф., 09ДФ051-10, н.кер. – Неділько С.Г., д.ф.-м.н., п.н.с., 09ДФ038-03, н.кер. – Перестюк М.О., акад. НАН України, д.ф.-м., проф.)

 • «Виконання угоди між Міністерством освіти і науки України та Академією наук республіки Молдова про співробітництво у галузі освіти, науки і культури» (10ДП036-08 - Поліщук В.П., д.б.н., проф.).

 • «Виконання угоди між Міністерством освіти і науки України та Фондом Цивільних досліджень та розвитку США для незалежних держав колишнього Радянського Союзу про науково-технічне співробітництво» (09ДП051-05, н.кер. – Міліневський Г.П., д.ф.-м.н, зав.лаб., 10ДФ052-08 – Мелков Г.А., д.ф.-м.н.).

У 2010 році виконувались 14 науково-дослідних робіт за іншими програмами та планами:

 • «Постанова Кабінету міністрів України та розпорядження Президії НАН України» - 1 НДР: (09ДФ051-07, н.кер. – Булавін Л.А., акад. НАН України, д.ф.-м.н., проф.)

 • «Розпорядження Кабінету міністрів України» - 1 НДР: (10ДП036-02, н.кер. Остапченко Л.І., д.б.н., проф.)

 • «Галузевий тематичний план прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на 2010 рік, затверджений наказом МНС України»1 НДР: (08ДП049-06, н.кер. – Толстой М.І., д.г.-м.н., проф.).

 • «Програма комплексного протипаводкового захисту в басейні р.Тиса» - 4 НДР: (10ДП050-05, н.кер. – Ободовський О.Г., д.геогр.н., проф., 10ДП050-06, н.кер. - Ободовський О.Г., д.геогр.н., проф., 10ДП050-03, н.кер. – Гребінь В.В., к.геогр.н., доц., 10ДП050-04 – Хільчевский В.К. д.геогр.н., проф.)

 • «Пооб’єктний план геологорозвідувальних робіт Державної геологічної служби України на 2010 рік» 4 НДР: (10ДП049-02/1, н.кер. – Михайлов В.А., д.геол.н., проф., 10ДП049-02/2, н.кер. – Огар В.В., к.г.-м.н., доц., 10ДП049-02/3, н.кер. – Шнюков С.Є., д.геол.н., доц., 10ДП050-07, н.кер. – Бортник С.Ю., д.геогр.н., проф.).

 • «План по науці і новій техніці Держводгоспу України на 2010 рік» - 1 НДР: (10ДП050-09, н кер. – Сніжко С.І. д.геогр.н., проф.)

 • «Пооб’єктний план геологорозвідувальних робіт НАК «Нафтогаз України» на 2010 рік» - 2 НДР: (09ДП049-01/1, н.кер. – Карпенко О.М., д.геол.н., проф., 09ДП049-01/2, н.кер. – Вижва С.А., д.геол.н., проф. ).

За Розпорядженням Президента України «Про надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених» від 16 грудня 2008 р. №336/2008-рп – 5 НДР (10ДФ015-01 – отримувач гранту – Номіровський Д.А., д.ф.-м.н., проф., 10ДФ036-01 – отримувач гранту – Філінська О.М., к.б.н., н.с., 10ДФ040-01 – отримувач гранту – Рожко О.Д., к.е.н., заст.директора ІПО., 10ДФ049-01 – отримувач гранту – Бондар К.М., к.геол.н., н.с., 10ДФ050-01 – отримувач гранту – Корогода Н.П., к.геогр.н., м.н.с.)

Розподіл кількості бюджетних тем між підрозділами університету у 2010 році та зв’язок з кафедрами і науково-дослідними лабораторіями/відділами/секторами наведено в таблиці 2.4.

Найбільш вагомі результати науково-дослідних робіт

Біологічний факультет

Досліджено біохімічні, молекулярні, імунологічні механізми розвитку різних патологічних станів організму за умов дії стресорних та пошкоджуючих факторів екзогенної природи та розроблено моделі для визначення маркерів ранньої клітинної відповіді при опроміненні, виразковій хворобі шлунка, коліті, гастриті та онкологічних захворюваннях різної етіології. На ранніх етапах патогенезу досліджено особливості функціонування системи передачі сигналу в клітинах. Показано що в механізми розвитку патологічного процесу залучені різні ферментативні каскади, що впливають на шлункову секрецію, проліферацію і диференціацію клітин.

Проведено генетичний моніторинг різних тест-об’єктів (Drosophila melanogaster, Allium fistulosum L., Beta vulgaris L.). Створено модель вікової динаміки хромосомної нестабільності (ХН), яка демонструє залежність швидкості вікових змін геному від впливу зовнішніх факторів.

Встановлено, що композити аеросилу з саліциламінами і нанокомпозити фулерену С60 здатні затримувати розвиток саркоми 37 піддослідних тварин та сприяють підтримці неспецифічного захисту організму. Продемонстровано, канцеропротективні властивості тейхоєвої кислоти Staphylococcus aureus Wood 46 та підібрано умови, які сприяють інгібуванню росту та метастазуванню перещеплюванних пухлин різного ґенезу.

Досліджено вплив локального рентгенівського опромінення на процеси ПОЛ і трансдукції сигналів при злоякісному рості та при застосуванні препаратів, одержаних із кісточок винограду. На підставі отриманих даних препарати запропоновані для застосування в медицині..

Проведено комплексне дослідження функціонального стану репродуктивної системи при комбінованої дії індоламінів, епіфізектомії, імунізації та поєднанні цих чинників під час статевого дозрівання птахів. Отримані дані можуть бути використані при розробці ефективних, багатофакторних схем регуляції процесів розвитку тварин у сільськогосподарській практиці.

Електрофізіологічні дослідження та психофізіологічні тестування показали міпівкульні відмінності обробки вербальної інформації у жінок і чоловіків. З’ясована стратегія адаптації мозку людини до когнітивної діяльності в залежності від інформаційного навантаження стимульного матеріалу та фази менструального циклу.

Встановлено особливості механізмів скорочення ізольованих сегментів печінкових вен під впливом ацетилхоліну, які реалізуються шляхом активації α-адренорецепторів і забезпечують розслаблення ізольованих сегментів сфінктерної ділянки печінкової вени без участі М- чи Н-холінорецепторів.

Розроблено метод розпізнавання та видалення артефактів, який дозволяє виявляти індивідуальні особливості реакції людини та участь вегетативної нервової системи у формування адаптивної реакції.

Розроблено методи діагностики та корекції функціонального стану організму людини на основі одночасних вимірювань температури в точках акупунктури парних меридіанів і сегментів грудного відділу хребта.

Досліджено вплив зміни зовнішніх факторів різної природи на силу та довжину скорочення м’язових волокон на дотетанічній та післятетанічній ділянках. Показано, що флавоноїди, хлорид алюмінію та їх комплекси нерівномірно впливають на функціонування м’язової системи в залежності від концентрації.

Досліджено вплив ультразвуку різних режимів на структурно-функціональні характеристики міозину та регуляторний комплекс білків скоротливого апарату в умовах окисної модифікації. Показано, що при окисної модифікації підвищується ступінь окиснення білків та зростає АТФ-активність міозину. Проведено комп’ютерне моделювання молекулярної динаміки моделі субфрагменту S1 міозину ІІ, а також субфрагменту S1 міозину ІІ скелетних м’язів кроля з окисненими залишками цистеїну.

Проведено комплексне дослідження ролі біогенних амінів в регуляції транспорту води та електролітів через епітелій товстої кишки. Встановлено, що гістамін справляє про-секреторний ефект на транспорт води, К+ і СІ- та не впливає на сумарний транспорт Na+. Активація D2-дофамінових рецепторів квінпіролом не змінює показники сумарного транспорту води та електролітів через епітелій товстої кишки щурів і пригничує проникність кровоносних судин слизової оболонки товстої кишки при виразковому коліті.

Показано, що похідні малеіміду МІ-1 та МІ-2 здатні модулювати активність протеасом і справляти цитотоксичний ефект на ізольовані клітини серця. Позитивний ефект, що проявлявся у підвищенні кількості живих і зниженні некротичних та апоптотичних клітин, справляв МІ-2.

Показано, що біологічно активні речовини сквален та фенугрек сприяють нормалізації активності ключового ферменту інтерферон-індукованого каскаду в клітинах слизової оболонки шлунка та в лімфоїдних клітинах селезінки і тимуса за умов виразки у щурів, що робить ці сполуки перспективними для лікування та профілактики виразкової хвороби шлунка.

Показано консервативність будови геномів окремих видів вірусів рослин. Ідентифіковано природу симптомів «багряних листків» озимої пшениці. Визначено постійно циркулюючі в агроценозах віруси цукрового буряка (жовтяниці і мозаїки), а також виявлено новий для України ґрунтовий Q-вірус буряка.Доведено, що сумісний вплив вірусної інфекції та важких металів має синергічний характер. Створено базу даних з поширення вірусних захворювань комерційно важливих рослин, започатковано колекцію ізолятів вірусів рослин та фітопатогенних бактерій.

Визначено основні ознаки видів чужинних рослин для оцінки рівня інвазійності їхніх популяцій у трансформованому середовищі рівнинної України. Складено кадастр інвазійних чужинних рослин України у вигляді електронної бази даних. Охарактеризована наукова та практична цінність природних кормових угідь проектованого національного природного парку «Пирятинський» та запропоновані норми розрахунків екологічного навантаження на дані природні угіддя. Вивчено фіторізноманіття антарктичних екосистем та розвитку трав’яної тундрової рослинності в умовах кліматичних змін. Розроблено методичні рекомендації з контролю якості антропогенно трансфомованого середовища. Виявлено нові види макроміцетів та створено колекцію живих культур грибів, що занесені до Червоної Книги України. Визначено ступінь грибостійкості 7 різних полімерних матеріалів. Окремі культури грибів та дріжджів внесені в колекцію мікроскопічних грибів-деструкторів.

Досліджено зимівлі водно-болотяних птахів на внутрішніх водоймах України, які є масовим (до 500 тис. особин) і поширеним явищем. Всього зареєстровано зимівлю 72 видів водоплавних та коловодних птахів. На Канівському водосховищі зареєстрована поява на гніздуванні колоній південних видів-вселенців з високою екологічною пластичністю.

Вивчена стратегія формування резистентності та продуктивності трансформованих фітоценозів, яка базується на індукції природних захисних механізмів рослин та активації адаптивного потенціалу рослин. Встановлено екологічно збалансовані критерії застосування біологічно активних речовин мікробіологічних препаратів за умов недостатнього забезпечення рослин азотом та фосфором. Визначено, що фізіологічні та біохімічні реакції симбіотичного апарату рослин за умов моно- та бінарної обробки насіння композиціями азотфіксуючих мікроорганізмів створюють пул доступного азоту.

Ботанічний сад імені академіка О.В. Фоміна

За показниками інтегральної оцінки перспективності інтродуцентів та їх декоративності розроблено асортимент дерев та кущів для декоративного садівництва. Рекомендовано понад 250 таксонів деревних рослин для використання в озелененні міст. Подано дві заявки на реєстрацію нових сортів троянд селекції Ботанічного саду. Досліджено продуктивність трьох видів роду ехінацея - Echinacea purpurea, E. angustifolia, E. pallida, які є джерелом імунностимулюючих препаратів. Відмічено значну фенотипну різновидність морфологічних ознак генеративних органів серед популяцій E. purpurea, що є важливим для введення в агрокультуру при вирощуванні лікарської сировини. За результатами польових досліджень виявлено у Лівобережному Поліссі нове місцезнаходження надзвичайно рідкісного виду флори України з родини Orchidaceae - Goodyera repens (L.) R.Br. Крім того, розпочато підготовку наукових обґрунтувань на створення Регіонального ландшафтного парку «Міусинський» та кількох нових ботанічних заказників загальнодержавного значення у Луганській області.

Розпочато розбудову інформаційної мережі та електронної бази українських експертів з питань Червоної книги України, рідкісних видів та ключових ботанічних територій. До класифікації життєвих форм сукулентних рослин, розроблену нами, ввели нову групу ЖФ – сукулентні листкові кущики з монокарпічними пагонами, які характерні тільки для представників родини Agavaceae. При цьому виділяємо підгрупи – з ортотропним і гетеротропним направленням росту осі пагону і підгрупи за способом галуження (монохазій, моноподій, плейохазій і плейомонохазій). Проведено скринінг протипухлинної дії екстрактів 21 представника родин Moraceae, Annonaceae, Apocynaceae, Bixaceae, Costaceae, Zingiberaceae. Відпрацьовано метод отримання та очистки екстрактів з рослин, що мають протипухлинну дію. Виявлено, що за результатами проведеного скринінгу перспективними для подальшого поглибленого вивчення антибластомної дії є Acokanthera oppositifolia, Cerbera manghas та Annona sqyamosa. З кори магнолій отримали активні мінорні компоненти (магнолол, обоватол та гонокіол), які гальмують (на 30-40 %) ріст ракових пухлин у мишей. Відпрацьовані індивідуальні стратегії адаптації рослин, вирощених in vitro, до асептичних умов. Створені 4 об’єкти природно-заповідного фонду України загальною площею 3148 га. Описано новий для України вид водної екосистеми – Nuphar pumila. Описано – 8 нових для науки видів роду Cotoneaster. Отримано 2 патенти на екологічно безпечний засіб захисту рослин від комплексу шкідливих організмів: „Комплексон-3Г”, „Комплексон-2п”.

Канівський природний заповідник

Проведені флористичні, мікологічні та фауністичні дослідження дозволили скласти або суттєво доповнити списки по окремим групам флори, мікобіоти і фауни регіону, виявлено цілий ряд нових видів. Отримані дані по поширенню ряду рідкісних видів рослин, грибів і тварин, які важливі для розробки заходів по їх охороні. На основі зібраних даних проаналізовано стан охорони рідкісних видів рослин у Черкаській області. Геоботанічні дослідження дали змогу проаналізувати стан охорони рослинних угруповань в області. Виявлені нові рослини-живителі фітопатогенних грибів. Моніторингові дослідження основних місць зимівлі гідрофільних птахів показали значний вплив змін клімату на кількісний і якісний склад зимової орнітофауни. Кожен рік реєструються на зимівлі нові види, змінюються строки міграції, збільшується чисельність багатьох видів. Моніторинг популяцій ряду фонових видів птахів дав змогу не тільки тримати під контролем їх стан, але й виявити деякі загальні закономір­ності динаміки чисельності. Зокрема узагальнені й проаналізовані зібрані дані по такому цікавому й маловивченому явищу в житті птахів як «катастрофічні роки» (на прикладі білого лелеки). В результаті біо­акус­­тичних досліджень встановлені межі дніпровської зони змішування пісенних діалектів зяблика і відкритий новий – нижньодніпровський діалект. Підведені підсумки багаторічного вивчення хижих ссавців Середнього Придніпров’я. Встановлено видове багатство, просторовий розподіл, особливості розмноження, стан популяцій та вплив на них антропогенних факторів. Історичні дослідження дали змогу простежити і проаналізувати становлення природ­но-заповідних територій у регіоні досліджень та розвиток заповідної справи по Україні в цілому. Виявлено цілий ряд важливих документів, які раніше не були в науковому обігу.

Географічний факультет

Розроблено структуру геоекологічного атласу та створено серію ландшафтно-урбаністичних, геолого-геоморфологічних та ландшафтно-екологічних карт м. Києва та приміської зони. Отримано полінологічну характеристику відкладів пізнього плейстоцену і голоцену палеолітичних стоянок людей на території України. Результати досліджень впроваджені в Державній геологічній службі Украйни та на географічному факультеті Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича .

В рамках реалізації Гранта Президента України для молодих вчених розроблено методику геоінформаційного моделювання екомережі для річкових басейнів різних територіальних рівнів.

Розроблено та здійснено прогнозну оцінку вірогідності надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру по регіонах України. Досліджена структура та система відносин аграрного виробництва в Україні. Розроблена географічна модель ринкових територіальних форм розміщення продуктивних сил індустріально-аграрної області міською агломерацією. С створено теоретико-методологічні засади суспільно - географічного дослідження управління конкурентноспроможності регіону. Розроблена «Концепція державної цільової програми розвитку в Україні на 2011-2015р.р.». Створена серія карт (60 карт) «Довідкового атласу світу». Визначені семіотичні підходи до вибору зображувальних засобів в тематичному картографуванні. Отримані результати впровадженні в системі Міністерства економіки України, Державній службі заповідної справи та Інституті географії НАНУ.

