Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Педагог профессионального обучения должен быть подготовлен к культурно-просветительской, организационно-управленческой, методической, научно-исследов...полностью>>
'Документ'
Приглашаем на экскурсию «Саксонский монарх – Дрезден»: Дрезденский оперный театр - один из красивейших в мире, превосходный Цвингер с его разнообразн...полностью>>
'Статья'
Административно-территориальное устройство Тверской области – территориальная организация (территориальная структура) Тверской области как система ад...полностью>>
'Конкурс'
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения республиканского литературного конкурса «Олонец – память наших сердец» (далее – Конк...полностью>>

Національно-культурної програми Збереження та розвиток етнічної, культурної та мовної самобутності

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УКРАЇНА

ВРАДІЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 13.09.11 р. № 334-р

Про схвалення районної Цільової

національно-культурної програми

"Збереження та розвиток етнічної,

культурної та мовної самобутності

національних меншин у Врадіївському

районі на 2011-2013 рр."

Відповідно до статей 2, 22 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" на виконання рішення Миколаївської обласної ради від 06 серпня 2010 року № 4 "Про затвердження обласної Цільової національно-культурної програми "Збереження та розвиток етнічної, культурної та мовної самобутності національних меншин у Миколаївській області на 2010-2013рр." Розглянувши проект районної Цільової національно-культурної програми "Збереження та розвиток етнічної, культурної та мовної самобутності національних меншин у Врадіївському районі на 2011-2013 рр.":

 1. Схвалити районну Цільову національно-культурну програму "Збереження та розвиток етнічної, культурної та мовної самобутності національних меншин у Врадіївському районі на 2011-2013 роки.".

 1. Відділу культури і туризму райдержадміністрації забезпечити винесення Програми на затвердження чергової сесії районної ради.

 1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Хараїма А.В.

Голова райдержадміністрації Ю.З.Марчук

Схвалено

розпорядженням голови

райдержадміністрації від

13.09.2011 року № 334-р

РАЙОННА ЦІЛЬОВА

НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА ПРОГРАМА

,,Збереження та розвиток етнічної , культурної та мовної самобутності національних меншин у Врадіївському районі “ на 2011- 2013 роки

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Районна Цільова національно-культурна програма ,,Збереження та розвиток етнічної,культурної та мовної самобутності національних меншин у Врадіївському районі” на 2011-2013 роки спрямована на задоволення національно-культурних потреб ,збереження та розвиток етнічної , культурної та мовної самобутності національних меншин ,які проживають у Врадіївському районі , визначає пріоритетні завдання органів виконавчої влади щодо забезпечення прав осіб , які належать до національних меншин.

Громадяни , які належать до національних меншин ,широко використовують своє право на національно-культурну автономію , яке передбачене Законом України ,,Про національні меншини в Україні ”. В районі зареєстровано і функціонує одне національно-культурне товариство.

Прийняття Програми сприятиме збереженню і розвитку етнічної , культурної та мовної самобутності осіб ,які належать до національних меншин і проживають у Врадіївському районі ; підвищенню ролі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері захисту прав національних меншин ; консолідації зусиль органів місцевої влади та національно-культурних товариств району щодо реалізації державної політики в сфері міжнаціональних відносин. У Програмі враховано пропозиції та зауваження ,висловлені товариством протягом 2010 року.

Реалізацію заходів Програми розраховано на період до 2013 року.

МЕТА ПРОГРАМИ

Метою цієї програми є :

- реалізація основних засад чинного законодавства України щодо забезпечення прав національних меншин в районі; - підвищення координуючої ролі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері захисту прав національних меншин в районі , налагодження відкритого характеру співпраці з лідерами національно-культурних товариств ,пошуків взаємоприйнятних шляхів вирішення існуючих проблем та прийняття відповідних рішень, зорієнтованих на кінцевий результат – підтримання і зміцнення міжнаціонального миру та злагоди у багатонаціональному суспільстві.

Переведена у практичну площину виконання міжнародно-правових документів, до яких приєдналася наша держава, і що є частиною законодавства України, Закону України "Про національні меншини в Україні", актів Президента України, рішень Уряду щодо підтримки діяльності національно-культурних товариств.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів районного бюджету у межах загальних асигнувань, передбачених розпорядникам бюджетних коштів,іншим виконавцям відповідних заходів протягом 2010-2013 років, виходячи з конкретних завдань та фінансових можливостей бюджету, коштів державного та інших місцевих бюджетів, із залученням можливих благодійних внесків та інших джерел, передбачених чинним законодавством України (додаток до Програми).

ОЧІКУВАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Виконання програми дає змогу:

Консолідувати зусилля центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, установ та організацій у роботі із забезпечення у Врадіївському районі прав осіб, які належать до національних меншин і проживають в районі, на розвиток етнічної, культурної та мовної самобутності;

У процесі реалізації Програми будуть створені умови для адаптації та інтеграції в українське суспільство осіб, які належать до національних меншин, відродження і розвитку їхньої культури та освіти, задоволення національно-соціальних потреб;

Заходи Програми передбачають збереження рідної мови, культурної спадщини національних меншин, носіями якої вони є.

Загалом реалізація заходів Програми забезпечить гармонійне співіснування осіб, які належать до національних меншин і проживають в районі, втілення в життя одного із пріоритетних напрямів державної політики на сучасному етапі у цій сфері.

ОРГАНІЗАЦІЯ І КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ

ПРОГРАМИ

Системний моніторинг виконання Програми здійснюється відділом культури і туризму райдержадміністрації шляхом підготовки та проведення загальнорайонних заходів (та їхнього фінансового забезпечення), соціологічних досліджень, опитування тощо.

З А Х О Д И

щодо реалізації районної цільової національно-культурної

програми "Збереження та розвиток етнічної, культурної та

мовної самобутності національних меншин у Врадіївському

районі" на 2011-2013 роки

Розділ 1. ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ

МІЖНАЦІОНАЛЬНОГО МИРУ І ЗЛАГОДИ У

БАГАТОНАЦІОНАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ РАЙОНУ.

  1. Відкриття інформаційно-аналітичних та культурно-освітніх центрів національних меншин у загальноосвітніх школах.

Відділ освіти райдержадміністрації , відділ культури і туризму

райдержадміністрації

2011 -2013 роки

1.2. Проведення днів національних культур у Врадіївському районі (тематичні зустрічі, концерти , виставки тощо ).

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

2011 -2013 роки.

  1. Створення бібліотеки Дружби народів на базі Врадіївської центральної бібліотеки, передбачення щорічного поповнення фонду книгами мов національних меншин, проведення Дня національної книжки у бібліотеках району.

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

Постійно

1.4. Організація тематичних виставок з історії та культури національних груп, народних ремесел та промислів, традиційного і сучасного образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, у тому числі обдарованих митців, представників етнічних спільнот України та Миколаївщини з метою виховання толерантності і поваги, утвердження ідей міжнаціональної злагоди.

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

2011 -2013 роки

Розділ 2. СПІЛЬНА ПРОТИДІЯ БУДЬ-ЯКИМ ПРОЯВАМ

КСЕНОФОБІЇ, АНДИСЕМІТИЗМУ ТА РАСИЗМУ В

РАЙОНІ ГАРМОНІЗАЦІЯ МІЖЕТНИЧНИХ ВІДНОСИН

ТА СПРИЯННЯ ЕТНІЧНІЙ КОНСОЛІДАЦІЇ

УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА.

2.1. Організація проведення заходів до : Міжнародного дня толерантності (12 листопада ); Міжнародного дня жертв Голокосту (27 січня ) ; Міжнародного дня Голокосту ромів (2 серпня ).

Відділ освіти райдержадміністрації , відділ культури і туризму

райдержадміністрації , відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

райдержадміністрації , виконавчі комітети селищної та сільських

рад (за узгодженням ).

2011 -2013 роки

2.2. Проведення у загальноосвітніх закладах району семінарів , ,, круглих столів ” , виховних годин , конкурсів і плакатів з питань запобігання виникненню міжетнічних конфліктів .

Відділ освіти райдержадміністрації .

2011 -2013 роки.

2.3. Організація роботи постійної телефонної лінії ,, Телефон довіри “ , надання консультацій та безоплатної юридичної допомоги з питань захисту прав національних меншин.

Районне управління юстиції у Врадіївському

районі (за узгодженням ) .

Постійно.

