Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Задержание лиц, совершивших противоправное посягательство на охраняемое имущество, применение специальных средств и огнестрельного оружия, разрешенны...полностью>>
'Закон'
9 , ВВР, 1993, N 7, ст. 54 N 3-9 від 31.1 .9 , ВВР, 1993, N 11, ст. 93 N 4-9 від 31.1 .9 , ВВР, 1993, N 11, ст. 94 N 9-93 від 1.01.93, ВВР, 1993, N 13...полностью>>
'Документ'
5 ноября 2008 г., Алматы, Дом приемов "Бахшасарай" КЦДС Атакент. Посольством Чешской Республики в Республике Казахстан и Министерством промы...полностью>>
'Документ'
Гостиничный комплекс «Каменюки» находится недалеко от административного Национального парка «Беловежская пуща» на берегу реки Правая Лесная. Гостиница...полностью>>

“Аналіз виконання плану матеріально-технічного постачання та забезпечення матеріальними ресурсами”

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

Дніпродзержинський центр дистанційно-заочного навчання

Курсова робота з економічного аналізу

на тему: “Аналіз виконання плану матеріально-технічного постачання та забезпечення матеріальними ресурсами”

Виконала:

студентка IV курсу

групи ЗМБ-11Д

Чікуліна О.О.

Перевірив:

___________________

Дніпродзержинськ

2005

Зміст.

Вступ 3

1. Теоретичні аспекти матеріально-технічного постачання та забезпечення матеріальними ресурсами

1.1 Сутність матеріально-технічного забезпечення підприємства 5

1.2 Коротка техніко-економічна характеристика підприємства 9

2. Аналіз виконання плану матеріально-технічного постачання та забезпечення матеріальними ресурсами

2.1 Значення, завдання і джеоела аналізу виконання плану матеріально-технічного постачання та забезпечення матеріальними ресурсами 12

2.2 Аналіз стану матеріальних запасів 13

2.3 Аналіз використання матеріальних запасів 20

2.4 Оцінка питомої ваги матеріальних запасів у загальній сумі майна підприємства 23

2.5 Визначення резервів збільшення виробництва продукції 25

3. Пропозиції щодо поліпшення стану матеріальних ресурсів 32

Висновки 33

Список використаних джерел 36

Додатки

Вступ

Сучасний господарський механізм діяльності підприємств передбачає різке розширення границь самостійності, переклад їх на повний госпрозрахунок і самофінансування, підвищення відповідальності за кінцеві результати, виконання зобов'язань перед споживачем, установлення прямої залежності рівня доходів колективу від ефективності його роботи.

Цілісна система передбачає, і це головне, кардинальну реформу планування, ціноутворення, фінансово-кредитного механізму, перебудову матеріально-технічного забезпечення, керування науково-технічним прогресом і т.д.

Актуальність теми. Для того щоб забезпечити підприємство (об'єднання) необхідними йому матеріалами відповідно до виявленої потреби, організується матеріально-технічне постачання підприємства. Його задача полягає у визначенні потреби підприємства в матеріалах і технічних ресурсах, вишукуванні можливостей покриття цієї потреби, організації збереження матеріалів і видачі їх у цехи, а також у проведенні контролю за правильним використанням матеріально-технічних ресурсів і сприяння в їхній економії.

Для безперебійного функціонування виробництва необхідно добре налагоджене матеріально-технічне забезпечення, що на підприємствах здійснюється через органи матеріально-технічного постачання.

Головною задачею органів постачання підприємства є своєчасне й оптимальне забезпечення виробництва необхідними матеріальними ресурсами відповідної комплектності і якості.

Вирішуючи цю задачу, працівники органів постачання повинні вивчати і враховувати попит та пропозиція на всі спожиті підприємством матеріальні ресурси, рівень і зміна цін на них і на послуги посередницьких організацій, вибирати найбільш економічну форму товарообігу, оптимізувати запаси, знижувати транспортно-заготівельні і складські витрати.

Мета роботи. Проаналізувати виконання плану матеріально-технічного постачання та забезпечення матеріальними ресурсами на прикладі будівельного підприємства ТОВ «Будсервіс».

