Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
У статті зроблено спробу дослідити своєрідності перекладної дитячої літератури, розглянути стислу історію українського художнього перекладу для дітей,...полностью>>
'Рассказ'
– (2)В девках я здоровая была, наравне с парнями мешки таскала. (3)Тятя жалел, да ведь десять ртов в семье жалость заглушат. (4)И вот, никогда не заб...полностью>>
'Конкурс'
В соответствии со сводным планом основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выб...полностью>>
'Документ'
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Байкальский государственный университет экономики и права» (ГОУ ВПО ...полностью>>

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів Із змінами І доповненнями, внесеними  кодекс (2)

Главная > Кодекс
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Стаття 18. Виборчі дільниці

1. Для підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів виборців утворюються виборчі дільниці.

2. Для підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів у випадку чергових, а також інших місцевих виборів, які проводяться одночасно з виборами народних депутатів України, використовуються звичайні, а також спеціальні виборчі дільниці, що утворені у стаціонарних лікувальних закладах для проведення виборів народних депутатів України.

(частина друга статті 18 у редакції

 Закону України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

3. У разі проведення повторних, позачергових, проміжних чи перших місцевих виборів, які проводяться не одночасно з виборами народних депутатів України, звичайні та спеціальні (у стаціонарних лікувальних закладах) виборчі дільниці на території села, селища, міста утворюються відповідно сільською, селищною, міською територіальними виборчими комісіями за поданням виконавчого комітету сільської, селищної, міської (міст, де немає районних рад), районної у місті ради, а у разі відсутності таких органів - за пропозицією відповідно сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради або посадової особи, яка відповідно до закону здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови.

(частина третя статті 18 у редакції

 Закону України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

4. Територіальна виборча комісія своїм рішенням визначає межі кожної виборчої дільниці та місцезнаходження дільничної виборчої комісії, встановлює єдину нумерацію виборчих дільниць у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. У разі проведення кількох видів місцевих виборів рішення про єдину нумерацію виборчих дільниць приймається територіальною виборчою комісією найбільшої за розміром адміністративно-територіальної одиниці.

(частина четверта статті 18 у редакції

 Закону України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

5. Військовослужбовці, які належать до відповідної територіальної громади, голосують на виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин (формувань).

6. Виборчі дільниці утворюються з кількістю виборців від двадцяти до двох тисяч п'ятисот осіб. Виборчі дільниці поділяються на:

1) малі - з кількістю виборців до 500 осіб;

2) середні - з кількістю виборців від 500 до 1500 осіб;

3) великі - з кількістю виборців понад 1500 осіб.

Якщо на відповідній території налічується менше або більше від зазначених меж чисельності виборців і їх (або їх надлишок) неможливо віднести до іншої виборчої дільниці або неможливо утворити додаткову виборчу дільницю в цьому окрузі, виборча дільниця може бути утворена з меншою або більшою від відповідних граничних значень чисельністю виборців.

(частина шоста статті 18 у редакції

 Закону України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

7. Виборчі дільниці утворюються не пізніш як за 50 днів до дня виборів.

8. Виборчі дільниці є спільними для виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів.

9. Рішення відповідної територіальної виборчої комісії про утворення виборчих дільниць із зазначенням їх номерів, меж, місцезнаходження відповідних дільничних виборчих комісій оприлюднюється у засобах масової інформації або в інший визначений комісією спосіб впродовж п'яти днів з дня прийняття цього рішення, але не пізніш як за 45 днів до виборів.

(частина дев'ята статті 18 у редакції

 Закону України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

Розділ IV

ВИБОРЧІ КОМІСІЇ

Стаття 19. Система виборчих комісій

1. Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, становлять:

1) Центральна виборча комісія;

2) територіальні виборчі комісії:

виборча комісія Автономної Республіки Крим;

обласні виборчі комісії;

Київська, Севастопольська міські виборчі комісії;

районні виборчі комісії;

міські виборчі комісії (крім міст Києва та Севастополя);

районні у містах виборчі комісії (де обираються районні у місті ради);

селищні, сільські виборчі комісії;

3) дільничні виборчі комісії.

2. Повноваження виборчих комісій щодо підготовки та проведення виборів депутатів поширюються:

1) Центральної виборчої комісії - на всю територію України;

2) територіальної виборчої комісії - на територію відповідного виборчого округу в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці стосовно відповідних місцевих виборів;

(пункт 2 частини другої статті 19 у редакції

 Закону України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

3) дільничної виборчої комісії - на територію виборчої дільниці.

