Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
Интерес к комплексному лингвистическому анализу текста на уроках русского языка продиктован, прежде всего, необходимостью подготовить учащихся к выпу...полностью>>
'Документ'
б) в узком смысле слова это греко-римская древность. В настоящее время надо сказать, что у историков, философов складывается такая точка зрения о том...полностью>>
'Документ'
Федерации в зарубежных странах. Понятие федерации и ее отличие от унитарных государств. Распределение компетенции между федерацией и ее субъектами (С...полностью>>
'Автореферат'
Работа выполнена в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Волгоградская академия Министерства ...полностью>>

Соціально педагогічний комплекс регіону: теорія І практика збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 21-22 травня 2008 року

Главная > Диплом
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

імені М.В. Остроградського

Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

СОЦІАЛЬНО – ПЕДАГОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС РЕГІОНУ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції

21-22 травня 2008 року

Полтава – 2008

Міністерство освіти і науки України

Управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

імені М.В. Остроградського

Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

СОЦІАЛЬНО – ПЕДАГОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС РЕГІОНУ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції

21-22 травня 2008 року

Полтава – 2008

УДК378.01131:371.14013.77(063)(04)

ББК74.580 П

СОЦІАЛЬНО - ПЕДАГОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС РЕГІОНУ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції. - Полтава, 21-22 травня 2008 року. - Полтава: ПДПУ, 2008.

Головний редактор академік В.О. Пащенко

Редакційна колегія:

Бойко А.М. доктор пед. наук, проф.;

Хомич Л.О. доктор пед. наук, проф.;

Гриньова М.В. доктор пед. наук, проф.;

Шпак В.П. доктор пед. наук, проф.;

Карапузова Н.Д. канд. пед. наук, доц.;

Манжелій Н. М., канд. пед. наук, доц.;

Чернова О.С. канд. пед. наук, доц.

Відповідальні за випуск Карапузова Н.Д. канд. пед. наук, доц.

Відповідальний редактор Валюх З.О., доктор філолог. наук, проф.

У науково-методичному збірнику вміщено матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально - педагогічний комплекс регіону: теорія і практика», проведеної на базі психолого-педагогічного факультету Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 21 – 22 травня 2008 року.

Друкується за рішенням ученої ради Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка ( протокол № 5 від 5 листопада 2008 р.)

Матеріали друкуються в авторськії редакції

Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2008

Зміст

Карапузова Н.Д.

Ергономічний аспект у змісті професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів

Шпак В.П.

«Сетлмент» С.Т.Шацького: витоки ідеї

Стрельніков В.Ю.

Проектування інтерактивних технологій навчання як складової діяльності педагога

Манжелій Н.М.

Навчально – виховний комплекс – перспективна модель сучасного освітнього закладу

Острянська О.А.

Основні напрямки співробітництва педагогічних колективів навчальних закладів у системі освітньо – виховного комплексу регіону

Секція № 1

Методолого – теоретичні засади організації і функціонування соціально – педагогічного комплексу регіону

Шапран О. І.

Створення та функціонування регіональних університетських комплексів у системі неперервної педагогічної освіти

Рабійчук С.О.

Роль дозвіллєвої діяльності у процесі формування соціально – педагогічного комплексу регіону

Шебітченко А.П.

Професіоналізм викладача ВНЗу в умовах глобалізації освіти

Новикова Т.Ф.

Региональные уроки как путь формирования культуроведческой компетенции школьников

Тищенко Т.М.

Інтерактивний характер психолого – педагогічних дисциплін як важливий чинник піднесення ефективності підготовки майбутнього педагога

Васильєв В. В.

Сучасні дидактичні підходи до підвищення кваліфікації державних службовців системи соціального захисту населення

Буянська О. В.

Застосування інноваційних технологій у профорієнтаційній роботі з учнями старших класів

Бурсова С.С.

Підготовка майбутніх вихователів до оздоровлення дітей раннього віку

Пустовіт А.О.

Інноваційний курс «Філософія для дітей»

Карапузова І.В.

Особливості адаптації дітей до ДНЗ

Василенко О. М.

