Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Лекция'
Термин «миокардиодистрофия», или «дистрофия миокарда», означает нарушения метаболизма в миокарде на биохимическом уровне, частично или полностью обра...полностью>>
'Документ'
На прошедших выборах президента Украины весьма существенную роль сыграла агрессивная молодежная партия «Пора». Она выполняла функции радикального кры...полностью>>
'Биография'
Юрий Казаков был великий писатель. А мы, конечно, догадываясь об этом еще при нем, только сейчас начинаем понимать, какое богатство он после себя ост...полностью>>
'Документ'
Поема "Мойсей" - вершинний твiр Iвана Франка, окраса i гордiсть вiтчизняної лiтератури. Це глибокий фiлософський твiр про майбутнє українсь...полностью>>

Київський національний університет імені тараса шевченка науково-дослідна робота в київському національному університеті імені тараса шевченка: підсумки за 2010 рік І завдання на 2011 рік київ – 2011

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПОЧЕСНА ВІДЗНАКА МІНІСТЕРСТВА ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

ІІІ СТУПЕНЯ

Коппель Олена Арнольдівна – доктор історичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин

ВІДЗНАКА ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

ІІІ СТУПЕНЯ

Мамалига Анастасія Іванівна –кандидат філологічних наук, професор, професор кафедри мови та стилістики Інституту журналістики

Нагрудний знак "Петро Могила"

Міністерство Освіти і науки України

Григорук Валерій Іванович – доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри квантової радіофізики радіофізичного факультету

Погорелов Валерій Євгенійович – доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри експериментальної фізики фізичного факультету

Академія педагогічних наук України

Знак "Ушинський К.Д."

Самойленко Валерій Григорович – професор, завідувач кафедри математичної фізики механіко-математичного факультету

нагрудний знак “Відмінник освіти України”

Любіцева Ольга Олександрівна – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри країнознавства та туризму географічного факультету

Жилінська Оксана Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету

НагородА Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки

Академії наук вищої школи України

Гаращенко Федір Георгійович – академік АН ВШ України, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри моделювання складних систем факультету кібернетики

Карабан В’ячеслав Іванович – академік АН ВШ України, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Інституту філології

Поперенко Леонід Володимирович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри оптики фізичного факультету

Рум’янцев Анатолій Павлович – академік АН ВШ України, доктор економічних наук, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин

Стецюк Володимир Васильович –доктор географічний наук, професор, професор кафедри землезнавства та геоморфології географічного факультету

Диплом почесного професора

Одеського університету імені I.I.Мечникова

Находкін Микола Григорович – доктор фізико-математичних наук, академік НАН України, професор радіофізичного факультету

Диплом кращого викладача

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плахотник Володимир Васильович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри загальної математики механіко-математичного факультету

Почесна Грамота

Верховної Ради України

Григорук Валерій Іванович - доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри квантової радіофізики радіофізичного факультету

Іванов Валерій Феліксович – кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри реклами та зв'язків з громадськістю Інституту журналістики

Рево Сергій Лукич – доктор фізико-математичних наук, професор, зав. НДЛ “Фізика металів та кераміки” фізичного факультету

Почесна грамота

Міністерства освіти і науки України

Бортник Сергій Юрійович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри землезнавства та геоморфології географічного факультету

Плахотник Володимир Васильович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри загальної математики механіко-математичного факультету

Погорелов Валерій Євгенійович – доктор фізико-математичних наук професор, професор кафедри експериментальної фізики фізичного факультету

ПОЧЕСНА ГРАМОТА

ПРЕЗИДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Єфименко Володимир Михайлович – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, директор Астрономічної обсерваторії

ПОЧЕСНА ГРАМОТА

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Безклубий Ігор Анатолійович – доцент юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету

Грабовський Юрій Євгенович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики функціональних матеріалів фізичного факультету

Данілов Володимир Якович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри загальної математики механіко-математичного факультету

Жданов Валерій Іванович – доктор фізико-математичних наук, професор завідувач відділу астрофізики Астрономічної обсерваторії

Задорожній Олекасндр Вікторович – кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин

Кредісов Анатолій Іванович – доцент економічних наук, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин

Лютий Ігор Олексійович – доктор економічних наук, завідувач кафедри фінансів економічного факультету

Льовін Сергій Вікторович – начальник групи зв’язків з громадськістю Військового інституту

Мірам Геннадій Едуардович – доктор філологічних наук, професор кафедри іноземних мов Інституту міжнародних відносин

Нестеренко Валентина Григорівна – директор Наукової бібліотеки

Ніколаєнко Іван Іванович – член Ради старійшин університету, професор, доктор історичних наук Інституту міжнародних відносин

Пахарєв Сергій Олександрович – начальник кафедри автомобільної підготовки Військового інституту

Плахотник Володимир Васильович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри загальної математики механіко-математичного факультету

Прусов Віталій Арсенійович – кандидат фізико-матаматичних наук, професор, професор кафедри метеорології та кліматології географічного факультету

Рижков Микола Миколайович – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних відновин

Серажим Катерина Степанівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики

Слонімський Володимир Гнатович – професор кафедри військово-гуманітарних дисциплін Військового інституту

Тімакова Олександра Петрівна – завідувач аптеки, провізор поліклініки Військового інституту

Чуприна Олександр Якович – доцент кафедри математики та теоретичної радіофізики радіофізичного факультету

Шостак Андрій Володимирович – кандидат технічних наук, асистент кафедри гідрогеології та інженерної геології геологічного факультету

Шпильовий Сергій Євтихійович – доцент кафедри бухгалтерського обліку, звітності та контрольно-ревізійної роботи Військового інституту

ПОЧЕСНА ГРАМОТА

міністерства охорони навколишнього середовища україни

Стецюк Володимир Васильович –доктор географічний наук, професор, професор кафедри землезнавства та геоморфології географічного факультету

Почесна Грамота

Міністерства закордонних справ України

Козьяков Сергій Юрійович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин

Константінов Віктор Юрійович – кандидат політичних наук, доцент, доцент міжнародних відносин та зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин

Сербіна Наталія Федорівна – доцент кафедри країнознавства, голова профбюро Інституту міжнародних відносин

Хонін Валентин Миколайович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин

Почесна Грамота

ВищОЇ атестаційнОЇ комісІЇ України

Вергун Володимир Антонович – доктор економічних наук професор, завідувач кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин

Рогач Олександр Ігорович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних фінансів Інституту міжнародних відносин

Філіпенко Антон Сергійович – доктор економічних наук, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин

Шнирков Олександр Іванович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин

ПОЧЕСНА ГРАМОТА

державної служби заповідної справи україни

Стецюк Володимир Васильович –доктор географічний наук, професор, професор кафедри землезнавства та геоморфології географічного факультету

Почесна грамота

Організаційного Комітету Міжнародної наукової школи

“Моделювання та аналіз безпеки і ризику в складних системах”

Камінський Андрій Борисович – доктор економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики економічного факультету

Почесна грамота

Голосіївської районної Державної адміністрації у м.Києві

Данілов Володимир Якович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри загальної математики механіко-математичного факультету

Почесна грамота

на вшанування воїнів і трудівників перемоги

Кулініч Григорій Логвинович – кандидат фізико-математичних наук, професор, професор кафедри загальної математики механіко-математичного факультету

грамота

президії національної академії наук україни

Кравченко Владислав Миколайович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри експериментальної фізики фізичного факльтету

Крижанівський Віктор В‘ячеславович – кандидат юридичних наук, асистент кафедри правосуддя юридичного факультету

Неліпа Дмитро Васильович – кандидат політичних наук, доцент, заступник декана з виховної роботи філософського факультету

Сащук Ганна Миколаївна – кандидат політичних наук, доцент кафедри телебачення і радіомовлення Інституту журналістики

грамота міністерства освіти і науки україни

Чернінський Андрій Олександрович – кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник НДЛ “Фізіологічної кібернетики та психофізіології” “Інститут біології

грамота

київської міської організації профспілки працівників освіти і науки україни

Таранух Юрій Григорович – кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Астрономічної обсерваторії

