Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
лимбическая структура (гипоталамус) зона головного мозга, расположенная под корой. В этой зоне зарождаются, образуются и регулируются процессы жизнен...полностью>>
'Документ'
Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в работе II Международной заочной научно-практической конференции "Актуальные проблемы менеджмента...полностью>>
'Документ'
В соответствии с областным базисным учебным планом на ступени среднего (полного) общего образования предмет «Мировая художественная культура» может и...полностью>>
'Урок'
Опрос, проверка домашнего задания. Сообщение результатов проверки тестов прошлой темы «Строение атома. Состав ядра». Учащиеся выставляют оценку в «Лис...полностью>>

Про проект програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2010 рік

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УКРАЇНА

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

11.05.2010397

Про проект програми економічного,

соціального та культурного розвитку

Херсонської області на 2010 рік

З метою забезпечення сталого економічного зростання області у 2010 році, відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету” та розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2006 року № 504-р „Про схвалення Концепції вдосконалення системи прогнозних і програмних документів з питань соціально-економічного розвитку України”, керуючись статтею 6, пунктом 2 частини першої статті 13, пунктом 1 статті 17, частиною четвертою статті 34, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”:

1. Схвалити проект програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2010 рік (далі - Програма), що додається, та винести його на розгляд обласної ради.

2. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, райдержадміністраціям, відповідальним за реалізацію Програми:

2.1. Після затвердження Програми забезпечити виконання її показників, завдань та заходів за галузевою спрямованістю та щомісяця до 10 числа інформувати Головне управління економіки обласної державної адміністрації для узагальнення.

2.2. У разі потреби ініціювати протягом 2010 року внесення змін до Програми за погодженням з Головним управлінням економіки обласної державної адміністрації, коригування фінансових показників - за узгодженням з Головним фінансовим управлінням обласної державної адміністрації, супроводжуючи пропозиції щодо змін при розгляді на засіданнях колегії обласної державної адміністрації, в подальшому – на засіданнях відповідних постійних комісій та сесії обласної ради.

3. Рекомендувати територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, міськвиконкомам забезпечити виконання завдань, визначених пунктом 2 цього розпорядження.

4. Білозерській, Верхньорогачицькій, Високопільській, Генічеській, Каланчацькій, Каховській, Нововоронцовській районним державним адміністраціям передбачити в програмах економічного і соціального розвитку територій заходи щодо поліпшення показників, які мають найнижче значення за результатами оцінки внутрішньорегіональної диференціації, проведеної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року № 476 „Про запровадження оцінки міжрегіональної та внутрішньо регіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів”.

Інформацію про проведену роботу надати до 14 травня 2010 року Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації.

5. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14 січня 2009 року № 36 „Про проект програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2009 рік”.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови обласної державної адміністрації (Граділь А.І. – скликання).

Голова обласної

державної адміністрації А.П.Гриценко

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови обласної

державної адміністрації

11.05.2010397

ПРОГРАМА

економічного, соціального

та культурного розвитку Херсонської області

на 2010 рік

(проект)

Зміст

програми економічного, соціального та культурного розвитку

Херсонської області на 2010 рік

стор.

ВСТУП

4

І.

Соціально-економічний розвиток області у 2009 році

5

ІІ.

Основні показники економічного і соціального розвитку області на 2010 рік

9

ІІІ.

Цілі, завдання розвитку економіки та соціальної сфери області на 2010 рік

18

1.

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ ОБЛАСТІ

18

1.1.

Фінансові ресурси

18

1.2.

Ринкові перетворення

18

1.2.1.

Реформування відносин власності

18

1.2.2.

Розвиток підприємництва

19

1.2.3.

Формування конкурентного середовища на регіональних ринках

20

1.2.4.

Цінова політика

21

1.2.5.

Розвиток ринкової інфраструктури

22

1.3.

Механізми регулювання

22

1.3.1.

Інвестиційна діяльність

22

1.3.2.

Закупівля продукції (товарів, робіт, послуг) для регіональних потреб

22

1.3.3.

Реалізація державних цільових програм та регіональних програм

23

1.4.

Розвиток реального сектору економіки

23

1.4.1.

Паливно-енергетичний комплекс. Упровадження ресурсо- й енергозберігаючих технологій

23

1.4.2.

Промисловість

24

1.4.3.

Агропромисловий комплекс

25

1.4.3.1.

Сільське господарство

25

1.4.3.2.

Виробництво харчових продуктів, напоїв

26

1.4.3.3.

Рибне господарство

26

1.4.4.