3. Виборчі комісії утворюються і діють відповідно до Конституції України, цього та інших законів України. Ніхто не має права втручатися у вирішення питань, віднесених до повноважень виборчих комісій, крім випадків, передбачених законами України.

4. Сільська, селищна, міська, районна у місті, районна територіальна виборча комісія у випадках, передбачених цим Законом, здійснює повноваження окружної виборчої комісії з відповідного виду місцевих виборів.

(статтю 19 доповнено частиною четвертою згідно із

 Законом України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

Стаття 20. Статус виборчих комісій

1. Виборчі комісії місцевих виборів є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення відповідних місцевих виборів і забезпечувати додержання та однакове застосування законодавства України про місцеві вибори. Виборчі комісії місцевих виборів діють на підставі, в межах та у спосіб, встановлені Конституцією України, цим та іншими законами України.

2. Статус Центральної виборчої комісії визначається Конституцією України, Законом України "Про Центральну виборчу комісію", цим та іншими законами України. Центральна виборча комісія утворюється відповідно до Конституції України та Закону України "Про Центральну виборчу комісію".

3. Територіальна виборча комісія є юридичною особою. Територіальна виборча комісія є комісією вищого рівня щодо територіальних виборчих комісій, які виконують функцію окружних виборчих комісій з відповідного виду місцевих виборів, а також усіх дільничних виборчих комісій на території відповідного виборчого округу з питань організації підготовки та проведення виборів депутатів та виборів сільського, селищного, міського голови.

4. Виборча комісія Автономної Республіки Крим з питань організації та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим є комісією вищого рівня щодо територіальних районних та міських (міст республіканського значення) виборчих комісій, які виконують функцію окружних виборчих комісій на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а також дільничних виборчих комісій.

5. Статус дільничної виборчої комісії визначається цим та іншими законами. Дільнична виборча комісія не є юридичною особою. Дільнична виборча комісія має власну печатку відповідно до зразка, затвердженого Центральною виборчою комісією.

(стаття 20 у редакції

 Закону України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

Стаття 201. Вимоги до членів виборчих комісій

1. До складу виборчої комісії, яка здійснює організацію підготовки та проведення відповідного виду місцевих виборів у відповідній адміністративно-територіальній одиниці чи територіальній громаді, можуть входити громадяни України, які мають право голосу на цих місцевих виборах.

2. Особа може одночасно входити до складу лише однієї виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення місцевих виборів чи будь-яких інших виборів або референдумів, які проводяться одночасно.

3. До складу виборчої комісії не можуть входити кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довірені особи, представники, уповноважені особи організацій партій (блоків), а також представники партій (блоків) у Центральній виборчій комісії, уповноважені особи партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу на виборах народних депутатів України, офіційні спостерігачі, посадові та службові особи органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, судді та працівники правоохоронних органів, а також громадяни, які утримуються в установах кримінально-виконавчої системи або мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

4. Голова, заступник голови, секретар виборчої комісії Автономної Республіки Крим, а також не менше третини інших членів цієї комісії повинні мати вищу юридичну освіту.

5. Секретар виборчої комісії повинен володіти державною мовою в обсязі, необхідному для ведення діловодства.

6. До складу дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної в стаціонарному лікувальному закладі, не можуть входити працівники відповідного закладу.

(Закон доповнено статтею 201 згідно із

 Законом України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

Стаття 21. Порядок формування територіальних виборчих комісій

1. Територіальна виборча комісія формується відповідною сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою, Верховною Радою Автономної Республіки Крим не пізніш як за 90 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у кількості не менше 8 і не більше 15 осіб за поданнями керівних органів місцевих організацій партій (блоків) (не більш як на одну особу). Якщо число подань від місцевих організацій партій (блоків) перевищує 15, то їх участь у формуванні територіальної виборчої комісії визначається за допомогою жеребкування. Порядок жеребкування встановлюється Центральною виборчою комісією. Зазначені подання, до яких додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі, вносяться до відповідної ради не пізніше ніж за 95 днів до дня виборів.

(частина перша статті 21 із змінами, внесеними згідно із

 Законом України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

2. Районна організація партії або відповідний виборчий блок може подавати кандидатури для включення до складу районної виборчої комісії, а також до виборчих комісій, які формуються сільськими, селищними, міськими радами у селах, селищах, містах, розташованих у межах району.

3. Міська організація партії або відповідний виборчий блок може подавати кандидатури для включення до складу міської виборчої комісії та сільських, селищних, міських виборчих комісій у селах, селищах, містах, що входять до складу міста республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення або міст Києва та Севастополя.