Специфічні особливості уроків з використанням комп’ютерної техніки для дітей з особливими потребами загальноосвітніх шкіл

Клевака Л.П.

Формування соціально – перцептивного аспекту спілкування майбутніх учителів з учнями

Кайдановська О.О.

Напрямки розвитку вищої архітектурної освіти

Секція № 2

Науково – методичне і організаційно – технологічне забезпечення самопізнання, розвитку та самореалізації особистості вихователів і вихованців у дошкільних закладах освіти.

Пасічніченко А.В.

Соціально – психологічні проблеми перехідного періоду в розвитку дітей 6 – 7 річного віку

Цина В.І.

Особливості дошкільного виховання в зарубіжних освітніх системах

Вільхова О. Г.

Особливості діяльності педагогів – хореографів в умовах функціонування соціально – педагогічного комплексу «дошкільний заклад – школа»

Чернова О.С.

Духовне виховання дошкільників

Халчанська О.В.

Робота над удосконаленням мовно – комунікативних умінь студентів - вихователів дошкільних закладів освіти

Сычева Т.

Использование инновационных подходов в обучении дошкольников с ОНР связной речи (из опыта работы)

Процай Л.П.

Використання Flashанімації у роботі над задачами в курсі математики початкової школи

Сулаєва Н.В.

Активізація художнього сприймання у процесі педагогічної взаємодії керівника та учасника мистецького колективу

Ірклієнко В.С.

Формування здорового способу життя молоді: від народного свята

до повсякденності

Волик Л. В.

Особливості професії – соціокультурний аніматор

Секція № 3

Неперервний професійний розвиток педагогів загальноосвітніх закладів різних типів – основа формування життєтворчої особистості учня.

Зімакова Л.В.

Педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до формування фонетичної компетенції дошкільників

Ковалевська Н. В.

Соціально – правова компетентність як необхідна здатність майбутніх вихователів для роботи в умовах сімї

Смірнова Л. Л.

Компетентність майбутнього вчителя іноземної мови у річищі соціальних та культурних змін

Резніченко З.В.

Підготовка соціальних педагогів до спілкування з дітьми - інвалідами

Харченко А.С.

Психологічні особливості готовності дитини до школи

Клименко Ю.О.

Технології роботи педагогів у профілактиці та корекції проявів агресії у підлітків

Цина А. Ю.

Стійкість прояву властивостей професійної підготовки майбутніх вчителів технологї

Атаманчук Н.М.

Психолого – педагогічні умови організації навчання шестирічних першокласників

Павлюк Р.О.

Віртуально – педагогічний компонент професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів

Охріменко А. І.

Роль людського чинника у виникненні небезпек

Секція № 4

Професіоналізм викладача вищої школи як визначальний чинник професійного розвитку майбутнього педагога і психолога у системі соціально – педагогічного комплексу регіону

Попов О. І.

Ступені досконалості оволодіння інформаційною культурою при вивченні фахових дисциплін у студентів педагогічного коледжу

Яблунівська В., Піскова О., Черненко В.

Використання педагогічного потенціалу екомузеїв В. Короленка та І. Котляревського у професійній діяльності вчителя ВШ

Яновська Т.А.

Рівень підготовки практичного психолога у ВНЗ

Сідорова І. С.

Творчо – діяльнісний компонент у структурі естетичної культури студентів педагогічних університетів

Лебедик Л.В.

Педагогічна підготовка магістрів у вищих економічних навчальних закладах

Гнізділова О.А.

Наукова школа як середовище професійного зростання викладача вищої школи

Батієвська Т. В.

Інформаційні технології у навчально – виховному процесі середньої та вищої школи в контексті інформатизації освіти

Борбицька Н.О., Губіна Т.І.

Психологічні особливості прояву екзаменаційного стресу в студентських групах з різною структурою міжособистісних стосунків

Заикина А. И., Куконосова О.С.

Пространственные реалии в текстах Белгородских поэтов

Гришко О.І.

Формування математичної компетентності дошкільників у системі підготовки дітей до школи

Бутрій Л.М.

