Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Ленинградская школа живописи — явление в русском советском изобразительном искусстве ХХ века. Впервые термин ленинградская школа появляется в периоди...полностью>>
'Документ'
Члены комиссии по вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве на территории Новосибирской области - Паламарчук С.Ю. (за Агееву Ю....полностью>>
'Программа'
В историческом плане для российского менталитета характерно высоко-уважительное отношение всех слоев населения к мастерству, знаниям, учению, образов...полностью>>
'Документ'
Materiali VII mezinareodni vedecko-prakticka conference «Vedecky prumisl evroposkego kontinentu-2211».(27.11.1001-05.12.2011). Dil 18.Filologicke vedu...полностью>>

Київський національний університет імені тараса шевченка науково-дослідна робота в київському національному університеті імені тараса шевченка: підсумки за 2010 рік І завдання на 2011 рік київ – 2011

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Sсп. – обсяг спеціального фонду, Sбюд. – обсяг загального фонду державного бюджету

Джерела фінансування за міжнародними грантами

Український науково-технологічний центр (УНТЦ)

1. Проект № Р-354 “Плазмове перетворення рідких вуглець водневих у нерівноважних плазмово-рідинних системах” (науковий керівник – Черняк В.Я., д.ф.-м.н., проф. каф. фізичної електроніки радіофізичного факультету). Загальний обсяг фінансування – 160,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 80,0 тис. грн. Термін виконання проекту 01.02.2009 р. – 31.01.2010 р.

2. Проект № Р-367 “Ультразвуковий датчик повного внутрішнього відбиття для виявлення приповерхневих дефектів: доказ концепції” (науковий керівник – Юрченко О.В., пров. інж. НДЛ квантової радіофізики радіофізичного факультету). Загальний обсяг фінансування – 160,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 40,0 тис. грн. Термін виконання проекту 01.02.2009 р. – 31.01.

2010 р.

3. Проект № P-383 “Удосконалений поляриметричний аналіз анізотропних середовищ з ортогональними власними поляризаціями” (науковий керівник – Савенков С.М., к.ф.-м.н., доц. каф. електрофізики радіофізичного факультету). Загальний обсяг фінансування – 160,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 120,0 тис. грн. Термін виконання проекту 01.08.2009 р. – 31.07.2010 р.

4. Проект № P-375 “Вплив нанорозмірної шорсткості на трибологічну взаємодію” (науковий керівник – Колєнов С.О., к.ф.-м.н., ас. каф. квантової радіофізики радіофізичного факультету). Загальний обсяг фінансування – 160,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 136,0 тис. грн. Термін виконання проекту 01.03.2010 р. – 28.02.2011 р.

5. Проект № 5205 “Розробка, вивчення і застосування в системах обробки оптичної інформації стабільних рідкокристалічних дисперсій неорганічних наночасток” (науковий керівник – Решетняк В.Ю., д.ф.-м.н., проф. каф. теоретичної фізики фізичного факультету). Загальний обсяг фінансування – 398,176 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 66,450 тис. грн. Термін виконання проекту 01.08.2010 р. – 31.07.2012 р.

6. Проект № P-338 “Modelling the photorefractivity in hybrid liquid crystal structures filled with nano-particles” (науковий керівник – Решетняк В.Ю., д.ф.-м.н., проф. каф. теоретичної фізики фізичного факультету). Загальний обсяг фінансування – 560,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 170,0 тис. грн. Термін виконання проекту 01.11.2007 р.– 31.03.2011 р.

7. Проект №. 3927 “Нові функціональні матеріали на основі нано- та мікро-композитів ” (науковий керівник – Применко Г.І., д.ф.-м.н., проф. каф. ядерної фізики фізичного факультету). Загальний обсяг фінансування – 58,406 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 19,492 тис. грн. Термін виконання проекту 01.09.2008 р. – 01.09.2011 р.

8. Проект №. 4570 “Нові органічні сполуки та технологія їх нанесення при створенні активних елементів для наноелектроніки та фотоніки” (науковий керівник – Ящук В.М., д.ф.-м.н., проф., каф. експериментальної фізики, фізичного факультету). Загальний обсяг фінансування – 440,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 142,0 тис. грн. Термін виконання проекту 01.10.2010 р.– 31.03.

2012 р.