4. Районна у місті організація партії або відповідний блок може подавати кандидатуру для включення до складу відповідної районної у місті виборчої комісії.

5. Обласна організація партії (блок) може подавати кандидатуру для включення до складу відповідної обласної територіальної виборчої комісії.

6. Республіканська в Автономній Республіці Крим організація партії (блок) може подавати кандидатуру для включення до складу виборчої комісії Автономної Республіки Крим.

7. У разі, якщо в установлений частиною першою цієї статті строк не надійшли подання щодо складу територіальної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу виборчої комісії осіб становить менше 8, територіальна виборча комісія утворюється відповідною місцевою радою, Верховною Радою Автономної Республіки Крим за поданням відповідно сільського, селищного, міського голови або голови районної, районної у місті, обласної ради, Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим з обов'язковим включенням поданих кандидатур від місцевих організацій партій (блоків), зазначених у частині першій цієї статті.

8. Місцева організація партії (блок) у встановлені строки подає до відповідних рад кандидатури для включення до складу конкретних територіальних виборчих комісій із зазначенням пропонованих кандидатур на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії. До цих списків відповідні місцеві організації партій (блоки) включають членів цих партій (партій, що входять до блоку) або безпартійних громадян. Список повинен бути підписаний керівником відповідної місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку) та завірений печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку) або організацій вищого рівня. До списку додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі. У поданні кандидатур до складу територіальних виборчих комісій зазначаються:

1) прізвище, ім'я та по батькові особи;

2) рік народження (для осіб, яким у рік проведення виборів виповнюється 18 років, - дата народження);

3) громадянство особи;

4) місце проживання та адреса житла особи, а також контактні телефони;

5) володіння державною мовою;

6) освіта;

7) місце роботи та займана посада особи;

8) наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій;

9) наявність відповідної освіти чи підготовки;

10) посада в комісії, на яку пропонується особа.

(частина восьма статті 21 із змінами, внесеними згідно із

 Законом України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

9. До складу територіальної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу на місцевих виборах.

10. Громадянин може одночасно входити до складу лише однієї виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів народних депутатів України, виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

11. Частину одинадцяту статті 21 виключено

(згідно із Законом України

 від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

12. Розподіл керівних посад у територіальній виборчій комісії здійснюється шляхом жеребкування. У жеребкуванні беруть участь лише кандидатури, які відповідають вимогам, передбаченим пунктами 5, 8 і 9 частини восьмої цієї статті. Порядок жеребкування визначається Центральною виборчою комісією.

(частина дванадцята статті 21 у редакції

 Закону України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

13. Голова, заступник голови та секретар територіальної виборчої комісії не можуть бути представниками однієї місцевої організації партії (блоку).

14. Орган, що прийняв рішення про формування територіальної виборчої комісії, публікує зазначене рішення та склад виборчої комісії у відповідних засобах масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднює в інший визначений ним спосіб не пізніш як на сьомий день з дня його прийняття.

(частина чотирнадцята статті 21 у редакції

 Закону України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

Стаття 22. Порядок утворення дільничної виборчої комісії

1. Дільнична виборча комісія утворюється відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як за 35 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії за поданням (не більш як на одну особу) керівного органу районної, районної у місті, міської організації партії (блоку) та відповідними кандидатами в депутати по одномандатних виборчих округах, які самовисунулися, а також відповідними кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови.

(частина перша статті 22 із змінами, внесеними згідно із

 Законом України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

2. До складу дільничної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу на місцевих виборах.

3. Дільнична виборча комісія утворюється у складі:

1) для малих дільниць - 10 - 18 осіб;

2) для середніх дільниць - 14 - 20 осіб;

3) для великих дільниць - 18 - 24 особи.

На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує п'ятдесяти осіб, дільнична виборча комісія може утворюватися у складі голови, секретаря та двох - чотирьох членів комісії.

(частина третя статті 22 у редакції

 Закону України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

4. До складу дільничної виборчої комісії не можуть входити особи, зазначені у статті 201 цього Закону.

