Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
1. Установить, что обязательный государственный технический осмотр автомототранспортных средств и прицепов к ним, зарегистрированных в установленном ...полностью>>
'Документ'
Пряный, от нежно- сладковатого до остро-жгучего в зависимости от состава. Аромат приятный, свойственный компонентам смесей, без порочащих привкуса и з...полностью>>
'Документ'
Скажите на милость, каким это образом человек, который в былое время печалился по всякому поводу, не находит в себе пи малейшей скорби теперь, когда ...полностью>>
'Документ'
В Римской республике главой семьи (pater familias), имевшим неограниченную власть над ее членами, считался самый старший мужчина....полностью>>

Київський національний університет імені тараса шевченка науково-дослідна робота в київському національному університеті імені тараса шевченка: підсумки за 2010 рік І завдання на 2011 рік київ – 2011

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Винахідники, завдяки патентній системі, вже майже чотири століття отримують можливість вигідно продати свої права на використання винаходів, отримуючи, при цьому, стимул до подальшої творчої роботи.

В Україні на сьогодні запатентовано майже 160 тис. технічних рішень ( в т.ч. винаходів – 93, корисних моделей -44, промислових зразків – 20). Та лише шість з тисячі винаходів використовується у виробництві. За даними Держкомстату України (2008 рік) підприємства та організації заключили лише 800 ліцензійних договорів, що є дуже незначною кількістю, враховуючи, що в країні зареєстровано близько 50-ти тисяч підприємств.

Україна, на жаль, відноситься до технологічних аутсайдерів сучасного світу. Недосконалість, а фактично її відсутність, державної стратегії вибудуваної на конкурентоспроможній економіці, яка базується на інноваціях, є основною причиною відсутності зацікавленості вітчизняних промисловців до впровадження світових новацій. Нині частка нашої держави в світовому об’ємі торгівлі наукоємною продукцією становить лише 0,1 процента.

Таблиця 7 – Наукова робота студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших класичних ВНЗ України

Національний технічний університет України „КПІ”

Національна юридична академія України

ім. Я.Мудрого (м.Харків)

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Львівський національний університет імені Івана Франка

Одеський національний університет Ім. І.І.Мечникова

Таврійський національний університет

Ім. В.І.Вернадського

Національний університет „Острозька академія”

Харківський національний університет Ім. .Н.Каразіна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

7.

Наукова робота студентів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.

Кількість студентів денної форми навчання, усього осіб

24675

11627

11530

17865

8646

7663

2083

9393

19472

7.2.

Кількість студентів, які беруть участь у виконанні НДДКР, усього осіб

4013

3560

3420

8900

5357

6162

1580

4520

9211

7.2.1.

з них: – з оплатою із загального фонду бюджету

173

8

2

51

72

5

0

22

2

7.2.2.

– з оплатою із спеціального фонду

133

0

13

0

24

7

3

13

7.3.

Кількість студентів- учасників 2 туру олімпіад, усього осіб

352

3

72

99

88

50

6

145

893

7.4.

Кількість переможців, які одержали нагороди за результатами 2 туру олімпіад, усього, в тому числі:

72

2

16

33

81

3

2

16

159

7.4.1.

" – на міжнародних олімпіадах

11

0

1

3

0

1

0

0

42

7.5.

Кількість студентів – учасників підсумкових конференцій Всеукраїнських конкурсів студентських НДР

128

20

18

50

13

5

10

33

7.6.

Кількість переможців Всеукраїнських конкурсів студентських НДР

65

22

13

28

11

3

10

33

17

7.7.

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього

5369

1509

1489

311

717

625

96

485

2305

7.7.1.

з них: самостійно

1755

1474

383

204

199

408

80

135

150

7.8.

Кількість студентів, які одержують стипендії Президента України

12

3

8

18

4

2

2

13

4

7.9.

Кількість студентів, які отримують інші стипендії та премії державного та регіонального рівнів

283

57

111

16

96

36

8

62

11

Ефективність використання бюджетних коштів Е=Sсп/Sбюд

0,8

0,1

0,26

0,28

0,42

0,21

0,00

0,06

0,12

Згідно з загальним рейтингом по класичним університетам Росії 1-ше та 2-ге місце має Московський державний університет імені М.В.Ломоносова – 100 балів та Санкт-Петербургський державний університет – 68 балів (/rating_common.asp).

На Україні відповідно до "Рейтингу ВУЗів України "Компас-2010", який проводився у лютому-квітні 2010 року перше місце: отримали Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” (86 балів) та Київський національний університет імені Тараса Шевченка (85 балів).

Якщо розглянути здобутки цих університетів керуючись наукометричним апаратом бази даних Scopus, отримаємо наступні результати (дані 2009 року):

У Московському державному університеті імені М.В.Ломоносова на 1 автора припадає 3 публікації; Санкт-Петербургському державному університеті – 1 автор – 2 публікації; у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка – 1 автор – 2,3 публікації.

Загальна кількість цитувань у базі SCOPUS:

Московський державний університет імені М.В.Ломоносова – 193 418;

Санкт-Петербургський державний університет – 53 393;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 20156.

За індексом Гірша h-індексом (h — кількість статей, на які є посилання в понад h публікаціях):

Московський державний університет імені М.В.Ломоносова – 136;

Санкт-Петербургський державний університет – 76;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 45.

Слід враховувати, що чисельність наукових та науково-педагогічних працівників в Київському національному університеті менша ніж в Московському та у Санкт-Петербургсьому університетах:

Московський державний університет імені М.В.Ломоносова – 5973;

Санкт-Петербургський державний університет – 6405;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 3973.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Про підсумки роботи педагогічних колективів закладів освіти Кілійського району у 2010-2011 н р. І основні завдання на 2011- 2012 н р

  Документ
  Сьогодні вітчизняна освіта зазнає суттєвих змін: змінюються пріоритети, структура і зміст освіти, вводяться нові стандарти. Реформи, які сьогодні відбуваються у нашому освітньому просторі, підпорядковані головній меті – підвищенню
 2. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет науково-дослідна діяльність Бердянського державного педагогічного університету у 2010 році

  Документ
  Бердянський державний педагогічний університет був заснований у 1932 році згідно з наказом Народного комісаріату освіти України та діяв як інститут соціального виховання.
 3. Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік Довідково-бібліографічне видання Випуск 6 Кам'янець-Подільський 2010

  Документ
  К17 Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім.
 4. Національна академія наук україни (12)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями Державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 16
 5. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (1)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.

Другие похожие документы..