Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Дистанционное обучение возникло относительно недавно и именно благодаря этой новизне оно ориентируется на лучший методический опыт, накопленный разли...полностью>>
'Документ'
викладачів вищих навчальних закладів, науковців науково-дослідних установ, аспірантів, докторантів, слухачів магістратури, представників органів держ...полностью>>
'Автореферат'
Работа выполнена на кафедре экономической теории факультета государственного управления Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова...полностью>>
'Урок'
Множество предметов и существ окружало людей испокон веков, живых и бездушных, ничтожных и величественных. Но всегда было среди них Нечто или Некто, ...полностью>>

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів Із змінами І доповненнями, внесеними  кодекс (2)

Главная > Кодекс
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Розділ V

СПИСКИ ВИБОРЦІВ

Стаття 31. Порядок складання списків виборців

1. Для підготовки та проведення голосування з місцевих виборів виконавчі органи сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, складають списки виборців по кожній звичайній виборчій дільниці на основі відомостей Державного реєстру виборців. Відомості щодо громадян, які проживають на відповідній території, подаються у вигляді загального списку виборців на паперовому носії та в електронному вигляді відповідному сільському, селищному, міському голові, голові районної у місті ради або іншій особі, яка відповідно до закону здійснює його повноваження, відповідними органами ведення Державного реєстру виборців не пізніш як за 45 днів до дня виборів. Один примірник списку підписується керівником органу ведення Державного реєстру виборців на кожній сторінці. Такий список містить відомості про:

1) прізвище, ім'я, по батькові виборця;

2) дату народження виборця (число, місяць, рік);

3) адресу житла виборця;

4) за наявності підстав - відмітку у графі "Примітки" про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.

2. Список виборців на звичайній виборчій дільниці складається за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, у трьох примірниках на паперовому носії та в електронному вигляді. Список виборців на паперовому носії підписується відповідно сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті ради або іншою посадовою особою, яка відповідно до закону здійснює його повноваження. Підпис такої посадової особи засвідчується відповідною печаткою.

3. До списку виборців включаються виборці, які належать до відповідної територіальної громади і мають право голосу на відповідних місцевих виборах. Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці.

4. У списку виборців на виборчій дільниці зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата народження (число, місяць, рік), місце проживання та адреса житла виборця. У списку виборців передбачається відповідна графа для підпису виборця за отримання виборчих бюлетенів з усіх видів місцевих виборів та графа для приміток. У графі "Примітки" списку виборців на виборчій дільниці на підставі загального списку виборців напроти прізвищ виборців, постійно не здатних самостійно пересуватися, робиться відповідна відмітка. У цій же графі напроти прізвища виборця, який отримав виборчі бюлетені не з усіх видів місцевих виборів, робиться запис про види місцевих виборів, виборчі бюлетені з яких виборець не отримав (стосовно виборців, які голосують за місцем перебування, такий запис робиться напроти їхніх прізвищ у витягу із списку виборців). Виборці включаються до списку в порядку, зручному для проведення голосування.

5. Сільський, селищний, міський голова, голова районної у місті ради або інша посадова особа, яка відповідно до закону здійснює його повноваження, не пізніш як за 40 днів до дня виборів передає списки виборців по кожній звичайній виборчій дільниці на паперових носіях (у двох примірниках) та в електронному вигляді відповідним сільській, селищній, міській (міста без районного поділу), районній у місті територіальним виборчим комісіям на їх засіданнях. Про передачу зазначених списків виборців складається акт у двох примірниках. Один примірник акта зберігається у сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради або іншої посадової особи, яка відповідно до закону здійснює його повноваження, інший - у відповідній територіальній виборчій комісії.

6. Якщо територіальна виборча комісія за 40 днів до дня виборів не отримала список виборців на звичайній виборчій дільниці, вона оскаржує до місцевого суду бездіяльність відповідно сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради або особи, яка відповідно до закону здійснює його повноваження, у порядку, передбаченому цим Законом.