Завданням економічного аналізу виходячи з мети роботи є: визначити теоретичні аспекти матеріально-технічного постачання та забезпечення матеріальними ресурсами; дати коротку техніко-економічна характеристика ТОВ «Будсервіс»; окреслити значення, завдання і джерела аналізу виконання плану матеріально-технічного постачання та забезпечення матеріальними ресурсами; проаналізувати стан матеріальних запасів; виконати аналіз використання матеріальних запасів; оцінити питому вагу матеріальних запасів у загальній сумі майна підприємства; визначити резервів збільшення виробництва продукції.

1. Теоретичні аспекти матеріально-технічного постачання та забезпечення матеріальними ресурсами

1.1 Сутність матеріально-технічного забезпечення підприємства

Організація і планування використання матеріальних ресурсів є одним з найважливіших розділів діяльності будівельних підприємств. Уся робота з організації і планування використання матеріальних ресурсів проводиться в напрямку створення умов для їхньої максимальної економії при одночасному підвищенні якості продукції.

Матеріальні ресурси являють собою частину оборотних фондів підприємства. Оборотні фонди — це ті засоби виробництва, що цілком споживаються в кожнім виробничому циклі, цілком переносять свою вартість на готову продукцію й у процесі виробництва чи змінюють утрачають свої споживчі властивості.

До складу оборотних фондів включаються: 1) основні і допоміжні матеріали, паливо, енергія і напівфабрикати, одержувані з боку; 2) малоцінні і такі що швидко зношуються інструменти і запасні частини для ремонту устаткування; 3) незавершене виробництво і напівфабрикати власного виготовлення; 4) тара.

Оборотні фонди, за винятком малоцінних інструментів і інвентарю, незавершеного виробництва і напівфабрикатів власного виготовлення, а також енергії, відносяться до матеріальних ресурсів.

Потрібно відзначити, що при розподілі засобів виробництва на основні й оборотні в практиці допускаються деякі цілком виправдані умовності. Інструмент і інвентар поділяються на двох частин. У першу з них входять малоцінні (вартістю менш 200 грн.) і швидкозношуючися (з терміном служби менш одного року) інструменти й інвентар. Вони відносяться до оборотних фондів. Інша ж частина, у яку включається весь інший інструмент і інвентар, відноситься до основних фондів.

Найбільшу частку матеріальних ресурсів підприємства складають основні матеріали. До них відносяться предмети праці, що йдуть на виготовлення продукції й утворять основний її зміст. Основними матеріалами при виготовленні, наприклад, автомобіля є метал, скло, тканина і т.п.

До допоміжного відносяться матеріали, споживані в процесі обслуговування чи виробництва, що додаються до основних матеріалів з метою зміни їхнього зовнішнього вигляду і деяких інших властивостей (мастильні, обтиральні, пакувальні матеріали, барвники і т.д.).

У залежності від характеру використання розрізняють: паливо технологічне, тобто безпосередньо бере участь у процесі виготовлення продукції, рухове і використовуване для обслуговування процесу виробництва.

Ця класифікація матеріальних ресурсів виходить з різного характеру споживання зазначених груп і, отже, визначає неоднаковий підхід до встановлення норм їхньої витрати, до визначення потреби в них і виявленню шляхів більш ощадливого їхнього використання.

Матеріально-технічне забезпечення є формою розподілу засобів виробництва на основі організаційних зв'язків і договорів між постачальниками і споживачами безпосередньо чи через посередника. Воно значною мірою визначає результативність будівельного виробництва, роблячи безпосередній вплив на використання виробничих фондів, ритмічність виробництва будівельно-матеріальних ресурсів, собівартість, продуктивність праці, тривалість будівництва й інші показники.

Підрядні будівельні організації, що виконують роботи з генеральних і субпідрядних договорів, і організації-замовники забезпечують об'єкти будівництва усіма видами матеріально-технічних ресурсів відповідно до технологічної послідовності виробництва будівельно-монтажних робіт.

Потреба в будівельних матеріалах, деталях і конструкціях на виробництво будівельно-монтажних робіт і на виготовлення деталей і конструкцій для будівництва об'єкта визначається в проектно-кошторисній документації.

Матеріально-технічні ресурси, використовувані для будівництва підприємств, будинків і споруджень, у залежності від основного призначення підрозділяються на ресурси: для виготовлення несущих і конструкцій, що обгороджують, і деталей, для пристрою покрить ізолюючих і захищаючих від проникнення вологи, газів, звуку, корозії, гниття, загоряння і т.п.; для устрою конструкцій, деталей і покрить, що забезпечують побутові зручності і комфортні умови в приміщеннях житлових, суспільних і виробничих будинків і споруджень (пристрій санітарно- і інженерно-технічних систем); для кріплення матеріалів, деталей і виробів; для виготовлення інших матеріалів і напівфабрикатів.

