Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
К участию в конференции приглашаются преподаватели вузов, научные сотрудники и исследователи, студенты-бакалавры, магистранты, аспиранты, докторанты ...полностью>>
'Расписание'
М. Дублер: Сергеев А.И. 7 07.1 Семейное право Лузанова И.М. Дублер: Сергеев А.И. 8 1.1 Трудовое право Лузанова И.М. Дублер: Сергеев А....полностью>>
'Конкурс'
3 этап – 10 февраля 2012 года (очно: выставка научно-технического творчества молодежи «НТТМ – 2012», защита проектов на секциях в соответствии с номин...полностью>>
'Документ'
Осуществление взаимодействия с отраслевыми исполнительными органами государственной власти по ежегодному планированию и уточнению значений индикаторов...полностью>>

Про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області за 2009 рік та проект програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2010 рік

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

від 3 березня 2010 року м. Тернопіль № 108

Про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області за 2009 рік та проект програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2010 рік

Порівняльний аналіз основних макроекономічних показників розвитку області за 2009 рік засвідчив негативний вплив загальнодержавної фінансово-економічної кризи на соціально-економічні процеси в області та ефективність виконання заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2009 рік.

Враховуючи погіршення основних макроекономічних показників розвитку економіки області наприкінці 2008 року та прогнозовані тенденції до поглиблення кризових процесів у регіоні у 2009 році, обласною державною адміністрацією розроблено та впроваджено у 2009 році заходи з метою створення умов для макроекономічної стабілізації та соціального захисту населення. Зокрема, протягом року реалізовувались заходи щодо мінімізації впливу фінансової кризи на соціально-економічний розвиток, детінізації економічних процесів, покращення фінансового стану економіки, стимулювання залучення інвестицій в економіку області та розвитку малого бізнесу.

Як показує аналіз, вжиті заходи дозволили забезпечити помісячну динаміку зростання основних макроекономічних показників. При цьому темпи приросту базових показників соціально-економічного розвитку за 2009 рік були кращими, ніж середні по державі.

Так, обсяг виробництва продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств у 2009 році збільшився на 0,9% (до 2008 року), що на 0,8 відсоткових пункти більше, ніж по Україні. Програмні завдання всіма категоріями господарств з виробництва зернових у 2009 році перевиконані на 20,2%, овочів – на 5,8%.

З початку 2009 року спад промислового виробництва в області уповільнився на 26,2 відсоткових пункти і склав 15,2%, коли в цілому по Україні падіння становило 21,9%. Виконання програми соціально-економічного розвитку з промислового виробництва за 2009 рік склало 104,1%.

З червня 2009 року спостерігалась тенденція до зростання обсягів зовнішньоторговельного обороту області. У 2009 році порівняно з 2008 роком обсяги експорту зменшилися на 11,1%, імпорту – на 47,2%, в цілому по Україні відповідно на 43,3%, та на 49,9%. Негативне сальдо зовнішньоекономічної діяльності зменшилося на 144,5 млн. доларів США.

Станом на 31 грудня 2009 року на обліку в центрах зайнятості перебувало 15260 безробітних, що на 55,9% менше, ніж на відповідну дату минулого року. Створено 24037 робочих місць, що становить 90,7% річного завдання.

Середньомісячна заробітна плата за січень – грудень 2009р. становила 1412 гривень і зросла проти відповідного періоду минулого року на 7,5%. Хоча рівень заробітної плати найнижчий в Україні, темпи її зростання на 2 відсоткових пункти перевищують загальнодержавний показник.

Протягом 2009 року до місцевих бюджетів області надійшло 680,5 млн. гривень, що на 2,8% більше, ніж у 2008 році, та на 3,9% більше доведених планових завдань. Бюджетні призначення виконано на 103,9%.

У 2009 році введено в експлуатацію 146,2 тис. кв.метрів загальної площі житла (48%), 123 км газових мереж, спортзал школи в с.Самолусківці Гусятинського району, лікарню Тернопільського району на 77 ліжок, ряд інших об’єктів виробничого і соціального призначення.

За очікуваними даними фінансовий результат господарювання підприємств області за 2009 рік значно покращиться і становитиме 348,1 млн. гривень прибутків проти понад 600 млн. гривень збитків за підсумками 2008 року.

Водночас, ситуація в економіці області залишається складною. Так, у 2009 році не виконано програмних завдань у легкій промисловості, хімічній та нафтохімічній, з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції. Не вийшли на запланований рівень промислові комплекси Бережанського, Гусятинського, Збаразького, Кременецького, Монастириського, Шумського районів та м.Тернополя.