Вперше для річок України проведена континуальна оцінка гідроморфологічного стану Верхньої Тиси та розроблені рекомендації стосовно ефективного управління русловими процесами при реалізації схеми протипаводкового захисту в басейні р.Тиса. Досліджено зміни структури видів живлення річок та розподілу стоку по фазах гідрологічного режиму в зв’язку з кліматичними змінами. Досліджено особливості характеристик снігового покриву в Україні. Створена математична модель прогноозу погоди та забруднення атмосфери в м. Києві. Результати досліджень впровадженні в системі Агентства по водному господарству України та в Українському науково - дослідному гідрометеорологічному інституті.

Більшість наукових результатів впроваджено в навчальний процес географічного факультету.

Геологічний факультет

Розроблено: методологічні принципи геофізики катастроф; метод математичного моделювання оцінки ризиків природних і природно-техногенних катастроф із застосуванням сучасних методів ризик-аналізу стану геологічного середовища; новий спосіб аналізу даних методу зондування становленням поля; технологію використання різнорівневої геолого-геофізичної інформації та моделювання гідрогеологічних процесів із застосуванням ГІС в системі моніторингу геологічних процесів на урбанізованих територіях; системи комплексного моделювання гідрогеологічних процесів з урахуванням ризику для геолого-екологічної оцінки; палеогеодинамічні моделі становлення гранітоїдів Українського щита; апаратурно-аналітичне та експериментальне забезпечення процедури петролого-геохімічного моделювання; теоретичні основи та методологічну базу геохімічного моделювання еволюції земної кори, в тому числі: (1) удосконалено рентгено-флуоресцентний аналіз складу індивідуальних зерен акцесорних мінералів; (2) удосконалено метод “загального Pb” для оцінки геологічного віку зерен циркону і монациту; (3) новий метод ідентифікації материнських петротипів за вмістом Hf і Y у цирконі; (4) нова модель магматичної еволюції, заснована на геохімії найбільш розповсюджених акцесорних мінералів; (5) новий комплекс розрахункових методів для кількісної оцінки потенційної рудоносності магматичних, магматогенно-гідротермальних та інших рудогенеруючих систем.

Досліджено: процеси підтоплення на лівому березі р. Дніпро м. Києва; ефективність геофізичних методик при пошуках археологічних об’єктів і картуванні археологічних пам`яток Північного Правобережного Лісостепу України; палеогеодинамічні обстановки набуття гранітоїдами рідкіснометальної спеціалізації; зміну співідношень у часі головних петротипів гірських порід та розраховано регіональні моделі росту земної кори для УЩ та Антарктичного півострова.

Встановлено: важливу роль в металогенічній спеціалізації порід відіграють геодинамічні умови їх становлення і наступного перетворення, що обумовлено відмінністю рухливості елементів в полі напружень, їх різною здатністю до концентрації в умовах стиску та розтягу; 4 типоморфні моделі, найперспективніші щодо накопичення рідкісних елементів; новий глобальний етап інтенсивного монацитоутворення (0,5–1,4 млрд. років) в осадових утвореннях України.

Економічний факультет

В межах дослідження науково-дослідної роботи „Розвиток внутрішнього ринку України в умовах глобалізації: закономірності та протиріччя” були отримані наступні наукові результати:

 • проаналізовано суперечливий вплив глобалізації на розвиток та безпеку внутрішнього ринку України;

 • розроблено основні напрямки удосконалення внутрішнього ринку промислових товарів в умовах глобалізації;

 • запропоновано шляхи реалізації основних положень Концепції розвитку внутрішнього ринку України в умовах глобалізації з урахуванням інноваційно-інвестиційної компоненти;

 • розглянуто фінансовий ринок України в умовах світової глобалізації;

 • розроблено пропозиції щодо реалізації основних положень Концепції адаптації статистики, бухгалтерського обліку і звітності до стандартів Європейського Союзу;

 • розроблено пропозиції щодо прогнозування та моделювання розвитку внутрішнього ринку України в умовах глобалізації;

 • проаналізовано основні напрями та необхідність підвищення ефективності інтеграційних процесів України.

В межах дослідження науково-дослідної роботи «Дослідження методів фінансування нерухомості в економіці України» ” були отримані наступні наукові результати:

 • досліджено стан лізингових відносин в сфері комерційної та промислової нерухомості в національній економіці в контексті розвитку ринку лізингових послуг;

 • проаналізовано суперечності та шляхи розвитку лізингу нерухомості в Україні, розроблено рекомендації з вдосконалення державної політики регулювання лізингу.

В межах дослідження науково-дослідної роботи «Визначення ефективності використання державного кредиту для інвестиційного розвитку України» були визначено особливості та критерії ефективності використання державного кредиту для забезпечення інвестиційного розвитку України.

В межах науково-дослідної роботи "Дослідження механізму запровадження європейської моделі управління ризиками, як складової державного внутрішнього фінансового контролю" були отримані наступні наукові результати:

 • проаналізовано складову державного внутрішнього фінансового контролю – внутрішній контроль та його компоненту управління ризиками, а також сучасні підходи до здійснення інспектування органами ДКРС на підставі аналізу ризиків в фінансово-господарській діяльності бюджетних установ і організацій;

 • проведено оцінку можливих позитивних та/або негативних впливів на зміцнення фінансової дисципліни від впровадження в державних органах України компоненту внутрішнього контролю – управління ризиками, а також здійснено інспектування органами ДКРС на підставі аналізу ризиків в фінансово-господарській діяльності бюджетних установ і організацій;

 • надано пропозиції щодо розробки необхідних нормативно-правових актів та вжиття відповідних організаційних заходів.

В межах проведення науково-дослідної роботи «Аналіз міжнародного досвіду використання механізмів визначення граничних розмірів дефіцитів бюджету та оцінка функціональної збалансованості структури джерел фінансування дефіцитів бюджету та напрямів використання залучених коштів в розрізі країн ЄС» були отримані наступні наукові результати:

 • узагальнено міжнародний досвід щодо механізмів визначення граничних розмірів дефіцитів бюджету в країнах ЄС, висунуто рекомендації щодо використання цього досвіду в Україні;

 • визначено негативні фактори впливу дефіцитів бюджетів в країнах ЄС.

Історичний факультет

В 2010 р. факультет завершив розробку держбюджетної теми стосовно української державності нової та новітньої доби. Впродовж звітного року були досліджені актуальні питання сучасного стану української державності у всій її багатомірності та повноті, з’ясовано, узагальнено і критично переосмислено міжнародні чинники впливу на українську державність, особливо на початку ХХІ ст., значно розширене бачення щодо ролі і місця викладачів та студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка в процесах державотворення починаючи з 1991 р. Було всебічно опрацьовано та узагальнено з позицій вимог сьогодення практично всі наявні джерела та опубліковані видання, що дало можливість на рівні сучасних вимог та підходів простежити у комплексі еволюцію державницької ідеї в суспільно-політичній думці на українських землях нової та новітньої доби; визначити роль соціально-економічних, міжнародних, культурних і духовних факторів у державотворенні України. Отримані результати дали можливість розробити цілу низку нових і суттєво переробити вже існуючі нормативні та спеціальні курси лекцій та практичні заняття з історії України, а також зі всесвітньої історії, археології та музеєзнавства, етнології та краєзнавства, архівознавства як у КНУ імені Тараса Шевченка, так і в інших вузах України та за її межами. Розроблюються принципово нові узагальнюючі нормативні/спеціальні курси стосовно маловідомих питань українського державотворення нового та новітнього часу. Було організовано виставку експонатів знахідок підводних археологічних пошуків, систематизація та аналіз яких дають можливість уточнювати уяви про міжнародні контакти України ранніх періодів її історії. Продовжувалося оновлення експозиції музею історії КНУ результатами НДР, що розширює уяву про роль і місце університету та його співробітників у державотворчому процесі в Україні.

Кафедри факультету впродовж звітного періоду продовжували дослідження актуальних проблем вітчизняної та зарубіжної історії, етнології та краєзнавства, археології та музеєзнавства, спеціальних галузей історичної науки. Зокрема, було принципово уточнено роль і місце України в роки Великої Вітчизняної та ІІ світової війни. Важливе значення приділялося висвітленню злободенних питань релігійної і міжконфесійної історії України, особливо на сучасному етапі її розвитку. Серед наукових розробок зі всесвітньої історії резонансним стало перше комплексне дослідження, яке присвячене ролі і місцю Чорноморських проток в системі міжнародних відносин в світі другої половини ХІХ – початку ХХ ст. В унісон з останніми віяннями у світовій історичній науці науковці факультету дослідили і відтворили цілу низку цивілізаційних аспектів світової історії, причому спектр дослідження історії людства як історії певних цивілізацій вар’ював від первісного суспільства до наших днів. Також факультет розширяв спільні наукові розробки з державними та приватними структурами, як вітчизняними, так і закордонними.

Факультет кібернетики

Досліджені властивості та методи побудови динамічного коаліційного середовища. Встановлений зв’язок між тематикою динамічних коаліцій та захищеними системами паралельної обробки інформації.

Досліджені нові методи, засоби та алгоритми моделювання складних роботизованих систем для вирішення різних задач підсилення опорно-рухових можливостей користувача.

Створені нові алгоритми та методи захисту інформації в розподілених комп’ютерних системах. Запропоновано множину алгоритмів делегування обчислювально складних криптографічних операцій. Розроблено відповідну програмну систему та проведено її випробовування в експериментальному груповому середовищі.

Розроблено алгоритм класифікації текстів, що використовує ієрархічно структуровану предметну область та створено продукційний модуль системи. Розроблений комплекс алгоритмів для створення системи автоматичного мультиреферування.

Представлена програмна реалізація алгоритмів адаптивної ідентифікації та керування в лінійних неперервних системах, яку використано при дослідженні динаміки польоту літального апарату.

Розроблено алгоритмічне і програмне забезпечення для оптимізації параметрів інвестиційного портфеля, за допомогою якого здійснено моделювання та прогнозування динаміки ціни портфеля, а також оцінювання та аналіз якісних характеристик акцій та портфеля загалом.

Створено програмне забезпечення для оптимізації динаміки заряджених частинок в прискорюючих та фокусуючих системах, які описуються звичайними диференціальними рівняннями з імпульсною дією, що дозволяє здійснювати оптимізацію за енергетичним критерієм, радіальними координатами та швидкостями на виході прискорювача, що дозволяє знаходити максимальну область захвату частинок в процесі прискорення за радіальними координатами та швидкостями.

Запропоновано узагальнюючу концепцію боллеанів та грубих структур, що дозволило провести класифікацію підмножин груп за їх комбінаторними розмірами (важкі, надважкі, малі, тонкі, товсті).

Доведено критерії скінченності експоненціальних моментів часу першого проходження, числа потраплянь та часу останнього виходу для стандартних випадкових блукань. Побудовано та досліджено алгоритм обчислення середнього часу виконання робіт в стохастичній задачі Джонсона.

Для гіллястих процесів з імміграцією, близьких до критичних, побудовані апроксимативні дифузійні процеси, знайдено розподіл функціоналів адитивного типу. Доведені функціональні граничні теореми для багатовимірних процесів обслуговування в стохастичних мережах із різнотипними вузлами і повторними викликами. Розроблено рекурентний алгоритм оцінки параметрів для лінійних моделей з урахуванням додаткової апріорної інформації.

Створена система безпеки online-доступу до структурних елементів оболонки “OMEGA”. На основі “OMEGA” розроблена перша версія курсів дистанційного навчання “Економетрика” та “Актуарна математика”.

Розроблені нові ефективні методи багатовимірного статистичного аналізу і програмно-алгоритмічне забезпечення для оптимізації процесу діагностики захворювань, які виявляються на основі аналізу групи взаємопов’язаних факторів.

Механіко-математичний факультет

Побудовані основні математичні моделі індентування, що ґрунтуються на формулюваннях крайових задач механіки контактної взаємодії та математичного апарату інтегральних перетворень та модифікацій методу Вінера-Хопфа. Розроблені теоретичні моделі нестаціонарного тріщиноутворення під час індентування, що супроводжується поширенням акустичних сигналів на основі аналітичних розв’язків задач миттєвого навантаження крихкої тріщини гладкого зсуву на границі розділу шаруватих середовищ. Виконано інтерпретацію результатів експериментів з мікроіндентування зразків з крихких матеріалів з плівковим покриттям для задач обробки широкополосних акустичних сигналів, що генеруються при структурній перебудові матеріалу. Розроблений та виготовлений модуль реєстрації сигналів акустичної емісії з полосою частот від декількох кГц до декількох мГц. П’єзосенсорний елемент, вмонтований поблизу алмазного індентора, з попереднім підсилювачем, здійснював запис сигналів; їх аналіз здійснювався з допомогою комп’ютеризованого осцилографа з полосою частот до 250 мГц. Встановлено експериментально, що досягти повної аперіодичності всього тракту акустичної емісії не вдається.

Для випадку періодичних та трансляційно-компактних збурень побудовано неавтономну многозначну динамічну систему, для неї доведено існування в фазовому просторі компактного глобального атрактору. Розглянуто нелінійну нетерову крайову задачу для імпульсної системи диференціальних рівнянь другого порядку, для якої встановлено достатню умову існуванні принаймні одного її розв’язку. Доведено існування неперервного, глобально визначеного, слабкого розв'язку для тривимірного рівняння Нав'є-Стокса при слабкому припущенні на зовнішню силу . Цей розв'язок єдиний при звичайних (регулярних) початкових даних в деякому підкласі слабких розв'язків. Отримано умови існування глобального, компактного атрактору у автономному і неавтономному випадках. Доведено теорему про існування квазіперіодичних рухів на коізотропних інваріантних торах локально гамільтонових систем, близьких до інтегровних в узагальненому сенсі. Зазначений результат допускає ефективне застосування в задачі про збурення цілком інтегровної гамільтонової системи локально гамільтоновим векторним полем при одночасній деформації симплектичної структури.

Створено сучасне стохастичне числення випадкових процесів з довгостроковою залежністю. Розроблено підхід до стохастичного інтегрування відносно дробового броунівського руху та споріднених процесів. Вивчено властивості розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь, що містять мартингальну компоненту та дробовий броунівський рух. Доведено безарбітражність моделі фінансового ринку з довгостроковою залежністю, за умови існування в ньому вінерівської компоненти. Досліджено нові моделі процесів ризику та надано практичні рекомендації страховим компаніям щодо створення фінансового портфелю. Отримано узагальнення рівняння відновлення та теореми відновлення для неоднорідних регенеруючих процесів, доведено теорему Крамера для неоднорідних процесів ризику. Розвинуто мартингальні методи в теорії випадкових полів з акцентами на застосування в фінансовій математиці. Одержано швидкість збіжності цін бар’єрних опціонів у моделі з дискретним часом до цін у моделях з неперервним часом. Отримано наближений розв’язок задачі оптимального обміну корелюючих фінансових активів. Знайдено швидкість збіжності ейлерових наближень розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь з неліпшицевою неоднорідною дифузією.

Застосовано класичні та сучасні алгебраїчні, комбінаторно-геометричні та категорні методи сучасної математики до вивчення черепичних порядків та сагайдаків, класифікації функцій на тривимірних многовидах, дослідження алгебр Лі, їх зображень, скінченних транзитивних груп підстановок, алгебраїчних кривих з великим кондуктором, класів Z-еквівалентності цілих квадратичних форм та отримання оцінок на експоненту лієвських та інволютивних тотожностей. В процесі роботи знайшли ефективне застосування алгебраїчні, геометричні, теоретико-групові та теоретико-категорні методи наукових досліджень, значного розширення одержала область застосування цих методів.

Радіофізичний факультет

Виготовлено діючий макет програмно-апаратного комплексу для відтворення розподілу інтенсивності радіаційного поля в апаратах променевої терапії, розроблено робочу документацію на комплекс, підготовлено акт на передачу документації для проведення ДКР з метою подальшого впровадження у виробництво.

Вивчено природу явища температурної компресії конденсованих середовищ (кристалів, у рядкуаморфних тіл і рідин) і коливальну нестабільність в твердих тілах.