Патріарша грамота

Яровий Олександр Степанович – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії літератури і компаративістики Інституту філології

ГРАМОТА КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Андреюк Наталія Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки економічного факультету

Базилевич Катерина Степанівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки економічного факультету

Грішнова Олена Антонівна – доктор економічних наук, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки економічного факультету

Дзюба Павло Валерійович – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних фінансів Інституту міжнародних відносин

Дуця Анастасія Петрівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету

Запорожець Ольга Антонівна – доктор хімічних наук, професор, заступник декана з навчальної роботи хімічного факультету

Кириленко Таїсія Сергіївна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної та організаційної психології факультету психології

Кіреєва Наталія Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правосуддя юридичного факультету

Кірпенко Павло Федорович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри країнознавства Інституту міжнародних відносин

Корнійчук Галина Олександрівна – професор, завідувач аспірантури Інституту міжнародних відносин

Кривошея Галина Мефодіївна – Рада ветеранів війни і праці та Рада старійшин університету, доцент історичного факультету

Кудін Володимир Григорович – кандидат фізико-математичних наук, асистент кафедри фізики металів фізичного факультету

Литвиненко Тетяна Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки економічного факультету

Мінгазутдінов Алік Фасхутдінович – кандидат історичних наук, професор, професор-консультант історичного факультету

Науменко Антоніна Прокопівна – кандидат фізико-математичних наук, кафедра експери-ментальної фізики фізичного факультету

Осокіна Валентина Василівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки економічного факультету

Пасько Володимир Феодосійович –кандадат географічних наук, доцент, доцент економічної та соціальної географії географічного факультету

Різник Сергій Михайлович – кандидат філологічних наук, асистент кафедри сучасної української мови Інституту філології

Сніжко Оксана Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних фінансів Інституту міжнародних відносин

Шевченко Олексій Володимирович – кандидат біологічних наук, завідувач НДЛ “Екології вірусів та діагностики вірусних захворювань” ННЦ “Інститут біології”

Грамота

Вищої атестаційної комісії України

Румянцев Анатолій Павлович – доктор економічних наук, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин

Поліщук Ліна Сергійївна – доктор економічних наук, доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин

Грамота

національної Академії педагогічних наук України

Пузанов Ігор Іванович – доктор економічних наук професор кафедри міжнародних фінансів Інституту міжнародних відносин

Грамота

за успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі

Базилевич Катерина Степанівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки економічного факультету

Вижва Зоя Олександрівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри загальної математики механіко-математичного факультету

Грішнова Олена Антонівна – доктор економічних наук, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки економічного факультету

Дуця Анастасія Петрівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету

Осокіна Валентина Василівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки економічного факультету

Грамота

Державної служби туризму Міністерства культури і туризму України

Бейдик Олександр Олексійович – доктор географічних наук, професор, професор кафедри країнознавства і туризму географічного факультету

Винниченко Ігор Іванович – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри країнознавства і туризму географічного факультету

Кіптенко Вікторія Костянтинівна – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри країнознавства і туризму географічного факультету

Любіцева Ольга Олександрівна – кандидат географічних наук, професор завідувач каферди країнознавства і туризму географічного факультету

Мезенцев Костянтин Володимирович – доктор географічних наук, доцент, професор кафедри економічної та соціальної географії географічного факультету

Яценко Борис Павлович – доктор географічних наук, професор, професор кафедри країнознавства і туризму географічного факультету

подяка

президента україни

Поліщук Валерий Петрович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри вірусології “Інститут біології”

Подяка

Прем’єр – Міністра України

Обушний Микола Іванович - доктор філософських наук, професор, професор кафедри політології філософського факультету

ПОДЯКА

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Горкавенко Володимир Миколайович – кандидат фізико-математичних наук, заступник декана з виховної роботи, доцент кафедри квантової теорії поля фізичного факультету

Янчук Петро Івановичдоктор біологічних наук, старший науковий співробітник “Інститут біології”

Подяка

Міністерства освіти і науки України та Консорціуму із удосконалення менеджмент-освіти в Україні