Матеріально-технічні ресурси в залежності від джерел фінансування при оплаті матеріалів і при діючій системі їхнього бухгалтерського обліку підрозділяються на наступні групи: будівельні матеріали й устаткування до установки, малоцінні і швидкозношуючися предмети.

Будівельні матеріали й устаткування підрозділяються на наступні підгрупи; основні матеріали, конструкції і деталі, інші матеріали, устаткування до установки.

Основні матеріали – усі матеріали, що входять в конструкції будинків і споруджень. У складі основних матеріалів враховується санітарно-технічне устаткування, якщо воно передбачається в кошторисах на будівельні роботи і включається в обсяг будівельних робіт зі статті «Матеріали».

Конструкції і деталі – збірні і залізобетонні, дерев'яні, металеві, азбестоцементні й інші конструкції, збірні будинки і спорудження, труби з різних матеріалів, рейки, шпали, збірні елементи для санітарно-технічних робіт і т.п.

Інші матеріали – тара неінвентарна, запасні частини, паливо, матеріали господарського обслуговування, допоміжні матеріали. До запасних частин відносяться деталі і вузли будівельних механізмів, транспортних засобів, устаткування, машин, що призначаються для капітального і поточного ремонтів цих засобів виробництва. Крім того, у цю підгрупу входять матеріали одержувані в процесі будівельних робіт як побічний продукт по статті «Матеріали побіжного видобутку» за умови, якщо вони є напівфабрикатами чи навіть закінченою продукцією, яку можна використовувати чи реалізувати.

Щебінь, пісок, лісоматеріали, одержувані при виробництві розкривних робіт у кар'єрах, при прокладці трас для високовольтних ліній на лісових ділянках, очищенні території в зоні затоплення і т.п., відносяться до «Матеріалів побіжного видобутку». Матеріали, одержувані при побіжному видобутку і використовувані будівництвом для власних потреб, враховуються по підгрупі «Основних будівельних матеріалів».

Матеріально-технічні ресурси, характеризуються комплексом ознак, що відбивають різні характеристики матеріалів (фізико-механічні, геометричні, конструктивні й ін.), включають матеріали і вироби з природного каменю, матеріали для виготовлення металевих, дерев'яних, бетонних і залізобетонних конструкцій, матеріали що в'яжуть, будівельні розчини, керамічні і силікатні матеріали і вироби, матеріали і вироби на основі полімерів, лісоматеріали і вироби, гіпсові і гіпсоцементні вироби, покрівельні, гідроізоляційні і пароізоляційні матеріали, теплоізоляційні і акустичні, вогнетривкі матеріали і вироби, стійкі проти корозії, матеріали для захисту дерев'яних конструкцій від гниття, поразки червицями і вигоряння, матеріали і вироби для будівництва залізниць, матеріали й устаткування для будівництва санітарно-технічних систем і т.п.

Основними функціями матеріально-технічного постачання будівельного виробництва є: забезпечення будівельних потоків необхідною сировиною, напівфабрикатами і деталями; збереження, обробка і подача сировини за заявками споживачів – будівельно-монтажних організацій; забезпечення інструментами, пристосуваннями і ремонт технологічного, енергетичного, транспортного й іншого устаткування, відхід і нагляд за ними, постійна підтримка устаткування в робочому стані; забезпечення підприємства електричною і тепловою енергією, стисненим повітрям і водою; переміщення вантажів усередині площадки і поза нею; проведення всіх вантажно-розвантажувальних робіт.

Склад і характер господарств, що забезпечують матеріально-технічного постачання, визначається особливістю основного виробництва.

До служб матеріально-технічного постачання варто віднести:

 • матеріально-технічне постачання, що повинне вчасно забезпечувати і регулювати постачання для виробничого процесу – сировина, напівфабрикати, що комплектують деталі. Крім того, органи постачання і збуту забезпечують виконання послуг в обсязі, номенклатурі й у терміни, установлені господарськими договорами;

 • складування і збереження матеріалів, палива, сировини і готової продукції, що забезпечується складським господарством, що є виробничо-технічною базою систем постачання і збуту;

