Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Исследование'
Ковалев С.М., Новоковский С.С. Модели представления и обработки нечетко-временной информации, отражающей динамику процессов в слабо формализованных з...полностью>>
'Документ'
За последнее десятилетие на Северном Кавказе произошли вооруженные конфликты, которые по своим характеризующим признакам подходят под категорию “внут...полностью>>
'Реферат'
Главное в марксизме – учение о всемирно – исторической миссии пролетариата, о диктатуре пролетариата. Историческая миссия пролетариата, обусловленная...полностью>>
'Автореферат'
Работа выполнена на кафедре теоретических и психолого-физиологических основ физической культуры ГОУ ВПО «Кузбасская государственная педагогическая ак...полностью>>

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів Із змінами І доповненнями, внесеними  кодекс (2)

Главная > Кодекс
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Стаття 24. Повноваження територіальних (окружних) виборчих комісій

(назва статті 24 із змінами, внесеними згідно із

 Законом України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

1. Територіальна виборча комісія на період здійснення своїх повноважень є постійно діючим органом, який забезпечує організацію і проведення відповідних місцевих виборів.

2. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, районна виборча комісія:

1) забезпечує підготовку та проведення виборів до відповідної ради;

2) встановлює єдину нумерацію виборчих округів у межах відповідно Автономної Республіки Крим, області, району;

3) здійснює в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці контроль за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про місцеві вибори у частині, що стосується виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради, виборцями, дільничними виборчими комісіями, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, підприємствами, установами та організаціями (незалежно від форм власності), їх посадовими особами, місцевими організаціями партій (блоками), їх представниками та уповноваженими особами, кандидатами у депутати відповідної ради, офіційними спостерігачами;

4) надає правову, організаційну, методичну, технічну допомогу дільничним виборчим комісіям у частині їх діяльності, що стосується виборів відповідної ради, організовує навчання членів цих комісій з питань організації виборчого процесу;

5) реєструє списки кандидатів у депутати, висунутих місцевими організаціями партій (блоками), до відповідної ради, їх представників, уповноважених осіб місцевих організацій партій (блоків), видає їм відповідні посвідчення;

(пункт 5 частини другої статті 24 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

6) розглядає питання щодо скасування рішення про реєстрацію кандидатів у випадках, передбачених цим Законом;

7) повідомляє населення про зареєстровані списки кандидатів у депутати до відповідної ради від місцевих організацій партій (блоків);

8) затверджує текст виборчого бюлетеня для виборів депутатів відповідної ради, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів, передає їх відповідним виборчим комісіям;

(пункт 8 частини другої статті 24 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

9) встановлює порядок використання коштів на проведення виборів до відповідної ради, організовує зустрічі з виборцями кандидатів у депутати, уповноважених осіб місцевих організацій партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу у виборах до відповідної ради;

10) забезпечує виготовлення бланків виборчої документації щодо виборів до відповідної ради, у разі необхідності - печаток, штампів та передає їх відповідним дільничним виборчим комісіям;

11) забезпечує відповідно до цього Закону виготовлення інформаційних плакатів місцевих організацій партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу у виборах до відповідної ради;

12) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів до відповідної ради;

13) реєструє спостерігачів від місцевих організацій партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу у виборах до відповідної ради відповідно до цього Закону, веде облік офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій, зареєстрованих Центральною виборчою комісією на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

14) здійснює контроль за використанням коштів виборчих фондів місцевих організацій партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу у виборах до відповідної ради;

15) здійснює контроль за дотриманням встановленого цим Законом порядку проведення передвиборної агітації місцевими організаціями партій (блоками), їх уповноваженими особами, кандидатами у депутати;

16) визнає вибори до відповідної ради або голосування на виборчій дільниці недійсними у випадку, передбаченому статтями 72 і 75 цього Закону;

(пункт 16 частини другої статті 24 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

17) встановлює результати виборів до відповідної ради, офіційно публікує результати виборів до відповідної ради;

18) реєструє обраних депутатів відповідної ради, повідомляє населення про зареєстрованих депутатів відповідної ради та основні відомості про них;

19) організує проведення повторного голосування і повторних місцевих виборів у випадках, передбачених цим Законом;

20) розглядає звернення, заяви і скарги стосовно підготовки та проведення місцевих виборів до відповідної ради, приймає щодо них рішення;

21) забезпечує передачу на зберігання до відповідної державної архівної установи виборчої та іншої документації в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;

22) пункт 22 статті 24 виключено

(згідно із Законом України

 від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

23) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.

