Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
В курсе рассмотрены основы теории электропроводимости металлов и полупроводников, элементы физики полупроводников и на этой основе под­робно рассмотр...полностью>>
'Методические указания'
Работа содержит перечень контрольных вопросов, заданий для самостоятельной работы, практических навыков и умений, список необходимых терминов и лекар...полностью>>
'Тематика курсовых работ'
Анализ покупательского поведения деловых потребителей 9. Проблемы конкуренции в системе маркетинга 10. Определение рыночных сегментов и выбор целевых...полностью>>
'Программа'
Здоровье ребенка – одно из важнейших условий успешности обучения и развития в школьном возрасте. Основными факторами, негативно влияющими на здоровье...полностью>>

План заходів з виконання покладених на Державну екологічну інспекцію в Одеській області завдань на ІІІ квартал 2009 року

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПОГОДЖУЮ

Начальник Державної
екологічної

Інспекції

__________________ Костров М.М.

« ____» ______________ 2009 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Міністра охорони

навколишнього природного

середовища України

__________________Тригубенко С.М.

« ____» ____________ 2009 р.

ПЛАН

заходів з виконання покладених на Державну екологічну інспекцію в Одеській області завдань

на ІІІ квартал 2009 року


з/п

Назва заходу

Виконавець

Строк

виконання

Результативні показники

виконання плану, очікуваний природоохоронний ефект

І Забезпечення розв’язання гострих екологічних проблем у регіоні

1

Здійснення державного екологічного контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства , у т. ч. по виконанню постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1995 року №1062 «Про організацію виконання Монреальського протоколу по речовинах, що руйнують озоновий шар»

- Одеське виробниче хіміко – фармацевтичне підприємство « Біостимулятор»

Відділ екологічного контролю водних об’єктів, атмосферного повітря та поводження з відходами

Протягом

ІІІ кварталу

Припинення виявлених порушень вимог природоохоронного законодавства у т. ч. щодо речовин, які руйнують озоновий шар, притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності, надання матеріалів до
правоохоронних органів у разі виявлення ознак злочину та відшкодування збитків заподіяних державі внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства

ІІ Розвиток законодавства

2

Надання пропозицій до Міністерства охорони навколишнього природного середовища України для прийняття законопроектів з питань охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів

Юридичний сектор

Протягом

ІІІ кварталу

Забезпечення невідворотності відповідальності та відшкодування збитків за порушення вимог природоохоронного законодавства.

ІV Розробка та реалізація Державних програм

3

Здійснення спостережень за станом навколишнього природного середовища, згідно Програми моніторингу довкілля Одеської області на 2006 – 2010 роки .

Відділ інструментально – лабораторного контролю

Щомісячно,

протягом

ІІІ кварталу

Своєчасне виявлення перевищень встановлених нормативів ГДВ (гранично допустимих викидів в атмосферне повітря), нормативів ГДС ( гранично допустимих скидів) підприємствами Одеської області ; контроль якості поверхневих вод суші та ґрунтів. Складання протоколів лабораторних вимірювань та накопичення інформації на об’єктах моніторингу.

VІІ Міжнародне співробітництво

4

Проведення перевірок стану організації та здійснення екологічного та радіаційного контролю на митній території Одеської області:

- пункт пропуску “Залізнична станція Рені”;

- пункт пропуску “Залізнична станція Слободка”;

- пункт пропуску “Залізнична станція Кучургани”;

- пункт пропуску “Аеропорт Одеса”;

- пункт пропуску “Шосе Кучургани”

- пункт пропуску “Шосе Старокозаче”;

- пункт пропуску “Шосе Великоплоське”;

- пункт пропуску “Шосе Платонове”;

- пункт пропуску “Шосе Табаки”;

- пункт пропуску “Шосе Рені – Болград”;

- пункт пропуску “Шосе Маяки”

Відділ екологічного контролю на державному кордоні та радіаційної безпеки

Протягом

ІІІ кварталу

Оцінка ефективності здійснення екологічного контролю на митній території Одеській області та забезпечення норм екологічної та в межах компетенції радіаційної безпеки