 • виробничо-технологічну комплектацію готової продукції; вона особливо важлива, тому що зведення будинків і споруджень вимагає постачання комплекту збірних елементів стійок по календарних графіках. Тому служби виробничо-технологічної комплектації забезпечують підбор виробів і конструкцій комплектно, строго по добовим і вартовим графікам, погодженим з будівельними організаціями;

 • інструментальне господарство і служби технологічного оснащення; вони повинні забезпечувати виробництво інструментом, пристосуваннями, технологічним оснащенням, формами високої якості при мінімальних витратах на їхні виробництва. Ці служби визначають успіх упровадження передової технології, механізації трудомістких робіт;

 • ремонтно-механічні цехи і служби повинні забезпечувати робочий стан великого і складного парку устаткування, машин шляхом його ремонту і модернізації. Чітка робота цих служб у більшому ступені визначає результати роботи будівельної організації;

 • транспортне господарство, що забезпечує переміщення усередині будівельного майданчика і поза її величезними масами вантажів, необхідних для нормального функціонування виробничого процесу. Особливо ритмічної роботи вимагає технологічний транспорт, що зв'язує окремі процеси в єдину виробничу систему.

1.2 Коротка техніко-економічна характеристика ТОВ «Будсервіс»

Організація є юридичною особою і має у власності майно, що враховується на балансі підприємства, може від свого імені здобувати і здійснювати майнові й особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді. Організація має цивільні права і несе обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених законами.

Місце перебування: Україна, м. Дніпродзержинськ. Юридична адреса: м.Дніпродзержинськ, вул. Широка, 18.

Товариство створене метою одержання прибутку і здійснює наступні види діяльності: будівельні, будівельно-монтажні, проектні, ремонтні роботи.

Основним видом діяльності ТОВ «Будсервіс» є будівельно-монтажні роботи (БМР). Підприємство виступає в ролі генерального підрядчика. Організаційно-правова форма ТОВ «Будсервіс» відповідає діючому цивільному законодавству. Установчі документи товариства оформлені відповідно до норм Закону України «Про господарські товариства». ТОВ «Будсервіс» відноситься до суб'єкта малого підприємництва. Частка в статутному капіталі належить фізичним особам і одній юридичній особі, частка якого складає 15% статутного капіталу. Статутний капітал організації оплачений цілком. Відособлених підрозділів ТОВ «Будсервіс» не має.

Наявність державної ліцензії надає право займатися будівельною діяльністю, у додатку до ліцензії зазначені конкретні види робіт, який може займатися ТОВ «Будсервіс». В основному підприємство здійснює будівництво житлових будинків і нежилого приміщення. Для виконання окремих видів робіт залучаються субпідрядні будівельно-монтажні організації, у них також мається ліцензія на право займатися будівельною діяльністю.

ТОВ «Будсервіс» має розрахункові рахунки в установах банків.

Організаційна структура керування підприємством - це сукупність його виробничих і управлінських підрозділів і зв'язків між ними. У ТОВ «Будсервіс» виділяють структуру апарата керування і виробничу структуру. Загальна чисельність фірми 47 чоловік: з них ІТП- 10 чоловік, склад що керує – 8 чоловік

В даний час організаційна структура керування ТОВ «Будсервіс» має вид:

На чолі ТОВ «Будсервіс» знаходиться генеральний директор, що обирався загальними зборами акціонерів і здійснює поточне керівництво діяльністю підприємства, здійснює загальне керування ІТП і має перевагу у визначенні руху грошових ресурсів. Генеральний директор підготовляє до твердження звітні, фінансові, бухгалтерські й інші документи, зв'язані з діяльністю підприємства (Додаток 1).

Аналізуючи структуру можна виявити, що вона відноситься до традиційного типу структур (лінійно-функціональна структура), так існує ієрархія і чітке розмежування компетенції по рівнях лінійного керування. Достоїнства цієї структури в керуванні одногалузевим виробництвом (централізоване керування, чітке планування, строгий контроль виробничо-господарської діяльності) загальновизнані в умовах, коли зміни відбуваються рівномірно і по всіх структурних підрозділах. Існують лінійні зв'язки між начальником будь-якого відділу і його підлеглими (наприклад, між головним бухгалтером і працівниками бухгалтерії).

Функціональні зв'язки можна виділити, наприклад, між фахівцями бухгалтерії і фахівцями відділу постачання.

Відповідно до виробничої структури організації визначене місцезнаходження об'єктів організаційної структури, закріплення їх за матеріально відповідальними особами. Матеріально відповідальними особами в ТОВ «Будсервіс» є начальники будівельних ділянок, виконроби, механік, завідувач складом. З ними організація укладає договори про повну матеріальну відповідальність.