3. Районна виборча комісія крім повноважень, визначених частиною другою цієї статті, встановлює підсумки голосування по виборчих списках кандидатів у депутати від місцевих організацій партій (блоків) до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради у відповідному окрузі, передає ці підсумки відповідно до виборчої комісії Автономної Республіки Крим, обласної виборчої комісії.

(частина третя статті 24 у редакції

 Закону України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

4. Сільська, селищна виборча комісія:

1) забезпечує підготовку та проведення місцевих виборів;

2) утворює виборчі округи, встановлює їх межі, публікує ці відомості;

3) утворює виборчі дільниці, встановлює їх межі та єдину нумерацію в межах села (кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища;

(пункт 3 частини четвертої статті 24 у редакції

 Закону України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

4) утворює дільничні виборчі комісії відповідно до цього Закону;

5) надає правову, організаційно-методичну, технічну допомогу дільничним виборчим комісіям, організовує навчання членів цих комісій з питань організації виборчого процесу;

6) реєструє кандидатів у депутати відповідної місцевої ради у відповідних виборчих округах, їх довірених осіб та видає їм посвідчення;

7) реєструє кандидатів на посаду відповідно сільського, селищного голови, їх довірених осіб та видає їм відповідні посвідчення;

8) повідомляє населення про зареєстрованих кандидатів у депутати відповідної місцевої ради, кандидатів на посаду сільського, селищного голови;

9) затверджує текст виборчих бюлетенів по виборах відповідної місцевої ради, а також сільського, селищного голови, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів і передає їх дільничним виборчим комісіям;

10) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання дільничної виборчої комісії на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

(пункт 10 частини четвертої статті 24 у редакції

 Закону України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

11) встановлює порядок використання коштів на проведення місцевих виборів, розподіляє кошти між дільничними виборчими комісіями, здійснює контроль за їх цільовим використанням;

12) сприяє організації зустрічей кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного голови з виборцями;

13) забезпечує виготовлення бланків виборчої документації та у разі необхідності - печаток, штампів і передає їх відповідним дільничним виборчим комісіям;

14) забезпечує виготовлення інформаційних плакатів єдиного зразка зареєстрованих кандидатів на посаду сільського, селищного голови, кандидатів у депутати відповідної місцевої ради;

15) здійснює контроль за складанням списків виборців відповідної територіальної громади і поданням їх дільничними виборчими комісіями для загального ознайомлення та уточнення;

16) реєструє спостерігачів від кандидатів у депутати відповідної місцевої ради та кандидатів на посади сільських, селищних голів, місцевих організацій партій (блоків), веде облік офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій, зареєстрованих Центральною виборчою комісією на території відповідної територіальної громади;

17) здійснює контроль за використанням кандидатами у депутати відповідної місцевої ради, кандидатами на посаду сільського, селищного голови їх власних виборчих фондів відповідно до цього Закону;

18) пункт 18 частини четвертої статті 24 виключено

(згідно із Законом України

 від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

19) встановлює підсумки голосування та результати місцевих виборів;

20) реєструє обраних депутатів ради;

21) реєструє обраного сільського, селищного голову;

22) організує проведення повторного голосування і повторних місцевих виборів у випадках, передбачених цим Законом;

23) встановлює підсумки голосування щодо списків кандидатів у депутати від місцевих організацій партій до районної ради у відповідному окрузі, передає ці підсумки до відповідної районної виборчої комісії.

5. Міська, районна в місті виборча комісія:

1) забезпечує підготовку та проведення виборів до відповідної ради;

2) здійснює в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці контроль за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про місцеві вибори у частині, що стосується виборів до відповідної місцевої ради, виборцями, дільничними виборчими комісіями, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, підприємствами, установами та організаціями (незалежно від форм власності), їх посадовими особами, місцевими організаціями партій (блоками), їх представниками та уповноваженими особами, кандидатами у депутати відповідної ради, офіційними спостерігачами;

3) утворює виборчі дільниці, встановлює їх межі та єдину нумерацію відповідно в межах міста, району в місті (у випадку проведення виборів до міської, районної у місті ради, міського голови) з урахуванням вимог частини четвертої статті 18 цього Закону;

(пункт 3 частини п'ятої статті 24 у редакції

 Закону України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

4) утворює дільничні виборчі комісії відповідно до цього Закону;