Литвиненко Тетяна Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки економічного факультету

Подяка

Вищої атестаційної комісії України

Ободовський Олександр Григорович – доктор географічних наук, професор, професор гідрології та гідроекології, заступник декана з наукової роботи географічного факультету

ПОДЯКА

РЕКТОРА КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Беседіна Лідія Миколаївна – завідувач навчально-методичного кабінету Військового інституту

Гавриленко Олена Вікторівна – начальник служби експлуатації головного навчального корпусу Військового інституту

Гап’юк Василь Миколайович – доцент кафедри військового управління Військового інституту

Єфіменко Володимир Михайлович – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, директор Астрономічної обсерваторії

Жарков Яків Миколайович – начальник кафедри інформаційно-психологічного протиборства Військового інституту

Желіба Ольга Миколаївна – завідувач навчальної лабораторії, кафедри аналітичної хімії хімічного факультету

Заболотний Михайло Аполлінарійович – кандидат фізико-матаматичних наук, старший науковий співробітник фізичного факультету

Кириленко Ігор Володимирович – начальник кафедри військової економіки Військового інституту

Кузьмич Андрій Григорович – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник кафедри загальної фізики фізичного факультету

Неліпа Дмитро Васильович – кандидат політичних наук, доцент кафедри політології філософського факультету

Панченко Вадим Федорович – начальник кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки та спорту – начальник фізичної підготовки і спорту Військового інституту

подяка

ради ветеранів війни і праці та ради старійшин університету

Петренко Петро Васильович – доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри фізики функціональних матеріалів фізичного факультету

ЛАУРЕАТ ПРЕМІЇ

УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК “ЗА ВИДАТНІ ДОСЯГНЕННЯ В АГРАРНІЙ НАУЦІ”

Бойко Анатолій Леонідович – доктор біологічних наук, професор-консультант ННЦ “Інститут біології”

Бучацький Леонід Петрович – доктор біологічних наук, професор, провідний науковий співробітник НДЛ “Фізико-хімічної біології” ННЦ “Інститут біології”

ЛАУРЕАТ ПРЕМІЇ

ІМЕНІ ОСТАПА ГРИЦАЯ

Астаф’єв Олександр Григорович – професор кафедри теорії літератури і компаративістики Інституту філології

ЛАУРЕАТ ПРЕМІЇ

Б.СТРУГАЦЬКОГО “Бронзовая улитка”.

Назаренко Михайло Йосипови – кандидат філологічних наук, викладач кафедри історії російської літератури Інституту філології

ЛАУРЕАТ МІЖНАРОДНОЇ ПРЕМІЇ ФУНДАЦІЇ

РОДИНИ ВОСКОБІЙНИКІВ (США)

Тимошик Микола Степанович –доктор філологічних наук, професор, професор кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики

Цінний подарунок

Міністерства закордонних справ України

Мазуренко Валентина Петрівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин

Тарануха Любов Арсенівна – викладач кафедри іноземних мов Інституту міжнародних відносин

Диплом Міжнародної асоціації інституціональних досліджень І СТУПЕНЯ

за підручник “Інституціонально-інформаційна економіка”

Чухно Анатолій Андрійович – доктор економічних наук, академік НАН України, професор економічного факультету

Диплом міжнародного конкурсу

телерадіопрограм “Калинові острови – Польща”

за серію експериментальних художньо-документальних радіомініатюр

Хоменко Ілля Андрійович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри телебачення та радіомовлення Інституту журналістики

Кавалерський хрест Федерального ордена

“За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина”

Сойко Іван Васильович – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафед-ри германської філології Інститут філології

Президія Національної академії педагогічних наук України

МЕДАЛЬ “УШИНСЬКИЙ К.Д.”