9. Проект № 4908 “Новітні нанокарбон-полімер композити з підвищеними екрануючими та тепловими властивостями”. (науковий керівник – Мацуй Л.Ю., д.ф.-м.н., с.н.с., каф. загальної фізики фізичного факультету). Роботи виконуються силами двох факультетів: фізичного та радіофізичного). По фізичному, загальний об’єм фінансування – 1 513,0 тис. грн. (140.000 €). Обсяг фінансування у 2010 р. – 510,0 тис. грн. По радіофізичному, Загальний обсяг фінансування – 756,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 324,0 тис. грн. Термін виконання проекту 01.02. 2010 р. – 31.01. 2012 р.

10. Проект “Використання заряджених наночасток для регуляції збудливості нервових клітин: новий підхід до боротьби з епілепсією” (науковий керівник – Голуб О.А., проф., д.х.н., каф. неорганічної хімії хімічного факультету). Загальний обсяг фінансування – 160,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 20,0 тис. грн. Термін виконання проекту 01.09.2010 р. – 31.12.2013 р.

CRDF (США)

 1. Грант № UKG2-2969-KV-09 "Atmospheric aerosol over Ukraine studied by combining ground-based measurements and satellite data" (науковий керівник – Міліневський. Г.П., д.ф.-м.н., с.н.с. каф. астрономії та фізики космосу фізичного факультету). Загальний обсяг фінансування – 608,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 76,0 тис. грн. Термін виконання проекту 15.11.2010 р. – 30.04.2010 р.

 2. Грант “Хімічна модифікація низькорозмірних вуглецевих наноструктур для передових технологій” (науковий керівник – Прилуцький Ю.І., зав. НДЛ, проф. каф. фізики функціональних матеріалів фізичного факультету). Загальний обсяг фінансування – 300,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 150,0 тис. грн. Термін виконання проекту 01.01.2009 р.– 31.12.2010 р.

NATO

1. Проект "Критичні переходи в соціальних середовищах, які підтримують тероризм: від ненасильницького до насильницького стану" (науковий керівник – Куценко О.Д. д.соц.н., проф., каф. соціальних структур та соціальних відносин факультету соціології). Загальний обсяг фінансування 48 000 $. Обсяг фінансування у 2010 р. – 95,329 тис. грн. (12 000 $). Термін виконання проекту 01.08.2007р. – 01.08.2010 р.

ТЕМПУС-ТАСІС

1. Проект “Засоби забезпечення якості управління інтерналізацією” (координатор – Шнирков О.І., д.е.н., проф., заступ. директора з наукової роботи Інституту міжнародних відносин). Загальний обсяг фінансування – 21 642 €. Обсяг фінансування у 2010 р – 233,888 тис. грн. Термін виконання проекту 15.01.2009 р – 15.01.2012 р.

2. Проект “Інструменти впровадження політики щодо випускників в рамках стратегії безперервного навчання” (координатор – Рогач О.І., д.е.н, проф., зав. каф. міжнародних фінансів Інституту міжнародних відносин). Загальний обсяг фінансування – 57,756 €. Обсяг фінансування – 624,178 тис. грн.

3. Проект “Розробка навчальних планів та міжнародне визнання” (координатор – Рогач О.І., д.е.н, проф., зав. каф. міжнародних фінансів Інституту міжнародних відноси). Загальний обсяг фінансування – 101,924 €. Обсяг фінансування – 1 101,508 тис. грн.

4. Проект № 159338 “Розвиток системи вищої освіти у контексті соціального партнерства та конкурентоспроможності гуманітарних наук“ (координатор – Панченко В.І., д.філос.н. каф. етики, естетики та культурології філософського факультету). Загальний обсяг фінансування – 730,25 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 730,25 тис. грн. Термін виконання проекту 2010 р. – 2012 р.

Німецький науковий фонд (DFG)

1. Грант 436 UKR 113/93/0-1 “Стохастичні нерухомі точки” (Німеччина) (науковий керівник – Іксанов О.М., проф. каф. дослідження операцій факультету кібернетики). Обсяг фінансування – 116,0 тис. грн. Термін виконання проекту 05.2007 р. – 05.2010 р.