Підрядними будівельними організаціями області протягом 2009 року виконано робіт на суму 509,9 млн. гривень, що на 34,6% менше завдання програми. Скорочення обсягів виконаних будівельних робіт зафіксовано у більшості районів області та в м. Тернополі.

Обсяг роздрібного товарообороту за 2009 рік склав 3296,3 млн. гривень і знизився до програмного завдання на 12,3%. Невиконання програми з реалізації платних послуг склало 2,8%.

Планові показники надходжень до державного бюджету не виконано на 26,6%, у тому числі податковими органами – на 32,4%, митними органами – на 20%.

Основними пріоритетами розвитку на 2010 рік є мінімізація впливу фінансової кризи на соціально-економічні процеси, у тому числі досягнення макроекономічної стабілізації, мінімізації негативних соціальних наслідків; підтримка найвразливіших верств населення, недопущення стрімкого зростання рівня безробіття; поступове підвищення рівня економічної активності та створення умов для відновлення економічного зростання через використання конкурентних переваг, стимулювання інвестиційних та інноваційних процесів, розвитку малого і середнього бізнесу, задіяння місцевих резервів розвитку та забезпечення дотримання державної дисципліни цін, законодавства про працю, зайнятість та соціальний захист населення.

Згідно з проведеним аналізом, у 2010 році прогнозується ріст валового регіонального продукту на 1,4%, а валової доданої вартості на 1,2%. Збільшення обсягу валового регіонального продукту пояснюється нарощуванням обсягів виробництва у промисловості, сільському господарстві, будівництві. В поточному році прогнозується збільшення обсягів роздрібного товарообігу та платних послуг.

У 2010 році прогнозується наростити обсяги промислового виробництва на 1%, збільшення виробництва передбачається у машинобудуванні та металообробці, легкій, деревообробній та промисловості будівельних матеріалів. Спад прогнозується у харчовій промисловості на 6,3%.

Валова продукція сільського господарства (за цінами 2005 року) у 2010 році становитиме 3085,8 млн. гривень, що більше показника 2009 року на 0,1%.

У 2010 році за рахунок всіх джерел фінансування в економіку області передбачається залучити 1,65 млрд. гривень капітальних інвестицій, в тому числі в основний капітал – 1,5 млрд. гривень, що в порівняльних цінах на 6,5 відсотка більше, ніж очікується освоїти за підсумками 2009 рік. Обсяги інвестицій у житлове будівництво складуть 550 млн. гривень, що на 13,4% більше рівня очікуваного за звітний період. Всіма суб’єктами господарювання в 2010 році передбачається ввести в експлуатацію 155 тис. кв. метрів загальної площі житла, загальноосвітніх шкіл на 567 учнівських місць, 8 км водопровідних мереж, очисні споруди на 5,5 тис. куб. метрів на добу та 77 км газових мереж.

За прогнозними розрахунками передбачено залучити в економіку області 12,9 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій та довести їх обсяги до 79,4 млн. дол. США, що на 19,4% більше, ніж залучено на кінець 2009 року.

У 2010 році обсяг зовнішньоторговельного обороту становитиме 341,3 млн. дол. США, що складе 111,0% до виконання 2009 року. Імпорт продукції збільшиться на 8% (до 193,6 млн. дол. США), а експорт зросте на 15,2% (до 147,8 млн.дол.США).

У 2010 році, за рахунок збільшення нарахованого фонду оплати праці на 10,8% та зменшення чисельності працівників у сферах економічної діяльності на 0,6%, передбачається забезпечити зростання рівня середньомісячної заробітної плати на 11%.

Вжиті у рамках реалізації Програми заходи дозволять мінімізувати вплив кризи на соціальні процеси в області. На ринку праці будуть реалізовані заходи обласних програм зайнятості, розвитку малого підприємництва, регіональних цільових програм економічного спрямування, що дозволить створити (або відновити чи реконструювати) 19 тис. робочих місць, у тому числі 8,6 тис. місць – у сфері малого бізнесу.

Порівняльний аналіз макроекономічних показників розвитку області вказує на можливість виконання плану доходів місцевих бюджетів області.

Враховуючи підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області за 2009 рік, та з метою забезпечення сталого розвитку області у 2010 році:

 1. Визнати недостатньою організаторську роботу райдержадміністрацій:

  1. Бережанської, Гусятинської, Збаразької, Кременецької, Монастириської, Шумської – щодо виконання програмних завдань з промислового виробництва.