(частина четверта статті 22 із змінами, внесеними згідно із

 Законом України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

5. Районна, районна у місті, міська чи вищого рівня (для сіл, селищ, міст, що входять до складу міста республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення або міста Севастополя) партійна організація (блок), кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови - суб'єкти виборчого процесу не пізніш як за 40 днів до дня виборів подають до відповідної територіальної виборчої комісії список кандидатур для включення їх до складу відповідних дільничних виборчих комісій (не більш як по одній особі до складу кожної дільничної комісії) із зазначенням пропонованих кандидатур на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії за підписом кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, керівника відповідної місцевої організації партії (керівників організацій партій, що входять до блоку) і скріплений печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку) або печаткою (печатками) організації (організацій) партії (партій) вищого рівня. В цей список районні, районні у місті, міські чи вищого рівня організації партії (блок) включають членів цієї партії (блоку) або безпартійних громадян, які мають право голосу. До списку додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі. У поданні кандидатур до складу дільничних виборчих комісій зазначається:

1) прізвище, ім'я та по батькові особи;

2) рік народження (для осіб, яким у рік проведення виборів виповнюється 18 років, - дата народження);

3) громадянство особи;

4) місце проживання та адреса житла особи, а також контактні телефони;

5) володіння державною мовою;

6) освіта;

7) місце роботи та займана посада особи;

8) наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій;

9) наявність відповідної освіти чи підготовки;

10) посада в комісії, на яку пропонується особа.

(частина п'ята статті 22 із змінами, внесеними згідно із

 Законом України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

6. Якщо число подань від місцевих організацій партій (блоків) перевищує визначений частиною третьою цієї статті граничний склад дільничної виборчої комісії, то їх участь у формуванні дільничної виборчої комісії визначається за допомогою жеребкування. Порядок жеребкування визначається Центральною виборчою комісією.

(частина шоста статті 22 у редакції

 Закону України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

7. Розподіл керівних посад у дільничній виборчій комісії здійснюється шляхом жеребкування. У жеребкуванні беруть участь лише кандидатури, які відповідають вимогам, передбаченим пунктами 5, 8 і 9 частини п'ятої цієї статті. Порядок жеребкування визначається Центральною виборчою комісією.

(частина сьома статті 22 у редакції

 Закону України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

8. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії не можуть бути представниками однієї місцевої організації партії або блоку.

(частина восьма статті 22 у редакції

 Закону України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

9. У разі якщо у встановлений частиною п'ятою цієї статті строк не надійшли подання щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу дільничної виборчої комісії кандидатур становить менше від кількості осіб, встановлених частиною третьою цієї статті, дільнична виборча комісія утворюється відповідною територіальною виборчою комісією за поданням її голови у мінімальній кількості, встановленій частиною третьою цієї статті, з обов'язковим включенням кандидатур, поданих від районних, районних у місті, міських чи вищого рівня місцевих організацій партій (блоків).

(частина дев'ята статті 22 у редакції

 Закону України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

10. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії та про її склад підлягає оприлюдненню у відповідних засобах масової інформації або в інший спосіб, визначений органом, що утворив комісію, впродовж семи днів з дня її утворення, але не пізніш як за 28 днів до дня виборів.

(частина десята статті 22 у редакції

 Закону України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

11. У разі проведення місцевих виборів одночасно з виборами народних депутатів України дільничні виборчі комісії утворюються відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України".

Стаття 23. Повноваження Центральної виборчої комісії

Центральна виборча комісія крім повноважень, передбачених Законом України "Про Центральну виборчу комісію":

1) приймає обов'язкові для виборчих комісій роз'яснення з питань застосування цього Закону;

2) встановлює норми і перелік обладнання, інвентарю для приміщень виборчої комісії та приміщень для голосування, а також види послуг, робіт, що можуть надаватися виборчим комісіям;

3) звертається у разі необхідності до Конституційного Суду України щодо тлумачення Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", інших законів України або окремих їх положень з питань проведення місцевих виборів, вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законів з питань проведення місцевих виборів;

4) встановлює форми, зразки виборчих документів і печаток;

5) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів Із змінами І доповненнями, внесеними  кодекс (1)

  Кодекс
  Цей Закон визначає основні засади, особливості та порядок організації і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних, Київської та Севастопольської
 2. Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів Із змінами І доповненнями, внесеними закон

  Закон
  Цей Закон визначає основні засади, організацію і порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад (далі - депутати) та сільських,
 3. Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів Із змінами І доповненнями, внесеними  закон

  Закон
  Цей Закон визначає основні засади, організацію і порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад (далі - депутати) та сільських,
 4. Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2004, n 30-31, ст. 382 ) Цей закон

  Закон
  міських голів Організація і порядок проведення виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів (далі - місцевих виборів) регулюються Конституцією України ( 54к/9 -ВР ), цим та іншими законами України.
 5. Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, статті 49 закон

  Закон
  Відповідно до статті 78 Закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”,

Другие похожие документы..