2. Грант “Neue molekulare Rezeptoren als Anionensensoren“ (фонд Deutsche Forschungsgemeinschaft) (науковий керівник – Домасевич К.В., д.х.н., пров.н.с. хімічного факультету). Загальний обсяг фінансування – 60,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 60,0 тис. грн. Термін виконання проекту 01.01.2009 р. – 31.12.2010 р.

FCDR (США)

Visby Programme Swedish Institude

 1. Грант “Swedish-Baltic-Ukrainian-Belarusian Collaboration in Survey Statistics” (відповідальний виконавець – Василик О.І. канд. ф.-м. н., доц. каф теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики механіко-математичного факультету) Загальний обсяг фінансування – 270, 0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 19,0 тис. грн. Термін виконання проекту 2010 р. – 2011 р.

Грант міжнародного фонду “Відродження”

 1. Проект № 41767 “Підвищення якості фахової освіти з нових медіа та комунікаційних технологій у регіональних навчальних закладах”.(науковий керівник – Шевченко В.Е.,к.філол.н., каф. електронних видань та медіадизайну Інституту журналістики). Загальний обсяг фінансування – 74,390 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 74,390 тис. грн. Термін виконання проекту 10.09.2010 р. – 5.04.2011 р.

Фонд Форум східної політики

(Польща)

 1. Проект “Між партнерством та асоціацією. Польща та Україна перед обличчям нових умов процесу європейської інтеграції” (науковий керівник – Шнирков О.І., д.е.н., проф., заступ. директора з наукової роботи Інституту міжнародних відносин). Загальний обсяг фінансування – 500 $. Обсяг фінансування у 2010 р. – 3,972 тис.грн. Термін виконання проекту 25.11.2010 р.

Інші гранти

1. Проект “The UNESCO-L'Oreal International Fellowship "For Women in Life Sciences” (науковий керівник – Яблонська С.В., к.б.н., Інституту біології). Загальний обсяг фінансування – 200,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 200,0 тис. грн. Термін виконання проекту 5.05.2010 р. – 30.04.

2010 р.

2. Грант "Testing fundamental physics with cosmology" (від Швейцарської національної фундації SCOPES) (науковий керівник – Жданов В.І. д.ф.-м.н., проф. астрономічної обсерваторії). Загальний обсяг фінансування – 255,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 122,4 тис. грн. Термін виконання проекту 01.12.2009 р. – 30.11.2012 р.

3. Грант Державного департаменту США імені сенатора У. Фулбрайта (науковий керівник – Таран М.А., к.і.н., доц. каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету). Загальний обсяг фінансування – 158,8 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 158,8 тис. грн. Термін виконання проекту 25.01.2010 р. – 19.07.2010 р.

4. Грант № АZ 13/SR/07 "Archaeological Excavations of the Medeival Shipwrecks in the Crimea" (науковий керівник – Зеленко С.М., к.і.н., с.н.с. НДЧ каф. археології та музеєзнавства історичного факультету). Загальний обсяг фінансування – 130,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 130,0 тис. грн. Термін виконання проекту 01.07.2010 р. – 31.12.2010 р.

5. Грант "Hybrid automata module for Scilab/Xcos" (США) (науковий керівник – Бичков О.С., к. ф.-м. н., доц. каф. теор. кібернетики факультету кібернетики) Загальний обсяг фінансування – 40,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 40,0 тис. грн. Термін виконання проекту 01.06.2010 р. –31.08.2010 р.

6. Грант "Database Module + Fuzzy SQL" (науковий керівник Бичков О.С., к. ф.-м. н., доц. каф. теор. кібернетики факультету кібернетики) Загальний обсяг фінансування – 40,0 тис.грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 40,0 тис.грн. Термін виконання проекту 01.06.2010 р. – 31.08.2010 р.

7. Грант PIRSES-GA-2008-230804 “Multi-parameter Multi-fractional Brownian Motion”, Coordinator – рrof. E.Merzbach, Bar Ilan University, Israel, Centre National de la Recherche Scientific (CNRS), France, Cardiff University (UK) (відповідальний виконавець – Мішура Ю.С., д. ф.-м. н., проф. каф теорії ймовірностей механіко-математичного факультету). Загальний обсяг фінансування – 540,0 тис.грн. Обсяг фінансування у 2010 р. –140,0 тис. грн. Термін виконання проекту 01.01.2010 р. – 31.12.2010 р.