Бєлов Юрій Анатолійович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної кібернетики факультету кібернетики

Мінгазутдінов Алік Фасхутдінович – кандидат історичних наук, професор, професор-консультант історичного факультету

Самойленко Валерій Григорович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математичної фізики механіко-математичного факультету

медаль "За зразкову службу у Збройних Силах України"

Міністерство оборони України

Васильєв Сергій Петрович – заступник начальника кафедри військової педа-гогіки та психології військово-гуманітарного факультету Військового інституту

Гальчус Андрій Олександрович – начальник відділення з питань міжнародного військового співробітництва Військового інституту

Лісовський Валерій Іванович – начальник військового факультету фінансів і права Військового інституту

Ляшенко Андрій Володимировичвикладач кафедри військового перекладу факультету іноземних мов та військового перекладу Військового інституту

Наконечний Андрій Петровичстарший викладач кафедри загальновійськових дисциплін військово-технічного факультету Військового інституту

Сидоров Олександр Валерійовичстарший викладач кафедри військового управління військово-технічного факультету Військового інституту

медаль "За сприяння Збройним Силам України"

Кононок Тетяна Трохимівнаінженер навчально-тренувального комплексу кафедри військового управління військово-технічного факультету Військового інституту

Купалова Галина Іванівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри екологічного менеджменту та підприємництва економічного факультету

Медаль Камянець-Подільського університету імені Івана Огієнка

Самойленко Валерій Григорович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математичної фізики механіко-математичного факультету

Золота медаль та диплом

Х Московського міжнародного ”салону інновацій та інвестицій“

Висоцький Володимир Іванович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математики та теоретичної радіофізики радіофізичного факультету

конкурс навчальних посібників Академії наук висшої школи УКРАЇНИ

ІІ МІСЦЕ

Стецюк Володимир Васильович –доктор географічний наук, професор, професор кафедри землезнавства та геоморфології географічного факультету

Ткаченко Тетяна Іванивна – кандидат географічних наук, науковий співробітник географічного факультету

Перший Всеукраїнський конкурс

видань для вищих навчальних закладів “Університетська книга – 2010”

За підручник “Хімія”

Попель Павло Петрович – кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри неорганічної хімії хімічного факультету

За підручник Страхування за редакцією Базилевича Віктора Дмитровича - І МІСЦЕ

авторський колектив викладачів економічного факультету -

За підручник “Маркетинг” за редакцією Старостіної Алли Олексіївни - ІІ МІСЦЕ

авторський колектив викладачів економічного факультету

За видання “Геохімічна діяльність мікроорганізмів та її прикладні аспекти”.

Кондратюк Тетяна Олександрівна – кандидат біологічних наук, завідувач НДЛ “Ботаніки” ННЦ “ Інститут біології” - ІІ МІСЦЕ

Радченко Олена Сергіївна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри мікробіології та загальної імунології ННЦ “ Інститут біології” - ІІ МІСЦЕ

Степура Лариса Григорівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри мікробіології та загальної імунології ННЦ “ Інститут біології” - ІІ МІСЦЕ

Конкурс “Honorable Mention Hydrogen

Sducation Foundation 2010 Hydrogen Student Design Contest”

ІІІ - МІСЦЕ

Войтенко Зоя Всеволодівна - доктор хімічних наук, професор,заступник декана з наукової роботи, професор кафедри органічної хімії хімічного факультету

ГРАМОТА

товариство “Знання”

Мазуренко Валентина Петрівна кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин

Луцишин Зоряна Орестівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносинСкачать документ

Похожие документы:

 1. Про підсумки роботи педагогічних колективів закладів освіти Кілійського району у 2010-2011 н р. І основні завдання на 2011- 2012 н р

  Документ
  Сьогодні вітчизняна освіта зазнає суттєвих змін: змінюються пріоритети, структура і зміст освіти, вводяться нові стандарти. Реформи, які сьогодні відбуваються у нашому освітньому просторі, підпорядковані головній меті – підвищенню
 2. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет науково-дослідна діяльність Бердянського державного педагогічного університету у 2010 році

  Документ
  Бердянський державний педагогічний університет був заснований у 1932 році згідно з наказом Народного комісаріату освіти України та діяв як інститут соціального виховання.
 3. Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік Довідково-бібліографічне видання Випуск 6 Кам'янець-Подільський 2010

  Документ
  К17 Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім.
 4. Національна академія наук україни (12)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями Державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 16
 5. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (1)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.

Другие похожие документы..