Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Публичный отчет'
В последние годы в России проводится реализация четырех приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения, образования, сельского хозяйства ...полностью>>
'Документ'
Відповідно до частини першої статті 6, статті 13, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання листа Міністерства України у с...полностью>>
'Реферат'
виконаного авторським колективом у складі: В.В. Волкогона, І.К. Курдиша, С.Я. Коця, О.В. Надкерничної, Л.М. Токмакової, О.В. Шерстобоєвої, Т.М. Мельн...полностью>>
'Лекция'
СОТЕРИОЛОГИЯ - это один из важнейших разделов систематического богословия, поскольку изучает одну из важнейших проблем рода человеческого - проблему ...полностью>>

Пропозиції від фпбау до Стратегії застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Пропозиції від ФПБАУ до Стратегії застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні

Текст стратегії

Пропозиція

Обґрунтування

1

2

3

Скрізь за текстом –

Нормативно-правова база

Нормативно-правова база з бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Документ стосується тільки нормативно-правової бази з бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Загальні положення (с. 1)

Абзац 2

Міжнародні стандарти включають міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та міжнародні стандарти фінансової звітності, а також тлумачення міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів фінансової звітності, наступні зміни до цих стандартів та до пов’язаних з ними тлумачень, майбутні стандарти та пов’язані з ними тлумачення, які видаються Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБУ).

Відповідно до зазначеного документа ЄС застосовуються усі МСФЗ, окрім стандартів, пов’язаних з фінансовими інструментами (МСБУ 32 та 39 на той час, а зараз ще й МСФЗ 7). Тому у стратегії слід визначитись, чи Україна приймає цю позицію ЄС, чи буде застосовувати усі МСФЗ без винятку/

Повний перелік документів, випущених РМСБУ, які повинні застосовуватись, щоб підприємство мало право заявити про те, що його фінансові звіти відповідають МСФЗ, такий:

"International accounting standards" means International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standards (IFRS) and related Interpretations (SIC-IFRIC

interpretations), subsequent amendments to those standards and related interpretations, future standards and related interpretations issued or adopted by the International Accounting Standards Board (IASB)

Загальні положення (с. 1)

Абзац 4

Речення: Зіставність показників фінансової звітності забезпечує створення бази економічної інформації для аналізу ефективності

Зіставність показників фінансової звітності забезпечує створення бази економічної

Це положення стосується усіх підприємств незалежно від форми власності

функціонування суб’єктів державного сектору економіки, …

інформації для аналізу ефективності функціонування суб’єктів господарської діяльності, …

Мета та завдання стратегії

(с. 2)

Завданнями стратегії є:

Розширення форм і методів співпраці органів державного регулювання з професійними бухгалтерськими організаціями щодо удосконалення бухгалтерського обліку і звітності

Слід підкреслити роль професійних організацій в реформуванні обліку і звітності

Мета та завдання стратегії

(с. 2)

Основними напрямами реалізації стратегії є:

Законодавче регулювання порядку застосування міжнародних стандартів, зокрема обов’язкове складання фінансової звітності підприємствами-емітентами, цінні папери яких перебувають у лістингу організаторів торгівлі на фондовому ринку, банками і страховиками …

Законодавче регулювання порядку застосування міжнародних стандартів, зокрема обов’язкове складання фінансової звітності підприємствами-емітентами, цінні папери яких обертаються на регульованому фондовому ринку, кредитними установами і страховими організаціями, які відповідають чинним актам ЄС - 4-й Директиві 2004/39/EC та Директиві ЄС 91/674/EEC від 19 грудня 1991.

Розширення кола підприємств, звітність яких складатиметься за МСФЗ, повинна відповідати законодавству ЄС. Варто застосувати термін «суб’єкти господарювання громадського інтересу» та послатися на відповідні нормативні акти ЄС.

«Public interest entities" means entities governed by the law of a Member State whose transferable securities are admitted to trading on a regulated market of any Member State within the meaning of Article 4(1) point 18 of Directive 2004/39/EC, credit institutions within the meaning of Article 1(1) of Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions19 and insurance undertakings as defined in Article 2(1) of Council Directive 91/674/EEC of 19 December 1991 on the annual accounts and consolidated accounts of insurance undertakings.

Мета та завдання стратегії

(с. 3)

Основними напрямами реалізації стратегії є:

Удосконалення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у зв’язку з прийняттям нових та зміною чинних МСФЗ

Розробка національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку для господарських операцій, які не охоплені МСФЗ

У стратегії слід більш чітко визначити напрям удосконалення національних ПБО: не тільки повторення змін, внесених до відповідних МСФЗ, а також їх доповнення питаннями, які не охоплені на даний час МСФЗ

Завдання стратегії (с. 2)

Спрощення порядку складання фінансової звітності підприємствами, а також тих, які розміщують цінні папери власної емісії на міжнародних і вітчизняних фондових біржах

Вилучити

Застосування МСФЗ не означає спрощення.

Очікувані результати

Розширення форм і методів співпраці органів державного регулювання з професійними бухгалтерськими організаціями щодо удосконалення бухгалтерського обліку і звітності

Заходи (с. 5)

П.1 Найменування заходу

Додати:

та до Порядку подання фінансової звітності

Суть: слід передбачити обов’язкове подання окремої та консолідованої фінансової звітності до ДК ЦПФР усіма емітентами цінних паперів

Заходи (с. 5)

П.5 Виконавці

Додати:

Професійні бухгалтерські організації

Консолідація зусиль по виконанню великого обсягу різноманітних заходів та визнання внеску громадських професійних організацій.

Пропозиції упорядковані С. Зубілевич, Керівником Комітету ФПБАУ з питань професійної освіти та сертифікаціїСкачать документ

Похожие документы:

 1. Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» На правах рукопису голов сергій федорович

  Документ
  Реформування економіки України потребує адекватних змін у системі бухгалтерського обліку, яка є основою інформаційного забезпечення користувачів для прийняття ними зважених управлінських рішень.
 2. Лізаційних процесів у світовій економіці матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції 26-28 квітня 2010 р м. Ужгород Ужгород, УжНУ, 2010

  Документ
  глобалізаційних процесів у світовій економіці [Текст]: Матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції: Ужгород,  26-28 квітня 2010 р. / М-во освіти і науки України, Ужгородський національний університет; відповід.
 3. Загальна характеристика роботи актуальність теми (55)

  Документ
  Актуальність теми. Ринкові перетворення в Україні, процеси приватизації й реструктуризації великих підприємств, а також галузевих комплексів привели до утворення груп суб’єктів господарювання – юридичних осіб, пов’язаних між собою
 4. Зміст (1)

  Документ
  Квартальна інформаціяЗміна до Квартальної інформаціїВступРозділ I. Основні відомості про емітентаРозділ II. Фактори ризикуРозділ III. Інформація про господарську діяльність емітентаРозділ IV.
 5. Зміст (79)

  Документ
  Річна інформаціяЗміна до Річної інформаціїВступРозділ I. Резюме річної інформаціїРозділ IІ. Фактори ризикуРозділ IІІ. Основні відомості про емітентаРозділ IV.

Другие похожие документы..