Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
На самом деле каждому школьнику, гимназисту, лицеисту в любом возрасте задают один и тот же вопрос: «Какой твой любимый урок?» Безусловно, все отвеча...полностью>>
'Документ'
2. Лекция: Обработка и хранение информации: версия для печати и PDA Материалы данной лекции посвящены обработке и хранению информации. Рассматриваются...полностью>>
'Документ'
С целью осуществления надлежащего финансового контроля за использованием средств местного бюджета, муниципальной собственности, руководствуясь статья...полностью>>
'Семинар'
После мобильного семинара в Литвинове участники его так определили полезность занятий. Я полностью согласен сделать свои занятия более интересными и ...полностью>>

Заявка на участь у конференції (4)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

заявка на участь у конференції

(зразок)
П.І.Б. Іванов Іван Іванович
Посада студент

Назва доповіді Удосконалення маркетингової діяльності на підприємстві

Обраний напрямок маркетинг: теорія і практика Науковий керівник Петров П.П., доцент

Повна назва організації учасника

Донецький національний університет

Домашня адреса учасника (з індексом)

вул. Щорса, буд. 5, кв. 32, м. Донецьк, інд. 83054

Телефон, e-mail________________________

Ви плануєте:
виступити з доповіддю (5-10 хвилин)

– тільки публікація без особистої участі

Зразок оформлення тез

Іванов І.І.

Петров П.П.

Донецький національний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Література:

Додаткова інформація:

тел. +38-(095)-426-78-77

Рада молодих вчених економічного факультету ДонНУ

e-mail: smuef@

Інформація про готелі м. Донецька:

www.vkontakte.ru/id32898912

Оплата проживання і харчування за рахунок коштів учасників.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ

Обсяг тез не повинен перевищувати 3 сторінок, включаючи рисунки, таблиці, список літератури. Файл із текстом тез подається тільки на диску (CD/DVD-RW) у форматах .doc, .rtf., текстовий редактор MS WORD 97-2003.

Файли мають бути названі прізвищем автора тез (ткаченко_тези, ткаченко_заява, ткаченко_ квітанція).

Текст має бути вирівняний з обох сторін, набраний шрифтом Times New Roman, кегель 14, міжрядковий інтервал 1,0. Абзацний відступ - 10 мм. Редактор формул - MS Equation. Рисунки, схеми мають бути вставлені як об'єкт Рисунок MS Word. Поля – по 25 мм. Рисунки, схеми, формули та таблиці не повинні виходити за поля. Сторінки не нумеруються.

Текст тез має бути побудований за схемою: праворуч від центру сторінки П.І.Б. авторів, П.І.Б. наукового керівника (підкреслювати); на наступному рядку праворуч від центру сторінки назва організації; назва тез великими літерами симетрично відносно тексту; через 1 інтервал з абзацного відступу основний текст доповіді.

Тези повинні мати наступні обов’язкові елементи (рекомендації ВАК України, надруковані у бюлетені ВАК №1, 2003р.):

визначення проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з важливими науковими і практичними завданнями;

аналіз останніх досліджень і публікацій, на які опирається автор;

виділення невирішених частин загальної проблеми, яким присвячена ця робота;

формулювання цілей роботи;

викладання основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих результатів;

висновки дослідження і перспективи подальшого розвитку з цього напрямку.

У разі значних розходжень поданих тез із рекомендаціями, оргкомітет залишає за собою право редакції авторського тексту або відхилення публікації.

Міністерство освіти та науки,

молоді та спорту України

Донецький національний університет

Єреванський державний університет

Тбіліський державний університет

Філіал РДГУ, г. Домодедово

Ростовський державний економічний університет (РІНХ)

Російський університет дружби народів

Фінансовий університет при уряді

Російкої Федерації

Волгоградський державний університет

Інноваційно-технологічний центр

БДТУ ім. В.Г. Шухова

Економічний факультет ДонНУ

Рада молодих вчених економічного факультету ДонНУ

ХІІ міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених

“УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: ГЛОБАЛІЗАЦІЯ, ПІДПРИЄМНИЦТВО, СТАЛЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ”

24-25 ЛИСТОПАДА 2011р.

Донецьк, україна

шановні колеги!

Повідомляємо Вам про проведення ХІІ міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених:

“УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: ГЛОБАЛІЗАЦІЯ, ПІДПРИЄМНИЦТВО, СТАЛЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ”

Термін проведення конференції:

24-25 листопада 2011р.