5) надає правову, організаційну, методичну, технічну допомогу дільничним виборчим комісіям у частині їх діяльності, що стосується виборів відповідної ради, організовує навчання членів цих комісій з питань організації виборчого процесу;

6) реєструє списки кандидатів у депутати, висунутих місцевими організаціями партій (блоками), до відповідної ради, їх уповноважених осіб, видає їм відповідні посвідчення;

7) розглядає питання щодо скасування рішення про реєстрацію кандидатів у випадках, передбачених цим Законом;

8) повідомляє населення про зареєстровані списки кандидатів у депутати до відповідної місцевої ради від місцевих організацій партій (блоків);

9) затверджує текст виборчого бюлетеня для виборів депутатів відповідної місцевої ради, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів, передає їх дільничним виборчим комісіям;

10) встановлює порядок використання коштів на проведення місцевих виборів, розподіляє кошти між дільничними виборчими комісіями, здійснює контроль за їх цільовим використанням;

11) організовує зустрічі з виборцями кандидатів у депутати, уповноважених осіб місцевих організацій партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу у виборах до відповідної місцевої ради;

12) забезпечує виготовлення бланків виборчої документації та у разі необхідності - печаток, штампів і передає їх відповідним дільничним виборчим комісіям;

13) забезпечує відповідно до цього Закону виготовлення інформаційних плакатів місцевих організацій партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу у виборах до відповідної місцевої ради;

14) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів до відповідної місцевої ради;

15) здійснює контроль за складанням списків виборців і поданням їх дільничними виборчими комісіями для загального ознайомлення та уточнення;

16) реєструє спостерігачів від місцевих організацій партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу у виборах до відповідної місцевої ради відповідно до цього Закону, веде облік офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій, зареєстрованих Центральною виборчою комісією на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

17) здійснює контроль за використанням коштів виборчих фондів місцевих організацій партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу у виборах до відповідної місцевої ради;

18) спільно з органами місцевого самоврядування визначає порядок розміщення агітаційних матеріалів, а також спеціально облаштовані місця для нього;

19) здійснює контроль за дотриманням встановленого цим Законом порядку проведення передвиборної агітації місцевими організаціями партій (блоками), їх уповноваженими особами, кандидатами у депутати;

20) визнає вибори до відповідної місцевої ради або голосування на виборчій дільниці недійсними у випадку, передбаченому статтею 72 цього Закону;

21) встановлює результати виборів до відповідної місцевої ради, офіційно публікує результати виборів до відповідної місцевої ради;

22) реєструє обраних депутатів відповідної місцевої ради, повідомляє населення про зареєстрованих депутатів відповідної місцевої ради та основні відомості про них;

23) організує проведення повторного голосування і повторних місцевих виборів у випадках, передбачених цим Законом;

24) розглядає звернення, заяви і скарги стосовно підготовки та проведення місцевих виборів до відповідної місцевої ради, приймає щодо них рішення;

25) забезпечує передачу на зберігання до відповідної державної архівної установи виборчої та іншої документації в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;

26) пункт 26 частини п'ятої статті 24 виключено

(згідно із Законом України

 від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

27) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.

6. Міська виборча комісія крім повноважень, визначених частиною п'ятою цієї статті, здійснює повноваження, які визначені пунктами 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 21 частини четвертої цієї статті, щодо виборів міського голови.

(частина шоста статті 24 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

7. Сільська, селищна, міська виборча комісія сіл, селищ, міст, розташованих у межах району (у складі міста відповідно до існуючого адміністративно-територіального устрою), крім повноважень, визначених частинами четвертою, п'ятою цієї статті, встановлює підсумки голосування щодо списків кандидатів у депутати від місцевих організацій партій (блоків) до районної (міської) ради або міського голови у відповідному виборчому територіальному окрузі і передає ці підсумки до районної (міської) територіальної виборчої комісії.

(частина сьома статті 24 у редакції

 Закону України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

8. Районна в місті виборча комісія, крім повноважень, визначених частиною п'ятою цієї статті, встановлює підсумки голосування до міської ради, на посаду міського голови у відповідному виборчому територіальному окрузі, передає ці підсумки до відповідної міської виборчої комісії.

(частина восьма статті 24 у редакції

 Закону України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

9. Міська (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення) виборча комісія, крім повноважень, визначених частиною п'ятою цієї статті, встановлює підсумки голосування щодо списків кандидатів у депутати від місцевих організацій партій (блоків) до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради у відповідному виборчому територіальному окрузі і передає ці підсумки до виборчої комісії Автономної Республіки Крим, обласної виборчої комісії.

