Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Однажды Чжуан Чжоу приснилось, что он бабочка: он весело порхал, был счастлив и не знал, что он Чжоу. А проснувшись внезапно, даже удивился, что он Ч...полностью>>
'Программа'
Официальная информация по вопросам образования Управление образованиемНачальная школаРусский язык и литератураМатематикаИнформатика Физика Астрономия...полностью>>
'Конкурс'
активизация проведения реформы жилищно-коммунального хозяйства на территории Самарской области для перехода на работу в режиме безубыточного функцион...полностью>>
'Статья'
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 481 по выборам депутатов Го...полностью>>

Журнал-ордер №4 б с г

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Затверджено

Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390

(назва підприємства)

Ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ


Журнал-ордер № 4 Б с.-г.

по рахунках:

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

15 «Капітальні інвестиції»

за _____________ 20___р.

Журнал-ордер закінчено “___”__________ 20 ___ р.

У Головній книзі суми оборотів відображені “___”__________ 20 ___ р.

Виконавець

Головний бухгалтер

№ за­пису

Дебет рахунків

Кредит рахунків

№ 14 «Довгостроко-ві фінансові інвестиції»

№ 15 «Капітальні інвестиції»

№_____

№_____

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

10 «Основні засоби»

х

2

11 «Інші необоротні матеріальні активи»

х

3

12 «Нематеріальні активи»

4

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

х

5

30 «Каса»

6

31 «Рахунки в банку»

7

35 «Поточні фінансові інвестиції»

х

8

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

9

10

11

12

13

14

42 «Додатковий капітал»

15

16

17

18

48 «Цільове фінансування і цільове надходження»

х

19

64 «Розрахунки за податками й платежами»

х

20

21

22

23

24

96 «Витрати від участі в капіталі»

х

25

26

27

28

29

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

42

Разом

43

Відмітка
Скачать документ

Похожие документы:

 1. Журнал-ордер №2 с г

  Документ
  (дата здійснення операції) № 30 Каса №31 Рахунки в банках № 37 Розрахун-ки з різними дебіторами № 50 Довго-строкові позики № № № № № № Усього 1 3 4 5 7 8 9 10 11 1 13 Разом Відмітки ІІІ.
 2. Журнал-ордер №1 с г

  Документ
  3 с.-г. в дебет рахунка 33 «Інші кошти» з кредиту рахунків VІІ. Аналітичні дані до рахунків 30, 31, 33 VІІІ. З кредиту рахунка 35 «Поточні фінансові інвестиції» в дебет рахунків ІХ.
 3. Журнал-ордер №3 г с г

  Документ
  Журнал-ордер закінчено “ ” 0__ р. У Головній книзі суми оборотів відображені “ ” 0__ р.
 4. Журнал-ордер №3А с г. та відомість аналітичного обліку по субрахунку

  Документ
  перевитрати дата та № видат­кового касово­го ордера з кредиту субрахунку 37 у дебет рахунків дата та № ви­дат­ко­во­го ка­сово­го ордера з кредиту рахунків дата з кредиту рахунків 30 “Каса” “Розра­хунки по оплаті праці” 30 “Каса” 30 "Каса"
 5. Журнал-ордер №3 в с г. та відомість аналітичного обліку

  Документ
  року) З кредиту рахунку 3 в дебет рахунків: *) 15, 0, 1, , 3, 4, 8; дебет кредит 0 "Виробничі запаси" 1 "Поточні біологічні активи" "Малоцін-ні та швид-козношувані предмети" 8 "Товари"

Другие похожие документы..