VІІІ Екологічна наука, освіта і співпраця з громадськістю

5

Надання оперативної інформації до ЗМІ

Головний спеціаліст по зв’язках з громадськістю та ЗМІ

Щомісячно,

протягом ІІІ кварталу

Забезпечення інформування громадськості щодо результатів роботи Державної екологічної інспекції в Одеській області по виявленню порушень у сфері охорони навколишнього природного середовища

6

Участь у засіданнях Громадської ради при Державнім управлінні з охорони навколишнього природного середовища в Одеській області

Начальник Інспекції;

головний спеціаліст по зв’язках з громадськістю та ЗМІ

Щомісячно,

протягом ІІІ кварталу

Вирішення поточних питань у сфері екології

7

Участь у засіданнях громадського Університету екологічних знань та екологічного круглого столу Одеського будинку вчених

Головний спеціаліст по зв’язках з громадськістю та ЗМІ

Щомісячно, протягом ІІІ кварталу

Форма співробітництва з зацікавленою громадськістю

8

Прийняття участі у громадських слуханнях

Керівництво Інспекції, начальники відділів, головний спеціаліст по зв’язках з громадськістю та ЗМІ

За запрошенням

Форма співробітництва з зацікавленою громадськістю

9

Організація прес – конференцій

Керівництво Інспекції, начальники відділів, головний спеціаліст по зв’язках з громадськістю та ЗМІ

Липень

2009 р.

Підведення підсумків інспекційної діяльності

ІХ Організаційне та кадрове забезпечення реалізації державної політики

10

Організація та проведення розширеного засідання колегії Державної екологічної інспекції в Одеській області

Голова колегії, секретар колегії

Згідно графіку колегій

Підвищення ефективності здійснення державного контролю

11

Участь у семінарських заняттях для державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища, що організовуються Державним екологічним інститутом Мінприроди

Посадові особи Інспекції

Згідно з затвердженим планом

Підвищення кваліфікації посадових осіб інспекторського складу та ефективного використання набутих ними знань при здійсненні державного контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства

12

Узагальнення інформації відділів Держекоінспекції в Одеській області про здійснення державного контролю за охороною навколишнього природного середовища та раціональним використанням природних ресурсів

Сектор аналізу та планування інспекційної діяльності

Щотижнево

Оцінка ефективності інспекційної діяльності відділів Держекоінспекції в Одеській області

13

Підготовка і оформлення звітів за місяць до Мінприроди відповідно до додатку 2 Наказу Мінприроди від 24.04.08 р. № 224.

Сектор аналізу та планування інспекційної діяльності

Щомісяця до 5 числа

Оцінка ефективності інспекційної діяльності відділів Держекоінспекції в Одеській області

14

Узагальнення та надання інформації з питань здійснення державного контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища згідно окремого доручення №51 від 03.03.07 р.

Сектор аналізу та планування інспекційної діяльності

Згідно графіку звітності

Оцінка ефективності інспекційної діяльності відділів Держекоінспекції в Одеській області контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства

Х Контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства

Екологічний контроль водних об’єктів, атмосферного повітря та поводження з відходами

15

Проведення перевірок додержання вимог природоохоронного законодавства суб’єктами господарювання у т. ч. у сфері водних об’єктів, атмосферного повітря та поводження з відходами:

 • ПТП “Нафтосервіс” Одеська обл., Б.- Дністровський р-н, с. Салгани, вул. Шабська 1-в;

 • База відпочинку “Сказка”, Одеська обл. Б.- Дністровський р-н, смт. Затока, Сонячний курортний р-н;

 • База відпочинку “Сонячний” Одеська обл. Б.- Дністровський р-н, смт. Затока, Сонячний курортний р-н;

 • ВАТ “Старокозацький сир” Одеська обл., Б.- Дністровський р-н, с. Старокозачьє

 • ЗАТ фірма “Еліпс” Одеська обл., Б.- Дністровський р-н, с. Салгани, вул. Шабська 1-б.

 • СПД Колесник С.І, Одеська обл., м. Татарбунари, вул. Дімітрова,1

 • СПД Міллер В.Є. м. Татарбунари 138 км траси Одеса-Рені.

 • ТОВ СК “Петроліум” Тарбунарський р-н, с. Спаське, вул. Леніна,129;

 • ТОВ “Тітан” Одеська обл., м. Татарбунари, вул.Князева,64

 • ТОВ “Тітан” Одеська обл., м. Кілія, вул. Кубишкіна,1;

 • ВАТ “М’ясопродукти”, Одеська обл. Біляївський р-н, с. Хлібодарське, Маяцька дор,19.