Генезис і шляхи вдосконалення сучасної лекції

Карапузова Наталія

м. Полтава

ЕРГОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ У ЗМІСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Динамізм сучасного суспільства зумовлює перетворення в освітній політиці, що спонукає до відповідних змін у професійній підготовці педагогічних кадрів. Успішна реалізація професійного становлення майбутніх учителів початкових класів визначається насамперед якістю змісту освіти у вищій школі, який повинен відповідати певним вимогам, зокрема, забезпечення гуманітаризації освіти, що вимагає визначення гуманітарних аспектів у іісіх навчальних предметах, а також «...введення людиноорієнтованих наукових і навчальних дисциплін: політології, психології, соціології, культурології, екології, економіки та ергономіки» [4, с.191]. Незважаючи на свою особливість, кожна із названих дисциплін вивчає людину, її психіку та поведінку, процеси соціалізації та розвитку, формування особистості під впливом середовища. Роль синтезатора наук виконує ергономіка. Маючи гуманістичне начало в своїй основі, ергономіка спрямована на гармонізацію відношень між людиною та навколишнім середовищем, задоволення матеріальних і духовних потреб, створення комфортних умов для відчуття задоволення від процесу та результатів діяльності особистості (Г.М.Зараковський, В.П.Зінченко, О.О.Крилов, В.М.Муніпов). В англомовних країнах ергономіку називають «людським фактором», а ергономічне проектування у XXI столітті визначають як «людиноорієнтоване проектування», що підтверджує гуманістичне спрямування науки.

Заслуговують на увагу дослідження, в яких проблеми організації навчальної діяльності суб'єктів освітнього процесу, оптимізації пристосування організму школяра до навчального середовища розглядаються саме з позицій ергономічного підходу (М.В.Алішев, А.І.Воловиченко, В.П.Вовкотруб, О.О.Кріуліна, В.К.Марігодов, Т.С.Назарова, В.М.Наумчик, В.П.Нестеренко, В.Я.Ожогін, Г.І.Сажко, Р.С.Сафін, С.О.Скидан, А.А.Слободянюк та інші). Закономірно, успішна реалізація ергономічного підходу у навчальній діяльностізалежить від рівня ергономічної освіти педагога, від його уміння практично застосувати ергономічні норми та вимоги у професійній діяльності. Тому деякі учені акцентують увагу на тому, що актуальним та перспективним на сьогоднішній день є питання підготовки компетентних педагогічних кадрів у галузі педагогічної ергономіки, яка комплексно досліджує навчальну діяльність учня в системі «учитель, учень - засоби навчання - навчальне середовище». Особливої цінності ергономічний аспект набуває саме у діяльності учителів початкових класів. Як стверджує О.Я.Савченко, «глибинний зміст самої назви «початкова школа», «школа першого ступеня» зумовлює виняткову роль цієї ланки і особливу відповідальність педагогів за якість її результатів». [5, сі] Діяльність учителя початкових класів є більш складною і відповідальною у порівнянні із учителем середньої ланки освіти. Це пов'язано перш за все із віковими особливостями розвитку організму молодших школярів, сенситивністю їх віку до несприятливих впливів навколишнього середовища.

В умовах сучасних інноваційних змін в освіті є необхідним, щоб методи, режим, засоби, умови навчання - усе створювало об'єктивні передумови для цілісного розвитку особистості дитини, не шкодило її психічному та фізичному розвитку. Уміле використання учителем початкових класів у професійній діяльності теоретичних та практичних аспектів педагогічної ергономіки забезпечить збереження здоров'я, гармонійний розвиток особистості кожного школяра та, водночас, підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Метою нашої розвідки є аналіз змісту професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів в аспекті ергономічної підготовки.

Взагалі, ергономічну підготовку майбутніх учителів слід розглядати у двох напрямках: загальнокультурному та професійному (тобто педагогічному). У першому випадку ергономічна підготовка виходить на рівень системного трактування людського чинника в техніці, відкриваються перспективи його цілісного уявлення в сучасному інформаційному середовищі. Другий напрямок є невід'ємним атрибутом професійної діяльності педагога. На основі узагальнення та систематизації набутих знань майбутній учитель побачить їх комплекснуреалізацію у процесі вирішення освітніх задач з метою забезпечення комфортних умов молодших школярів. Базовою основою в обох випадках є формування у свідомості студентів гуманістичних поглядів, згідно з якими основною метою ергономічного проектування є удосконалення діяльності людини й її функцій, а засоби й умови створюються як такі, що забезпечують цю діяльність.

