Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Для входа в программу «Физика-10» кликните Пуск  Все программы  Программы «Физикона»  Физика 7-11  Локальная версия  Лаборатории Термодинамика ...полностью>>
'Документ'
Даний навчально-методичний посібник призначений для самостійної підготовки до практичних занять з фармацевтичної хімії студентів 3-го курсу фармацевт...полностью>>
'Доклад'
Существует такой неофициальный термин – своевременная осведомленность водителя, который определяет круг знаний в сфере статистики дорожно-транспортны...полностью>>
'Программа'
Практическое занятие: "Организация агроэкотуризма в сельской местности и малых городах". Знакомство с туристическим комплексом "Дудинка...полностью>>

Київський національний університет імені тараса шевченка науково-дослідна робота в київському національному університеті імені тараса шевченка: підсумки за 2010 рік І завдання на 2011 рік київ – 2011

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1 Джерела та обсяги фінансування наукової діяльності в університеті

Як і в попередні роки основу фінансування науково-дослідних робіт складало фінансування за рахунок коштів загального фонду державного бюджету. В той же час університет здійснював пошук інших джерел фінансування. Факультетам (інститутам) університету доручено забезпечити залучення коштів до спеціального фонду державного бюджету, отримання та належний облік міжнародних наукових грантів, забезпечити співвідношення 1:0,5 обсягів фінансування науково-дослідних робіт за рахунок загального фонду державного бюджету до обсягів коштів, отриманих від замовників наукових робіт (спеціальний фонд).

Таблиця 1.1 – Характеристика джерел фінансування наукових досліджень в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2010 році

Показники

план

факт

Загальний обсяг фінансування за рахунок всіх джерел

– тис. грн.

65478,8

71349,2

Фінансування наукових досліджень за рахунок загального фонду

Державного бюджету

– тис. грн. (Sбюдж.)

59576,0

59576,0

– % до загального фінансування науки в університеті

91,0

83,5

Фінансування науки за рахунок спеціального фонду Державного бюджету

Укладено договорів, тис. грн.,

профінансовано, тис. грн. (Sспец.)

% до загального фінансування науки в університеті

5900,8

9,0

9073,1

12,7

у тому числі:

Міністерство освіти і науки, інші міністерства та відомства, тис. грн.

2588,0

6710,4

Підприємства,організації та фірми, тис. грн.

3312,8

2362,7

Платні послуги науково – консультаційного центру, тис. грн.

2065,1

Кошти УНТЦ (накладні витрати) для структурної підтримки грантів, тис. грн.

635,0

Гранти

11795,2

Ефективність використання бюджетних коштів E=Sспец. / Sбюдж.

0,15

Ефективність використання бюджетних коштів E= (Sспец. + гранти.) / Sбюдж.

з урахуванням грантів

0,36

Фінансування науково-дослідних робіт у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за рахунок загального фонду Державного бюджету становило 59576,0 тис. грн.(100% від плану), у тому числі

– фундаментальні дослідження (КПКВ 2206010) 54601,9 тис. грн.(100% від плану);

– прикладні розробки з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та технічне оснащення наукової бази університету (КПКВ 2206020) – 4798,1 тис. грн.(100% від плану);

– проведення з’їздів, симпозіумів, конференцій (КПКВ 2206040) – 136,0 тис. грн.(100 % від плану).

– фінансова підтримка розвитку інфраструктури у сфері науки (КПКВ 2201340) – 40,0 тис. грн. (100% від плану)

Таблиця 1.2 – Обсяги фінансування наукових досліджень за напрямами видатків, тис. грн.

№ з/п

Напрямки видатків

Загальний фонд

Спеціальний фонд

фундаментальні дослідження

прикладні розробки

фундаментальні дослідження

прикладні розробки

1

1111 Заробітна плата

38064,60

3467,00

1141,66

3703,01

2

1120 Нарахування на заробітну плату

13692,33

1252,67

382,74

1097,42

3

1131 Предмети, матеріали та інвентар

1352,89

9,35

161,02

312,27

4

1132 Медикаменти

20,00

 

 

 

5

1133 Продукти харчування

40,00

29,10

 

 

6

1134 Оплата послуг (крім комунальних)

282,74

39,97

9,77

1484,46

7

1135 Інші видатки

7,54

 

55,21

713,93

8

1140 Видатки на відрядження

0,00

 

48,40

165,53

9

1161 Оплата теплопостачання

441,60

 

0,00

0,00

10

1162 Оплата водопостачання

245,40

 

0,00

0,00

11

1163 Оплата електроенергії

454,80

 

0,00

0,00

12

1171 Дослідження і розробки,

 

 

31,80

30,00

13

2110 Придбання обладнання

 

 

0,00

567,10

Разом

54601,90

4798,10

1830,60

8073,72

* – у видатках загального фонду не враховано витрати на проведення конференцій у розмірі 136 тис.грн.

Таблиця 1.3 – Кількість наукових співробітників підрозділів Київського національного університету імені Тараса Шевченка та обсяги фінансування науково-дослідних робіт/платних послуг за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету у 2010 році

№ з/п

Підрозділи університету

Кількість штатних

співробітників НДЧ

Фактичне надходження коштів за договорами (тис. грн.)

Кількість договорів

НДР

Платні послуги

1

ННЦ "Інститут біології", у т.ч.:

1.1

Біологічний факультет

212

1541,7

17

44

1.2

Ботанічний сад

7

0,0

-

1.3

Канівський природний заповідник

10

0,0

-

3

Географічний факультет

34

762,2

12

1

4

Геологічний факультет

42

867,1

7

5

Економічний факультет

5

628,0

6

6

Історичний факультет

9

30,0

1

7

Факультет кібернетики

84

1010,2

15

1

8

Механіко-математичний факультет

43

246,0

6

9

Радіофізичний факультет

91

2572,1

19

1

10

Факультет психології

2

0,0

-

11

Факультет соціології

16

0,0

-

12

Фізичний факультет

147

530,5

18

13

Філософський факультет

25

63,0

1

1

14

Хімічний факультет

162

591,1

8

15

Юридичний факультет

8

0,0

-

16

Військовий інститут

4

0,0

-

17

Інститут високих технологій

23

0,0

4**

18

Інститут журналістики

6

21,2

-

6

19

Інститут філології

25

130,0

2

20

Інститут міжнародних відносин

23

0,0

-

21

Астрономічна обсерваторія

42

80,0

-

Усього:

1020

9073,1

116

54Скачать документ

Похожие документы:

 1. Про підсумки роботи педагогічних колективів закладів освіти Кілійського району у 2010-2011 н р. І основні завдання на 2011- 2012 н р

  Документ
  Сьогодні вітчизняна освіта зазнає суттєвих змін: змінюються пріоритети, структура і зміст освіти, вводяться нові стандарти. Реформи, які сьогодні відбуваються у нашому освітньому просторі, підпорядковані головній меті – підвищенню
 2. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет науково-дослідна діяльність Бердянського державного педагогічного університету у 2010 році

  Документ
  Бердянський державний педагогічний університет був заснований у 1932 році згідно з наказом Народного комісаріату освіти України та діяв як інститут соціального виховання.
 3. Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік Довідково-бібліографічне видання Випуск 6 Кам'янець-Подільський 2010

  Документ
  К17 Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім.
 4. Національна академія наук україни (12)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями Державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 16
 5. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (1)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.

Другие похожие документы..