7. Територіальна виборча комісія не пізніш як за 32 дні до дня виборів передає один примірник списку виборців на виборчій дільниці (на паперовому носії) відповідним дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць. Другий примірник зберігається в територіальній виборчій комісії. Від імені дільничної виборчої комісії списки виборців отримують не менше трьох членів цієї комісії, які представляють різні місцеві організації партій (блоки), одним з яких повинен бути голова комісії, а у разі неможливості - заступник голови або секретар комісії. Про передачу дільничній виборчій комісії списку виборців складається акт у двох примірниках.

8. При проведенні голосування на місцевих виборах відкріпні посвідчення не застосовуються. Виборець, який на день виборів перебуває за межами населеного пункту, де він проживає, участі у місцевих виборах не бере, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 311 цього Закону.

9. Якщо окремо проводяться вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської (міста з районним поділом) ради або міського (міста з районним поділом) голови, то відповідний сільський, селищний, міський голова не пізніш як за 40 днів до дня виборів передає списки виборців по кожній звичайній виборчій дільниці на паперових носіях (у двох примірниках) та в електронному вигляді відповідній територіальній (окружній) виборчій комісії. Про передачу зазначених списків виборців складається акт в двох примірниках. Один примірник акта зберігається у сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради або іншої посадової особи, яка відповідно до закону здійснює його повноваження, інший - у відповідній територіальній (окружній) виборчій комісії.

(стаття 31 у редакції

 Закону України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

Стаття 311. Складання списків виборців на спеціальних виборчих дільницях

1. Списки виборців на спеціальних виборчих дільницях у стаціонарних лікувальних закладах складаються дільничними виборчими комісіями на підставі відомостей, поданих головним лікарем стаціонарного лікувального закладу, за десять днів до дня виборів. У поданні вказуються відомості, зазначені у частині першій статті 31 цього Закону. До списків виборців не включаються виборці, які проживають за межами області (міст Києва та Севастополя, Автономної Республіки Крим), де знаходиться спеціальна виборча дільниця.

2. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці вносить виборця до списку виборців із зазначенням у графі "Примітка" його права на отримання виборчого бюлетеня на місцевих виборах кожного виду відповідно до частини третьої цієї статті. Список виборців затверджується рішенням дільничної виборчої комісії. Виборча комісія спеціальної виборчої дільниці (у разі коли місцеві вибори проводять неодночасно з виборами народних депутатів України) невідкладно повідомляє відповідні територіальні виборчі комісії за місцепроживанням виборця (сільську, селищну, міську, районну в місті, районну, обласну виборчі комісії, виборчу комісію Автономної Республіки Крим) про включення виборця до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, районна, міська (міста з районним поділом) невідкладно повідомляє відповідні сільські, селищні, міські, районні у місті територіальні виборчі комісії про виборців, включених до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, у разі коли місцеві вибори проводять неодночасно з виборами народних депутатів України.

3. Виборець, включений до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, отримує виборчі бюлетені для голосування на виборах:

депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, якщо він проживає на території Автономної Республіки Крим, а стаціонарний лікувальний заклад, де він перебуває, розташований на території Автономної Республіки Крим;

депутатів обласної ради, якщо він проживає на території цієї області, а стаціонарний лікувальний заклад, де він перебуває, розташований на території цієї області;

депутатів районної ради, якщо він проживає на території цього району, а стаціонарний лікувальний заклад, де він перебуває, розташований на території цього району;

депутатів сільської, селищної, міської ради, сільського, селищного чи міського голови, якщо він проживає на території відповідного села (одного з кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища, міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм, а стаціонарний лікувальний заклад, де він перебуває, розташований на території цього села, селища, міста;

депутатів районної у містах з районним поділом ради, якщо він проживає на території цього району у місті, а стаціонарний лікувальний заклад, де він перебуває, розташований на території цього району у місті.

4. Якщо місцеві вибори проводяться одночасно з виборами народних депутатів України чи виборами Президента України, на спеціальних виборчих дільницях в установах кримінально-виконавчої системи, у військових частинах списки виборців з місцевих виборів не складаються.