Показники, що характерізують фінансово-господарську діяльність ТОВ «Будсервіс»:

 1. Обсяг виконання будівельно-монтажних робіт в 2003 році в порівнянні з 2002 роком становить 73 %, а в 2004 році в порівнянні з 2003 роком 156,5 %.

 2. Показники по праці і заробітній платі: чисельність робітників з кожним роком зменшується (у 2002 – 57 ч., у 2003 – 48 ч., у 2004 – 47 ч.).

 3. Собівартість будівельно-монтажних робіт з кожним роком стає вище: у 2002 році – 14409, у 2003 році – 15757, у 2004 році – 28046.

 4. Основні виробничі фонди. Забезпеченість основними фондами – 100 %. Механоозброєність будівельної організації в 2002 році склала 29 %, у 2003 році – 39 %, у 2004 році – 19 %. Механоозброєність праці склала в 2002 році склала 113 %, у 2003 році – 106,8 %, у 2004 році – 102,9 %. Коефіцієнт продуктивності праці в 2003 і в 2004 році дорівнює 1, 61. Фондовіддача в 2002 році – 1,53 тис. грн., у 2003 році – 1,03 тис. грн., у 2004 році – 2,03 тис. грн.

 5. Показники прибутку і рентабельності. У 2002 році підприємство мало прибуток 215 тис. грн.; у 2003 році й у 2004 році воно мало збитки в розмірі 793 тис. грн. і 339 тис. грн..

 6. Матеріально-технічне постачання. Забезпеченість матеріальними ресурсами в ТОВ «Будсервіс» з 2002 по 2004 рік – 100 %. Питома вага матеріальних витрат у 2002 році – 42,43 %, у 2003 – 18,29 %, у 2004 році – 53 %.

Згідно документів первинного обліку обсяг робіт, виконаних будівельною організа­цією ТОВ «Будсервіс» за 2002-2004 рр., характеризується такими даними, (табл. 1.1)

Слід зазначити, що частка матеріальних втрат у вартості продукції будівельного підприємства дуже велика и становить 65 %

Таблиця 1.1

Основні техніко-економічні показники діяльності ТОВ «Будсервіс» за 2002-2004 р., тис. грн.

2002 р.

2003 р.

2004 р.

Виконано будівельних та монтажних робіт

42 000

30670

48000

Виконано геологорозвідувальних та проект­них робіт за рахунок капітальних вкладень

1200

800

1300

Введено в дію закінчених об'єктів будівництва

18580

16600

19470

У тому числі вартість установленого устаткування

3450

4000

3500

Незавершене будівництво:

на початок року;

на кінець року

2050

2100

2100

1800

1800

2000

Незавершене будівельне виробництво:

на початок року;

на кінець року

570

400

400

220

220

140

Капітальний ремонт будівель і споруд

900

620

350

Поточний ремонт будівель, виконаний підрядним спо­собом

450

300

650

Придбано матеріалів, деталей, конструкцій

4383

2406

9198Скачать документ

Похожие документы:

 1. Державний комітет україни з питань технічного регулювання та споживчої політики (1)

  Документ
  Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політикивід 29 листопада 2010 року N 530
 2. Державний комітет україни з питань технічного регулювання та споживчої політики (3)

  Документ
  Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політикивід 29 листопада 2010 року N 530
 3. Державний комітет україни з питань технічного регулювання та споживчої політики (6)

  Документ
  Однією з найважливіших умов розвитку національної статистики, адаптованої до умов глобалізованої економіки, є створення та впровадження сучасної системи національних статистичних класифікацій, згармонізованих із міжнародними.
 4. Наказ Міністерства палива та енергетики України, Міністерства економіки України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 20 травня 2008 року n 281/171/578/155 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

  Документ
  Наказ Міністерства палива та енергетики України,Міністерства економіки України,Міністерства транспорту та зв'язку України,Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політикивід 20 травня 2008 року N 281/171/578/155
 5. Аналіз економічного І соціального розвитку за попередній період динаміка розвитку економіки, стан використання природного, виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу

  Документ
  Місто Миколаїв - багатофункціональний великий адміністративний, науковий, економічний, організуючий і культурний центр України, який посідає 9 місце серед обласних центрів за чисельністю населення в Україні.

Другие похожие документы..