8. Грант "Застосування дробово-броунівських процесів до фінансової математики" (Канада) (відповідальний виконавець – Мішура Ю.С., д. ф.-м.н., проф.каф. теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики механіко-математичного факультету). Загальний обсяг фінансування – 80,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 40,0 тис. грн. Термін виконання проекту 01.01.2009 р. – 31.12.2010 р.

9. Грант Уряду Каталонії “Beatriu de Pinos” (науковий керівник – Бондаренко А.В., к. ф.-м. н., асистент каф. математичного аналізу механіко-математичного факультету) Загальний обсяг фінансування – 266,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 11,0 тис. грн. Термін виконання проекту 01.12.2010 р. – 31.11.2012 р.

10. Грант “Рівняння в частинних похідних з загальними випадковими мірами” (науковий керівник – Радченко В.М., д. ф.-м. н., проф. каф. математичного аналізу механіко-математичного факультету) Загальний обсяг фінансування – 30,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 30,0 тис. грн. Термін виконання проекту 01.07.2010 р. – 29.08.2010 р.

11. Грант “Mitsubishi Corporation” (відповідальний виконавець – Бондаренко І.П., проф., зав. каф. китайської, корейської, японської філології Інституту філології). Загальний обсяг фінансування – 52 000 $. Обсяг фінансування у 2010 р. – 413,092 тис.грн. Термін виконання проекту 2010 р.

12. Грант “Японська мова та література на пострадянському просторі: проблеми та перспективи” (відповідальний виконавець – Бондаренко І.П., проф., зав. каф. китайської, корейської, японської філології Інституту філології). Загальний обсяг фінансування – 10 000 $. Обсяг фінансування квітень 2010 р. – 79,441 тис. Термін виконання проекту 2010 р.

13. Грант “Розкоші і злидні японської поезії” (відповідальний виконавець – Бондаренко І.П., проф., зав. каф. китайської, корейської, японської філології Інституту філології). Загальний обсяг фінансування – 7 000 $. Обсяг фінансування у 2010 р. – 55,608 тис. грн. Термін виконання проекту 2010 р.

14. Грант “Література та навколишнє середовище” (відповідальний виконавець – Бондаренко І.П., проф., зав. каф. китайської, корейської, японської філології Інституту філології). Загальний обсяг фінансування – 5 000 $. Обсяг фінансування у 2010 р. – 39,720 тис.грн. Термін виконання проекту 25.09.2010 р. – 01.10.2010 р.

15. Грант “Короткий новогрецько-український словник юридичної та економічної термінології”, “Основи ділової новогрецької документації: підручник для студентів, що вивчають новогрецьку мову” від Міністерства закордонних справ Греції (науковий керівник – Савенко А.О. зав. каф. елліністики Інституту філології). Загальний обсяг фінансування – 3 600 €. Обсяг фінансування у 2010 р. – 38,905 тис.грн. Термін виконання проекту 2010 р.

16. Грант від Міністерства освіти та релігій Греції (науковий керівник – Савенко А.О. зав. каф. елліністики Інституту філології). Загальний обсяг фінансування – 46,470 тис. грн. (4300 €). Обсяг фінансування у 2010 р. – 7,565 тис.грн.(700 євро). Термін виконання проекту – 2010 р.

17. Грант “Тюркські мови в Україні: Проблеми освіти та культури” (Туреччина) (науковий керівник – Омер Дерменджі, доц. каф. тюркології Інституту філології). Загальний обсяг фінансування 4.000 $. Обсяг фінансування в 2010 р. – 31,776 тис.грн. Термін виконання проекту – 2010 р.

18. Грант "Постнекласичні практики в мінливому світі" (науковий керівник – Добронравова І.С., д.філос.н.,проф. каф. політології філософського факультет). Обсяг фінансування у 2010 р – 5,0 тис. грн. Термін виконання проекту – 2010 р.

19. Грант “Вплив карбонових нанотрубок, фулеренів та їх нанокомпозитів на функції клітин і субклітинних структур центральної та периферичної нервових систем” (науковий керівник – Голуб О.А., проф., д.х.н., каф. неорганічної хімії, хімічного факультету). Загальний обсяг фінансування – 12,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 2,0 тис. грн. Термін виконання проекту 01.01.2009 р. – 31.12.2010 р.