Аналіз основних напрямків вивчення педагогічної ергономіки [2,с.6] дає можливість стверджувати, що ергономічна підготовка є послідовним, логічним процесом, який здійснюється з опорою на комплекс попередніх знань та зорієнтований на вирішення конкретних професійно-педагогічних задач. Тому дидактичною основою визначення ергономічного аспекту у змісті професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів є опора на принципи послідовності, системності, інтеграції, професійної спрямованості навчання.

У вищих педагогічних навчальних закладах зміст навчання визначається освітньо-професійними програмами підготовки фахівця, які складаються з трьох циклів предметів: гуманітарної та соціально-економічної підготовки; природничо-наукової підготовки; професійної та практичної підготовки вчителя та педагогічної практики.

Змістове наповнення ергономічної складової у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів відбувається переважно у процесі вивчення дисциплін природничо-наукового циклу, а також професійної та практичної підготовки. Дисципліни означених циклів цілеспрямовано й опосередковано впливають на формування ергономічного світогляду майбутніх фахівців. Зупинимось коротко на змістовому наповненні деяких дисциплін в плані ергономічної підготовки майбутніх учителів початкових класів.

Ергономічний аналіз та організація комфортних умов навчальної діяльності молодших школярів потребує від учителя передусім ґрунтовних знань з анатомо-фізіологічних особливостей розвитку організму дітей, впливу факторів навколишнього середовища на їх розвиток і стан здоров'я. Тому міцним теоретичним підґрунтям для формування ергономічних знань та умінь студентів є медичні та біологічні науки, що входять до природничо-математичного циклу дисциплін. Принципове значення в контексті ергономічної підготовки майбутніх педагогів має комплекс питань зі шкільної гігієни. Зокрема, представляють інтерес питання, пов'язані із гігієнічними нормативами та вимогами до навчальних приміщень, шкільного обладнання, мікроклімату. Знання психогігієнічних рекомендацій щодо навчального навантаження, режиму дня, рухової активності допоможе майбутньому учителеві у забезпеченні оптимальних умов навчання.

У нині діючі навчальні плани педагогічних вузів уведено новий предмет -«Основи валеології», який спрямовано на усвідомлення здоров'я як найвищої цінності не лише окремої людини, а й суспільства в цілому. Означений курс покликаний дати студентам знання та практичні навички для зміцнення та збереження здоров'я, що має неабияке значення в аспекті ергономічної підготовки.

Вирішальне місце в ергономічній підготовці майбутніх фахівців відводиться біологічним наукам (наприклад, анатомія та фізіологія дитини), які дають основи знань про закономірності росту та розвитку організму школяра, вікові особливості окремих органів та організму в цілому, а також протікання фізіологічних процесів та особливостей їх регуляції у навчальній діяльності. Тільки на основі знань про фізіологічні та психофізіологічні механізми організму учня, учитель початкових класів зможе забезпечити оптимальне його функціонування у навчальному середовищі.

Комплекс медичних та біологічних наук сприяє формуванню у майбутніх учителів важливих для ергономічної підготовки понять, таких як, наприклад, інформаційні канали організму, сенсорні системи, апаратні можливості організму тощо.

Досить є важливим, щоб в результаті вивчення дисциплін "Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами генетики", "Основи валеології", "Основи медичних знань і охорони здоров'я", "Безпека життєдіяльності" тощо, студенти усвідомили важливість збереження здоров'я школярів, що є найвищою і неповторною цінністю педагогічного процесу, переконалися у тому, що безпосередню відповідальність за збереження здоров'я учнів молодшої школи несе перш за все учитель початкових класів.

Цикл професійної та практичної підготовки педагога включає психолого-педагогічні дисципліни, окремі методики навчання.