(частина дев'ята статті 24 у редакції

 Закону України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

10. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласні, районні, районні у місті, міські, селищні, сільські виборчі комісії інформують Верховну Раду України, відповідні ради про хід виборчого процесу та результати виборів.

(статтю 24 доповнено частиною десятою згідно із

 Законом України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

Стаття 25. Повноваження дільничної виборчої комісії

1. Повноваження дільничної виборчої комісії починаються з дня прийняття рішення про її утворення і закінчуються через десять днів після офіційного оприлюднення відповідними територіальними виборчими комісіями результатів виборів.

2. Дільнична виборча комісія:

1) здійснює в межах території відповідної виборчої дільниці контроль за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про місцеві вибори;

2) уточнює списки виборців, подає їх для загального ознайомлення та у випадках, передбачених цим Законом, вносить до них зміни;

3) забезпечує можливість ознайомлення виборців з відомостями про кандидатів у депутати, зареєстрованих у відповідному виборчому окрузі, та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, а також з рішеннями, опублікованими Центральною виборчою комісією, відповідною територіальною виборчою комісією, власними рішеннями та повідомленнями;

4) завчасно вручає або надсилає кожному виборцю іменні запрошення із зазначенням дати проведення місцевих виборів, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування;

5) забезпечує підготовку приміщення для голосування та виборчих скриньок;

6) у випадках, передбачених цим Законом, вносить зміни до виборчого бюлетеня;

7) організовує на виборчій дільниці голосування;

8) здійснює підрахунок голосів виборців, поданих на виборчій дільниці;

9) складає протоколи про підрахунок голосів виборців, поданих на виборчій дільниці;

10) визнає недійсним голосування на виборчій дільниці у випадку, передбаченому статтею 70 цього Закону;

11) розглядає звернення з питань підготовки місцевих виборів та організації голосування на виборчій дільниці і в межах своїх повноважень приймає щодо них рішення;

12) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.

3. У разі проведення місцевих виборів одночасно з виборами народних депутатів України дільничні виборчі комісії здійснюють також повноваження, визначені Законом України "Про вибори народних депутатів України".

Стаття 26. Організація роботи виборчої комісії

1. Основною формою роботи виборчої комісії є відкрите засідання, яке скликається головою комісії, в разі його відсутності - заступником голови, а у разі відсутності голови та заступника голови - секретарем комісії.

2. У разі необхідності засідання виборчої комісії може бути скликане за рішенням виборчої комісії вищого рівня.

3. Перше засідання виборчої комісії скликається головою комісії, в разі відсутності - його заступником не пізніш як на третій робочий день після дня її утворення, а наступні - за необхідністю.

4. Засідання виборчої комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини складу комісії. У день голосування, зокрема, при підрахунку голосів, встановленні результатів голосування на виборчій дільниці, підсумку голосування в межах відповідного виборчого округу засідання територіальної (окружної) або дільничної виборчої комісії є повноважним за умови присутності більше половини складу цієї комісії.

(частина четверта статті 26 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

5. Засідання виборчої комісії скликається з обов'язковим повідомленням усіх членів комісії про час, місце проведення засідання та його порядок денний.

6. Членам виборчої комісії надаються проекти рішень комісії та необхідні матеріали, як правило, не пізніш як за день до дня проведення засідання комісії.

7. Засідання виборчої комісії веде голова комісії або заступник голови. У разі невиконання ними цієї функції комісія визначає із свого складу головуючого на засіданні.

8. Виборча комісія на вимогу трьох членів комісії, а дільнична виборча комісія також за рішенням територіальної виборчої комісії по відповідних виборах, зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, не пізніш як у триденний строк, але не пізніше дня місцевих виборів, а у день виборів, крім дільничної виборчої комісії, - невідкладно.