На моделі квантового ангармонічного осцилятора пояснено немонотонну залежність смуг поглинання коливальних обертонів.Створено експериментальний зразок лазерного диференційно-фазового скануючого профілометра для дослідження деталей складного профілю з високою чистотою поверхні. Електродинамічними методами в широкому діапазоні частот визначені процеси поглинання, відбиття та загасання електромагнітного випромінювання при проходженні через наноструктуровані вуглецеві композити з різною концентрацією вуглецю. Досліджено вплив характеру формування орієнтованих вуглецевих нанотрубок з різними типами і концентраціями феромагнітних наповнювачів на характеристики електромагнітного випромінювання.З використанням оригінального модельного підходу проведено аналіз взаємодії поляризованого світла з неоднорідними двозаломлюючими середовищами. Показано, що неоднорідні об’єкти з фазовою анізотропією (двозаломлюючі) виявляють дихроїчні властивості (ефективний дихроїзм), що, імовірно, пов’язаний із залежністю індикатриси розсіювання від стану поляризації зондуючого випромінювання.

Запропоновано метод визначення ближньопольового зображення поверхні напівпровідника з неоднорідним розподілом носіїв, що базується на теорії лінійного відгуку. Розроблено метод створення стабільних за розміром рідкокрапельних кластерів і квазіперіодичних структур на їх основі. Визначені механізми переносу носіїв заряду в фоточутливих шарах в полімерних композитах з фулеренпохідною речовиною. Показана можливість керування параметрами забороненої зони за допомогою зміни періоду фотонної структури. Створено експериментальний зразок лазерного диферен­ційно-фазового ска­ну­ючого профі­лометра.Досліджені методи програмної реалізації алгоритмів обробки даних та елементів медичних інформаційних систем. Визначені інструментальні засоби моделювання паралельних параметричних схем алгоритмів протоколів маршрутизації. Узагальнено задачу пошуку найкоротших шляхів на графі з кількома критеріями та сформовано принципи його формалізації. Розроблена концепція комп’ютерної підтримки дистанційно виконуваних лабораторних робіт та віртуальних симуляторів.

Відкритий ефект і досліджений механізм перетворення енергії об'ємної кавітації рухомого струменя рідини через проміжну стадію ударних хвиль в цій рідині в енергію збуджених атомів, які знаходяться на границі цього струменя, з наступною генерацією цими атомами рентгенівського випромінювання. Енергія випромінювання залежить від типу поверхневих атомів, просторового розподілу центрів кавітації і граничних умов на поверхні і лежить в інтервалі 1...5 КеВ.

Факультет психології

Отримано основні результати загальної науково-дослідницької теми «Психолого-педагогічне забезпечення використання новітніх освітніх та інформаційних технологій у навчальному процесі ВНЗ». Згідно з завданнями І етапу здійснено аналіз наукових джерел щодо розробки зазначеної проблеми. Виявлено, що акцент у вивченні проблеми адаптації студентів-першокурсників фокусується на діагностиці їх психофізичного стану у процесі звикання до нових умов навчання у ВНЗ, також приділяється увага вивченню:

 • рівня розвиненості навчальних навичок;

 • емоційного стану та соціально-психологічної адаптації в процесі навчання у ВНЗ.

Факультет соціології

В межах міжфакультетської держбюджетної теми "Менеджмент у вищій школі України: адаптація до європейського контексту" здійснена ідентифікація соціоситемних засад сучасного інституту освіти в умовах глобалізації та європейської інтеграції; з’ясовано та емпірично обґрунтовано засобом моніторингових соціологічних досліджень зміст організаційних принципів, на основі яких здійснюється процес реформування сучасної системи вищої освіти в України та забезпечується стратегія її адаптації до функціональних режимів освітніх систем європейських країн. Розроблена інноваційна організаційно-функціональна модель університетського менеджменту на основі врахування світової тенденції переходу від класичної до посткласичної систем організації вищої освіти. Обґрунтована необхідність коригування національних стандартів вищої освіти в аспектах створення ефективної системи науково-методичного забезпечення викладання в Україні соціологічних дисциплін, психологічних та педагогічних дисциплін.

Фізичний факультет

За допомогою малокутового розсіяння нейтронів визначена структура біосумісних ферофлюїдів, що були синтезовані для терапії ракових пухлин мозку людини.

На основі спектроскопічних (зокрема, люмінесцентних) досліджень властивостей побудовано моделі центрів свічення для ряду практично важливих оксидних кристалів. З’ясовано оптимальні умови виникнення хаотичної генерації в дрібнодисперсних середовищах на основі полімерних розчинів органічних барвників. На основі перколяціної моделі та ідеї фрактальної геометрії пояснено особливості низькочастотних коливальних спектрів рідин з водневими зв’язками.

Вивчені особливості процесів переорієнтації нематичного директора в магнітному та електричному полях в комірках що містять колоїдні феромагнітні та сегнетоелектричні наночастинки при різних умовах зчеплення нематика з граничними поверхнями. Отримано співвідношення для визначення порогів виникнення руйнування при лазерному опроміненні по потоку для значень коефіцієнта поглинання, які відповідають різним матеріалам.

Експериментально продемонстрована можливість ефективного очищення від органічних забруднюючих залишків пластин монокристалічного та полікристалічного кремнію в ультразвуковій ванні. Запропоновано теоретичну модель рентгенівської М-емісії важких елементів, яка дозволяє розраховувати перерізи генерації характеристичних Мα та Мβ-ліній з урахуванням переходів як між одновакансійними, так і багатовакансійними початковими та кінцевими станами.

Отримано значення параметрів високо збуджених колективних станів атомних ядер (ізовекторних гігантських дипольних резонансів) та вперше оцінені їхні похибки. Результати включено до бібліотеки вхідних параметрів ядерно-фізичних обчислень Reference Input Parameter Library, RIPL-3 , МАГАТЕ, м. Відень. Експериментально визначені перерізи утворення с- і b- кварків у електрон-протонних зіткненнях при енергії 318 ГеВ у СЦМ на колайдері HERA (DESY, Гамбург, Німеччина).

Аналітично отримано: компоненти вакуумного тензора енергії-імпульсу масивного зарядженого скалярного поля в (d+1)-вимірному плоскому просторі-часі, індуковані (d-2)-вимірною безмасовою магнітною браною для довільного значення константи зв’язку скалярного поля з кривизною просторо-часу. Аналітично отримано вирази для індукованих квантових чисел та їх кореляцій при скінченній температурі для ідеального фермі-газу у (2+1)-вимірному просторі-часі.

Розроблено фізичну модель релаксації електронних збуджень в наночастинках CdSe. Встановлено природу пасток для мобільних електронних збуджень в ДНК та РНК. Доведено можливість визначення ефективності дії антиоксидантів за спектрами люмінесценції синглетного кисню.

Для нанокомпозиційних, аморфних та нанокристалічних металевих систем встановлено взаємозв’язок між особливостями їх атомної та електронної структур і властивостями. Розроблені способи одержання нових гетерофазних керамічних матеріалів складу TiB2-C, TiB2-SiC-C, HfB2-HfC-C, HfB2-B з комплексом високих механічних характеристик.

Розроблено методи радіаційної модифікації нанокомпозитів з вуглецевими структурами систем багатоатомних молекул та визначенно механізми покращення матеріалів спінтроніки.

При підвищених тисках залишкових газів формується структура, близька до кристалічної, а при занижених – фактично аморфна. Підвищення температури підкладинки до 5500С і пониження тиску залишкових газів до 2,5•10-7 мбар спричиняє формування наноструктур в плівці оксиду цинку.

Створено модель електромагнітних та гідродинамічних збурень в системі “атмосфера-іоносфера”, яка розглядається як “активний фільтр” для електромагнітних, планетарних електромагнітних хвиль та атмосферних гравітаційних хвиль.

Хімічний факультет

Розроблено методики синтезу та отримано в індивідуальному стані близько 150 нових координаційних сполук 3d-, 4f- металів, срібла(І) та молібдену(VI) з органічними лігандами. Синтезовано нові каркасні координаційні полімери, що включають триазольні, піридазинові, карбоксилатні містки та їх комбінації з короткими гідроксо-містками між іонами металів. Встановлено, що твердофазна взаємодія у псевдо-бінарних системах МO-BPO4 (М – Ni, Co, Cu) відбувається постадійно, з утворенням проміжних моноаніонних сполук. Досліджено електрофізичні та каталітичні властивості композитів на основі фосфатних Мх(PO2)4(WO3)2m бронз, запропоновано оптимальні каталізатори процесів окиснення та сполуки – ефективні катоди вторинних паливних елементів. Встановлено принципова можливість використання CaLa4Ti5O17 та Са5Nb4TiO17 в якості фотокаталізаторів процесу фотолізу органічних забруднень води. Встановлено, що умови прямого синтезу сприяють перебігу реакцій конденсації ацетону з первинними амінами або ацетону з первинними амінами та аміаком, що призвело до утворення основ Шиффа. Показано, що синтезовані сполуки проявляють активність у каталізі обриву ланцюгів окиснення гексаметаполу молекулярним киснем, виявляють фотопровідність у полімерних композитах, а також антифітовірусну активність. Вперше на основі принципу Куртіна - Гамета доведено, що прості ізоіндоли, що знаходяться в ізоіндоліновій таутомерій формі вступають в реакцію Дільса-Альдера. Отримано ряд аддуктів циклоприєднання з 1-аміноізоіндолу та похідних малеїніміду. Вперше розроблено одноколовий метод синтезу похідних бензо[f]ізоіндолу, що мають високу флуоресценцію. Розроблено методи синтезу нових F-заміщених α-амінокислот на основі проліну. Синтезовано перший флуоресцентний зонд для детекції аденозинтрифосфату у водних розчинах. Досліджено двоколірні флуоресцентні мітки пептидів для досліджень їх взаємодії з ДНК та ліпідними мембранами у біологічних середовищах, а також флуоресцентний зонд для детекції акцепторів водневого зв’язку. Розроблено методи синтезу циклічних амінокислот з трифлуороацетильною захисною групою. Синтезовано 2-аміно-3-гетарил спіропіролони. Розроблено методичні основи синтезу нових типів сполук шляхом конденсації аліфатичних та ароматичних компонентів з використанням триметилсилілгалогенів. Показано, що активність біметалвмісних каталізаторів залежить від певного співвідношення активних компонентів. Встановлено, що оптимальний бездрагметальний сенсор водню (на основі SnO2 з добавкою 0,111мас.%Co) за чутливістю та стабільністю роботи не поступається сенсору з добавками паладію. Синтезовано та охарактеризовано 29 нових координаційних сполук на основі піридинвмісних та 1,2,4-триазолвмісних лігандних систем. Запропоновано три типи рідкокристалічних комплексів заліза(ІІ). Розроблено міцелярні блок-кополімерні нанореактори для відновлення металів з їх солей, наноконтейнери для зв’язування і утримування деяких токсичних гормонів і протиракових препаратів, а також нанокомпозити для забезпечення високого рівня струмопровідності у літієвих батареях. Створено нові матеріали з адсорбційними властивостями для виділення, концентрування та визначення неорганічних речовин у природних і промислових об’єктах. Розроблено нові методики контролю для скринінгової оцінки якості фармпрепаратів, продуктів харчування. Розроблено методики комбінованого спектроскопічного та люмінесцентного визначення адреналіну, кофеїну і таніну, триклозану, нікелю, цинку, платини(IV), а також газохроматографічного із тандемним мас-спектрометричним детектуванням визначення низки діуретиків. Визначено умовні константи стійкості комплексів Cu(II) і V(IV, V) з гуміновими кислотами.

Філософський факультет

Розроблено концепцію логіки та методології науки як практичної філософії, здійснено когітологічне обґрунтування концепції репрезентативного розуміння наукового знання, досліджено основні сучасні проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу, розроблено концепцію історіографії історії філософії, реалізовано парадигмальний підхід у дослідженні історії зарубіжної філософії, проаналізовано теоретичні проблеми раціональної реконструкції історії української філософії, сформульвано основні принципи прикладного застосування етичного знання до аналізу соціокультурних процесів в Україні, здійснено філософський аналіз соціокультурного розвитку гуманітарних наук, розроблено концепцію розвитку політологічного знання (етнополітологічні та націологічні аспекти) за сучасних умов суспільного розвитку.

Розроблені принципи побудови концептуальної моделі визначення місця філософського та політологічного знання в структурі соціогуманітарних наук. Зокрема, визначено напрямки розвитку філософського та політологічного знання. Здійснено розробку філософсько-методологічних засад класичної університетської освіти в Україні з урахуванням вимог Болонського процесу. Визначено перспективні напрямки науково-дослідницької та навчальної діяльності у сфері філософії та політології в соціокультурному середовищі України, розроблено тематику навчальних дисциплін з урахуванням перспективної проблематики наукових досліджень у сфері філософії та політології. На основі концептуальних засад філософії університетської освіти, з урахуванням принципів Болонського процесу здійснено аналіз місця та ролі філософії і політології в структурі сучасного соціогуманітарного знання. Проаналізовано сучасний стан філософського та політологічного знання в світовому інтелектуальному просторі. Розроблено методику визначення тенденцій розвитку філософського та політологічного знання в структурі соціогуманітарних наук. Проаналізовано існуючі моделі філософії класичної університетської освіти в контексті Болонського процесу. Розроблено методику побудови концепції філософії класичної університетської освіти в Україні та проаналізовані принципи побудови концептуальної моделі визначення місця філософського та політологічного знання в структурі соціогуманітарних наук. Здійснено аналіз сучасних моделей філософського та політологічного знання на основі порівняльної характеристики вітчизняних та зарубіжних моделей філософських та політичних наук. Створено методику визначення компетенцій сучасного фахівця з класичною університетською освітою на основі принципів філософії освіти. Обґрунтовано філософсько-антропологічний образ фахівця з класичною університетською освітою в сучасному глобалізованому мультикультурному світі на основі розробленої філософсько-освітньої моделі розвитку класичної університетської освіти в Україні.

Окреслено пріоритетні складові процесу українського культуротворення та культурозбереження, визначено коло недостатньо досліджених проблем – формовиявів української культури, узагальнено підходи до розуміння і поняття терміновизначення український „культурний простір” та запропоновано власний підхід. Дано означення понять, суті та форм безпосередньої активізації спільноти як вияву культурної та ідейної самоорганізації українців у культурно-засновкових, культурно-представницьких та культурно-зберігальних завданнях її чинної діяльності. Зосереджено увагу на специфіці сучасної української культурної дійсності в добу глобалізації, проаналізовано законодавче підґрунтя, що діє у сфері української державної культурної та гуманітарної політики, простежено форми ефективності державного забезпечення культуротворчого процесу в сучасній Україні.

Юридичний факультет

Наслідком науково-дослідної роботи “Механізм адаптації законодавства в сфері прав громадян України до законодавства Європейського Союзу” є дослідження європейського законодавства щодо особливостей захисту прав людини в рамках конституційних, адміністративних, фінансових, екологічних, земельних правовідносин, підприємницької діяльності; кримінально-правових та процесуальних аспектів захисту прав громадян у законодавстві Європейського Союзу.

Розроблено пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства та приведення його у відповідність до норм права Європейського Союзу, а саме:

проекти нормативних актів у частині адаптації законодавства в галузі прав громадян України до законодавства Європейського Союзу у сфері конституційних, фінансових та адміністративних правовідносин;

проекти законів та підзаконних актів у частині адаптації екологічного законодавства в сфері прав громадян України до законодавства Європейського Союзу;

проекти нормативних актів у частині адаптації законодавства в галузі прав громадян України до законодавства Європейського Союзу у сфері підприємницької діяльності;

проекти законів та підзаконних актів у частині адаптації законодавства в галузі прав громадян України до законодавства Європейського Союзу у кримінально-правових та процесуальних відносин.

Військовий інститут

Розроблено архітектуру програмної системи багатомовного машинного перекладу, автоматизоване робоче місце лінгвіста. Розв’язано задачу когнітивного розпізнавання текстових одиниць в умовах багатозначності і невизначеності; обґрунтовано вибір технологічної платформи програмного забезпечення багатомовної СМП на основі знання-орієнтованого підходу.

Розроблені програми для розрахунків функції Бесселя з використанням стандартної функції пакета Matlab і для побудови графіка діаграм направленості, розроблено алгоритми визначення оптимальної СПР для об’єктів РЕТ високої та звичайної відповідальності, розроблено моделі і методику рішення задач, дослідницькі версії програмного забезпечення рішення задач; розроблено інноваційну модель відтворення ресурсного потенціалу оборонної економіки держави; проведений аналіз прикладних питань застосування географічних інформаційних систем військового призначення, проведені дослідження цифроаналогових локальних систем автоматичного управління адаптивного каналу радіозв’язку з системою автоматичного регулювання потужності передавача на базі нечіткої логіки, розроблені технічні рішення і рекомендації, спрямовані на виготовлення та експлуатацію пристроїв, які реалізують ці методики; експериментально перевірено теоретичну модель військово-спеціальної підготовки студентів у системі цивільних ВНЗ і умови її ефективної реалізації, розроблено методичні рекомендації щодо формування професійних умінь майбутніх офіцерів у навчально-виховному процесі.

