Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
если: • Содержание реферата соответствует теме; • Тема раскрыта полностью; • Оформление реферата соответствует принятым стандартам; • При работе над ...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с рабочей программой дисциплины «Бухгалтерский и налоговый учёт в общественном питании» и с учё...полностью>>
'Закон'
Налоги представляют собой обязательные сборы, взимаемые государством с хозяйствующих субъектов и с граждан по ставке, установленной в законном порядк...полностью>>
'Документ'
За 2011 рік обсяг реалізованої промислової продукції у діючих оптових цінах склав 12,2 млрд.грн. Питома вага промисловості міста в обласному обсязі р...полностью>>

Про затвердження Програми соціально економічного та культурного розвитку м. Славута на 2012 р

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження Програми соціально -

економічного та культурного розвитку

м. Славута на 2012 р.

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 18 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», статті 2 Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів», враховуючи основні аспекти розвитку області та проекти Плану реалізації Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2014 роки, а також розглянувши пропозиції управлінь, відділів виконавчого комітету Славутської міської ради та управлінь і відділів органів державної влади, підприємств різних форм власності міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Славута на 2012 р. (Додається).

2. Фінансовому управлінню передбачати фінансування по капітальних видатках на ті об’єкти, програми та заходи, які головними розпорядниками коштів визначені у Програмі пріоритетними та до яких розроблено проектно-кошторисну документацію та/або техніко-економічне обґрунтування.

3. Головним розпорядникам коштів здійснювати супровід (контроль) за

виділенням коштів з державного/обласного бюджетів стосовно реалізації запланованих пріоритетних завдань та вживати невідкладних заходів щодо своєчасного і повного їх освоєння.

4. Визначити координатором виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Славута на 2012 р. управління економічного розвитку виконавчого комітету Славутської міської ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови відповідно до функціональних обов’язків та постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики (Левчук Я.В.)

Міський голова В.Б.Сидор

Додаток

до рішення міської ради


ПРОГРАМА

соціально-економічного та культурного розвитку міста Славути на 2012 рік

Грудень 2011 рік

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………………………...

5

Паспорт Програми соціально-економічного розвитку міста Славути на 2012 рік

6

Мета Програми……………………………………………………………………………

7

І.

Оцінка тенденцій соціально-економічного розвитку м. Славути у 2011 році

7

ІІ.

Пріоритети, цілі, завдання та заходи соціально-економічного

розвитку м. Славути на 2012 рік………………

38

1.

Напрям1. Соціально-гуманітарна сфера………………………………

39

1.1.

Демографічний розвиток, підтримка сім’ї, дітей та молоді, молодіжна та

гендерна політика…………………………………………………………………

39

1.2.

Доходи населення, зайнятість населення та ринок праці

43

1.3.

Соціальне забезпечення…………………………………………………………..

46

1.4.

Житлова політика…………………………………………………………………

47

1.5

Фізична культура і спорт

48

1.6

Охорона здоров’я населення……………………………………………………..

50

1.7

Сучасна і якісна освіта……………………………………………………………

53

1.8

Розвиток культури і туризму……………………………………………………..

56

1.9

Інформаційний простір та громадське суспільство…………………

59

2.

Напрям 2.Забезпечення умов для подальшого соціально-економічного зростання

61

2.1.

Податково-бюджетна політика………………….……………………………….

61

2.2.

Інвестиційна діяльність, створення умов для інвестиційної привабливості

м. Славути…………………………………………………………………….

62

3.

Напрям 3.Розвиток реального сектору економіки……………………

64

3.1.

Промисловість, інноваційний розвиток, зовнішня торгівля…

64

3.2.

Регуляторна політика та розвиток підприємництва ………………………......

68

3.3.

Споживчий ринок

70

3.4.

Житлово-комунальне господарство та тарифна політика

73

3.5.

Енергозабезпечення та енергозбереження………………………………………

77

3.6.

Розвиток транспорту та зв’язку

80

3.7.

Капітальні інвестиції та містобудування

81

4.

Напрям 4. Система управління комунальною власністю…………

87

4.1.

Управління земельними ресурсами…………………………………….……..…

87

4.2.

Управління об’єктами комунальної власності………………………….………

89

4.3.

Діяльність підприємств комунальної форми власності………………………...

90

5.

Напрям 5.Безпека життєдіяльності людини

91

5.1

Охорона навколишнього природного середовища

91

5.2

Охорона праці

92

5.3

Техногенна безпека

93

ІІІ. Моніторинг і оцінка реалізації Програми…………………………………………

95

Додатки……………………………………………………………………………………...

Вступ

Формування виваженої місцевої політики потребує глибокого аналізу проблем соціально-економічного розвитку міста, визначення пріоритетних напрямків та шляхів досягнення динамічного, збалансованого його соціально-економічного розвитку.

Програма враховує головні цілі розвитку міста, конкретні завдання щодо підвищення ефективності використання наявного природного, виробничого і трудового потенціалів, ґрунтується на комплексі галузевих прогнозів.

Співпраця органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на виконання зазначених умов передбачає досягнення визначеної у програмі мети, отримання підтримки громадськості і населення міста.

Нормативно-правовою базою розробки програми є Закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України”, рішення 3 сесії шостого скликання від 28 січня 2011 року №3-3/2011 «Про затвердження Основних напрямків соціально-економічного та культурного розвитку міста Славута до 2015 року» розпорядження міського голови від 24.11.2011 №318-р “Про розроблення проекту Програми соціально-економічного розвитку м. Славути на 2012 рік”.