РОЗДІЛ 3. ПДТРИМКА ІНІЦІАТИВ НАЦІОНАЛЬНО –КУЛЬТУРНИХ ТОВАРИСТВ РАЙОНУ У ПРОВЕДЕННІ ДНІВ КУЛЬТУРИ , КУЛЬТУРНО –МИСТЕЦЬКИХ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ АКЦІЙ , СПРЯМОВАНИХ НА ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ТА КУЛЬТУР НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН

3.1. Проведення семінарів , ,,круглих столів ” , науково-практичних конференцій з актуальних проблем розвитку культур національних меншин.

Відділ освіти райдержадміністрації , відділ культури і туризму

райдержадміністрації

2011 2013 роки.

3.2. Надання фінансової підтримки у проведенні традиційного щорічного конкурсу творів ,, Мова кожного народу неповторна і своя “ до Міжнародного дня рідної мови (21 лютого ).

Відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури і туризму

райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації,

виконавчі комітети селищної та сільських рад (за узгодженням).

2011 -2013 роки.

.

3.3. Надання фінансової підтримки у проведенні традиційного щорічного фестивалю слов’янської культури в рамках святкування Дня слов’янської культури і писемності (травень).

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, відділ освіти

райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації

виконавчі комітети селищної та сільських рад (за узгодженням).

2011 -2013 роки

3.4.Надання фінансової підтримки у проведенні традиційного щорічного фестивалю національних культур ,,Дружба”.

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, фінансове управління

райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної та сільських рад

(за узгодженням).

2011 -2013 роки

3.5. Підтримка існуючих та створюваних творчих колективів у місцях компактного проживання національних меншин. Сприяння участі аматорських колективів національних меншин, окремих виконавців району у міжнародних, всеукраїнських,обласних конкурсах , фестивалях,святах та оглядах тощо.

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, фінансове

управління райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної та

сільських рад (за узгодженням).

2011 -2013 роки.

РОЗДІЛ 4. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ САМОБУТНОСТІ У МІСЦЯХ КОМПАКТНОГО ПРОЖИВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН , ПІДТРИМКА МАЛОЧИСЕЛЬНИХ НАРОДІВ ТА ВРАЗЛИВИХ ВЕРСТВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН

4.1. Надання фінансової підтримки у проведенні загальнообласних заходів Богемського чеського товариства ,, Богемка ” ( Врадіївського району ); сприяння вивченню рідної мови – фінансова підтримка недільної школи, проведення конкурсів та олімпіад з чеської мови.

Врадіївська райдержадміністрація, відділ освіти

райдержадміністрації .

2011 -2013 роки.

РОЗДІЛ 5. ІНФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ПРО СТАН МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН, ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ

ТОВАРИСТВ

5.1. Забезпечення висвітлення у місцевих засобах інформації заходів з утвердження ідей міжнаціональної злагоди,толерантності у відносинах між представниками різних етносів,підтримки національно-культурних традицій.

Відділ з питань внутрішньої політики, зв"язків з громадськими

організаціями та засобами масової інформації апарату

райдержадміністрації, редакція районної газети ,,Вісник

Врадіївщини ” (за узгодженням ), виконавчі комітети селищної та

сільських рад (за узгодженням).

2011 -2013 роки.

5.2. Організація прес-турів до місць компактного проживання національних меншин, пам’яток , пов’язаних із національними меншинами.

Відділ з питань внутрішньої політики, зв"язків з громадськими

організаціями та засобами масової інформації апарату

райдержадміністрації, редакція районної газети ,,Вісник

Врадіївщини ” (за узгодженням ), виконавчі комітети селищної та

сільських рад (за узгодженням).

2011 -2013 роки.

5.3. Започаткування в районній газеті ,,Вісник Врадіївщини ” тематичної сторінки щодо висвітлення питань збереження та розвитку етнічної,культурної та мовної самобутності різних національностей, які проживають на території Врадіївського району.

Редакція районної газети ,,Вісник Врадіївщини ” (за узгодженням).

Заступник голови

райдержадміністрації А.В. Хараїм

Додаток до програми

ОСНОВНІ ЗАХОДИ

щодо реалізації окремих заходів районної Цільової національно-культурної програми "Збереження та розвиток етнічної, культурної та мовної самобутності національних меншин" у Врадіївському районі на 2010 – 2013 роки

п\п

Зміст заходу

Джерело

фінансування

Термін

Виконання

(роки)

Орієнтовані обсяги фінансового забезпечення

(тис.грн.)