20. Грант "Розробка нових рідкокристалічних та магнітних матеріалів на основі координаційних сполук Cu(II), Ni(II), Mn(II), Fe(II), Fe(III) з амполідентатними гетероциклічними лігандами” (науковий керівник - Знов'як К.О., м. н. с. каф. неорганічної хімії хімічного факультету). Загальний обсяг фінансування – 60,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 60,0 тис. грн. Термін виконання проекту 01.01.2010 р.– 31.12.2010 р.

21. Грант Міністерства освіти та науки Франції (науковий керівник – Куцевол Н.В., к.х.н. с.н.с. каф. хімії мономерів і полімерів хімічного факультету). Загальний обсяг фінансування – 460,0 тис. грн. Обсяг фінансування – 460,0 тис. грн. Термін виконання проекту 01.01.2010 р.– 31.12.2010 р.

22. Грант ”Розробка наноконструкцій для цільової доставки лікарських препаратів у клітини, що мають фагоцитарну активність – етап терапії моноцитарних лейкозів і гістіоцитарних пухлин” (науковий керівник – Куцевол Н.В., к.х.н. с.н.с. каф. хімії мономерів і полімерів хімічного факультету). Обсяг фінансування – 25,0 тис. грн. Термін виконання проекту 01.01.2010 р.– 31.12.2015 р.

23. Грант Посольства Франції на стажування молодих вчених (науковий керівник – Куцевол Н.В., к.х.н. с.н.с. каф. хімії мономерів і полімерів хімічного факультету). Загальний обсяг фінансування – 12,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 12,0 тис. грн. Термін виконання проекту 01.06.2010 р. – 30.06.2010 р.

24. Грант ”Використання фулеренвмісних композитів у онкології” (DAAD, Німеччина) (науковий керівник – Прилуцька С.В., к.б.н., каф. неорг.хімії хімічного факультету). Загальний обсяг фінансування – 8,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 8,0 тис. грн. Термін виконання проекту 2010 р.

25. Грант №247603 ”SOL-GEL MATERIALS SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION FOR OPTICAL SENSING” (науковий керівник Зайцев В.М., д.х.н., проф., зав. каф. аналітичної хімії хімічного факультету). Обсяг фінансування – 300,0 тис. грн. Термін виконання проекту 01.09.

2010 р. – 01.09.2012 р.

26. Грант ”Синтез та вивчення антимікробних пептидів, що містять залишки конформаційно утруднених аналогів аргініну” (фонд Гумбольдта, Німеччина) (науковий керівник – Комаров І.В., д.х.н., проф. каф. супрамолекулярної хімії та біохімії Інституту високих технологій). Загальний обсяг фінансування – 550,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 180,0 тис. грн. Термін виконання проекту 07.2010 р. – 06.2013 р.

27. Грант міжнародної Ради з досліджень центральної та східної Європи (Стокгольм, Швеція) (науковий керівник – Куценко О.Д., д.соц.н., проф., , кафедра соціальних структур та соціальних відносин факультету соціології). Загальний обсяг фінансування – 1 100 Є. Обсяг фінансування у 2010 р. – 11,887 тис. грн. Термін виконання проекту 6.07.2010р. – 31.07.2010

28. Грант “Європейські візії та розрізнення: порівняльні дослідження в удосконаленні викладання соціології” (OSI) (науковий керівник – Горбачик А.П., к.ф-м.н., декан фак. соціології, доц. каф. методов та методології соціологічних досліджень факультету соціології). Загальний обсяг фінансування – 300 000 $ Обсяг фінансування у 2010 р. – 889,739 тис. грн. (112 000 $). Термін виконання проекту 01.06.2009 р. – 31.05.2012 р.

29. Грант міжнародної соціологічної асоціації “Соціологія у русі“ (Гьотебург, Швеція,). (науковий керівник – Бабенко С.С., к.соц.н., доц., док. каф. соціальних структур та соціальних відносин факультету соціології). Загальний обсяг фінансування – 500 $ Обсяг фінансування у 2010 р. – 3,972 тис. грн. Термін виконання проекту 11.07.2010 р. – 17 .07.2010 р.