Програма підготовлена з урахуванням законодавчих та нормативних актів з питань економічної міської та регіональної політики, пропозицій структурних підрозділів міської ради, підприємств та організацій міста, бюджету міста на 2012 рік, затверджених рішенням Славутської міської ради від 10.01.2012 №23-14/2012, виходячи із загальної оцінки соціально-економічної ситуації, наявних матеріально-технічних ресурсів та фінансових можливостей.

Термін реалізації програми – 2012 рік.

Паспорт Програми соціально - економічного розвитку міста Славути на 2012 рік

1.

Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет Славутської міської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження міського голови від 24.11.2011р. № 318-р “Про розроблення проекту Програми соціально - економічного розвитку м. Славути на 2012 рік”

3.

Розробник програми

Управління економічного розвитку

4.

Співрозробники програми

Управління та відділи міської ради

5.

Відповідальні виконавці

програми

Управління, відділи міської ради, комунальні підприємства Славутської міської ради

6.

Учасники програми

Управління, відділи міської ради, комунальні підприємства Славутської міської ради та суб’єкти господарювання

7.

Термін реалізації програми

2012 рік

8.

Фінансові ресурси для виконання галузевих програм

Міський бюджет

Державний бюджет

Кошти інших джерел

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації галузевих програм у 2012 році, всього (млн. грн.):

у тому числі:

9.1.

коштів міського бюджету

9.2.

коштів державного бюджету

9.3.

кошти інших джерел

Мета Програми

Основною метою Програми є створення умов для забезпечення динамічного розвитку виробничого комплексу, зайнятості населення, поліпшення комунальної інфраструктури міста, залучення інвестицій та будівництво, розвитку малого та середнього підприємництва, підвищення добробуту населення та забезпечення сталого економічного зростання міста.

І. Оцінка тенденцій соціально-економічного розвитку

м. Славути у 2011 році

Основні тенденції соціально-економічного розвитку міста за 2011 рік свідчать, що в основних його сферах маються позитивні зміни і в цілому забезпечуються потреби громади міста.

Інструментом виконання програми були цільові галузеві програми, затверджені Славутською міською радою, показники яких враховані як складові програмних заходів 2011 року.

Динаміка виконання показників соціально-економічного розвитку міста за попередній, поточний періоди та прогноз на 2012 рік містяться у додатку 1.

Головними проблемними питаннями соціально-економічного розвитку м. Славути залишаються:

 1. Потреби видаткової частини міського бюджету значно більші за можливості.

 2. Розмір бюджету розвитку недостатній, що призводить до неможливості прийняття і реалізації перспективних програм розвитку.

 3. Потреба в зниженні нераціональних витрат у галузях міської інфраструктури і міського господарства та у розвитку небюджетних способів фінансування ресурсоспоживаючих галузей (залучення інвестицій).

 4. Реформування житлового господарства міста.

 5. Поліпшення інвестиційної привабливості міста. Залучення інвестицій.

 6. Розвиток малого та середнього підприємництва та інфраструктури бізнесу.

 7. Гармонізація відносин усіх галузей і рівнів влади, установлення відносин підтримки і співробітництва між органами влади, суб’єктами господарювання всіх форм власності і населенням.

НАПРЯМ 1. СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА СФЕРА

Демографічний розвиток

В демографічному розвитку міста Славути зберігаються тенденції попередніх періодів. У місті Славута на 1 грудня 2011р, за оцінкою, проживало 35,4 тис. осіб. Упродовж січня–листопада поточного року кількість наявного населення збільшилась на 4 особи. Це відбулось за рахунок дії двох чинників: природного приросту (67 осіб) та міграційного скорочення (63 особи).

Протягом січня–листопада 2011р. в місті народилось 398 немовлят, що на 0,5%менше, ніж за відповідний період попереднього року. Рівень народжуваності становив 12,3 народжених на 1000 жителів.

За цей же час померла 331 особа. Рівень смертності становив 10,2 померлих на 1000 жителів. За усіма напрямками міграції в місто прибули 628 осіб, а вибула 691 особа.

Дані за розподілом постійного населення міста Славути за віковими групами свідчать:

 • 62,4 % працездатного віку;

 • 19,2 старше працездатного віку;

 • 18,4 % молодшому за працездатний вік.

Проблеми розвитку:

 • зростання демографічного навантаження на працюючих;

 • старіння населення, суттєві зміни в статево-віковій структурі, зниження рівня життя населення.

Підтримка сім’ї, дітей та молодіСкачать документ

Похожие документы:

 1. Звіт про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області за 2008 рік взяти до відома (додаток 1)

  Закон
  Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про місцеві державні адміністрації”, „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”,
 2. Звіт голови районної державної адміністрації В. Вербановського про стан та перспективи соціально – економічного та культурного розвитку району

  Документ
  Важливою ознакою демократизації життя є те, що влада все більше усвідомлює свою відповідальність перед громадянами, адже вона в умовах демократії обирається людьми.
 3. Соціально-економічний розвиток Хмельницької області у 2010-2011 роках

  Документ
  Програму соціально-економічного розвитку Хмельницької області на 2012 рік (далі – Програма) розроблено з метою втілення єдиної політики розвитку регіону у 2012 році.
 4. Програма соціально-економічного І культурного розвитку міста Запоріжжя на 2006 рік Зміст Програми

  Документ
  Програма соціально-економічного і культурного розвитку м. Запоріжжя на 2006 рік розроблена відповідно до ст.143 Конституції України, ст.27 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про державне прогнозування
 5. Програма соціально-економічного розвитку міста Славути на 2012 рік

  Документ
  Формування виваженої місцевої політики потребує глибокого аналізу проблем соціально-економічного розвитку міста, визначення пріоритетних напрямків та шляхів досягнення динамічного, збалансованого його соціально-економічного розвитку.

Другие похожие документы..