Транспорт, дорожнє господарство, розвиток інформаційної сфери, телекомунікацій і зв’язку

27

1.4.5.

Інноваційна діяльність

28

1.4.6.

Виробництво споживчих товарів

28

1.4.7.

Сфера розвитку виставкової діяльності

29

1.5.

Зовнішньоекономічна діяльність

29

1.6.

Туристично-рекреаційний комплекс

30

2.

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

30

2.1.

Соціальна сфера

30

2.1.1.

Зайнятість населення та ринок праці

30

2.1.2.

Грошові доходи населення та заробітна плата

31

2.1.3.

Соціальне забезпечення

31

2.1.4.

Пенсійна реформа

32

2.2.

Гуманітарна сфера

33

2.2.1.

Охорона здоров'я

33

2.2.2.

Освіта і наука

34

2.2.3.

Культура і духовність. Охорона культурної спадщини

36

2.2.4.

Демографічний розвиток, підтримка сімей та молоді, гендерної рівності

36

2.2.5.

Фізична культура і спорт

38

3.

ПОСЛУГИ НАСЕЛЕННЮ, РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

39

3.1.

Надання якісних публічних послуг населенню через удосконалення системи управління

39

3.2.

Житлово-комунальне господарство

40

3.3.

Розвиток будівництва та забезпечення населення житлом

40

4.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

41

4.1.

Мінерально-сировинні ресурси

41

4.2.

Лісові ресурси

42

4.3.

Земельні ресурси. Розвиток земельних відносин та землекористування

42

4.4.

Охорона навколишнього природного середовища

44

4.5.

Техногенна безпека

45

4.6.

Захист територій від підтоплення

46

ІV.

Додатки до програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2010 рік

48

1.

Комплексний план дій щодо соціально-економічного розвитку області на 2010 рік

49

2.

Перелік інвестиційних проектів, що пропонуються до реалізації

113

3.

Перелік регіональних програм, які планується виконувати у 2010 році з використанням усіх джерел фінансування

124

ВСТУП

до програми економічного, соціального та культурного розвитку

Херсонської області на 2010 рік

Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2010 рік (далі – Програма) підготовлена за пропозиціями структурних підрозділів обласної державної адміністрації та територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади на підставі головних положень Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 року
№ 892-р, відповідно до завдань і положень передвиборчої програми Президента України В.Ф.Януковича, програмних положень політичних партій, які сформували парламентську коаліцію „Стабільність та реформи”, Цілей Розвитку Тисячоліття – Україна.

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” та постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”.

Значення основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку області на 2010 рік погоджено на засіданні Міжвідомчої робочої групи Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України та Державної податкової адміністрації України з аналізу основних показників економічного і соціального розвитку на 2010 рік.

Програма визначає цілі соціально-економічного розвитку області на 2010 рік, основні завдання та заходи щодо досягнення головної мети - відновлення економічного зростання з закладанням інвестиційного фундаменту подальшого стійкого розвитку, що стане базовою передумовою для розв’язання існуючих соціальних проблем та поліпшення якості життя населення.

Завдання та заходи Програми сформовано відповідно до стратегічних цілей Стратегії економічного і соціального розвитку Херсонської області до 2015 року, затвердженої рішенням обласної ради від 28 листопада 2008 року № 781, з урахуванням завдань та заходів у відповідних галузях і сферах діяльності.

З метою сприяння забезпеченню оптимального балансу інтересів держави, найманих працівників та власників, подальшого поглиблення і вдосконалення партнерства між органами виконавчої влади, роботодавцями і профспілками області цілі та завдання, визначені Програмою, реалізовуватимуться шляхом їх тісної співпраці.

І. Соціально-економічний розвиток області у 2009 році

Характерною ознакою 2009 року є поступова адаптація регіональної економіки до зовнішніх факторів та впровадження заходів, спрямованих на подолання негативних наслідків фінансової кризи, зменшення втрат економічного розвитку.

Фінансова криза відчутно вплинула на економіку промислових підприємств, насамперед, машинобудівної галузі, які виготовляють складну високої вартості техніку. Уповільнення зазнали темпи промислового виробництва.

Основними причинами, що негативно вплинули на фінансово-економічний стан підприємств галузі, стали: призупинення дії інноваційних програм у машинобудуванні для агропромислового комплексу, різке зростання цін на металургійну продукцію, відсутність кредитних ресурсів, застарілий парк обладнання, нестабільність ринків, зростання цін на енергоносії та сировинні матеріали, нестабільність надходження коштів від замовників.