Велике значення у професійній підготовці майбутніх учителів до ергономічної діяльності мають психологічні науки. Забезпечення комплексного підходу до проектування та організації діяльності учнів у навчальному середовищі є можливим на основі уявлень педагога про закономірності перебігу психічних процесів дитини (пам'ять, сприймання, мислення), про фактори розвитку особистості, про психологічні закономірності навчання і виховання. Це обумовлює значення циклу психологічних дисциплін у плані ергономічного аспекту професійної підготовки майбутніх освітян.

Розглянуті дисципліни змісту підготовки майбутніх фахівців складають основний фундамент здоров'язберігаючого впливу на учня. Насамперед це стосується молодших школярів, у яких процеси інтенсивної перебудови фізіологічних функцій організму, а також незавершеність психічного розвитку та психічних процесів на етапі адаптації до умов навчального середовища зумовлюють особливу відповідальність з боку учителів початкової ланки освіти.

Базовими у педагогічній підготовці учителя є курси педагогіка, соціальна педагогіка, основи педагогічної майстерності тощо, які дають підґрунтя для вирішення конкретних педагогічних завдань з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів на основі оптимального вибору та застосування матеріальних засобів, створення відповідних умов навчання. Такі якості педагога, як доброзичливість, терпимість, рефлексія, здатність до ідентифікації, педагогічний такт допоможуть створити сприятливий емоційний мікроклімат, забезпечити функціональний комфорт молодших школярів, що є критерієм ергономічного підходу у навчально-виховному процесі.

Здатність емоційно сприймати, відчувати, усвідомлювати є основою лри створенні естетичних умов у навчальному середовищі. Гармонійність світлокольорової композиції інтер'єрів шкільних приміщень, їх озеленення та декоративно-художнє оформлення, естети чність навчального обладнання повинно породжувати у школярів стан комфортності, задоволення, емоційного піднесення, радості тощо. Тому великі можливості для розширення ергономічного кругозору мають мистецькі дисципліни, наприклад, «Образотворче мистецтво з методикою викладання». Основний сенс їх вивчення в плані ергономічного спрямування - ознайомлення з основними вимогами кольоропсихології, розвиток естетичних смаків, активізація емоційно-образного сприйняття майбутніх учителів початкової школи.

Грамотне проектування засобів навчальної діяльності та формування способів її застосування потребує від учителя теоретичних знань у галузі безпеки праці. Курс «Основи охорони праці» входить в цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки майбутніх фахівців, основним завданням якого є ознайомлення студентів із системою законодавчих, санітарно-гігієнічних, організаційних заходів і способів, що забезпечують безпеку праці людини. Теоретичні знання в галузі нормування та стандартизації впливають на розширення ергономічного кругозору майбутніх освітян.

Зважаючи на багатопредметність діяльності учителя початкових класів, зміст їх методичної підготовки повинен забезпечувати у школі навчальний процес із шести освітніх галузей. Мета вивчення окремих методик - ознайомлення з теоретичними основами викладання предмета та конкретних його тем. При цьому кожна із методик, досліджуючи засоби навчання (що особливо нас цікавить в плані ергономічної підготовки), лише конкретизує їх в аспекті вивчення дисципліни. На жаль, ні в дидактиці, ні в методиках не зроблено акценту на психофізіологічних вимогах їх застосування, не розкрито науково обґрунтованих норм їх виготовлення. Але в рамках ергономічного підходу, учитель повинен володіти способами виготовлення та застосування матеріальних засобів навчання та всієї навчально-матеріальної бази на основі загальних та спеціальних педагогіко - ергономічних вимог. Таким чином, програми дисциплін не вичерпують можливостей валеології, анатомії, фізіології, психології тощо в плані ергономічної підготовки, а лише частково розкривають окремі їх питання.