 • ПП фірма “Гармаш” Одеська обл., м. Білявка, вул.Костіна,11.

 • ТОВ “Світанок Спол Ойл”, Одеська обл. Біляївський р-н, ст. Усатово, вул. Залізників,16.

 • ТОВ “Аква - Віт”, Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Залізників,1

 • ТОВ “Нептун”, м. Іллічівськ, вул. Паркова, 34-а

 • ЗАТ “ІЗАА”, м. Іллічівськ, вул. Промислова,1

 • ПП фірма “Ассоль” Одеська обл., смт Овідіополь, вул.Леніна,1

 • ТОВ “Арго” Одеська обл., смт Овідіополь, вул..Одеська, 16

 • СПД Белий О. В., Одеська обл. Овідіопольський р-н, с. Александрівка, вул. Заводська, 1

 • СП “ЗАТ “АВС Кемікал Індастрі”

Одеська область, м. Теплодар, промзона

 • ТОВ “Істочнік” Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Репіна, 1б

 • ТОВ “Істочнік” Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Некрасова

 • ТОВ “Істочнік” Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Леніна

 • ТОВ “Нова зірка” м. Ізмаїл, вул. Червоноармійська, 30

 • ЗАТ “Одескондитер” м. Одеса 3-й пров. Водопровідний, 9

 • ТОВ “Катрал- Південь

(власник – ТОВ «Катрал-К») м. Одеса,

вул. Степова, 23/25 мережа АЗС;

 • ТОВ “Катрал”, м. Одеса, вул. Степова, 23/25 мережа АЗС;

 • ТОВ «Ікс-ойл» м. Одеса, вул. Страопортофранківська,2

 • ТОВ «Ікс - ойл» м. Одеса, Овідіопольська дорога,2

 • ТОВ «Ікс-ойл» м. Одеса, 6 км Овідіопольської дороги,1

- ТОВ «Ікс - ойл»

м. Одеса, вул. Добровольського, 108

- ТОВ «Ікс-Ойл»

м. Одеса, 25 Чапаєвської дивізії,1/1

 • КП «Продтовари» м. Б.- Дністровськ,

вул. Кишинівська;

 • ОФ СП «Шел - Одеса»,

м. Одеса, Овідіопольська дор. 3;

 • ВАТ “УкрНафта”, (65058, м. Одеса, вул. Романа Кармена, 21) мережа АЗС;

Відділ екологічного контролю водних ресурсів, атмосферного повітря та поводження з відходам

Відділ оперативного екологічного міжрайонного контролю

Протягом ІІІ кварталу

Забезпечення додержання вимог природоохоронного законодавства підприємствами області.

16

Організація та проведення рейдових перевірок по дотриманню Закону України «Про відходи» на території Одеської області

Відділ оперативного екологічного міжрайонного контролю

Протягом ІІІ кварталу

Попередження фактів порушень чинного законодавства та браконьєрства з невідворотністю притягнення винних осіб до відповідальності встановленої законодавством

17

Проведення інструментально – лабораторного контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони водних об’єктів, атмосферного повітря та поводження з відходами

Відділ інструментально – лабораторного контролю

Протягом ІІІ кварталу

Своєчасне виявлення перевищень встановлених нормативів ГДВ (гранично допустимих викидів в атмосферне повітря), нормативів ГДС ( гранично допустимих скидів) підприємствами Одеської області ; контроль якості поверхневих вод суші та ґрунтів. Складання протоколів лабораторних вимірювань та накопичення інформації на об’єктах моніторингу

Екологічний контроль біоресурсів та природно – заповідного фонду

18

Проведення перевірок територій та об’єктів природно-заповідного фонду з питань додержання вимог природоохоронного законодавства:

 • Ботанічний заказник місцевого значення “Лісничівка” Балтський р-н, Лісничівське лісництво, кв.1-52 (ДП “Балтське лісове господарство”);

 • Ландшафтний заказник місцевого значення “Даничево” Балтський р-н, Піщанське лісництво, кв.47-51 (ДП “Балтське лісове господарство”);

 • Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення Віковий дуб Балтський р-н, Піщанське лісництво, кв.9, д.2 (ДП “Балтський лісгосп”);

 • Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення Діброва «Лабушна» Балтський р-н, с. Козацьке Лісничівське лісництво, кв.16, д. 4 (ДП “Балтське лісове господарство”);

 • Ентомологічний заказник місцевого значення “Коритнівський” Балтський р-н, с. Коритнівка, ПСП “Росава" (ПСП "Росава");

 • Заповідне урочище місцевого значення “Кішево” Балтський р-н, с. Піщане Піщанське лісництво, кв. 1-46, ур. "Кішево" (ДП “Балтське лісове господарство”);

 • Парк – пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення “Ракуловський парк” Балтський р-н, с. Ракулово, Піщанське лісництво, кв. 62.,д.14 (ДП “Балтське лісове господарство”);

 • Ландшафтний заказник місцевого значення “Бендзарський ліс” Балтський р-н, ур. “Бендзарський ліс” (Бендзарівська сільська рада);

 • Парк – пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення “Червоноармійський дендропарк” Болградський р-н, с. Червоноармійське (Червоноармійська сільська рада);

 • Парк – пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення Парк ім. Пушкіна Болградський, м. Болград, узбережжя озера Ялпуг (Болградська міська рада, комунальний відділ);

 • Ботанічний заказник місцевого значення “Ліски” Кілійський р-н, Вилківське лісництво, кв.7, д.1-18 (ДП “Ізмаїльське лісове господарство”);

 • Дунайський біосферний заповідник загальнодержавного значення Кілійський р-н, м. Вилкове, вул. Татарбунарського повстання, 132 а

(НАН України);

 • Загально - зоологічний заказник загальнодержавного значення “Острів Зміїний” Кілійський р-н, о. Зміїний, КП “Острівне” (КП “Острівне”);

 • Парк – пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення “Гетьманівський дендропарк” Савранський р-н, с. Гетьманівка (Савранська селищна рада);

 • Гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення Джерело “Огруд” Савранський р-н, с. Дубинове (Землі запасу Дубинівської сільської ради);

 • Гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення Джерело “Кішево” Савранський р-н, с. Кам'яне (Землі запасу Кам’янської сільської ради);

 • Парк – пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення “Дюківський сад” (парк ”Победа”) м. Одеса, вул. Розкидайлівська, 56 (Комунальне підприємство "Міськзелентрест");

 • Парк – пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення Парк “Міський сад” м. Одеса, вул. Дерибасовська, 22 (Комунальне підприємство "Міськзелентрест");

 • Геологічна пам’ятка природи загальнодержавного значення «Одеські катакомби» м. Одеса, вул. Картамишівська, 27/29 (Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова);

 • Парк – пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення Дендропарк "Студентський" м. Одеса, вул. Левітана, 46б (Технікум нафто-газової промисловості);

 • Парк – пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення Парк ім. Шевченко м. Одеса, вул. Маразліївська (Комунальне підприємство "Міськзелентрест");

 • Парк – пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення "Юннатський" м. Одеса, вул. Тіниста, 2, Обласний гуманітарний центр позашкільної освіти та виховання (Одеський обласний гуманітарний центр позашкільної освіти та виховання);

 • Зоологічний парк загальнодержавного значення «Одеський зоологічний парк» м. Одеса, Новощіпний ряд, 25 (Одеський Міськвиконком);

 • Парк – пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення Парк "Аркадія" м. Одеса, Французький бульвар, 40 (Санаторій "Аркадія");

 • Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення Віковий дуб м. Одеса, пров. Матросова, 1/3 (Комунальне підприємство "Міськзелентрест");

 • Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення Акація біла м. Одеса, ріг вулиць Старопортофранківської і Розкидайлівської (Комунальне підприємство "Міськзелентрест");

 • Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення Платан західний м. Одеса, Сабанеєв міст, 4 (Комунальне підприємство "Міськзелентрест");

 • Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення Гінкго більоба м. Одеса, санаторій "Росія" (Санаторій "Росія");

 • Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення Дуб звичайний (черещатий) м. Одеса, санаторій "Юність" (Санаторій "Юність");

 • Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення Гінкго більоба м. Одеса, сквер ім. Мечнікова (Комунальне підприємство "Міськзелентрест");

 • Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення Акація біла м. Одеса, сквер ім. Старостіна (Комунальне підприємство "Міськзеле

Відділ екологічного контролю біоресурсів та природно-заповідного фонду

Протягом ІІІ кварталу

Забезпечення додержання вимог законодавства про природно-заповідний фонд, внесення приписів про усунення виявлених порушень, застосування штрафних санкцій до винних осіб та подання матеріалів до правоохоронних органів у разі виявлення ознак злочину

19

Організація та проведення перевірок додержання вимог законів України “Про тваринний світ”, „Про мисливське господарство та полювання”, Правил полювання та ведення мисливського господарства на території Одеської області;

 • Балтська райорганізація Одеської обласної організації УТМР вул. Уварова, 84, м. Балта, Одеської обл;

 • Кілійське районне товариство мисливців та рибалок вул. Суворова, 128, м. Кілія, Одеська обл;

 • Татарбунарське районне товариство мисливців та рибалок вул. 23 серпня, 9, м. Татарбунари, Одеська обл.;

 • Природоохоронне товариство “Рідний край” вул. Котовського 4, м. Балта, Одеська обл.

Відділ екологічного контролю біоресурсів та природно - заповідного фонду

Протягом ІІІ

кварталу

Забезпечення оптимального використання та охорони і відтворення об’єктів тваринного світу, притягнення винних осіб до відповідальності, встановленої законодавством

20

Організація та проведення рейдових перевірок по боротьбі з браконьєрством (у т. ч. тваринний світ та водні живі ресурсі) на території Одеській області

Відділ оперативного екологічного міжрайонного контролю

Протягом ІІІ кварталу

Попередження фактів порушень чинного законодавства та браконьєрства з невідворотністю притягнення винних осіб до відповідальності встановленої законодавством

21

Організація та проведення перевірок додержання вимог природоохоронного законодавства суб’єктами господарювання у т.ч. у сфері охорони, збереження, використання та відтворення рослинного світу на території Одеської області:

 • ДП “Балтське лісове господарство” вул. Шевченко 5-а, м. Балта, Одеська обл.;

 • ДП “Савранське лісове господарство” вул. Лісова, 1, с. Слюсареві, Савранського р-ну, Одеська обл.

Відділ екологічного контролю біоресурсів та природно - заповідного фонду;

Протягом ІІІ кварталу

Забезпечення оптимального використання та охорони і відтворення рослинного світу, притягнення винних осіб до відповідальності встановленої законодавством

22

Здійснення державного екологічного контролю за утриманням зелених насаджень міст та інших населених пунктів Одеській області

Відділ екологічного контролю біоресурсів та природно - заповідного фонду

Постійно, протягом ІІІ кварталу

Збереження зелених насаджень в населених пунктах області

23

Організація проведення в Одеській області загальнодержавних природоохоронних заходів:

 • «Фауна – 2009»;

Відділ екологічного контролю біоресурсів та природно - заповідного фонду;

Відділ оперативного екологічного міжрайонного контролю

Протягом ІІІ кварталу

Попередження фактів порушень чинного законодавства та браконьєрства з невідворотністю притягнення винних осіб до відповідальності встановленої законодавством

24

Організація та проведення рейдових перевірок по дотриманню Закону України «Про рослинний світ» на території Одеській області

Відділ оперативного екологічного міжрайонного контролю

Протягом ІІІ кварталу

Попередження фактів порушень чинного законодавства та браконьєрства з невідворотністю притягнення винних осіб до відповідальності встановленої законодавством

Екологічний контроль за використанням, охороною земель та надр

25

Проведення перевірок за додержанням вимог природоохоронного законодавства суб’єктами господарювання у т. ч. у сфері охорони та раціонального використання земельних ресурсів:

 • Білгородністровська районна державна адміністрація та територія району за межами населеного пункту;

 • ВАТ “Одеський олійножировий комбінат”м. Одеса, вул.Среднефонтанська,16;

- ТОВ “Гіперон - Ойл” АЗС № 78

м. Одеса вул..Артилерійська,6

Офіс : м. Одеса, вул. Р.Кармена,21;

 • Одеський птахокомбінат, м. Одеса, 19 км. Старокиївської дороги, 31;

 • Білгород – Дністровське ВУВКГ, очисні споруди, м. Білгород – Дністровський, вул.Шабська,119;