Спостерігається спад активності у будівельній галузі. Значною мірою це пов’язано із залежністю галузі, насамперед, від кредитів, подорожчання енергоносіїв, металопродукції, будівельних матеріалів.

Наслідки фінансової кризи вплинули на зменшення здатності сільськогосподарських підприємств залучати фінансові ресурси в необхідних розмірах. Порівняно з 2008 роком обсяг фінансування державних програм підтримки сільгосптоваровиробників області зменшився на 53,6%. Однак аграрна сфера виробництва області відчула найменший її вплив, оскільки майже повністю зорієнтована на внутрішній ринок.

Порівняно з відповідним періодом 2008 року скоротилися обсяги перевезення вантажів, інвестицій в основний капітал, експорту товарів і послуг, роздрібного товарообороту.

Разом з тим, збалансування ресурсів та концентрація зусиль усіх гілок влади дали можливість забезпечити в 2009 році позитивні тенденції.

Вісім місяців поспіль фіксується найменша серед регіонів країни глибина спаду в промисловому комплексі.

За підсумками року індекс промислового виробництва становив 91,6%. Обсяг виробництва харчових продуктів зріс на 30,4% проти попереднього року. Темп росту обсягів реалізованої промислової продукції склав 116,1%. У структурі реалізації промислової продукції переважає переробна промисловість, питома вага якої становить 77,9%.

У ІV кварталі 2009 року порівняно з попереднім кварталом промислове виробництво зросло на 14,1%, у т.ч. на підприємствах переробної промисловості – на 12,0%.

Обсяг валової сільськогосподарської продукції збільшився порівняно з 2008 роком на 0,8% за рахунок збільшення обсягів виробництва продукції як у рослинництві (на 0,9%), так і у тваринництві (на 1,1%).

В усіх категоріях господарств збільшилася чисельність свиней на 9,2%, птиці всіх видів – на 11,3%.

У сільськогосподарських підприємствах зросло виробництво картоплі – на 2,7%, овочевих культур – на 18%, баштанних культур – на 27,7%, сої – на 7,4%, молока – на 10,4%, збільшилася чисельність великої рогатої худоби – на 1,8%, свиней – на 19,4%, овець та кіз – на 14,6%, птиці – на 29,2%.

У 2009 році порівняно з попереднім роком одержано кращий урожай рису – на 19,6% більше (як за рахунок розширення площ збирання на 15,2%, так і за рахунок підвищення урожайності з 1 га на 2,3 ц, або на 4,1%).

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладених в економіку області, збільшився проти обсягів інвестицій на початок року на 5,5 млн дол. США, або на 3,1%, і станом на 01 жовтня 2009 року склав 180,5 млн дол. США.

Іноземні інвестиції надійшли на 224 підприємства області.

Приріст іноземного капіталу спостерігався за такими видами економічної діяльності, як: сільське господарство, будівництво, торгівля, охорона здоров’я та надання соціальної допомоги, комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту, операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям.

У зовнішньоторговельній діяльності обсяги експорту перевищують обсяги імпорту, і сальдо зовнішньої торгівлі залишається позитивним.

За підсумками року сальдо зовнішньої торгівлі товарами та послугами становило 280,1 млн дол. США, що в 1,8 раза перевищує показник за 2008 рік (159,6 млн дол. США). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 3,2.

Основу товарної структури експорту області складають продукти рослинного походження (30,3%), транспортні засоби та шляхове обладнання (18,8%), недорогоцінні метали та вироби з них (15,4%), механічне та електричне обладнання (10,8%), готові харчові продукти (10,6%).

Збільшення поставок зернових культур (+49%), насіння і плодів олійних рослин (+38,3%), транспортних засобів та шляхового обладнання (+87,5%), сприяло зменшенню уповільнення загального обсягу експорту товарів.

Кількість суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб, за оперативними даними, збільшилася на 1,1% проти показника за 2008 рік і становила 65,6 тис. осіб.

Фінансовий результат суб’єктів господарювання, починаючи з лютого, зберігається позитивним і за підсумками року, за попередніми даними, склав 559,4 млн грн прибутку. У порівнянні з 2008 роком сума прибутків прибуткових підприємств зросла на 21,1%, сума збитків збиткових підприємств зменшилася на 31,3%. Рівень рентабельності операційної діяльності підприємств області за підсумками 9 місяців 2009 року становив 9%.

Позитивний фінансовий результат суб’єктів господарювання дає можливість підвищити платоспроможність підприємств та утримувати соціальне навантаження.

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів збільшилися на 3,7% порівняно з планами, затвердженими місцевими органами влади, та проти минулого року. Додатково до плану місцевими бюджетами області мобілізовано 31,5 млн грн. Забезпечено виконання дохідної частини місцевих бюджетів усіма бюджетами міст і районів області, крім м. Херсона.