Інститут високих технологій

Запропоновано підходи для визначення дисперсійних властивостей нано-об’єктів, що базується на дослідженні спектру поглинання енергії зовнішнього поля системою малих частинок. Показано, що резонансне поглинання енергії зовнішнього поля відповідає збудженню власних мод в системі. Запропоновано математичну модель зміни швидкості рекомбінації при дії високочастотного магнітного поля в системі з парамагнітними центрами. Вперше показано, що структури з Ge/Si квантовими точками демонструють вольт-фарадні характеристики з від'ємною диференціальною ємністю. Показана можливість прояву негативної диференційної ємності в композитних структурах з нанокластерами кремнію.

Досліджені механізми електронного транспорту та адсорбційно-десорбційні ефекти в гетероструктурах з поруватими та нанокристалічними діелектричними та напівпровідниковими шарами. Проаналізовані можливості використання таких ефектів для сенсорики. Визначені закономірності поглинання і утримання водню структурами на основі поруватого кремнію і паладію. Розроблена технологія виготовлення та досліджені фотоелектричні характеристики органічних напівпровідників на основі фталоціанінів металів. Досліджено вплив ультрафіолетового опромінення та γ-радіації на фотоенергетичні характеристики кремнієвих сонячних елементів з різними просвітлюючими покриттями. Розроблено методику проведення досліджень впливу циклічних змін температури на фотоенергетичні характеристики кремнієвих сонячних елементів та модулів з метою підвищення їх надійності та ресурсу роботи.

Інститут журналістики

У 2010 році в Інституті журналістики започатковано звітність здобувачів наукового ступеня останнього року навчання перед радою професорів, що дозволило підвищити ефективність аспірантури та докторантури.

Навесні 2010 року в інституті було проведено три міжнародні конференції: Міжнародна науково-практична конференція “Журналістика 2010: методологія досліджень у галузі соціальних комунікацій”; ХVІ міжнародна науково-практична конференція з проблем функціонування й розвитку української мови “Мова. Суспільство. Журналістика”; Міжнародна студентська науково-практична конференція “Проблеми та перспективи розвитку сучасних видань”. Матеріали останньої опубліковані в електронному збірнику на сайті Інституту журналістики, а кращі доповіді інших двох конференцій – подані до друку у наукові видання Інституту журналістики.

Результатом виконання наукової теми стала діяльність курсів підвищення кваліфікації – реалізація стандартів підготовки та перепідготовки фахівців. Діяльність курсів дала змогу отримати додаткові кошти за наукову діяльність, що особливо важливо для роботи в дослідницькому університеті. У 2010 році в Інституті журналістики сформовано нову концепцію наукових досліджень, подано на вчену раду та затверджено нову наукові теми, на основі якої формуватиметься наукова робота студентів магістратури, аспірантів, докторантів, викладачів університету.

Інститут міжнародних відносин

 • Здійснення політики «перезавантаження» американсько-російських відносин, певне послаблення євроатлантичної складової зовнішньополітичного курсу адміністрації Б.Обами та намагання поглибити конструктивне співробітництво між Європейським Союзом та Росією в цілому створюють сприятливі умови для активізації багатостороннього діалогу щодо нової архітектури європейської безпеки. Зі свого боку Україні варто активно долучитись до обговорення ініціативи Договору про європейську безпеку, але вести мову про те, що нова безпекова архітектура має бути збудована на умовах взаємозалежності та обов’язковості положень нового документу. Цей документ повинен носити системний характер і охоплювати всі безпекові сфери, передбачати політичний контроль за діями його учасників і механізми покарань за невиконання зобов’язань.

 • З огляду на зазначені обставини Східне партнерство варто розглядати як інструмент максимальної інтенсифікації відносин України з ЄС у сфері енергетичної безпеки, розвитку транспортних коридорів, безпеки і стабільності в регіоні, прикордонної співпраці і регіональної кооперації, а також наближення до норм і стандартів ЄС, що дозволить окремим галузям української економіки інтегруватися до економічної системи ЄС.

 • Результати візиту президента України В.Януковича до Франції та Німеччини засвідчили, що найближчим часом підписання Угоди про асоціацію, а також розширення участі України у Східному партнерстві залишаться пріоритетами європейської сторони у відносинах з нашою державою. Водночас, головним критерієм відносин з Євросоюзом є стати не термін підписання Угоди про асоціацію, а її відповідність національним інтересам України, оскільки про захист своїх інтересів ЄС потурбувався належним чином.

 • Реалізація ідеї спільного європейського економічного простору на засадах інтеграції з Європейським Союзом могла б утворити принципову основу для розвитку інтеграційних процесів між окремими пострадянськими державами, які є сусідами ЄС. Для України це означало б якісно нову перспективу — практичну можливість зняття геополітичної й геоекономічної дилеми напряму інтеграції завдяки здійсненню єдиного інтеграційного курсу на формування спільного економічного та політичного простору. Єдиним реальним позитивним виходом із ситуації різноспрямованих економічних інтеграцій міг би бути взаємопов'язаний, синхронізований, скоординований розвиток інтеграційного процесу в обох напрямках з формуванням справді спільного економічного простору на засадах стандартів Європейського Союзу.

 • Розроблено і узагальнено наукові матеріали для розробки інтеграційної стратегії входження України в європейський економічний простір, зокрема щодо формування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (в контексті виконання загального плану досліджень ІМВ КНУ).

 • підготовлена концепція інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньої політики України для урядових установ.

Інститут філології

У 2010 проаналізовано рецептивні моделі української літератури в контексті проблеми «Україна і слов’янський світ у мовних та літературних вимірах»; актуальні проблеми та перспективні напрямки наукових досліджень у галузі українсько-східних та українсько-західних мовно-літературних взаємозв’язків; проведено аналіз функціонування української мови у світовому культурному просторі, досліджено тенденції розвитку та взаємодії європейських мов, описано засоби вираження спільних та етноспецифічних концептів у перекладознавчому аспекті, проаналізовано актуальні проблеми мовно-культурної комунікації в сучасному соціумі, здійснено практичну розробку і теоретичне обґрунтування критеріїв оцінки перекладів, проведено аналіз маніпулятивного мовленнєвого впливу в масмедійному дискурсі; а також програмування термінів і дефініцій, створено електронний словник лінгвістичної термінології з інформаційно-пошуковою системою (тезаурус).

Астрономічна обсерваторія

Створені Каталог ізольованих галактик у ближньому інфрачервоному діапазоні 2MIG та Каталог близьких ізольованих галактик; визначено внесок і розподіл темної матерії для двох галактик ранніх типів.

На основі даних 6-літніх спостережень космічної місії INTEGRAL створено каталог нововідкритих змінних джерел в гама-діапазоні.

На основі знайдених вікових варіації напруженості магнітного поля на осі трубок та фактора заповнення ними площі плями пояснено факт вікових змін відношення діаметра тіні до діаметра всієї плями з найбільшими значеннями в 1930–1940 рр. та найменшими у 1960-х р.

Наукові публікації

Науковцями університету за результатами наукових досліджень, відповідно до звітів факультетів та інститутів, у 2010 році опубліковано: 174 монографії, 109 підручників, 375 навчальних посібників та 6747 наукових статтей, у тому числі за кордоном – 898. Загальний обсяг монографій, підручників та посібників складає 8326,0 друкованих аркушів.

Таблиця 2.5 – Опубліковані у 2010 році монографії, підручники, навчальні посібники

№ з/п

Підрозділи

університету

монографії

підручники

навчальні посібники

кіль-кість

друк. арк.

кіль-кість

друк. арк.

З грифом МОНУ

кіль-кість

друк. арк.

З грифом МОНУ

1.

ННЦ “Інститут біології”, у т. ч.

Біологічний факультет

5

56,2

8

135,4

8

5

86,8

4

Канівський природничий

заповідник

-

-

-

-

-

1

19,2

-

Ботанічний сад

-

-

-

-

-

1

8,3

-

2.

Географічний факультет

10

70,5

3

61,8

2

8

105,8

3

3.

Геологічний факультет

9

107,3

5

97,3

-

6

81,5

1

4.

Економічний факультет

13

262,6

11

227,7

10

33

581,2

19

5.

Історичний факультет

15

241,5

6

161,7

3

15

270,2

6

6.

Факультет кібернетики

2

91,6

5

87,2

4

18

126,2

6

7.

Механіко-математичний факультет

3

48,5

5

101,5

2

8

60

3

8.

Радіофізичний факультет

-

-

2

18,1

1

10

46,8

1

9.

Факультет психології

6

81,6

12

83,1

2

20

171,3

-

10.

Факультет соціології

5

40,6

1

16,4

-

4

50,5

3

11.

Фізичний факультет

2

28,5

1

25

-

16

139,5

2

12.

Філософський факультет

14

149,4

12

287,9

10

35

180,5

9

13.

Хімічний факультет

3

34,5

8

79

5

14

90,6

3

14.

Юридичний факультет

27

194,8

3

134,5

-

36

267,1

1

15.

Військовий інститут

4

59,9

6

204,1

2

21

303,4

7

16.

Інститут журналістики

6

64

4

78,5

4

17

116,2

5

17.

Інститут міжнародних відносин

21

351

9

244,9

5

16

245,6

4

18.

Інститут філології

28

283,1

7

135,7

6

90

998,9

27

19.

Астрономічна обсерваторія

-

-

-

-

-

1

6,9

-

20.

Інститут високих технологій

1

12,1

1

12

-

-

-

-

21.

Кафедра фізичного

виховання та спорту

-

-

-

-

-

-

-

-

Усього:

174

2177,7

109

2191,8

64

375

3956,5

104

Показники 2009 року

189

2874,55

118

2570,54

298

3580,55

Крім того, співробітниками факультетів (інститутів) видано: біологічний факультет – 23 одиниці навчально-методичної літератури; Ботанічний сад – 1 довідник; географічний факультет – 14 методичних вказівок, 5 брошур, 6 карт; економічний факультет – 28 навчально-методичних комплексів; історичний факультет – 2 довідники; факультет кібернетики – 7 довідників; факультет психології –5 начально-методичних розробок та програм, 4 методичні рекомендації, 1 словник, 7 збірників наукових праць; факультет соціології – 1 словник, 3 навчально-методичні комплекси; фізичний факультет – 3 довідники; філософський факультет – 6 методичних рекомендацій, 1 навчально-методичний комплекс, 1 збірник навчальних робочих програм; юридичний факультет – 20 науково-практичних посібників, 9 науково-практичних коментарів; Військовий інститут – 1 словник, 7 довідників, 3 методичні матеріали; Інститут журналістики – 1 довідник, 1 брошура, 1 НПВ; Інститут міжнародних відносин – 1 словник; Інститут філології –16  словників; Астрономічна обсерваторія – 1 астрономічний календар МОН України, 1 методична розробка.

Таблиця 2.6 – Опубліковані у 2010 наукові статті

№ з/п

Підрозділи

університету

Всього

У зарубіжних виданнях

В українських виданнях

З імпакт – фактором

Співавтори

всього

з них у Scopus, Webometric та інших базах

всього

з них у Scopus, Webometric та інших базах

з них у фахових виданнях України

3 і вище

1 до 3

менше 1

студенти

у тому числі, студенти одноосібно

аспіранти

молоді працівники (до 35 років)

тільки викладачі Університету

немає викладачів Університету

є тільки штатні працівники НДЧ Університету

є штатні працівники НДЧ Університету

1.

ННЦ “Інститут біології”, у т. ч.

Біологічний факультет

366

95

29

301

24

237

11

13

13

32

2

81

202

61

125

55

216

Канівський природничий заповідник

22

4

-

18

-

9

-

-

-

-

-

-

2

3

19

19

22

Ботанічний сад

79

20

-

59

-

25

-

-

2

7

-

11

41

24

-

14

21

2.

Географічний факультет

242

15

-

227

-

204

-

-

-

8

-

22

52

169

80

34

24

3.

Геологічний факультет

173

23

3

150

70

125

25

31

14

10

-

36

72

72

37

19

55

4.

Економічний факультет

524

24

3

500

6

338

1

1

4

67

57

114

294

294

180

4

4

5.

Історичний факультет

765

24

3

741

-

534

-

3

27

128

125

175

102

386

88

12

4

6.

Факультет кібернетики

213

45

4

165

12

70

4

7

6

9

-

56

100

63

67

33

56

7.

Механіко-математичний факультет

168

47

30

129

16

128

1

17

28

15

-

31

29

63

53

39

43

8.

Радіофізичний факультет

163

63

51

100

65

100

14

39

77

44

-

41

112

16

15

1

58

9.

Факультет психології

270

21

-

238

-

238

-

-

-

-

-

45

18

-

-

3

-

10.

Факультет соціології

122

14

-

105

-

118

-

-

-

1

3

12

16

87

25

10

10

11.

Фізичний факультет

332

159

103

173

45

331

17

43

62

26

-

66

106

20

75

34

233

12.

Філософський факультет

354

-

-

354

-

-

-

7

11

-

56

-

60

149

132

68

-

13.

Хімічний факультет

281

180

180

101

-

101

38

61

123

23

-

93

86

10

70

29

231

14.

Юридичний факультет

420

6

-

414

-

121

-

-

-

-

-

3

-

364

-

16

1

15.

Військовий інститут

248

10

10

238

-

232

10

-

6

1

-

27

55

88

72

-

25

16.

Інститут журналістики

317

15

-

232

-

151

-

-

-

-

65

29

91

212

105

11

2

17.

Інститут міжнародних відносин

620

19

6

601

-

592

-

-

-

172

158

164/143

28

178

-

49

-

18.

Інститут філології

989

86

-

846

-

701

-

-

-

-

64

168

68

702

-

-

-

19.

Астрономічна обсерваторія

62

19

21

42

33

41

4

3

2

1

-

10

10

-

57

35

62

20.

Інститут високих технологій

14

9

9

5

3

2

3

3

8

3

-

-

10

-

-

-

14

21.

Кафедра фізичного виховання та спорту

3

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Усього

6747

898

452

5742

274

4398

128

228

383

547

530

1020

1554

2961

1200

485

1081

Показники 2009 року

5469

721

4748

Таблиця 2.7 – Наукова робота студентів

№ з/п

Підрозділи університету

Кількість студентів

Кількість студентів 2-го туру олімпіад

Кількість переможців, які одержали нагороди за результатами 2-го туру олімпіад

Кількість студентів-учасників підсумкових конференцій Всеукраїнських конкурсів студ. НДР

Кількість переможців Всеукраїнських конкурсів студентських НДР

Кількість студентів, які отримують стипендії президента України

Кількість студентів які отримують інші стипендії та премії державного та регіонального рівня

Наукові статті, співавторами яких є

Очної форми навчання

Заочної форми навчання

студенти

у тому числі, студенти одноосібно

1.

ННЦ “Інститут біології”, у т. ч.

1.1.

Біологічний факультет

1005

417

2

1

-

-

3

12

32

2

1.2.

Канівський природничий заповідник

-

-

-

-

1.3.

Ботанічний сад

-

-

7

-

2.

Географічний факультет

1225

1256

2

1

-

-

-

-

8

-

3.

Геологічний факультет

396

206

3

1

1

-

-

3

10

-

4.

Економічний факультет

1778

546

20

10

5

5

-

14

67

57

5.

Історичний факультет

840

258

3

-

5

-

-

3

128

125

6.

Факультет кібернетики

923

100

-

-

-

-

-

-

9

-

7.

Механіко-математичний факультет

737

122

98

61/14 міжн.

2

2

-

1

11

-

8.

Радіофізичний факультет

664

0

-

-

-

-

1

1

44

-

9.

Факультет психології

608

7

6

2

50

-

-

5

-

-

10.

Факультет соціології

329

0

3

2/2 міжн.

3

3

2

2

1

3

11.

Фізичний факультет

737

0

-

-

-

-

-

-

26

-

12.

Філософський факультет

729

339

7

-

5

3

3

3

-

130

13.

Хімічний факультет

511

0

12

2/2 міжн.

21

7

1

7/13 міжн.

23

-

14.