30. Гранти міжнародної соціологічної асоціації “Соціологія у русі” (Гьотебург, Швеція) (науковий керівник – Кириленко О.М. к.соц.н., доц., док. каф. соціальних структур та соціальних відносин факультету соціології). Загальний обсяг фінансування – 500 $. Обсяг фінансування у 2010 р. – 3,972 тис. грн (500 $). Термін виконання проекту 11.07.2010 р. – 17 .07.2010 р.

31. Грант “Соціокультурні засади динаміки нерівностей в європейських суспільствах“ (Констанц, Німеччина) (науковий керівник – Бабенко С.С. к.соц.н., доц., , докторант кафедра соціальних структур та соціальних відносин факультет соціології). Загальний обсяг фінансування – 600 €. Обсяг фінансування у 2010 р. – 6,484 тис.грн. Термін виконання проекту 01.08.2010 р. – 31.08.

2010 р.

32. Грант “Модерність та майбутнє капіталізму у Євразії“ (“Modernity and the Futures of Capitalism in Eurasia”) (науковий керівник – Савельєв Ю.Б.к.соц.н.кад.соціальних структур та соціальних відносин, Ненько О.Є. асп. факультет соціології). Загальний обсяг фінансування – 600 $. Обсяг фінансування у 2010 р. – 4,766 тис.грн Термін виконання проекту 11.07 .2010 р. – 24.07.2010 р.

33. Грант “Forming the Red Data Book Plant Conservation and monitoring Network in Ukraine“ (науковий керівник – Перегрим М. М., к.б.н; Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна ННЦ “Інститут біології”). Загальний обсяг фінансування – 147,3 тис.грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 147,3 тис.грн. Термін виконання проекту 15.09.2010 р. – 31.12.2010 р.

Гранти SPIE

 1. Грант SPIE. на навчання та наукову діяльність.(індивідуальний грант виконавець Полянська О. – студ. 6 к., науковий керівник – Поперенко Л.В., д.ф.-м.н., проф., зав. каф. оптики, фізичного факультету). Загальний об’єм фінансування – 15,750 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 15,750 тис. грн. Термін виконання проекту 01.04.2010 р. – 31.12.2010 р.

 2. Грант SPIE. на навчання та наукову діяльність.(індивідуальний грант виконавець Раков М. О.– студ. 5 к., науковий керівник – Поперенко Л.В., д.ф.-м.н., проф., зав. каф. оптики, фізичного факультету). Загальний об’єм фінансування – 15,750 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 15,750 тис. грн. Термін виконання проекту 01.04.2010 р. – 31.12.2010 р.

 3. Грант SPIE. на навчання та наукову діяльність.(індивідуальний грант виконавець Гнатюк Д., студ. 5 к., науковий керівник – Поперенко Л.В., д.ф.-м.н., проф., зав. каф. оптики, фізичного факультету). Загальний об’єм фінансування – 15,750 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 15,750 тис. грн. Термін виконання проекту 01.04.2010 р. – 31.12.2010 р.

 4. Грант SPIE для наукової роботи та навчання студентському товариству (науковий керівник – Поперенко Л.В., д.ф.-м.н., проф., зав. каф. оптики, фізичного факультету). Загальний об’єм фінансування 39,580 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 – 39,580 тис. грн. Термін виконання проекту 01.05.2010 р. – 31.12.2010 р.

 5. Грант SPIE на фінансову допомогу студентському товариству (науковий керівник – Поперенко Л.В., д.ф.-м.н., проф., зав. каф. оптики, фізичного факультету). Загальний об’єм фінансування – 5,6 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 – 5,6 тис. грн. Термін виконання проекту 01.01.2010 р. – 31.12.2010 р.

 6. Грант OSA фінансова допомога студентам та аспірантам з інших міст України та ближнього зарубіжжя (науковий керівник – Поперенко Л.В., д.ф.-м.н., проф., зав. каф. оптики, фізичного факультету). Загальний об’єм фінансування 6,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 6,0 тис. грн. Термін виконання проекту 01.05.2010 р. – 31.12.2010 р.

 7. Грант OSA у напрямку популяризації оптики серед бакалаврів та школярів старших класів (науковий керівник – Поперенко Л.В., д.ф.-м.н., проф., зав. каф. оптики, фізичного факультету). Загальний об’єм фінансування 5,520 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 5,520 тис. грн. Термін виконання проекту 01.01.2010 р. – 31.12. 2010 р.