(частина восьма статті 26 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

9. На засіданнях виборчої комісії, на виборчій дільниці в приміщенні, де проводиться голосування, мають право бути присутніми з додержанням вимог цього Закону:

1) члени Центральної виборчої комісії;

2) члени виборчої комісії вищого рівня;

3) кандидати у депутати, представники, уповноважені особи, офіційні спостерігачі місцевих організацій партій (блоків) - суб'єктів відповідного виборчого процесу (разом не більше двох осіб від однієї місцевої організації партії (блоку);

4) кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довірені особи, офіційні спостерігачі (не більше однієї особи від одного кандидата);

5) кандидати у депутати в одномандатних округах, їх довірені особи, офіційні спостерігачі (не більше однієї особи від одного кандидата);

6) офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій;

7) представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

Інші особи можуть бути присутніми на засіданні комісії тільки з дозволу або на запрошення цієї комісії відповідно до прийнятого нею рішення. Перебування інших осіб на виборчій дільниці під час проведення голосування, а також на засіданні комісії при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування не дозволяється.

(частина дев'ята статті 26 у редакції

 Закону України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

10. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права участі в засіданні осіб, зазначених у частині дев'ятій цієї статті, якщо вони перешкоджають його проведенню. Таке рішення приймається двома третинами від її складу.

11. На засіданні виборчої комісії ведеться протокол, що підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії (чи виконуючим обов'язки секретаря, який визначається на засіданні).

12. Рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії, крім випадків, передбачених цим Законом. Рішення комісії набирає чинності з моменту його прийняття.

На засіданні окружної або дільничної виборчої комісії у день голосування, зокрема, при підрахунку голосів, встановленні результатів голосування на виборчій дільниці, підсумку голосування в межах територіального виборчого округу, у разі присутності менше ніж двох третин від складу комісії рішення комісії приймається не менше ніж двома третинами від числа присутніх на засіданні комісії.

(частина дванадцята статті 26 у редакції

 Закону України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

13. Рішення виборчої комісії з розглянутого питання повинно містити: найменування комісії; найменування рішення; дату та місце його прийняття і порядковий номер; мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії; посилання на конкретні положення нормативно-правових актів або рішення Центральної виборчої комісії чи територіальної виборчої комісії або судові рішення, якими керувалася комісія при прийнятті рішення; резолютивну частину. Рішення підписується головуючим на засіданні.

14. Член виборчої комісії, який бере участь у її засіданні і не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право у письмовій формі висловити окрему думку, яка додається до відповідного протоколу засідання виборчої комісії.

15. Рішення виборчої комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов'язковим для всіх суб'єктів та інших учасників виборчого процесу. Ніхто не має права втручатися у діяльність виборчих комісій, крім випадків, передбачених цим Законом.

16. Рішення дільничної виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване в установленому законом порядку відповідною територіальною виборчою комісією або судом. У такому разі територіальна виборча комісія має право прийняти рішення по суті питання.

17. Рішення територіальної виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване в установленому законом порядку рішенням суду.

18. Документи та звернення, що надходять до виборчої комісії, мають право приймати голова комісії, заступник голови комісії, секретар або член комісії.

19. Звернення, заяви і скарги, що надійшли до виборчої комісії, реєструються в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

20. Виборча комісія не може прийняти рішення про дострокове припинення своїх повноважень.

21. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених цим Законом, виборча комісія може залучати відповідних фахівців, технічних працівників, робота яких оплачується в порядку, визначеному частиною п'ятою статті 29 цього Закону.

22. Виборча комісія Автономної Республіки Крим для забезпечення своєї діяльності у здійсненні повноважень має апарат виборчої комісії. Умови оплати праці працівників апарату виборчої комісії Автономної Республіки Крим встановлюються Кабінетом Міністрів України. Оплата праці працівників апарату виборчої комісії Автономної Республіки Крим здійснюється за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим.

(статтю 26 доповнено новою частиною двадцять другою

 згідно із Законом України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів Із змінами І доповненнями, внесеними  кодекс (1)

  Кодекс
  Цей Закон визначає основні засади, особливості та порядок організації і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних, Київської та Севастопольської
 2. Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів Із змінами І доповненнями, внесеними закон

  Закон
  Цей Закон визначає основні засади, організацію і порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад (далі - депутати) та сільських,
 3. Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів Із змінами І доповненнями, внесеними  закон

  Закон
  Цей Закон визначає основні засади, організацію і порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад (далі - депутати) та сільських,
 4. Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, статті 49 закон

  Закон
  Відповідно до статті 78 Закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”,
 5. Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2004, n 30-31, ст. 382 ) Цей закон

  Закон
  міських голів Організація і порядок проведення виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів (далі - місцевих виборів) регулюються Конституцією України ( 54к/9 -ВР ), цим та іншими законами України.

Другие похожие документы..