Податковий борг до місцевого бюджету зменшився порівняно з початком 2009 року на 20,1%.

Рівень середньомісячної номінальної заробітної плати штатного працівника зріс на 7,8% у порівнянні з минулим роком (темп росту є вищим за середньоукраїнський показник (105,5%) на 2,3 відсоткового пункту) і становив 1482 грн. У грудні середня заробітна плата склала 1744 грн, що в 2,3 раза перевищує рівень мінімальної заробітної плати (744 грн).

Індекс реальної заробітної плати (93,6%) є вищим за середній показник по державі (90,8%) на 2,8 відсоткового пункту.

Забезпечено своєчасну виплату нарахованих пенсій.

Надходження до Пенсійного фонду України по області збільшилися на 4,4% відносно плану та на 3% проти показника 2008 року. План по надходженнях до бюджету Пенсійного фонду України виконано всіма районами та містами області.

Зменшилася в порівнянні з початком року кількість зареєстрованих безробітних на 49,5% (на 10,4 тис. осіб) і станом на 01 січня 2010 року склала 10,7 тис. осіб, рівень безробіття скоротився на 1,5 відсоткового пункту і становив 1,6%.

Протягом року створено 18,9 тис. нових робочих місць, або 125,7% до річного завдання, із яких 15,6% - у сільському господарстві та 9,9% - у промисловості.

У гуманітарній сфері забезпечено збереження мережі закладів охорони здоров’я, освіти та культури.

Бюджетні призначення на охорону здоров’я зросли на 10,9% порівняно з 2008 роком. Відповідно збільшилися (+11,6%) планові витрати в розрахунку на 1 мешканця і склали 565,5 грн.

Захворюваність на туберкульоз в області скоротилася на 11,3% і склала 109,9 випадків на 100 тис. населення проти 123 випадки за 2008 рік, смертність від туберкульозу зменшилася на 5,4% і становила 23 випадки на 100 тис. населення (у 2008 році - 25,1 випадка на 100 тис. населення).

Завдяки постійній лікувально-профілактичній роботі покращилися показники поширеності основних серцево-судинних захворювань та не допущено зростання захворюваності на інфаркт міокарда.

Позитивні тенденції спостерігаються відносно оновлення та поповнення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів. Покращується рівень лікувально-діагностичної допомоги населенню області. У лікувальних закладах області впроваджуються нові високотехнологічні методи лікування та проводяться структурні зміни.

Видатки на освітню галузь збільшилися порівняно з 2008 роком на 8,7%.

Протягом 2009 року відновлено функціонування 5 дошкільних навчальних закладів, створено 22 прийомні сім’ї та 6 дитячих будинків сімейного типу, до яких влаштовано 92 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування.

Питома вага дітей, охоплених дошкільною освітою, зросла на 2,1 відсоткового пункту порівняно з початком року і становить 65%.

Придбано 5 шкільних автобусів для підвезення учнів у сільській місцевості , із яких 4 - за рахунок коштів місцевих бюджетів та 1 - за кошти Світового банку.

У 2009/10 навчальному році 73% учнів забезпечено харчуванням, 49% підлітків охоплено гарячим харчуванням.

Обсяг видатків галузі культури збільшився на 8,7%. За рахунок отриманого фінансування здійснено заходи щодо охорони та збереження об’єктів культурної спадщини, поповнено фонди обласних бібліотек, проведено всеукраїнські, регіональні й обласні фестивалі та конкурси.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Про проект програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2012 рік та

  Документ
  З метою забезпечення сталого економічного зростання області у 2012 році, відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”,
 2. Про проект Програми економічного, соціального та культурного розвитку Скадовського району на 2012 рік

  Документ
  З метою забезпечення подальшого економічного, соціального та культурного розвитку району у 2012 році, відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” та
 3. Про проект програми економічного, соціального та культурного розвитку Бериславського району на 2012 рік та прогнозні макропоказники економічного І соціального розвитку району до 2014 року

  Документ
  Про проект програми економічного, соціального та культурного розвитку Бериславського району на 2012 рік та прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку району до 2014 року
 4. Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2012 рік та прогнозні макропоказники економічного

  Документ
  Додатки до програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2012 рік та прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку області до 2014 року
 5. Програма економічного, соціального та культурного розвитку Горностаївського району на 2012 рік

  Документ
  У відповідності до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши доповідь заступника голови районної державної адміністрації,

Другие похожие документы..