Юридичний факульте т

2359

908

-

-

-

-

-

-

-

-

15.

Військовий інститут

581

-

-

-

-

2

21

1

-

16.

Інститут журналістики

198

239

-

-

-

-

-

-

-

-

17.

Інститут міжнародних відносин

2169

130

172

158

18.

Інститут філології

2766

302

37

7

8

4

7

7

-

64

19.

Астрономічна обсерваторія

-

-

-

-

-

-

1

-

20.

Інститут високих технологій

-

29

3

-

Усього

18555

4859

193

87/18

100

24

19

79/13 міжн.

543

539

Відзнаки студентів, аспірантів та молодих вчених

ГРАНТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Дорошенко Ірина Юріївна – кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник кафедри експериментальної фізики фізичного факультету.

СТИПЕНДІЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Андрущенко Аліна Олегівна – курсант 3 курсу Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Беженар Надія Олегівна – курсант 2 курсу Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Довжанчина Руслана Григорівна – аспірант інституту філології.

Євтушевська Ольга Володимирівна – аспірантка економічного факультету.

Зубченко Володимир Петрович – аспірант механіко –математичного факультету.

Лутко Іван Романович – студент 2 курсу радіофізичного факультету.

ІМЕННА АКАДЕМІЧНА СТИПЕНДІЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Суворов Олександр Олегович – студент 1 курсу магістратури хімічного факультету.

ІМЕННА СТИПЕНДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

ДЛЯ НАЙТАЛАНОВИТІШИХ МОЛОДИХ УЧЕНИХ

Васильєв Олексій Миколайович – доктор фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної фізики фізичного факультету.

Гладкий Олександр Віталійович – доктор географічних наук, доцент кафедри економічної та соціальної географії географічного факультету.

Капустян Олексій Володимирович – доктор фізико-математичних наук, доцент, профессор кафедри інтегральних і диференціальних рівнянь механіко-математичного факультету.

Семенов Володимир Вікторович – доктор фізико-математичних наук, доцент кафедри обчислювальної математики факультету кібернетики.

СТИПЕНДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Бєлошевич Ярослав Сергійович – курсант 3 курсу Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Ларіонова Ангеліна Олексіївна – курсант 5 курсу Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Матвієнко Павло Валерійович – курсант 3 курсу Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Минюк Дмитро Сергійович – курсант 2 курсу Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Покотило Лариса Олексіївна – курсант 3 курсу Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Скалозуб Володимир Михайлович – курсант 3 курсу Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

СТИПЕНДІЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Бауман Кирило В'ячеславович – курсант 3 курсу Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Дідух Анна Яківна – провідний інженер, аспірант заочної форми навчання Ботанічного саду імені О.В. Фоміна.

Карташов Юрій Михайлович – аспірант механіко-математичного факультету.

Нікіфорова Олена Миколаївна – курсант 5 курсу Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Ніколаєнко Тимофій Юрійович – аспірант фізичного факультету.

Порхун Олена Володимирівна – кандидат фізико-математичних наук, асистент кафедри математичної інформатики факультету кібернетики.

Чернінський Андрій Олександрович – кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник НДЛ “Фізіологічної кібернетики та психофізіології” біологічного факультету.

ПРЕМІЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ЗА ОСОБЛИВІ ДОСЯГНЕННЯ МОЛОДІ У РОЗБУДОВІ УКРАЇНИ

Теліпко Владислав Едуардович – студент 1 курсу магістратури юридичного факультету.

ПРЕМІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ ЗА КРАЩУ НАУКОВУ РОБОТУ

Даценко Анна Сергіївна – студентка 4 курсу геологічного факультету.

Дідух Дмитро Ігорович – студент 4 курсу філософського факультету напрямку підготовки “Політологія”.

Загороднюк Вячеслав Валерієвич – студент 4 курсу філософського факультету напрямку підготовки “Філософія”.

Зажицька Маріанна Олегівна – студентка 2 курс магістратури біологічного факультету.

Коломієць Лілія Віталієвна – студентка 4 курсу філософського факультету напрямку підготовки “Політологія”.

Мороз Андрій Володимирович – студент 4 курсу геологічного факультету.

Полянська Олена Павлівна– студентка 2 курсу магістратури фізичного факультету.

Чабанюк Анастасія Павлівна – студентка 4 курсу геологічного факультету.

СТИПЕНДІЯ ПОСОЛЬСТВА ФРАНЦІЇ

Ральченко Констянтин Володимирович – аспірант механіко-математичного факультету.

СТИПЕНДІЯ ІМЕНІ М.С. ГРУШЕВСЬКОГО

Дрозд Наталія Володимирівна – аспірантка кафедри фінансів економічного факультету.

Момот Олена Віталіївна – курсант 2 курсу Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Трошин Андрій Володимирович – курсант 2 курсу Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Хижняк Наталія Сергіївна – аспірант інституту філології.

ІМЕННА СТИПЕНДІЯ ІМЕНІ М. ХОЛОДНОГО

Грибова Марія Ігорівна – студентка 1 курсу магістратури біологічного факультету.

ІМЕННА СТИПЕНДІЯ КОМПАНІЇ “ТОКІО-БОЕКІ”

Іутинська Олена Анатоліївна – аспірантка біологічного факультету.

МІЖНАРОДНА СТИПЕНДІЯ ЮНЕСКО-Л’ОРЕАЛЬ “ЖІНКИ В НАУЦІ”

Яблонська Світлана Вікторівна – кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник відділу фармако-фізіології НДІ фізіології імені академіка Петра Богача біологічного факультету.

ІМЕННА СТИПЕНДІЯ ІМЕНІ П.БОГАЧА

Іванов Олександр Ярославович – студент 2 курсу магістратури біологічного факультету.

СТИПЕНДІЯ ІМЕНІ С.А. ЖУКОВА

Демцов Артур Андрійович – курсант 3 курсу Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Лукіянчук Ілля Якович – курсант 4 курсу Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Миронюк Роман Володимирович – курсант 3 курсу Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Софієнко Анастасія Петрівна – курсант 3 курсу Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

СТИПЕНДІЯ ІМЕНІ ГЕРОЇВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ

Дзядзя Аліна Миколаївна – курсант 2 курсу Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Колішенко Руслан Олександрович – курсант 2 курсу Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Остраховський Юрій Володимирович – курсант 5 курсу Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Покотило Лариса Олексіївна – курсант 2 курсу Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Чайківський Олексій Васильович – курсант 5 курсу Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА “ЗАВТРА.UA” ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

“ФОНД ВІКТОРА ПІНЧУКА-СОЦІАЛЬНА ІНІЦІАТИВА”

Авдєєв Станіслав Сергійович – студент 2 курсу магістратури біологічного факультету.

Айвазян Людмила Юріївна – студентка 1 курсу магістратури факультету психології.

Бабенко Олена Олексіївна – студентка 4 курсу економічного факультету.

Базалій Андрій Вікторович – студент 1 курсу магістратури біологічного факультету.

Баштова Катерина Віталіївна – студентка 1 курсу магістратури фізичного факультету.

Берник Оксана Орестівна – студентка 2 курсу магістратури біологічного факультету.

Богатирьова Ольга Олександрівна – студентка 1 курсу магістратури біологічного факультету.

Бочар Ірина Василівна – студентка 2 курсу магістратури інституту міжнародних відносин.

Верба Роман Володимирович – студент 2 курсу магістратури радіофізичного факультету.

Геращенко Денис Сергійович – студент 1 курсу магістратури біологічного факультету.

Гольдштейн Діана Михайлівна – студентка 3 курсу економічного факультету.

Дацюк Ольга Миколаївна – студентка 1 курсу магістратури інституту міжнародних відносин.

Дегтяренко Анна Сергіївна – студентка 1 курсу магістратури хімічного факультету.

Донська Анастасія Геннадіївна – студентка 1 курсу магістратури філософського факультету.

Залізняк Петро Мар'янович – студент 1 курсу магістратури юридичного факультету.

Клешич Михайло Михайлович – студент 1 курсу магістратури радіофізич-ного факультету.

Кучеренко Анастасія Михайлівна – студентка 1 курсу магістратури біологічного факультету.

Лукашук Ліліана Володимирівна – студентка 1 курсу магістратури хімічного факультету.

Людковська Владислава Вікторівна – студентка 4 курсу магістратури біологічного факультету.

Ляшенко Олексій Юрійович – студент 1 курсу магістратури фізичного факультету.

Овчаренко Леонід Павлович – студент 2 курсу магістратури біологічного факультету.

Піхота Анна Андріївна – студентка 4 курсу філософського факультету.

Приходько Анна Миколаївна – студентка 1 курсу магістратури факультету психології.

Савко Ульяна Вікторівна – студентка 1 курсу магістратури біологічного факультету.

Самарцев Юрій Євгенович – студент 2 курсу магістратури економічного факультету.

Свинко Олена Володимирівна – студентка 1 курсу магістратури хімічного факультету.

Семенець Катерина Юріївна – студентка 1 курсу магістратури економічного факультету.

Сенчик Ганна Андріївна – студентка 1 курсу магістратури хімічного факультету.

Синельников Роман Юрійович – студент 4 курсу факультету психології.

Софієнко Анастасія Петрівна – курсант 3 курсу Військового інституту.

Хом'як Василь Романович – студент 2 курсу магістратури економічного факультету.

Цицик Роман Володимирович – студент 1 курсу магістратури економічного факультету.

Чобан Ірина Степанівна – студентка 1 курсу магістратури економічного факультету.

Шаіпов Артем Олександрович – студент 1 курсу магістратури юридичного факультету.

Швай Олександр Володимирович – студент 2-го курсу магістратури механіко-математичного факультету.

Шумейко Ольга Сергіївна – студентка 1 курсу магістратури біологічного факультету.

Щеглюк Богдан Петрович – курсант 5 курсу Військового інституту.

Щєлко Вікторія Олегівна – студентка 1 курсу магістратури факультету психології.

Юрченко Кирил Леонтійович – студент 1 курсу магістратури економічного факультету.

ІМЕННА АКАДЕМІЧНА СТИПЕНДІЯ АКАДЕМІКА БАБІЧЕВА Ф.С.

Васюта Роман Ігорович – студент 3 курсу хімічного факультету.

ІМЕННА АКАДЕМІЧНА СТИПЕНДІЯ ПРОФЕСОРА А.М. ГОЛУБА

Шинкарук Олена Олександрівна – студент 3 курсу хімічного факультету.

ІМЕННА АКАДЕМІЧНА СТИПЕНДІЯ АКАДЕМІКА А.Т. ПИЛИПЕНКА

Іващенко Тетяна Андріївна – студентка 1 курсу магістратури хімічного факультету.

ІМЕННА АКАДЕМІЧНА СТИПЕНДІЯ АКАДЕМІКА С.М. РЕФОРМАТОРСЬКОГО

Кулай Ігор Володимирович – студентка 4 курсу хімічного факультету.

ІМЕННА АКАДЕМІЧНА СТИПЕНДІЯ АКАДЕМІКА Ю.К. ДЕЛІМАТОРСЬКОГО

Шевченко Максим Олександрович – студент 4 курсу хімічного факультету.

ПРЕМІЯ ІМЕНІ Т.ШЕВЧЕНКА КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ Тараса ШЕВЧЕНКА

Лукашук Ліліана Володимирівна – студентка магістратури 1 року навчання хімічного факультету.

Яриш Віталій Володимирович – аспірант 3-го року навчання з відривом від виробництва фізичного факультету.

ГРАМОТА ПРЕЗИДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Берлач Юрій Анатолійович – студент 3 курсу юридичного факцультету.

Омельченко Вікторія Юріївна – студентка 4 курсу філософського факультету.

Броварець Ольга Олександрівна – аспірантка 1 року навчання радіофізичного факультету.

КОНКУРС МОЛОДИХ ВЧЕНИХ СЕКЦІЯ "МАТЕМАТИКА" І МІСЦЕ

Зубченко Володимир Петрович – аспірант механіко-математичного факультету.

ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА ОЛІМПІАДА З ДИСЦИПЛІН НАПРЯМКУ “ГЕОЛОГІЯ”

ІІ місце

Ширков Богдан Іванович – студент 4 курсу геологічного факультету.

ПОДЯКА МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Наказний Павло Олександрович – інженер фізичного факультету.

Самчук Ольга Василівна – аспірантка радіофізичного факультету.

Кнуренко Анастасія Іванівна – аспірантка радіофізичного факультету.

ПОДЯКА РЕКТОРА КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Трохимова Вікторія Іванівна – старший лаборант економічного факультету.

Гайдай Олена Федорівна – провідний інженер НДЛ “Радіометричні методи досліджень” фізичного факультету.

Лук’янчук Людмила Пилипівна – провідний інженер НДЛ „Радіометричні методи досліджень” фізичного факультету

ПОДЯКА КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ ПОДАТКОВОЇ ТА МИТНОЇ ПОЛІТИКИ

Дишлева Альона Миколаївна – аспірантка кафедри фінансів економічного факультету.

Конкурс наукового товариства імені Тараса Шевченка в Америці

та фундації “Україна-США” для молодих математиків в Україні

Бондаренко Андрій Вікторович – асистент кафедри математичного аналізу механіко-математичного факультету.

Перший студентський чемпіонат зі стратегічного менеджменту

Global management Challenge Junior сезону

Жилінська Оксана Іванівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету.

Овчаренко Тетяна Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету.

учасники всесвітнього фінального раунду у м. Вашингтон, США)

фіналісти національного етапу

Баданова Єлизавета Вадимівна – студентка 2 курсу магістратури Інституту міжнародних відносин.

Бусол Катерина Ігорівна – студентка 1 курсу магістратури Інституту міжнародних відносин.

Васюренко Аліна Олегівна – студентка 1 курсу магістратури Інституту міжнародних відносин.

Мойсеєнко Антон Сергійович – студент 2 курсу Інституту міжнародних відносин.

Конкурс з міжнародного гуманітарного права імені Федора Мартенса

серед університетів Східної Європи та Центральної Азії

ІІ місце

Васюренко Аліна Олегівна – студентка 1 курсу магістратури Інституту міжнародних відносин.

Савастєєв Артур Ігорович – студент 5 курсу Інституту міжнародних відносин.

Хіцевич Ганна Юріївна – студентка 2 курсу магістратури Інституту міжнародних відносин.

Конкурс з права Світової організації торгівлі

Макуха Тетяна Олександрівна – студентка 4 курсу Інституту міжнародних відносин.

Повшедна Ірина Юріївна – студентка 4 курсу Інституту міжнародних відносин.

Сахно Ярослава Ігорівна – студентка 4 курсу Інституту міжнародних відносин.

Стетсонський конкурс з міжнародного права навколишнього середовища

Бусол Катерина Ігорівна – студентка 4 курсу Інституту міжнародних відносин.

Губик Анна Василівна – студентка 5 курсу Інституту міжнародних відносин.

Пінчаковська Юлія Романівна – студентка 1 курсу магістратури Інституту міжнародних відносин.

2.3 Впровадження наукових досягнень у навчальний процес

Вченими факультетів і інститутів за результатами наукових досліджень у звітному році опубліковано 109 підручників та 375 навчальних посібників. За результатами наукових досліджень підготовлено та оновлено 472 курсів (спецкурсів) лекцій, 92 лабораторних та практичних робіт.

Біологічний факультет

Результати наукових досліджень впроваджено в навчальний процес у вигляді: нових загальних курсів (2), серед яких «Біологія від теорії до практики» для студентів 1 курсу заочної форми навчання – 72 год. (проф. Мартинюк В.С.); «Методологія та організація наукових досліджень в біології» для студентів заочної форми навчання – 72 год. (д.б.н. Нурищенко Н.Є.); спецкурсів (8), серед яких «Епідеміологія вірусних інфекцій» для студентів-магістрів денної форми навчання – 60 год. (ас. Андрійчук О.М.); «Проблемні питання сучасної соціобіології» для 2 курсу магістрів – 17 год. (д.б.н. Хижняк С.В.). Також введено нових лекцій до спецкурсів – 25, нових спецпрактикумів – 4, нових практичних занять до спецпрактикумів – 17.

Ботанічний сад імені академіка О.В. Фоміна

Розроблено та впроваджено:

 • способи збереження раритетних видів рослин в культурі та їх реінтродукції у природні фітоценози, модифіковані методики для розмноження нових видів корисних рослин in vitro;

 • курси лекційних та практичних занять: "Прикладна ботаніка" (143 год), "Інтродукція рослин" (36 год.), "Культура рослинних тканин та мікроклонування" (144 год).