На конференції передбачається розглянути широкий спектр проблем з таких напрямків:

 • економіка підприємства;

 • управління персоналом та економіка праці;

 • державно-правові аспекти розвитку економічних систем;

 • маркетинг: теорія і практика;

 • міжнародні економічні відносини;

 • національна економіка (регіональна та галузева економіка, екологія, странознавство);

 • фінансова діяльність суб’єктів господарювання;

 • теорія і практика управління економічними системами;

 • інвестиційно-інноваційні механізми розвитку соціально-економічних систем;

 • прикладна економіка та бізнес-адміністрування;

 • студентське самоврядування - перспективи розвитку;

 • математичні методи в економіці.

Для включення до програми конференції розглядаються тези та заявки на участь, які отримано оргкомітетом до

1.11.2011 р. включно.

Умови участі в конференції:

Тези, заявки на участь та копію платіжного доручення про сплату оргвнеску в електронному варіанті направити за адресою:

smuef@

Тези, які не відповідають вимогам, без електронної версії, отримані пізніше встановленого оргкомітетом строку, розглядатись не будуть.

ПОРЯДОК РОБОТИ*

24 листопада

8.00 – 9.00: Реєстрація та поселення учасників відбуватиметься у холі 2-го поверху 7 корпусу ДонНУ за адресою вул. Челюскінців 186

9.00 – 9.45 - Пленарне засідання

10.00 – 13.30: Засідання секцій (економічний факультет ДонНУ, 7 корпус ДонНУ, вул. Челюскінців 186)

13.30 – 14.00: Кава-брейк

14.00 – 17.00: Продовження засідань секцій 17.00 – Екскурсійна програма

20.00 – Вечір у колі друзів

25 листопада

10.00 – Заключне пленарне засідання, підведення підсумків роботи конференції, прийняття рекомендацій та побажань (економічний факультет ДонНУ, 7 корпус ДонНУ, вул. Челюскінців 186)

12.00 – Екскурсійна програма

18.00 – Від’їзд учасників

*- можливі незначні зміни у часі проведення заходів конференції

Відповідальність за зміст тез доповідей несе автор та його науковий керівник.

Організаційний внесок за участь

у конференції та публікацію тез

складає 150 грн.Україна,

складає 30 у.о. – країни СНД

Вартість оргвнеска включає часткові витрати на організацію конференції та видання її матеріалів

Оргвнесок, а також спонсорські кошти організацій перераховувати на рахунок Асоціації випускників економічного факультету ДонНУ:

гривня: р/р 26007301778538 у філії «ГУ ПАО Промінвестбанку в Донецькій обл.» м. Донецьк, МФО 334635, ОКПО 26416175, із позначкою “організаційний внесок за участь у конференції економістів без ПДВ,”, вказати прізвище автора статті.

долар США: р/р 26007301778538/840 у філії «ГУ ПАО Промінвестбанку в Донецькій обл.» м. Донецьк, МФО 334635, ОКПО 26416175, із позначкою “організаційний внесок за участь у конференції економістів без ПДВ,”, вказати прізвище автора статті.

Звертаємося до Вас із проханням донести інформацію до усіх зацікавлених осіб, молодих науковців, які працюють над зазначеними проблемами.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Заявка на участь у конференції (3)

  Документ
  Аблязов Р.А., д.т.н., професор, засл. діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії СРСР, академік ІА України, президент Східноєвропейського університету економіки і менеджменту (СУЕМ)
 2. Заявка на участь у конференції (2)

  Документ
  Запрошуємо студентів і молодих учених вашого вищого навчального закладу взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених
 3. Заявка на участь у конференції (1)

  Документ
  Цегелик Г.Г., д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри математичного моделювання соціально-економічних процесів Львівського національного університету ім.
 4. Заявка на участие в конференции (1)

  Документ
  Для участия в работе конференции просим Вас прислать текст статьи и заявку, заполненную по форме с указанием № и даты перевода об уплате оргвзноса, а также копию квитанции об оплате в адрес оргкомитета до 15.
 5. Заявка на участие в конференции (4)

  Документ
  Заявки для участия вместе с материалами докладов (распечатанные тексты статей объемом min 3 страницы и электронная версия) и копии квитанций об оплате принимаются до 20 января 2011 г.
 6. Заявка на участие в конференции (5)

  Документ
  Для участия в работе конференции просим Вас прислать заявку, заполненную по форме, приведенной на обороте. Участие в конференции возможно в очной и заочной формах.

Другие похожие документы..