Візьмемо для прикладу навчальний предмет «Анатомія та фізіологія дитини з основами патології та генетики». Значний інтерес для ергономічної підготовки у змісті означеної дисципліни представляють питання будови та функцій аналізаторів школяра, зокрема, характеристики їх інформаційних параметрів. Однак в цілому, з цими питаннями не достатньо обізнані студенти у зв'язку з обмеженою кількістю годин на вивчення курсу. Так, тема «Будова, функцій та вікові особливості органів чуттів у дітей» виноситься на самостійне опрацювання, а при вивченні модуля «Основи дитячої патології» значна увага приділяється ознайомленню з питанням «Хвороби органів слуху та зору». Отже, студенти одержують недостатню інформацію про сенсорні системи організму школярів, вимоги до слухової чи зорової форми подачі інформації у навчальному процесі тощо. Між тим, означені питання є актуальними в сучасних умовах постійного сенсорного, фізичного та психо-емоційного напруження молодших школярів, а також значущими в плані ергономічної підготовки майбутніх учителів початкової школи.

Ергономічний аспект у змісті професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів має бути зорієнтованим на формування у свідомості студентів комплексного погляду на діяльність школяра у навчальному середовищі із конкретними засобами навчання. Разом з тим, ергономічний аспект у межах змістової сторони основних предметних циклів є частково сформованим і розкритим, що зумовлює необхідність у поглибленому його розкритті. Для того, щоб забезпечити ефективність і дієвість ергономічної підготовки майбутніх освітян, кожен студент повинен не лише ознайомитися з теоретичними положеннями науки, а й усвідомити цінність і практичну значущість ергономічних знань і умінь у майбутній професійній діяльності.

З метою удосконалення ергономічної підготовки майбутніх учителів початкових класів на кафедрі природничих і математичних дисциплін розроблено та впроваджено у навчальний процес спецкурс «Основи педагогічної ергономіки». Головним завданням курсу є доповнити, узагальнити та систематизувати знання, уміння та навички студентів, які засвоєні ними під час вивчення нормативних навчальних дисциплін. Мета спецкурсу - забезпечити цілісне уявлення студентів про психофізіологічні механізми організму учня під час навчальної діяльності та способи створення та організації оптимальних умов навчального середовища.

Підсумовуючи вищесказане зазначимо, що джерела формування ергономічного світогляду майбутній учителів початкових класів у процесі професійної підготовки потрібно відшукувати насамперед у змістових аспектах фахової підготовки. Усвідомлення майбутнім учителем початкових класів педагогічної ергономіки як такого напрямку, що наповнює гуманістичним змістом навчальну діяльність, визнання дитини й її здоров'я як найвищої цінності педагогічного процесу стане запорукою успіху у подальшій професійній діяльності.

ЛІТЕРАТУРА

1. Нестеренко В.П. Основьі педагогической зргономики / Возрастная физиология и школьная гигиена. - Вологда: ВГПИ, 1973. - 163 с.

2. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / З.Н. Курлянд, Р.І.Хмелюк, А.В.Семенова та ін.; За ред.. З.Н.Курлянд. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2007.-495 с.

3. Савченко О.Я. Покликання початкової школи // Початкова школа. - № 2. -2008.-С.1-3.

Шпак Валентина

м.ПолтаваСкачать документ

Похожие документы:

 1. Запорізька облдержадміністрація запорізька обласна рада запорізький національний університет матеріали VIII всеукраїнської науково-практичної конференції

  Документ
  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Основи теорії військової справи та бойового досвіду людства», м. Запоріжжя, 18 квітня 2008 р.
 2. Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 жовтня 2009 р.) Київ 2009 ббк 74. 212 Розповсюдження І тиражування без офіційного а 43 дозволу іпк дсзу заборонено

  Документ
  А 43 Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання незайнятого населення в умовах фінансово-економічної кризи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр.
 3. Матеріали VI (XVIII) Всеукраїнської науково-практичної конференції Київ нтуу «кпі» 2010

  Документ
  Матеріали VІ (XVIII) Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 11-12 березня 2010 р.: тези доповідей / [редкол.: В.Г. Герасимчук (відпов. ред) та ін.].–К.: НТУУ «КПІ», 2010.
 4. Вісник (2)

  Документ
  Редколегія “Вісника” приймає статті обсягом 4 – 5 сторінок через 1 інтервал, повністю підготовлених до друку. Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком диска.
 5. Наукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції учотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57

  Документ
  Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.IV (12-14 травня 2010 р.

Другие похожие документы..