Канівський природний заповідник

Зібрані матеріали використовуються при викладанні спецкурсу «Мікологія» та лабораторних практикумів на 4 курсі кафедри ботаніки, а також при написанні курсових та дипломних робіт студентів. Захищена випускна дипломна робота «Фітотрофні мікроміцети Середнього Придніпров’я».

Географічний факультет

Впроваджено в навчальний процес 25 наукових розробок. Зокрема, в новоствореному спецкурсі «Humangeography» проф. Мезенцев К.В. впровадив власні наукові дослідження з просторових культурних інновацій. Проф. Ободовський О.Г. застосував при розробленні нового спецкурсу для магістрів «Ерозійні та руслові процеси з основами гідравліки» нові наукові досягнення з гідроморфологічної оцінки гірських річок. У ряді спецкурсів (включаючи семінарські і практичні роботи) розроблені нові теми, які базуються на доробках держбюджетних і госпдоговірних робіт. Серед них: «Теоретичні аспекти розвитку методологічних основ суспільної географії» (чл.-кор НАПН України, проф. Олійник Я.Б.), « Туристичні ринки» (проф. Любіцева О.О.), « Телекомунікаційна картографія» (проф. Шевченко В.О.), «Гідрологія гірських регіонів» (доц. Гребінь В.В.), « Інформаційні системи та технології в туризмі» (проф. Дмитрук О.Ю.), « Регіональні та локальні екомережі» (проф. Самойленко В.М.), « Екологічна кліматологія» (проф. Сніжко С.І.).

Створений новий вид гідрологічної практики (72 години) для студентів, яка проводиться на базі Канівського природного заповідника і на ній використовується сучасне обладнання і новітні методики польових досліджень.

Геологічний факультет

Результати накових досліджень факультету впроваджено:

 • у лекційних курсах: “Основи геодинаміки”; “Фізична геодинаміка”; “Фізика Землі”; “Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів”; “Геофізичний моніторинг стійкості екологічно небезпечних процесів”; «Електрометрія»; “Екологічна геологія”; “Методика еколого-геологічних досліджень”; “Геоінформаційні системи в геології”; “Гідрогеологічне моделювання”;

 • у науково-дослідницьких та спецпрактикумах: “Математичне моделювання”;Дослідження особливостей перехідних процесів для установок ЗСБ неспіввісного типу; Аналіз площових досліджень електромагнітних зондувань методом перехідних процесів; “Інтегральна кінематика імпульсних електромагнітних збурень”; „Інформаційні технології в геофізиці”; “Просторовий аналіз і побудова гідрогеологічних, інженерно-геологічнх, та екологічних карт за допомогою ГІС технологій”; “Просторовий аналіз і побудова гідрогеологічних, інженерно-геологічнх, та екологічних карт за допомогою ГІС технологій”;

 • у лабораторних роботах : “Моделювання геологічних процесів і структур”; “ГІС в геології”; “Визначення концентрації радону в пробах води за допомогою комплексу: еманометра РРА-01М-03 та пробовідбірної приставки ПОУ – 04”; «Щільнісні властивості порід» і «Ємнісні властивості порід» курсу «Петрофізика та мікротектоніка»; «Методи дослідження мінеральної речовини», «Методи обробки геохімічних даних»; «Прикладна мінералогія»; «Методи фізико-хімічного моделювання геологічних процесів»; «Методи мінеральної термобарометрії»; «Мінералогія і кристалографія»; «Петрографія»; «Мінералогія».

Економічний факультет

Основні наукові та практичні результати наукової роботи впроваджено в 20 курсах та спецкурсах, що викладаються на економічному факультеті, і для розробки фінансових творчих завдань та тестів для Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фінанси» у 2010 р. (рівень «бакалавр» і «магістр»). Розроблені і читаються:

 • 4 нові нормативні курси: «International Banking Systems», «International financial markets» – англійською мовою, „Інформаційний бізнес”, „Адаптивні моделі економіки”, „Соціально-економічна безпека”.

 • 15 нових спецкурсів: «Екологічне підприємництво», «Екологічний менеджмент», „Державне регулювання підприємницької діяльності”, „Інфраструктура товарного ринку”, “Ринок новацій”, “Система інноваційних технологій”, “Менеджмент інновацій”, “Організація та управління нововведеннями”, «Соціальна статистика», «Кваліметрія», «Теорія вибіркових спостережень», «Багатовимірний статистичний аналіз», «Організація автоматизованої обробки статистичної інформації», «Міжнародна статистика», «Банківська статистика», «Статистичні методи прогнозування».

 • 1 спецкурс англійською мовою: «Економіко-екологічна політика ціноутворення».

Історичний факультет

Впродовж звітного періоду за результатами НДР були розроблені і запроваджені у навчальний процес 18 нових нормативних та 26 нових спецкурсів. Також було суттєво оновлено й перероблено за результатами НДР 27 вже діючих нормативних та більше 35 спецкурсів.

Нові нормативні та спецкурси, які розроблялися кафедрами за результатами НДР, в основному були спрямовані для забезпечення навчального процесу з підготовки магістрів та спеціалістів. Зокрема, кафедра археології та музеєзнавства (зав. кафедрою проф. Р.В. Терпиловський) впродовж звітного періоду розробили і впровадили у навчальний процес 20 нових нормативних та спецкурсів для магістрів 1 та 2 року навчання та для спеціалістів спеціальності «археологія»; аналогічно 8 нових нормативних та 3 нових спецкурси для магістрів і спеціалістів спеціальності «етнологія» розробила за результатами НДР і впровадила до навчального процесу кафедра етнології та краєзнавства (зав. кафедрою проф. В.П. Капелюшний). 2 з 4-х нових спецкурсів, розроблених викладачами кафедри історії слов’ян, також читаються для магістрів ІІ року навчання заочного відділу (ще 2 – для студентів ІУ курсу спеціалізації кафедри). 2 нові нормативні курси для магістрів розробили і запровадили у навчальний процес викладачі кафедри новітньої історії України. Кафедра історії стародавнього світу і середніх віків запровадила 3 нових спецкурси (з них 2 – зав. кафедрою проф. В.В.Ставнюк «Історіографія античної історії», IV курс спеціалізації, 42 год. (з них лекцій – 26 год.) та «Античні міста-держави Північного Причорномор’я», II курс магістрів, 49 год. (з них лекцій – 34 год.). По 1 новому спецкурсу розробили й запровадили у навчальний процес кафедра давньої та нової історії України («Православна церква в Україні: джерельна база та історіографія», 34 години, 2 р.н. магістратури, доц. Надтока О.М.) і кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн («Історія країн Скандінавії», 36 годин, 2 р.н. магістратури, доц. Комаренко О.Ю.). 1 нормативний курс «Сучасні інформаційні технології в історичних дослідженнях» на 108 год. для 1 курсу бакалаврів запровадила кафедра історії Росії (доц. Ляпіна О.В).

Факультет кібернетики

Розроблено, оновлено та впроваджено 44 нормативні курси, 50 спеціальних курсів, 22 наукових семінарів, 3 лабораторних практикуми. Зокрема, нормативні курси: “Актуарна математика” (проф. Лебедєв Є.О.); “Інформаційні віртуальні середовища” (проф. Крак Ю.В.); спеціальні курси: “Інсерційне та логічне програмування” (проф. Летичевський О.А.), “Прикладна логіка” (проф. Буй Д.Б.) Оптимальна зупинка ланцюгів Маркова (проф. Закусило О.К.); наукові семінари: “Комбінаторика G-просторів” (проф. Протасов І.В.), “Автоматизація доведень” (с.н.с Лялецький О.В.), “Моделювання сенсорних систем” (проф. Бєлов Ю.А.), “Статистичне моделювання” (проф. Закусило О.К.), лабораторний практикум: “Математичне моделювання” (Когут О.В.).

Механіко-математичний факультет

Розроблено і прочитано 7 нормативних та 15 спеціальних курсів, оновлено 5 нормативних та 11 спеціальних курсів, розроблено 4 нових цикли лабораторних робіт. За участю співробітників НДЧ розроблено нові цикли лабораторних робіт для студентів спеціальності „механіка” з дисципліни «Некласична механіка суцільних середовищ»: «Прикладні математичні моделі хвильових твердотільних гіроскопів» (18 год.), автори: чл.-кор. НАНУ, проф. А.Ф.Улітко, пров. інж. В.О. Андрущенко, пров. інж. В.М. Нікітенко, к.ф.м.н. зав. НДЛ І.А.Улітко, з дисципліни «Математичні основи електропружності» (автор: к.ф.-м.н. зав. НДЛ І.А. Улітко) та цикл „Лазерний допплерівський віброметр” (автор с.н.с. Яровой Л.К.). Налагоджено технічний супровід демонстраційних лабораторних занять з дисципліни «Теорія коливань» за темою: «Вивчення просторових форм періодичного коливання металевої струни», виконавці – пров. інж. Г.В.Завалюєв, пров. інж. А.М.Кір’єв.

Радіофізичний факультет

Розроблено та впроваджено в навчальний процес: 19 лекцій із застосуванням новітніх наукових розробок: “До визначення та інтерпретації швидкості біжучого фронту”(проф.Анісімов І.О.), „Формування та електронні властивості нанорозмірних острівців Ві на поверхні напівпровідників”(ас.Горячко А.М.), “Магнітооптичні методи досліджень, ”(доц.Сохацький В.П.), “Воднева енергетика“, “Зелений аерокосмос“ (проф.Черняк В.Я.) та інші, 8 лекційних курсів: “Веб-програмування” (доц.Грязнова В.О.), ”Прикладні аспекти біофізики та біотехнології” (проф.Висоцький В.І.), ”Інженерна графіка” (доц.Нетреба А.В.), “Математична фізика” (доц.Шека Д.Д.), ”Симетрія та структура в твердих тілах” (проф.Іванов Б.О.) та інші, 3 лабораторні роботи :“Визначення довжини стоячих ультразвукових хвиль, “Ультразвуковий інтерферометр,” “Ультразвукові хвилі в рідинах” (доц.Сохацький В.П.), змінено 2 лекційних курси: “Паралельні та розподілені обчислення", "Розробка паралельних та розподілених систем" у Таврійському національному університеті ім. В.І. (за договором співпраці між університетами, - доц.Судаков О.О.), оновлено 2 лекційні курси: “Поляризаційні інформаційно-вимірювальні системи“ (ас.Оберемок Є.А.), “Поляризаційні інформаційно-вимірювальні системи“ (доц. Савенков С.М.).

Факультет психології

Розроблено (оновлено) та впроваджено у навчальний процес навчальні курси:

 • оновлено навчальні курси: “Психологічна допомога жертвам насильства”; “Психологічна корекція залежностей” (Мілютіна К.Л.)

 • доопрацьовано та внесено зміни до навчально-методичного комплексу з інтегрованої дисципліни “ Соціологія та психологія “ для студентів напрямів підготовки: 6.030.508 “фінанси та кредит”, 6.030.501 “економічна теорія“, 6.030.504 “економіка підприємства“ (доц, Набруско І.Ю. та ас. Щербина Л.Ф.

 • матеріали про стан і тенденції розвитку російськомовної спільноти в Україні, що використовуються у викладанні дисциплін «психологія масової поведінки», «психологія конфлікту», «психологія влади» (Васютинським В.О.).

 • «Соціологічні та психологічні проблеми інформаційного простору» для студентів ІУ курсу відділення «психологія» (проф. Головко Б.А.).

 • новий курс «Інтерактивні технології в соціальній роботі», оновлено курси «Соціальна робота з дітьми та підлітками», «Система служб соціальної роботи», «Теорія соціальної роботи» (Тюптя О.В.).

Факультет соціології

В процесі реалізації держбюджетної теми "Менеджмент у вищій школі України: адаптація до європейського контексту"здійснено впровадження у навчальний процес наступних нових курсів:

 • “Теорія та методи аналізу причинності в соціології”(доц. Горбачик А.П.).;

 • “Методи багатовимірного аналізу даних в соціології”(доц. Горбачик А.П.).;

 • “Новітні концепції стратифікацій в теоретичній соціології” (проф. Cудаков В.І.)

 • “Науковий статус соціологічних теорій” (проф. Cудаков В.І.)

 • «Соціологія освіти» (доц.Чепак В.В.).

 • « Соціологія управління » (доц.Чепак В.В.).

В результаті послідовної реалізації міжнародного наукового проекту "Європейське соціальне дослідження" (національний координатор доц. Горбачик А.П.) створено інтегровану базу соціологічних даних ціннісних орієнтацій населення України, яка являє собою систему показників, що можуть бути застосовані у викладанні фундаментальних соціологічних курсів: "Теорія соціальної стратифікації", "Класові нерівності в сучасному українському суспільстві". Отримані результати стали науковим обґрунтуванням заявки на участь у міжнародному консорціумі «Використання атласу європейських цінностей в освіті та для підтримки демократичного діалогу в Україні».

Фізичний факультет

Результати наукових досліджень використано при створенні та модернізації лекційних курсів “Фізика розчинів”, “Фазові переходи в квантових системах”, “Фізика дисперсних систем”, “Методи спектральних досліджень”, “Лазерна спектроскопія”, “Квазічастинки в твердих тілах”, “Статистичні аспекти квантової інформації”, “Фізика низькорозмірних напівпровідникових систем”, “Основи рентгенівської та електронної спектроскопії”, “Експериментальна ядерна астрофізика”, “Використання програмованої логіки та сигнальних процесів у Фізиці Високих Енергій”, “Методи паралельного програмування та GRID-системи”, “Фізика масивних нейтрино”, “Kосмологія раннього Всесвіту”, “Біофотоніка”, “Електронні процеси в наноструктурах”, “Кінетика фотоелектричних явищ у кристалофосфорах”, “Матеріалознавство консолідованих наноструктур”, “Електронні властивості функціональних матеріалів”, “Нелінійні процеси у фізиці твердого тіла”, “Волоконна оптика”, “Космічна геофізика”, “Навколоземний космічний простір”, тощо.

Результати наукових досліджень використано при розробці нових методик і лабораторних робіт, у тому числі “Дослідження температурної залежності в’язкості розчину поблизу критичної температури розшарування”, “Вимірювання люмен-ватних характеристик та спектрів випромінювання суперлюмінесцентних світлодіодів”, “Вивчення роботи спектрополяриметра та вимірювання оптичної активності речовин у конденсованому стані”, “Визначення питомого опору напівпровідникових пластин методом Ван дер Пау”, “Оптичне поглинання в розчинах молекул коніума з фулеренами С60”, “Дослідження еліпсометричних параметрів в планарних хвильоводах”, “Астрофізичний практикум”, тощо.

Філософський факультет

У навчальному процесі впроваджено:

 • “Соціальна етика: історія і теорія, проблеми” для студентів філософського факультету ОКР “Бакалавр” напряму підготовки „Філософія”(36 год. лекційних, 1 кредит, доц. Подолян Г.П.);

 • “Ідея духовного сходження людини в контексті християнської світоглядної парадигми Середньовіччя” для студентів філософського факультету ОКР “Бакалавр”, напряму підготовки “Філософія” (36 год лекційних, 1 кредит, проф. Бичко І.В.);

 • “Історизм та історицизм в історико-філософських концепціях” для студентів філософського факультету, напряму ОКР “Бакалавр”, напряму підготовки “Філософія” (18 год. лекційних, 18 год. семінарських, 2 кредити, доц. Бокал Г.В.);

 • “Філософія господарства” для студентів філософського факультету ОКР “Магістр”, напряму підготовки “Філософія” (36 год. лекційних, 18 год семінарських, 3 кредити. проф.Ящук Т.І.);

 • “Сучасний соціально-філософський дискурс” для студентів філософського факультету ОКР “Магістр”, напряму підготовки “Філософія” (18 год. лекційних, 18 год. семінарських, 2 кредити, к.філос.н., ас. Дехтяр В.М.);

 • “Логіка і право” для студентів філософського факультету ОКР “Магістр”, напряму підготовки “Філософія” (36 год. лекційних, 1 кредит, проф. Хоменко І.В.);

 • “Методологічні принципи дослідження історії філософії України” для студентів філософського факультету ОКР “Магістр”, напряму підготовки “Філософія” (36 год. лекційних, 18 год. семінарських, 3 кредити, доц. Руденко С.В.);

 • “Світоглядно-методологічні концепції сучасного природознавства” для студентів філософського факультету ОКР “Бакалавр”, напряму підготовки “Філософія” (36 год. лекційних, 36 год. семінарських, 4 кредити, проф. Добронравова І.С., проф. Сидоренко Л.І.);

 • “Українська регіоналістика” для студентів філософського факультету ОКР “Бакалавр”, напряму підготовки “Культурологія” (с.н.с. Піскун В.М.);

 • “Політичний екстремізм” для студентів філософського факультету ОКР “Магістр”, напряму підготовки “Політологія” (36 год. лекційних, 18 год. семінарських, 3 кредити, доц. Половко О.О.);

 • “Основи державної служби“ для студентів філософського факультету ОКР “Магістр”, напряму підготовки “Політологія” (36 год. лекційних, 1 кредит, доц. Батрименко О.В.);

 • “Хронополітика” для студентів філософського факультету ОКР “Магістр”, напряму підготовки “Політологія”(36 год. лекційних, 18 год. семінарських, 3 кредити, проф. Шульга М.А., доц. Зубчик О.А.);

 • “Візуальні практики і комунікація” для студентів Інституту журналістики ОКР “Бакалавр”, напряму підготовки “Журналістика” (36 год. лекційних, 1 кредит, к.філос.н., ас. Смігунова О.Г.);

 • “Філософські проблеми природознавства” для студентів географічного факультету ОКР “Магістр”, напряму підготовки “Географія” (36 год. лекційних, 1 кредит, доц. Перова О.Є.);

 • “Основи філософських знань” студентів механіко-математичного факультету ОКР “Бакалавр”, напрямів підготовки “Математика”, “Механіка” (36 год. лекційних, 36 год. семінарських, 4 кредити, доц. Петрущенков С.П., доц. Руденко О.В.);

 • “Методологія та організація наукових досліджень” для студентів факультету кібернетики, механіко-математичного факультету, Інституту філології ОКР “Магістр”(18 год. лекційних, 0,5 кредита, проф. Чуйко В.Л., доц. Петрущенков С.П.).