 8. Подарунок студентському відділенню OSA від Університету м.Рочестер (США) (науковий керівник – Поперенко Л.В., д.ф.-м.н., проф., зав. каф. оптики, фізичного факультету). Загальний об’єм фінансування 2,40 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р. – 2,40 тис. грн.

9. Грант "Єразмус Мундус" (університет Альгарве, Португалія) (відповідальний виконавець – Скоробогатько В.С. студ. 4 к. історичного факультету). Обсяг фінансування у 2010 р.– 126,040 тис. грн. Термін виконання проекту 2010 р.

10 Грант в рамках виконання українсько-французького проекту "Дніпро" (м. Ліон, Франція) (відповідальний виконавець – Зеленко С.М. с.н.с. історичного факультету). Обсяг фінансування у 2010 р. – 13,152 тис. грн. Термін виконання проекту 24.10.2010 р. – 09.11.2010 р.

11. Грант уряду Македонії (університет Кирила та Мефодія, Македонія) (відповідальний виконавець Зосімова М.В., асп. каф. історичного факультету). Обсяг фінансування у 2010 р. – 14,248 тис. грн. Термін виконання проекту 28.06.2010 р. – 16.07.2010 р.

12. Грант уряду Польщі (Варшавський університет, Польща) (відповідальний виконавець Гуменюк А.О., асп. каф. історичного факультету). Обсяг фінансування у 2010 р. – 14,248 тис. грн. Термін виконання проекту 15.09.2010 р. – 15.12.2010 р.

13. Грант фонда DAAD (університет Констанца, Німеччина) (відповідальний виконавець Семеніст І.В., асп. каф. історичного факультету). Обсяг фінансування у 2010 р. – 32,880 тис. грн. Термін виконання проекту 30.04.2010 р. – 10.05.2010 р.

Гранти та спонсорська допомога від співвітчизників

1. Гранти у вигляді спонсорської допомоги на видання 6 книг (науковий керівник –Коцур А.П., д.і.н., проф., зав. каф. української історії та етнополітики історичного факультету). Загальний об’єм фінансування – 273,150 тис.грн. Обсяг фінансування у 2010 – 273,150 тис. грн. Термін виконання проекту 01.02.2010 р.–30.09.2010 р.

2. Гранти залучені для проведення Днів Науки на історичному факультеті 2010 р. (науковий керівник – Семеніст І.В., асп., голова НТСА історичного факультету). Загальний об’єм фінансування – 22,0тис.грн. Обсяг фінансування у 2010 – 22,0 тис. грн. Термін виконання проекту квітень 2010 р.

3. Грант "Stochastic Appromaximation in Finance and Signal Processing"( Австралія) (відповідальний виконавець – Козаченко Ю.В., д. ф.-м. н., проф. каф. теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики механіко-математичного факультету). Загальний об’єм фінансування – 120,0 тис. грн. Обсяг фінансування у 2010 р.– 80,0 тис. грн. Термін виконання проекту 01.01.2009 р.– 31.12.2010 р.

Гранти на підтримку участі у конференціях, використання наукового обладнання тощо – 2014, 64 грн.

2 АНАЛІЗ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІСкачать документ

Похожие документы:

 1. Про підсумки роботи педагогічних колективів закладів освіти Кілійського району у 2010-2011 н р. І основні завдання на 2011- 2012 н р

  Документ
  Сьогодні вітчизняна освіта зазнає суттєвих змін: змінюються пріоритети, структура і зміст освіти, вводяться нові стандарти. Реформи, які сьогодні відбуваються у нашому освітньому просторі, підпорядковані головній меті – підвищенню
 2. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет науково-дослідна діяльність Бердянського державного педагогічного університету у 2010 році

  Документ
  Бердянський державний педагогічний університет був заснований у 1932 році згідно з наказом Народного комісаріату освіти України та діяв як інститут соціального виховання.
 3. Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік Довідково-бібліографічне видання Випуск 6 Кам'янець-Подільський 2010

  Документ
  К17 Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім.
 4. Національна академія наук україни (12)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями Державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 16
 5. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (1)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.

Другие похожие документы..