(Закон доповнено статтею 311 згідно із

 Законом України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

Стаття 32. Порядок ознайомлення виборців із списком виборців на виборчій дільниці та оскарження неправильностей в списку виборців

1. Дільнична виборча комісія після отримання списку виборців на виборчій дільниці у порядку і в строки, передбачені частиною сьомою статті 31 цього Закону, наступного дня надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.

2. Дільнична виборча комісія двічі надсилає кожному виборцю іменні запрошення, якими повідомляє про включення його до списку виборців відповідної виборчої дільниці, назви всіх видів місцевих виборів, у яких йому пропонується голосувати, номер виборця у списку виборців, адресу дільничної виборчої комісії, її номер телефону і розпорядок роботи, а також про час і місце голосування. Виборцям, щодо яких у списку виборців є відмітки про постійну нездатність самостійно пересуватися, одночасно повідомляється, що їм буде надана можливість проголосувати за місцем перебування. Іменні запрошення надсилаються виборцям не пізніш як за двадцять п'ять і не пізніш як за сім днів до дня виборів. У разі проведення місцевих виборів одночасно з виборами народних депутатів України чи виборів Президента України виборцям надсилаються іменні запрошення відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" чи Закону України "Про вибори Президента України" із зазначенням всіх видів місцевих виборів, у яких йому пропонується голосувати. Форма іменного запрошення затверджується Центральною виборчою комісією.

3. Кожен громадянин має право ознайомитися зі списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність відомостей, внесених до списку виборців. Громадянин має право оскаржити до дільничної чи сільської, селищної, міської (міста без районного поділу), районної у місті територіальної виборчої комісії або безпосередньо до суду за місцезнаходженням виборчої комісії допущені при складанні списку виборців неправильності, в тому числі невключення, неправильне включення або виключення із списку виборців його або інших осіб, а також наявність чи відсутність відміток про нездатність виборця самостійно пересуватися.

4. Громадянин особисто подає скаргу до дільничної або сільської, селищної, міської (міста без районного поділу), районної у місті територіальної виборчої комісії щодо обставин, передбачених частиною третьою цієї статті. Скарга за формою, визначеною статтею 302 цього Закону (без зазначення суб'єкта оскарження), подана до виборчої комісії, розглядається на найближчому засіданні комісії, як правило, у присутності суб'єкта звернення зі скаргою. Про час найближчого засідання комісії заявника скарги повідомляє член комісії, який прийняв скаргу.

5. Скарга, зазначена у частині четвертій цієї статті, може бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії не пізніш як за п'ять днів до дня виборів. Така скарга розглядається комісією у дводенний строк з дня її отримання. За підсумком розгляду скарги дільнична виборча комісія зобов'язана прийняти рішення про внесення зміни до списку виборців або мотивоване рішення про відмову у задоволенні скарги. Копія рішення видається заявнику скарги не пізніше наступного дня після його прийняття. Скарга, подана до дільничної виборчої комісії після зазначеного строку, не розглядається, рішення по ній не приймається.

6. Скарга, зазначена у частині четвертій цієї статті, може бути подана до відповідної сільської, селищної, міської (міста без районного поділу), районної у місті територіальної виборчої комісії не пізніш як за три дні до дня виборів. Така скарга розглядається комісією у дводенний строк, але не пізніш як за три дні перед днем виборів, а подана за три дні до дня виборів - невідкладно. За підсумком розгляду скарги сільська, селищна, міська (міста без районного поділу), районна у місті територіальна виборча комісія зобов'язана прийняти рішення про включення виборця до списку виборців на відповідній виборчій дільниці або мотивоване рішення про відмову у задоволенні скарги. Копія рішення видається заявнику скарги не пізніше наступного дня після його прийняття, а у разі його прийняття за три і менше днів до дня виборів - невідкладно.

7. Позовна заява про уточнення списку виборців може бути подана до суду за місцезнаходженням відповідної виборчої комісії не пізніше як за два дні до дня голосування. Така позовна заява розглядається судом у строки, встановлені Кодексом адміністративного судочинства України.