Всього

У тому числі на роки

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Збереження і зміцнення міжнаціонального миру і злагоди у багатонаціональному суспільстві району

1

Проведення днів національних культур в районі (тематичні зустрічі, концерти, виставки тощо).

Місцевий бюджет

2011-2013

1,5

0,5

0,5

0,5

2. Спільна протидія будь-яким проявам ксенофобії, антисемізму та расизму в районі, гармонізація міжетнічних відносин

Та сприяння етнічної консолідації українського суспільства

1

Організація проведення заходів до;

Міжнародного дня толерантності (12 листопада),Міжнародного дня пам"яті жертв Голокосту (27 січня),

Міжнародного дня Голокосту ромів (2 серпня)

Місцевий бюджет

2011-2013

0,6

0,2

0,2

0,2

2

Проведення у загальноосвітніх професійно-технічних закладах району семінарів, круглих столів,виховних годин, конкурсів газет і плакатів з питань запобігання виникненню міжетнічних конфліктів.

_"_

2011-2013

0,3

0,1

0,1

0,1

3

Виховання у молодого покоління толерантного відношення до проживання у багатонаціонального суспільства.

_"_

2011-2013

3. Підтримка ініціатив національно-культурних товариств району у проведенні днів культури,ку3льтурномистецьких та культурологічних акцій, спрямованих на гармонійний розвиток української культури та культур національних меншин

1

Проведення семінарів, круглих столів науково-практичних конференцій з актуальних проблем розвитку культур національних меншин.

Місцевий бюджет

2011-2013

0,3

0,1

0,1

0,1

2

Надання фінансової підтримки у проведенні традиційного щорічного фестивалю слов"янської культури в рамках святкування Дня слов"янської культури і писемності (травень)

_"_

2011-2013

3,9

1,3

1,3

1,3

3

Надання фінансової підтримки у проведенні традиційного щорічного фестивалю національних культур «Дружба»

-"-

_"_

3,9

1,3

1,3

1,3

4

Надання фінансової підтримки для участі у міжнародному Краянському фестивалі м.Прага (Чехія)

Місцевий бюджет

2012-2013

10,0

-

5,0

5,0

4. Створення умов для збереження національної самобутності у місцях компактного проживання національних меншин

1

Надання фінансової підтримки у проведенні загально обласних заходів Богемського-чеського товариства "Богемка"; сприяння вивченню рідної мови, фінансова підтримка недільної школи, проведення конкурсів та олімпіад з чеської мови

Місцевий бюджет

2011-2013

1,5

0,5

0,5

0,5

5. Інформування громадськості про стан міжнаціональних відносин, діяльність національно-культурних товариств

1

Забезпечення висвітлення у місцевих ЗМІ з утвердження ідей міжнаціональної злагоди,толерантності у відносинах між представниками різних етносів, підтримки національно-культурних традицій.

Місцевий бюджет

2011-2013

1,5

0,5

0,5

0,5

2

Організація прес турів до місць компактного проживання національних меншин,пам"яток, пов"язаних з національними меншинами.

_"_

_"_

1,5

0,5

0,5

0,5

Разом по програмі

25,0

5,0

10,0

10,0

Заступник голови

райдержадміністрації А.В.ХараїмСкачать документ

Похожие документы:

 1. Національна юридична академія україни імені ярослава мудрого (3)

  Документ
  Робота виконана на кафедрі конституційного права України Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого Міністерства освіти і науки України
 2. Донецька обласна державна адміністрація Відділ у справах національностей управління культури та туризму Український культурологічний центр Донецьке обласне відділення Товариства зв'язків з українцями за межами України

  Документ
  Закордонне українство і Донеччина: вчора, сьогодні, завтра: матеріали науково-практичної конференції. – Донецьк: Донецьке обласне відділення Товариства "Україна-Світ", Український культурологічний центр, 2008.
 3. Національна юридична академія україни імені ярослава мудрого (9)

  Документ
  Актуальність теми дисертаційного дослідження. Гострою суспільно-політичною та науковою проблемою в Україні є питання правового регулювання мовних відносин.
 4. Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького (4)

  Документ
  Актуальність теми. Збереження культурної спадщини людства та вирішення глобальних екологічних проблем є обов'язковими умовами існування та розвитку людської цивілізації.
 5. Національний транспортний університет Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту

  Документ
  Рекомендовано до друку Вченою радою Національного транспортного Університету, Президією Транспортної академії України та Вченою радою Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності

Другие похожие документы..