1.2. Збаразької, Теребовлянської, Чортківської, Шумської – з виконання

програмних показників та збільшення обсягів виробництва м’яса.

1.3. Гусятинської, Заліщицької, Підгаєцької – з виконання програмних показників та нарощення обсягів виробництва молока.

1.4. Заліщицької, Зборівської, Кременецької, Монастириської, Підгаєцької, Теребовлянської – щодо виконання завдання із створення нових робочих місць.

2. Вказати виконавчому комітету Тернопільської міської ради на недостатній рівень організації роботи щодо виконання програмних завдань з промислового виробництва.

3. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним державним адміністраціям, виконавчому комітету Тернопільської міської ради проаналізувати підсумки розвитку галузей господарського комплексу і сфер діяльності територій, причини невиконання програмних показників за 2009 рік та вжити конкретних заходів для усунення виявлених негативних тенденцій.

4. Схвалити проект програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2010 рік (далі – проект Програми), що додається.

5. Головному управлінню економіки облдержадміністрації:

5.1. Оперативно, по мірі надходження статистичної звітності за 2009 рік, вносити зміни до основних показників проекту Програми на 2010 рік.

5.2. В установленому порядку подати проект Програми на розгляд сесії обласної ради відповідно до регламенту обласної ради.

5.3. Направити довідку про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області за 2009 рік та проект програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2010 рік структурним підрозділам обласної державної адміністрації, виконавчому комітету Тернопільської міської ради, районним державним адміністраціям для врахування в роботі.

6. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження та доручення голови облдержадміністрації згідно з переліком, що додається.

7. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникам голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Перший заступник голови

обласної державної адміністрації А.А.ФЛІССАК

Б.М.Якубовський

І.О.Наливайко

В.В.Гецько

Л.К.Мірошник

В.П.Іщук

Н.В.Муяссарова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

03.03.2010 № 108

ПЕРЕЛІК

розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації,

які втратили чинність

 1. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від:

1.1. 31.10.2008 року №817 "Про заходи на 2009 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року".

1.2. 02.03.2009 року №156 «Про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області за 2008 рік».

1.3. 13.01.2009 року №22 «Про проект програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2009 рік».

1.4. 07.05.2009 року №319 «Про стан соціально-економічного розвитку області за І квартал 2009 року».

1.5. 30.07.2009 року №553 «Про підсумки роботи господарського комплексу області за перше півріччя 2009 року».

1.6. 30.10.2009 року №781 «Про стан соціально-економічного розвитку області за дев’ять місяців 2009 року».

 1. Доручення голови облдержадміністрації від:

  1. 28.05.2009 року №53 «Про організацію виконання та моніторинг програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2009 рік».

  2. 09.11.2009 року №116 «Про розроблення проекту обласної програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2010 рік».

Заступник голови – керівник апарату

обласної державної адміністрації І.О.НАЛИВАЙКО

Проект

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

03.03.2010 № 108

ПРОГРАМА

соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2010 рік

Вступ

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2010 рік (далі – Програма) базується на аналізі соціально-економічної ситуації, що склалася у попередні роки, прогнозах, які враховують стан розвитку провідних галузей господарства області, а також зовнішні та внутрішні чинники. Вона визначає цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку Тернопільщини на 2010 рік, а також комплекс заходів, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з мінімізації впливу фінансової кризи на соціально-економічні процеси в області, перш за все, шляхом досягнення макроекономічної стабілізації, мінімізації негативних соціальних наслідків, підтримку найвразливіших верств населення, недопущення стрімкого зростання рівня безробіття, поступового підвищення рівня економічної активності та створення умов для відновлення економічного зростання.

Програма розроблена головним управлінням економіки разом з іншими управліннями, відділами обласної державної адміністрації, обласними організаціями, райдержадміністраціями, виконавчим комітетом Тернопільської міської ради згідно з основними завданнями Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2015 року та середньострокової програми соціально-економічного розвитку області на 2007-2011 роки, затверджених відповідно рішеннями Тернопільської обласної ради від 27 травня 2008 року №280 і №279, та відповідно до цілей і пріоритетів розвитку економіки, визначених Державною програмою економічного і соціального розвитку України на 2010 рік.

Програма розроблена на основі вимог Конституції України з урахуванням положень:

 • Законів України:

"Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про державні цільові програми", "Про стимулювання розвитку регіонів", "Про інвестиційну діяльність", "Про режим іноземного інвестування", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

 • Постанов Кабінету Міністрів України:

а) від 26 квітня 2003 р. №621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету";

б) від 21 липня 2006р. №1001 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року" із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007р. №750;

в) від 20 травня 2009р. №476 «Про запровадження оцінки міжрегіональної та внутрішньо регіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів»;

г) від 12 вересня 2009 р. №973 «Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2010 рік».