8. Виборча комісія приймає рішення щодо включення або невключення особи до списку виборців на відповідній дільниці на підставі встановлення місця проживання (адреси житла) цієї особи. Виборча комісія при розгляді скарги зобов'язана звернутися до посадової особи, яка подала список виборців на виборчій дільниці, із запитом про місце проживання та адресу житла особи. Письмова відповідь на запит має бути надана наступного дня. Виборча комісія не може прийняти рішення про включення або виключення виборця зі списку без отримання відомостей від посадової особи, яка склала список виборців.

9. При проведенні місцевих виборів одночасно з виборами народних депутатів України чи виборів Президента України до дільничної виборчої комісії чи до суду може подаватись одна скарга, позовна заява на неправильності, виявлені одночасно у списках виборців з місцевих виборів та у списках виборців з виборів народних депутатів України чи Президента України, що стосуються одного виборця. За підсумками розгляду такої скарги, позовної заяви приймається одне рішення, що стосується місцевих виборів і виборів народних депутатів України чи виборів Президента України.

(стаття 32 у редакції

 Закону України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

Стаття 321. Порядок прийняття рішень про внесення змін до списку виборців на звичайній виборчій дільниці

1. Дільнична або територіальна виборча комісія на вимогу члена відповідної комісії, кандидата, зареєстрованого для участі у відповідних виборах, його довіреної особи, уповноваженої особи, представника місцевої організації партії (блоку) має право звернутися з запитом до посадових осіб, які подали списки виборців на звичайних виборчих дільницях, щодо перевірки та уточнення інформації про місце проживання чи інших відомостей про виборців. Відповідна посадова особа зобов'язана надати такі відомості не пізніше наступного дня після отримання запиту виборчої комісії.

2. Дільнична виборча комісія приймає рішення про внесення змін до списку виборців за підсумком розгляду скарг громадян, а також на підставі відомостей, отриманих відповідно до частини першої цієї статті. Дільнична виборча комісія може приймати рішення про внесення змін до списку виборців не пізніш як за три дні до дня виборів, а у разі, якщо місцеві вибори проводяться одночасно з виборами народних депутатів України, о 20 годині останньої п'ятниці перед днем виборів дільнична виборча комісія приймає рішення про виключення зі списку виборців осіб на підставі заяв виборців про видачу відкріпних посвідчень відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України".

3. За два дні до дня виборів дільнична виборча комісія передає відповідній сільській, селищній, міській (міста без районного поділу), районній у місті територіальній виборчій комісії на її засіданні перелік виборців, щодо яких були прийняті рішення про включення до списку виборців на відповідній дільниці, та перелік виборців, щодо яких були прийняті рішення про виключення зі списку виборців. До зазначених переліків, складених за формою списку виборців, додаються рішення дільничної виборчої комісії про включення до списку та виключення зі списку виборців і документи, на підставі яких були прийняті відповідні рішення. Від імені дільничної виборчої комісії зазначені переліки та документи передають не менше трьох членів цієї комісії, які представляють різні місцеві організації партій (блоки), одним з яких повинен бути голова комісії, а у разі неможливості - заступник голови або секретар комісії. Про передачу зазначених переліків та документів складається акт у двох примірниках.

4. Сільська, селищна, міська (міста без районного поділу), районна у місті територіальна виборча комісія приймає рішення про включення виборця до списку виборців або про виключення виборця із списку виборців на відповідній виборчій дільниці за наслідком розгляду скарг громадян відповідно до частини шостої статті 32 цього Закону, а також на підставі відомостей, наданих відповідно до частини першої цієї статті.

5. На підставі рішень, прийнятих відповідно до частини четвертої цієї статті, рішень суду, а також на підставі повідомлень, отриманих відповідно до частини другої статті 311 та частини першої статті 322 цього Закону, голова, заступник голови або секретар сільської, селищної, міської (міста без районного поділу), районної у місті територіальної виборчої комісії не пізніш як за два дні до дня виборів, але до початку засідання, що проводиться відповідно до частини третьої цієї статті, складають переліки виборців, яких необхідно включити до списку виборців на кожній виборчій дільниці, та переліки виборців, яких необхідно виключити зі списку виборців на кожній виборчій дільниці на відповідній території. У переліку зазначається, з яких підстав виборця включено до списку виборців або виключено з нього. Кожен такий перелік складається у двох примірниках у формі списку виборців на виборчій дільниці. Достовірність переліку виборців засвідчується на кожному аркуші переліку підписом голови та секретаря територіальної виборчої комісії та відтиском печатки комісії.