Хімічний факультет

В загальних курсах: “Неорганічна хімія”, “Хімія твердого тіла”,“Методика та організація наукових досліджень”, “Хімія функціональних матеріалів”, “Наносистеми в адсорбції та каталізі” – 28 год. Лекційних, - підготовлено та впроваджено на основі наукових розробок хімічного факультету.

Результати наукових досліджень використані при розробці нових спецкурсів: «Фізична хімія координаційних сполук»,“Екологічні аспекти хімії полімерів”, “Нанохімія та нанотехнологія”, «Полімерні нанокомпозити»,“Нетривіальні середовища для проведення полімеризаційних процесів”(в межах загального курсу: “Новітні напрямки розвитку сучасної хімічної науки”), „Гетероатомна хімія”, „Лікарські засоби (Нейрохімія)” , „Методи виділення природних сполук”, „Хімія ліпідів і мембранних процесів”.

При підготовці лабораторних робіт з спецпрактикумів “Наносистеми в адсорбції та каталізі”, “Фізична хімія міжфазних явищ”, “Новітні напрямки розвитку сучасної хімії”- 30 год. Впроваджено в навчальний процес нові лабораторні роботи: «Твердофазно-спектрофотометричне визначення силікату у розчині» у спецпрактикум «Методи молекулярної спектроскопії», блок «Аналітична хімія»; «Візуально-тестове визначення кверцетину» у спецпрактикум «Методи молекулярної спектроскопії», блок «Аналітична хімія», - 8 год.

Наукові досягнення по створенню бібліотек нових хімічних речовин впроваджено в курси “Комбінаторна хімія” та “Медична хімія”; сучасні методи добування та дослідження нових синтетичних біоактивних речовин впроваджено в курс “Методологія органічного синтезу”; результати досліджень з хімії гетероатомних органічних сполук впроваджено в курс «Гетероатомна хімія» та в курс «Синтез та ідентифікація гетероциклічних сполук».

Юридичний факультет

У 2010 році на юридичному факультеті було запроваджено нові спецкурси:

 • спецкурс “Процедура нотаріального посвідчення договорів” (кафедра правосуддя);

 • спецкурс «Основи вчення про Конституцію» (к.ю.н., доц. Лотюк О.С.);

 • спецкурс «Сучасний парламентаризм» (к.ю.н., доц. Городецький О.В., к.ю.н., ас. Ковалко Н.М.);

 • спецкурс «Сучасний український конституціоналізм: проблеми теорії та практики» (к.ю.н., проф. Стецюк П.Б.);

 • спецкурс «Конституційно-правовий статус політичних партій та громадських організацій в Україні» (к.ю.н., доц. Васильченко О.П., ас. Москалюк О.В.).

 • спецкурс «Сучасні тенденції розвитку джерел конституційного права України» (к.ю.н., доц. Лотюк О.С., к.ю.н., доц. Васильченко О.П., к.ю.н., ас. Шамрай В.В.).

 • спецкурс “Валютне право” (к.ю.н., доц. Н.Л. Губерська).

 • спецкурс “Фінансовий контроль” (к.ю.н., доц. С.Т. Кадькаленко).

 • спецкурс «Методологія та організація юридичних досліджень».

 • спецкурс «Юридична відповідальність».

 • спецкурс «Етнодержавознавство».

 • спецкурс «Верховенство права».

 • спецкурс «Соціологія права».

 • спецкурс «Генеза правової думки в Україні».

 • спецкурс “Проблеми реалізації та захисту прав суб'єктів земельних правовідносин”;

 • спецкурс “Правове регулювання господарської діяльності в АПК”.

В навчальний процес впроваджуються підручники:

 • Цивільний процес України: практикум”, “Міжнародний цивільний процес”, що підготовлені проф. Фурсою С.Я. (у співавторстві).

Військовий інститут

У 2010 році розроблено та впроваджено:

 • результати науково-дослідних робіт впроваджено в навчально-виховні процеси Інституту філології та Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 • результати науково-дослідної роботи "Фінансовий контроль-09" рекомендовані кафедрою для використання при викладанні слухачам та курсантам за спеціальністю "Фінанси" (тема 1"Організація фінансового контролю у Збройних Силах України"; тема 4 "Управління фінансово-економічною діяльністю та фінансовий контроль у Збройних Силах України"). (Акт впровадження від 19.01.10 ВІ КНУ);

 • удосконалено тести для викладання та контролю знань з дисципліни "Бухгалтерський облік у Збройних Силах України" із застосуванням комп'ютерної техніки (тема 10 "Облік доходів, видатків та власного капіталу військової частини": заняття 11-13 "Застосування плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ");

 • результати науково-дослідної роботи "Матеріальна відповідальність-10" використовуються у навчально-виховному процесі при розробці методичних матеріалів (тема 10 "Грошове забезпечення військовослужбовців"; тема 13 "Фінансове забезпечення військової частини").

 • результати, отримані під час виконання науково-дослідної роботи "ОДЖАЗ" використовуються при викладанні навчальної дисципліни Д2.

Інститут високих технологій

Результати виконання науково-дослідних робіт впроваджено:

 • в курсі лекцій "Сучасна радіофізика і електроніка" (2 год.) для студентів-магістрів 5-го курсу радіофізичного факультету;

 • в практичних заняттях по курсу "Фізичні принципи сенсорики" (4 год.) для студентів-магістрів 5-го курсу радіофізичного факультету;

 • в курсі лекцій "Проблеми електроніки" (2 год.) для студентів-спеціалістів 5-го курсу радіофізичного факультету;

 • модернізовано лабораторні роботи по курсу "Напівпровідникова електроніка" (2 год.) для студентів 4-го курсу радіофізичного факультету.

Інститут журналістики

У навчальний процес впроваджуються нові підручники, навчальні посібники та науково-методичні розробки, які були підготовлені та видані викладачами та науковими співробітниками інституту (Женченко М. І., Рябічевим В. Л., Шевченко В. Е., Івановим В. Ф., Тимошиком М. С., Шмигою Ю. Г., Бугримом В. В., Вежель Л. М., Сащук Г. М., Сидоренко Н. М., Георгієвською В. В., Афанасьєвою К. О., Водолазькою С. та ін.).

Результати наукових досліджень також відбиті у нормативних дисциплінах та спецкурсах, розроблених або ж оновлених відповідно до вимог нової галузі наукового знання – “Соціальні комунікації”. В 2009/2010 навчальному році була запроваджена нова програма підготовки магістрів. Кафедрою соціальних комунікацій було розроблено низку навчальних курсів: “Історія науки: Українське журналістикознавство”, “Конфліктологія”, “Методологія дослідження соціальних комунікацій”, “Наукова спеціалізація з соціальних комунікацій: Прикладні соціально-комунікаційні технології”, “Наукова спеціалізація з соціальних комунікацій: Соціальна інформатика”, “Наукова спеціалізація з соціальних комунікацій: Теорія та історія соціальних комунікацій”, “Соціальні комунікації: Прикладні соціально-комунікаційні системи”, “Соціальні комунікації: Соціальна інформатика”, “Соціальні комунікації: Теорія та історія соціальних комунікацій”, “Статистичні методи досліджень”.

Інститут міжнародних відносин

Результати науково-дослідної роботи в Інституті знайшли своє відображення у навчальному процесі, зокрема у 2010 році внесені зміни і доповнення до нових навчальних планів, впроваджено ряд нових спеціальностей, а також лекційних та спеціальних курсів. Наприклад:

Нові курси – 6 («Правове регулювання державних закупівель в Євросоюзі», «Європейське матеріальна право» «Антикризове управління», «Сучасні політичні процеси та суспільно-політичні рухи в країнах регіону» «Міжнародна фінансова аналітика» «Світовий ринок диревативів»)

Окремі лекції в курсах – 31 («Право європейської інтеграції», , «Міжнародне приватне право», «Порівняльне цивільне право», «Методологія та організація наукових досліджень в галузі міжнародного бізнесу», «Україна в міжнародному бізнесі», «Інформаційні та інноваційні технології в маркетингу», «Бізнес-комунікації та паблік рілейшнз у міжнародному бізнесі», «Інноваційно-інвестиційний менеджмент», «Стратегічний менеджмент», «Віртуальна дипломатія», «Інформаційні ресурси державної ідентичності», «Розвиток продуктивних сил та екологічні проблеми в регіоні», , «Сучасна економіка та економічні процеси в країнах регіону», «Суспільно-політична модернізація і державотворення в країнах регіону», «Теорія грошей і грошового обігу», «Валютно-фінансова та кредитна політика України», а також дисципліни спеціалізації: «Фінансові та банківські системи країн ЄС», «Фондовий ринок ЄС», «Міжнародний кредит», «Валютно-фінансова та кредитна політика України», «Глобальні маркетингові стратегії», «Економічна політика на світових ринках капіталу», «Міжнародні портфельні інвестиції», , «Міжнародний кредит», «Сучасні транснаціональні корпорації»)

Внесені зміни та доповнення в робочі та навчальні програми деяких дисциплін – 17 («Історія міжнародних відносин», «Теорія цивілізацій», «Зовнішня політика України (Х ст. -1944рр.)», «Міжнародні відносини і світова політика (1945-1979 рр.)», «Національна безпека України», «Конфліктологія та теорія переговорів», «Історія міжнародних відносин», «Сучасні тенденції міжнародних відносин», «Міжнародні конфлікти», «Асиметричні відносини та асиметричні стратегії в сфері зовнішньої політики: конфлікти», «Актуальні проблеми зовнішньої політики України», «Геополітика та геостратегія», «Основи світової політики», «Європейські інтеграційні процеси», «Міжнародні відносини в Балто-Черноморському регіоні», «Аналіз та прогнозування зовнішньої політики», «Проблеми демілітаризації та конверсії у МВ»)

Курс лекцій та консультацій для працівників апарату Кабінету Міністрів України з проблем європейської інтеграції.

Мовні курси для працівників Адміністрації президента України.

Аналітичні довідки та матеріали для Міністерства закордонних справ, Міністерства економіки, Міністерства юстиції, Конституційного Суду України – 9.

Інститут філології

У навчальний процес впроваджуються нові підручники, навчальні посібники та науково-методичні розробки, які були підготовлені та надруковані викладачами та науковими співробітниками (проф. Семенюк Г.Ф, проф. Кияк Т.Р., проф. Грицик Л.В., проф. Мойсієнко А.К., проф. Слухай Н.В., доц. Бас-Кононенко О.В., доц. Бондаренко В.В., доц. Різник С.М., доц. Дяченко С.І., доц. П’ятецька О.В., доц. Савенко А.О., доц. Яшенкова О.В. та ін.).

Результати досліджень відбиті також у нормативних та нових вибіркових курсах: «Українська проза ХХ ст.: етапи розвитку, поетика» (проф. Ковалів Ю.І.), «Сучасні дискурсивні теорії (проф. Сахарчук Л.І.), «Культурно-історична еволюція стилів української літературної мови» (доц. Дядіщева-Росовецька Ю.В.), «Жанри і стилі староукраїнської мови в контексті еволюції національного літературного слова (доц. Ніка О.І.), «Мала проза української літератури І пол. ХХст.» (доц. Жуковська Г.М.), Лінгвістична експертиза та літературне редагування російських текстів. (проф. Дядечко Л.П.), – “ Лінгвістичне програмування поведінки людини та неймінг” (проф. Слухай Н.В.), «Питання теорії поетичної мови» (проф. Мойсієнко А.К.), «Суб'єктно-образна система фольклору» (проф. Івановська О.П.) та ін.

Астрономічна обсерваторія

Підготовлено новий спецкурс “Астрофізика високих енергій” для студентів кафедри астрономії та фізики космосу; 32 лекційні години (д.ф.-м.н. Гнатик Б.І.). Оновлено спецкурси "Загальна теорія відносності", "Вступ до загальної теорії відносності", „Сучасні проблеми астрофізики”, “Космічна газодинаміка”, "Сучасні проблеми астрофізики", "Синергетика в астрофізиці", “Фізика Сонця”, курс лекцій з космології та з позагалактичної астрономії.

Загалом співробітники Астрономічної обсерваторії виступили науковими керівниками 7 аспірантів, 7 студентів.

Наукові співробітники АО читають спецкурси:

 • ”Астрофізика високих енергій” (Гнатик Б.І. для магістрів 2 курсу фізичного факультету спеціальності «Астрономія»)

 • "Загальна теорія відносності" (Жданов В.І., для студ. 4 курсу, спец. теоретична фізика, 34 год. лекційні, осінній семестр) – 0,5 години;

 • "Вступ до загальної теорії відносності" (Жданов В.І., для студ. 4 курсу, спец. фізика космосу, 48 год. лекційні, весняний семестр) – 0,5 години;.

 • "Синергетика в астрофізиці" (Жданов В.І., для магістрів 1 курсу, осінній семестр, спец. астрофізика, 34 год. лекційні, осінній семестр) – 1 година;.

 • "Космологія" (Кудря Ю.М., для студ. 5 курсу (магістри 1 курсу та спеціалісти), спец. астрономія, 72 год. (36 год. лекц. та 36 год. семінари, весняний семестр) – 2 години;.

 • "Позагалактична астрономія" (Кудря Ю.М., для студ. 4 курсу, спец. астрономія, 54 год. (36 год. лекц. та 18 год. семінари, осінній семестр ) – 1 година;

 • „Сучасні проблеми астрофізики” (Гнатик Б.І.: 2 лекції на базі наукових результатів ”Про механізми прискорення, можливі джерела та хімічний склад космічних променів високих енергій” та „Астрофізичні прояви космічних струн”) – 0.5 години;

 • “Фізика Сонця” (Лозицький В.Г., 34 год. для студентів IV курсу кафедри астрономії та фізики космосу фізичного факультету КНУ) – 1 година;

 • “Загальна астрономія“ (Лозицький В.Г., 68 год. для студентів IІІ курсу кафедри астрономії та фізики космосу фізичного факультету КНУ) – 0.5 годин.

2.4 Інноваційно-інвестиційна діяльність

Інтелектуальна власність є головною складовою інноваційного продукту і, тому створенню та охороні об’єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ) в Університеті в 2010 році приділялась особлива увага. Протягом року 41 винахідники за першим пред’явленням отримали охоронні документи на ОПІВ, а 43 винахідника подали заяви на отримання охоронних документів. Результати винахідницької роботи представлено в таблицях 1-3.

Станом на 31.12.2010р. чинними були 78 охоронних документів на ОПІВ, з яких патентів на винаходи – 36, корисні моделі – 41, торгова марка – 1. Кількість двадцятирічних патентів складає близько 46% від загальної кількості охоронних документів, що є задовільним показником з погляду перспектив комерціалізації розробок.