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009р. №891-р "Про затвердження плану заходів на 2010 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року" та інших нормативних актів.

 • Розпоряджень голови Тернопільської обласної державної адміністрації:

а) від 14 травня 2008р. №346 “Про заходи з питань детінізації економічних процесів в області”;

б) від 26 листопада 2008р. №879 “Про вжиття заходів щодо мінімізації впливу фінансової кризи на соціально-економічні процеси в області”;

в) від 19 березня 2009р. №184 “Про додаткові заходи щодо мінімізації впливу фінансової кризи на соціально-економічні процеси в області”;

г) від 21 квітня 2009р. №274 “Про покращення фінансового стану економіки області”.

 • Доручень голови Тернопільської обласної державної адміністрації:

а) від 5 травня 2009р. №36 "Про моніторинг соціально-економічного розвитку малих міст і селищ області";

б) від 10 червня 2009р. №60 "Про запровадження оцінки внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку районів області".

Прогнозні розрахунки показників соціально-економічного розвитку області на 2010 рік розроблені на підставі статистичних даних Держкомстату України та головного управління статистики у Тернопільській області з врахуванням макропоказників розвитку України на 2010 рік і відображають наміри структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрацій та виконавчого комітету Тернопільської міської ради, а також підприємств, організацій і господарств області щодо результатів їх діяльності у наступному році.

Реалізацію намічених показників передбачається здійснювати в основному через економічні важелі державного регулювання та виконання заходів, передбачених актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Тернопільської обласної ради та розпорядженнями голови Тернопільської облдержадміністрації, які спрямовані на подальший розвиток економіки і вирішення найактуальніших соціальних проблем.

Головною метою програми на 2010 рік є концентрація зусиль усіх гілок місцевих органів влади на зменшенні негативного впливу фінансової кризи на економіку, досягнення макроекономічної стабілізації на основі створення сприятливих передумов для інвестування пріоритетних галузей економіки, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій, систем управління якістю, скорочення непродуктивних витрат підприємств, стабілізації і нарощення власної сировинної бази, збільшення обсягів її переробки на наявних в області виробничих потужностях, розширення обсягів збуту продукції на внутрішньому ринку, зростання експорту, безумовного дотримання державної дисципліни цін, законодавства про працю, підтримки малого і середнього бізнесу, реалізації регіональних (комплексних) програм розвитку, ефективної політики зайнятості.

Виконання зазначених завдань дасть можливість забезпечити динамічний збалансований розвиток області, наблизити рівень життя населення до європейських стандартів та створити умови для посилення економічної активності в усіх містах і районах області, що сприятиме поступовому пом'якшенню диспропорцій, стабілізувати податкову базу області.

Серед середньострокових програмних завдань – створення передумов для підвищення рівня економічної активності суб’єктів господарювання і населення, відновлення економічного зростання у посткризовий період.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області за 2010 рік та проект програми соціально-економічного та культурного розвитку області на

  Документ
  Аналіз підсумків розвитку області в 2010 році вказує на формування стійких тенденцій до стабілізації в економічній та соціальній сферах. Зазначене підтверджується зростанням обсягу виробленої (+2,5%, програмні завдання виконано на
 2. Про підсумки виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 07. 02. 2011р. №106 «Про стан економічного І соціального розвитку Старобільського району»

  Документ
  Про підсумки виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 07.02.2011р. №106 «Про стан економічного і соціального розвитку Старобільського району»
 3. Програми економічного І соціального розвитку Чернівецької області на 2010 рік

  Документ
  Роботу місцевих органів виконавчої влади у 2010 році зосереджено на забезпеченні стабільності та створенні умов подальшого розвитку економіки, підтримки малого і середнього бізнесу, формування сприятливого інвестиційного клімату,
 4. Про хід виконання Програми економічного І соціального розвитку міста на 2011 рік

  Документ
  економічного і соціального розвитку міста на 2011 рік за підсумками першого півріччя та керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
 5. Про хід виконання програми соціально-економічного розвитку м. Рівного на 2011-2015 роки за 2011 рік

  Документ
  Зокрема, наростили обсяги реалізації промислової продукції підприємства хімічної промисловості (143,1 %), машинобудування (117,8 %), металургійного виробництва (137,1 %), легкої (182,1 %) і поліграфічної (104,3 %) промисловості та

Другие похожие документы..