6. Сільська, селищна, міська (міста без районного поділу), районна у місті територіальна виборча комісія на засіданні, що проводиться відповідно до частини третьої цієї статті, передає кожній дільничній виборчій комісії по одному примірнику кожного переліку виборців, зазначених у частині п'ятій цієї статті. Про передачу зазначених переліків дільничній виборчій комісії складається у двох примірниках акт. Другий примірник кожного переліку зберігається у відповідній територіальній виборчій комісії.

(Закон доповнено статтею 321 згідно із

 Законом України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

Стаття 322. Особливості порядку уточнення списку виборців на спеціальній виборчій дільниці

1. Головний лікар стаціонарного лікувального закладу не пізніше як за три дні до дня виборів подає до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці відомості про осіб, які прибули до установи чи вибули із установи (закладу) після складання списків виборців відповідно до статті 311 цього Закону. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці на підставі поданих відомостей приймає рішення про внесення змін до списку виборців у порядку, встановленому статтею 311 цього Закону, та невідкладно повідомляє про прийняте рішення відповідну сільську, селищну, міську (міста без районного поділу), районну у місті територіальну виборчу комісію.

2. О 20 годині дня за три дні до дня виборів дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці на своєму засіданні закриває список виборців шляхом закреслення незаповнених граф списку таким чином, щоб унеможливити подальше внесення змін до списку виборців, підписується головою та секретарем комісії і скріпляється печаткою дільничної виборчої комісії. Завірена копія списку виборців не пізніше 12 години наступного дня передається до відповідної сільської, селищної чи міської територіальної виборчої комісії.

(Закон доповнено статтею 322 згідно із

 Законом України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

Стаття 323. Порядок внесення змін до списку виборців на виборчій дільниці

1. Внесення змін до списку виборців на виборчій дільниці здійснюється головою, заступником голови або секретарем комісії.

2. Зміни до списку виборців на виборчій дільниці вносяться на підставі:

1) рішення дільничної виборчої комісії, прийнятого відповідно до частини п'ятої статті 32 та частини другої статті 321 цього Закону;

2) рішення суду, прийнятого відповідно до частини сьомої статті 32 цього Закону;

3) переліків виборців, яких необхідно включити до списку виборців на виборчій дільниці та яких необхідно виключити зі списку виборців, складених сільською, селищною, міською (міста без районного поділу), районною у місті територіальною виборчою комісією відповідно до частини п'ятої статті 321 цього Закону. У разі якщо місцеві вибори проводяться одночасно з виборами народних депутатів України, із списку виборців на місцевих виборах виключаються також виборці, внесені до переліку виборців, яких необхідно виключити із списку виборців на виборчій дільниці, складеного відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України";

4) рішення дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці за підсумком розгляду подання керівника стаціонарного лікувального закладу відповідно до статті 322 цього Закону.

3. При внесенні змін до списку виборців на підставах, зазначених у пунктах 2 і 3 частини другої цієї статті, рішення дільничною виборчою комісією не приймається.

4. Голова, заступник голови або секретар дільничної виборчої комісії вносить зміни до списку виборців невідкладно після закінчення засідання комісії, на якому було прийнято рішення, зазначені у пунктах 1 та 4 частини другої цієї статті, або невідкладно після отримання дільничною виборчою комісією документів, зазначених у пунктах 2 і 3 частини другої цієї статті.

5. При включенні виборця до списку виборців на виборчій дільниці у порядку внесення змін до списку виборців відомості про нього, передбачені формою списку виборців, вносяться у кінці списку виборців згідно з документами, що були підставою для включення виборця до списку виборців. При цьому у графі "Примітка" зазначаються тип документа, дата і номер постанови дільничної чи територіальної (окружної) виборчої комісії або дата рішення суду про включення виборця до списку виборців.