Таблиця 1Показники винахідницької роботи працівників Університету в 2010 році

Підрозділи університету

Отримано охоронних документів / подано заявок

Винаходи

Корисні моделі

Всього

ННЦ "Інститут біології"

1/5

2/2

3/7

Механіко-математичний факультет

0/1

0/0

0/1

Радіофізичний факультет

2/0

1/0

3/0

Фізичний факультет

3/5

2/2

5/7

Хімічний факультет

2/5

2/4

4/9

Військовий інститут

0/0

1/2

1/2

Всього

8/16

8/10

16/26

У порівнянні з 2009 роком кількість отриманих охоронних документів / поданих заявок відповідно 12/17.

Таблиця 2Показники винахідницької роботи працівників, яка виконувалася за межами Університету в 2010 році (Університет не є власником охоронних документів)

Підрозділи університету

Отримано охоронних документів / подано заявок

Винаходи

Корисні моделі

PCT

(міжнародні)

Всього

Географічний

факультет

0/1

4/5

0/0

4/6

Геологічний

факультет

(0)2/ 0

0/0

0/0

2/0

Факультет

кібернетики

0/2

0/1

0/0

0/3

Механіко-математичний факультет

1/0

1/0

0/0

2/0

Радіофізичний

факультет

1/0

0/0

0/1

1/1

Хімічний

факультет

2/0

1/1

0/0

3/1

Всього

6/3

6/7

0/1

12/11

Відповідно за 2009 рік ці показники були 49/0.

Співробітниками економічного факультету було подано 18 заявок на реєстрацію авторського права на твір та отримано 18 свідоцтв на авторське право на твір, які включені до Державного реєстру.

Таблиця 3Кількість працівників університету (винахідників), які отримали охоронні документи/подали заявки на охоронні документи у 2010 році

Підрозділи університету

Отримано охоронних документів / подано заявок

Проф.

Доц-

ти

Ст. наук. співр.

Пров. наук. співр.

Наук. співр.

Мол. наук. співр.

Пров. інже-нер

Інже-

нер

Аспі-ранти

Асис-

тенти

Про-відні

інж.

Студ-

ти

Всьо-

го

ННЦ "Інститут біології"

4/2

2/0

0/1

0/1

0/1

1/0

1/0

0/0

2/1

0/0

0/0

0/0

10/6

Механіко-математичний факультет

0/0

0/0

0/1

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/1

Радіофізичний факультет

3/0

1/0

3/0

0/0

0/0

0/0

0/0

1/0

0/0

0/0

0/0

0/0

8/0

Фізичний факультет

5/4

0/2

1/2

0/0

1/0

1/0

1/0

1/0

2/1

1/0

0/1

0/1

13/11

Хімічний факультет

1/3

0/2

1/4

0/1

1/2

1/3

0/0

0/0

1/2

0/0

0/1

0/0

5/18

Військовий інститут

1/1

1/1

1/1

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

1/1

0/1

0/0

1/1

5/6

Науково-дослідна частина

0/0

0/0

0/1

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/1

Всього

14/10

4/5

6/10

0/2

2/3

3/3

2/0

2/0

6/5

1/1

0/2

1/2

41/43

У 2010 році на одержання та підтримку дії охоронних документів витрачено 16905 грн. (відповідно у 2009 році 4619 грн.).

З метою підвищення інноваційно-інвестиційної привабливості науково-дослідної роботи Університету в цілому, підвищення індивідуальної активності працівників, керівників тем, керівників структурних підрозділів Університету в інноваційно-інвестиційній діяльності протягом 2010 року здійснювалися такі заходи:

 • 23 листопада 2010 року підписані установчі документи щодо створення корпорації «Науковий парк «Київський університет імені Тараса Шевченка »», до якої ввійшли Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний університет харчових технологій та тринадцять інститутів Національної академії наук України. Головна мета корпорації, відповідно до Закону України «Про наукові парки », - комерціалізувати результати наукових досліджень; виконувати національні проекти економічного розвитку України, презентовані особисто Президентом України 04.11.2010 року та інноваційні проекти; ініціювати організацію виробництва наукоємної конкурентоспроможної високотехнологічної продукції для українського та міжнародного ринків на основі поєднання можливостей освіти, науки, виробництва та бізнесу; раціонально та більш ефективно використовувати науковий потенціал НАН України та Університету в умовах ринкових відносин;

 • створено новий структурний підрозділ Науково-навчальний центр «Інститут біології»;

 • підписано угоду про співпрацю між Університетом і УСПП (український союз промисловців і підприємців), яка передбачає взаємні консультації з питань підготовки кваліфікованих кадрів для українських компаній, співпрацю в галузі впровадження науково-дослідних розробок у виробництві, проведення наукових досліджень з актуальних проблем розвитку національного господарського комплексу в умовах модернізації економіки України тощо. На прохання УСПП Університет подав на розгляд 10 перспективних для впровадження наукових розробок;

 • згідно з проектом Inno Enterprise в 2010 році Україна приєдналась до «Європейської мережі підприємств» («ЄМП»), в результаті було засновано структуру «ЄМП-Україна», членом якої став Університет і має змогу шукати в мережі партнерів по трансферу технологій тощо;

 • 29 січня 2010 року відбулась робоча зустріч партнерів проекту MERCURY в Київському університеті, в ході якої підведено підсумки першого року роботи проекту і зазначено, що план виконаний повністю на досить високому рівні (обговорено план роботи другого року проекту);

 • продовжується участь Університету у проекті ТЕМПУС-МЕРКЮРІ; у 2010році 2 представники відвідали Ягілонський університет в місті Краків (Польща), Університет Саарланду (Німеччина) та Університет Аліканте (Іспанія) з ціллю перейняти досвід в сфері захисту прав інтелектуальної власності та трансферу технологій у співробітників університетів, в результаті цього в рамках проекту в Університеті було створено групу з охорони прав об’єктів інтелектуальної власності; (Новак І.І., Ковбасюк С.С.)

 • 21 - 24 липня 2010 року в Київський національний університет імені Тараса Шевченка з моніторинговим візитом, стосовно виконання умов участі в проекті ТЕМПУС-МЕРКЮРІ, відвідав професор Джозеф Штраус - доктор юридичних наук, фахівець з питань захисту прав інтелектуальної власності, Голова правління Центру інтелектуальної власності (Мюнхен, ФРН), професор Інституту Макса Планка інтелектуальної власності, конкуренції та податкового права;

 • співробітники НДЧ, науковці і викладачі Університету взяли участь в серії представницьких міжнародних зібрань, де ознайомилися із досвідом різних організацій і інституцій в сфері захисту прав інтелектуальної власності, трансферу технологій тощо, які відбулися в Києві протягом 2010 року:

 • 30.09.2010 – підготовка за програмою навчального семінару фахівців підрозділів з інтелектуальної власності вищих навчальних закладів «Трансфер технологій в контексті комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності вищих навчальних закладів», який відбувся в Українському інституті промислової власності. (Новак І.І.)

 • 23-24.11.2010 – міжнародний семінар-тренінг «Ліцензійні договори та договори про передачу прав інтелектуальної власності в Європейському союзі та Україні: правове регулювання та практика», який відбувся у Великому конференц-залі Президії Національної академії наук України. (Ковбасюк С.С.)

 • 30.09.2010 – конференція до дня ВІР та виставка «Вітчизняні винаходи сьогодення»; (Бедюх О.Р.)

 • Міжнародний форум та виставка «Інновації та високі технології»; експозицію нашого університету підготували працівники науково-дослідної частини за участю факультетів та інститутів Університету; тут були представлені нові пристрої, вироби, системи, електронні презентації, плакати та буклети з описом приладів і технологій, розроблених факультетами та інститутами Університету. Серед приладів виробів та систем продемонстровані: Інтернет – телескоп – автомат для освітніх цілей; лазерна проекційна система (PLIS); малогабаритний голографічний інтерферометр; нановуглецеві матеріали та вироби з них; прилад для вимірювання диференційного показника заломлення; прототип мікронанотвердоміру для дослідження фізико-механічних властивостей тонких покриттів та шаруватих структур на їхній основі; система «Корекція функціонального стану організму людини»; увазі гостей форуму пропонувалися також цікаві електронні презентації університетських науковців на теми: екологічний моніторинг забруднення земної атмосфери методами сонячної спектроскопії; розробка способу отримання рутину (вітаміну Р) з відходів переробки гречки для сучасних технологій комплексного безвідходного використання рослинної продукції; біопрепарати нового покоління для боротьби з хворобами рослин на основі бактеріофагів; посадковий матеріал для озеленення парків і скверів; інвестиційно-привабливі розробки факультету кібернетики; електронний словник лінгвістичної термінології з інформаційно-пошуковою системою; лінгвістичний портал ; параметризована база даних поетичного мовлення; електронна українсько – російсько – італійська довідкова система з питань усиновлення; автоматизована система морфемно-словотвірного аналізу слів української мови; граматичний словник українських дієслів; автоматизована навчальна система з української мови; проект апаратно – програмного комплексу для спостережень потенційно небезпечних об’єктів для космічних апаратів; вибійна телесистема з електромагнітним каналом зв’язку; мікронанотвердомір для дослідження фізико-механічних властивостей тонких покриттів та шаруватих структур на їхній основі; неруйнівний експрес-метод акустико-емісійного контролю й прогнозування стабільності напівпровідникових структур та приладів; плазмовий метод отримання казеїну; крім того, були підготовлені окремі плакати та буклети від фізичного й хімічного факультетів; завдяки участі у форумі Університет отримав цікаві пропозиції щодо співробітництва, зокрема від асоціації «Інноваційні підприємства України», Національного авіаційного університету, мережі трансферу технологій NTTN тощо;

 • підписано договір про співробітництво між Університетом та Асоціацією «Інноваційні підприємства України»; перший результат співробітництва – представниками Асоціації складено список з 14 розробок Університету, цікавих з погляду пошуку інвесторів і подальшого впровадження у практику і виробництво; з боку Університету підготовлено 14 анкет відповідно вимогам Асоціації;

 • зроблено перші кроки на шляху становлення Університету учасником Національної мережі трансферу технологій NTTN;

 • зроблені суттєві доробки для перспективного співробітництва з Університетом м.Константина та Центром нових технологій (Алжир), фірмою «CIMU-2005» (Молдова), Корпорацією «Укрспецтехнологія»; Університетом спільно з НВК «Київський інститут автоматики» для Академії Оборони України підготовлена 21 пропозиція для розробок та впровадження;

 • інформація щодо університетських розробок розповсюджувалась через наукові конференції, що проводились в Університеті, матеріали яких було включено до «інформаційного каталогу УкрІНТЕІ», рекламного аналітичного журналу «Сучасна освіта» та «Наука сьогодні».; тій же меті слугує сайт «Наука в Київському університеті» (www.science.univ.kiev.ua), та інформаційно-довідкова база НДЧ (http://ndch.univ.kiev.ua); досягнення і проблеми у сфері природничих і соціогуманітарних наук висвітлювалися в Тижневику НДЧ та в газеті «Київський університет».

2.5 Підготовка та атестація наукових та науково-педагогічних кадрів

Докторантура

У 2010 році в докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка перебували 123 докторанти, що складає 10% від загальної кількості докторантів в Україні.

Серед гуманітарних факультетів та інститутів найбільша кількість докторантів в інституті філології – 30 осіб та на філософському факультеті – 15 осіб, серед природничих факультетів: в ННЦ «Інститут біології» – 9 осіб.

Розподіл докторантів між природничими та гуманітарними факультетами

2009

2010

Порівняно з 2009 р. на 2 % зменшилась чисельність докторантів з природничих спеціальностей.

План прийому до докторантури, затверджений Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України на 2010-2011 навчальний рік, становив 40 місць.

Зараховано до докторантури в 2010 році 40 осіб, серед яких 16 працівників університету.

Державний план прийому до докторантури в 2010 році виконано.

ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУ ПРИЙОМУ ДО ДОКТОРАНТУРИ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

у 2010 році:

п\п

Факультети

( інститути)

План

прийому

Зараховано до докторантури рішеннями Вченої ради університету 21.06.2010 р. та 06. 09.2010 р.

1.

механіко-математичний факультет

2

2

2.

факультет кібернетики

1

1

3.

радіофізичний факультет

1

1

4.

хімічний факультет

1

1

5.

ННЦ «Інститут біології»

3

4

6.

геологічний факультет

1

1

7.

історичний факультет

5

2

8.

економічний факультет

2

3

9.

філософський факультет

5

6

10.

інститут філології

8

9

11.

інститут журналістики

2

2

12.

географічний факультет

1

1

13.

юридичний факультет

1

1

14.

факультет соціології

2

3

15.

факультет психології

3

1

16.

інститут міжнародних відносин

1

1

17.

інститут високих технологій

1

1

РАЗОМ

40

40

У 2010 році докторантуру університету закінчили 35 осіб, з яких 13 – захистили дисертації та 10 – подали дисертації до спеціалізованих учених рад.

Ефективність випуску з докторантури в 2010 році складає 63%:

п/п

Факультет

(інститут)

Чисельність випускників докторантури

Стан роботи над дисертацією:

дисертація захищена

дисертація подана до спеціалізованої вченої ради

Ефективність у %

1.

Географічний факультет

3

3

100%

2

Радіофізичний факультет

1

1

100%

3.

Інститут міжнародних відносин

1

1

100%

4.

Геологічний факультет

2

1

1

100%

5.

Історичний факультет

5

3

2

100%

6.

Інститут журналістики

3

1

1

67%

7.

Інститут філології

7

2

2

57%

8.

Економічний факультет

2

1

1

100%

9.

ННЦ «Інститут біології»

4

1

1

50%

10.

Філософський факультет

2

1

50%

11.

Механіко-математичний факультет

3

0%

12.

Факультет психології

1

0%

13.

Факультет соціології

1

0%

РАЗОМ:

35

13

10

66%

Найвищі показники ефективності випуску з докторантури в 2010 році мають географічний, економічний, радіофізичний, історичний, геологічний факультети, інститут міжнародних відносин (100 %); найнижчі (0%)- на механіко-математичному факультеті, факультетах соціології та психології.

Докторські дисертації, захищені випускниками докторантури 2010 року:

Географічний факультет

 1. Барановський М.О. - н/к проф. Олійник Я.Б.

 2. Гладкий О.В. - н/к проф. Іщук С.І.

 3. Гордєєв А.Ю. - н/к проф. Шевченко В.О.

Історичний факультет

 1. Бездрабко В.В. - н/к проф. Войцехівська І.Н.

 2. Циганенко Л.Ф. - н/к проф. Коцур А.П.

 3. Машевський О.П. - н/к проф. Гончар Б.М.

Інститут філології

 1. Васьків М.С. - н/к проф. Ковалів Ю.І.

 2. Науменко Н.В. - н/к проф. Гуляк А.Б.

Радіофізичний факультет

 1. Первак В.Ю. - н/к проф. Анісімов І.О.

ННЦ «Інститут біології»

 1. Христова Т.Є. - н/к проф. Мусієнко М.М.

Геологічний факультет

 1. Іванік О.М. - н/к проф. Шевчук В.В.

Економічний факультет

 1. Ігнатюк А.І. - н/к проф. Базилевич В.Д.

Інститут журналістики

 1. Хавкіна Л.М. - н/к проф. Іванов В.Ф.

У 2010 році 24 докторанти, випускники докторантури минулих років, захистили докторські дисертації.

Таблиця 2.13 – Показники роботи докторантури Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2009 році

№ п/п

Факультети (інститути)

Загальна чисельність докторантів

Чисельність докторантів, зарахованих

на І-ий рік перебування

Чисельність докторантів, які закінчили докторантуру у 2010 році

з них:

Ефективність випуску з докторантури

Кількість дисертацій, захищених випускниками докторантури минулих років

Кількість докторантів, відрахованих:

захистили дисертацію

подали дисертацію до спеціалізованої вченої ради

за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин

за власним бажанням

Географічний факультет

5

1

3

3

100 %

1

Геологічний факультет

4

1

2

1

1

100 %

Економічний факультет

4

3

2

1

1

100 %

2

1

Історичний факультет

10

2

5

3

2

100 %

1

Факультет кібернетики

3

1

Механіко-математичний факультет

4

2

3

0 %

1

1

ННЦ «Інститут біології»

9

4

4

1

1

50 %

Радіофізичний факультет

3

1

1

1

100 %

1

Факультет психології

6

1

1

0 %

1

Факультет соціології

7

3

1

0 %

1

Фізичний факультет

2