 • Сумісно Українсько – Бельгійського

хімічного підприємства ВАТ “Інтерхім”,

м. Одеса, Куліндоровський промвузел

Відділ екологічного контролю земельних ресурсів та надр

Відділ екологічного контролю водних ресурсів, атмосферного повітря та поводження з відходам

Протягом ІІІ кварталу

Забезпечення додержання вимог природо охоронного законодавства органами місцевої влади, внесення приписів про усунення виявлених порушень

26

Проведення перевірок за додержанням вимог природоохоронного законодавства оздоровчо – лікувальними підприємствами на території Кароліно - Бугазької селищної ради та смт. Затока м. Б.- Дністровський:

 • База відпочинку “Електромаш”;

 • База відпочинку “Блік”;

 • База відпочинку “Янтар”;

 • База відпочинку “Едем”;

 • База відпочинку “Ноктюрн”;

 • База відпочинку “Світоч”;

 • База відпочинку “Черкасчанка

Відділ екологічного контролю земельних ресурсів та надр

Протягом

ІІІ кварталу

Забезпечення додержання вимог природоохоронного законодавства органами місцевої влади, внесення приписів про усунення виявлених порушень

27

Проведення перевірок за додержанням вимог природоохоронного законодавства суб’єктами господарювання у т. ч. у сфері користування надрами:

 • Кучурганська виробнича філія ВАТ “Одеський консервний завод дитячого харчування”, Одеська область, Роздільнянський с. Степанівка ;

 • ВАТ “Янтар” Одеська область, Великомихайлівський район, пгт. Цебріково, вул. Новомосковська дорога, 21;

 • Отрадівська птахофабрика

Одеська область, Роздільнянський район,

с. Болгарка, вул. Успенська,1

Відділ екологічного контролю земельних ресурсів та надр

Протягом

ІІІ кварталу

Забезпечення додержання вимог природоохоронного законодавства, внесення приписів про усунення виявлених порушень, застосування штрафних санкцій до винних осіб та надання матеріалів до правоохоронних органів у разі виявлення ознак злочину

28

Організація та проведення рейдових перевірок додержання Закону України «Про надра» на території Одеській області

Відділ оперативного екологічного міжрайонного контролю

Протягом ІІІ кварталу

Попередження фактів порушень чинного законодавства та браконьєрства з невідворотністю притягнення винних осіб до відповідальності встановленої законодавством

Начальник Державної екологічної інспекції в Одеській області Ю.І. Третяк

14Скачать документ

Похожие документы:

 1. План заходів з виконання покладених на Державну екологічну інспекцію в Кіровоградській області завдань на Іквартал 2009 року

  Документ
  Розгляд матеріалів та надання пропозицій до проектів законодавчих актів України, постанов Кабінету Міністрів україниміну, інших нормативних та законодавчих документів
 2. Міністерство охорони навколищнього природного середовища україни державне управління охорони навколишнього природного середовища в одеській області регіональна доповідь

  Документ
  5.1.1. Заходи щодо збереження біо- та ландшафтного різноманіття, формування екомережі. Стан біо- та ландшафтного різноманіття, структурних елементів екомережі та їх складових 34
 3. Міністерство екології та природних ресурсів україни державне управління охорони навколишнього природного середовища в одеській області регіональна доповідь

  Документ
  Для досягнення освоєної мети розвитку регіону - подолання наслідків економічної кризи, відновлення економічного зростання з закладанням інвестиційного фундаменту під подальший стійкий розвиток, впродовж 2010 року дії обласної державної
 4. 1. На Житомирщині службовці завдали збитки державі на понад 345 тис грн

  Документ
  27 травня 2010 року Голова Державного комітету лісового господарства України Микола Шершун збирає керівних працівників галузі на виїзне засідання колегії Держкомлісгоспу, що проходитиме у Рівненській області.
 5. Верховній Раді України шостого скликання, прогнозних макропоказників економічного І соціального розвитку України на 2010 рік, Цілей Розвитку Тисячоліття  Україна. Методичною основою розроблення Державної програми є закон

  Закон
  Державна програма економічного і соціального розвитку України на 2010 рік (далі  Державна програма) розроблена відповідно до положень програми Президента України В.

Другие похожие документы..