6. Виключення із списку виборців осіб, які неправомірно включені до нього, здійснюється шляхом викреслення, що засвідчується записом "Виключено" та підписами голови і секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітка". При цьому у графі поруч з прізвищем виборця зазначаються тип документа, дата і номер постанови дільничної чи територіальної виборчої комісії або дата рішення суду про виключення виборця із списку виборців.

7. Список виборців після внесення змін, зазначених у пунктах 3 та 4 частини другої цієї статті, закривається шляхом закреслення незаповнених граф списку таким чином, щоб унеможливити подальше внесення змін до списку виборців, підписується головою та секретарем комісії і скріпляється печаткою дільничної виборчої комісії.

8. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії у день голосування мають право виправляти неточності та технічні описки у списку виборців - неправильне написання прізвища, імені, по батькові, дати народження, номера будинку, квартири місця проживання - у разі якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку внесено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування. Таке виправлення засвідчується підписами голови або заступника голови та секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітка".

9. Після виконання дій, зазначених у частині сьомій цієї статті, вносити будь-які зміни, крім передбачених частиною восьмою цієї статті, до списку виборців на звичайній виборчій дільниці забороняється.

(Закон доповнено статтею 323 згідно із

 Законом України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

Розділ VI

ВИСУВАННЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ ТА КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СІЛЬСЬКОГО, СЕЛИЩНОГО, МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Стаття 33. Загальний порядок висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови

1. Висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови розпочинається за 70 днів і закінчується за 40 днів до дня місцевих виборів.

2. Право висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови реалізується виборцями через місцеві організації партій (блоки) або шляхом самовисування у порядку, передбаченому цим Законом.

3. Місцева організація партії або виборчий блок організацій партій, утворений відповідно до цього Закону, може висувати кандидатів на місцевих виборах за умови, що зазначені організації партій зареєстровані у встановленому законом порядку, а відповідні партії зареєстровані не пізніш як за триста шістдесят п'ять днів до дня виборів.

(частина третя статті 33 у редакції

 Закону України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

4. Громадянин України, який відповідно до частин першої статті 9 цього Закону має право бути обраним депутатом або сільським, селищним, міським головою, може самовисуватися кандидатом у депутати в одномандатному окрузі, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови шляхом подання заяви до відповідної територіальної комісії із зазначенням округу, де громадянин має бажання балотуватися на місцевих виборах.

(частина четверта статті 33 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

5. Одна і та ж особа може одночасно балотуватися кандидатом на посаду відповідно сільського, селищного чи міського голови, кандидатом у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та кандидатом у депутати інших місцевих рад, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

Особа може бути висунута кандидатом лише місцевою організацією (місцевими організаціями) однієї партії (місцевими організаціями партій, що входять до одного блоку).

(статтю 33 доповнено частиною п'ятою згідно із

 Законом України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

6. Одна і та ж особа не може одночасно балотуватися більше ніж у одному окрузі по виборах до відповідної сільської, селищної ради.

(статтю 33 доповнено частиною шостою згідно із

 Законом України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів Із змінами І доповненнями, внесеними  кодекс (1)

  Кодекс
  Цей Закон визначає основні засади, особливості та порядок організації і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних, Київської та Севастопольської
 2. Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів Із змінами І доповненнями, внесеними закон

  Закон
  Цей Закон визначає основні засади, організацію і порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад (далі - депутати) та сільських,
 3. Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів Із змінами І доповненнями, внесеними  закон

  Закон
  Цей Закон визначає основні засади, організацію і порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад (далі - депутати) та сільських,
 4. Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, статті 49 закон

  Закон
  Відповідно до статті 78 Закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”,
 5. Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2004, n 30-31, ст. 382 ) Цей закон

  Закон
  міських голів Організація і порядок проведення виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів (далі - місцевих виборів) регулюються Конституцією України ( 54к/9 -ВР ), цим та іншими законами України.

Другие похожие документы..