Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Каждый народ (как впрочем, и каждый человек) находиться на испытании - чего он хочет, к чему стремиться? Какой выбор он совершает?Духовный или материа...полностью>>
'Конкурс'
В соответствии с планом мероприятий по проведению Дня молодого избирателя в Зерноградском районе, утвержденном постановлением территориальной избират...полностью>>
'Лекция'
Объединение Корейского полуострова Силла оказался не очень прочным. Уже на рубеже 8-9 вв. в стране начинаются мятежи аристократии – предвестники сепар...полностью>>
'Документ'
О, Вигнешвара, приветствую Тебя. О, Сарасвати, приветствую Тебя. Дочь Брахмы, сердечно молю Тебя, дай мне свет и ум. О, Брахма, Вишну и Махешвара - С...полностью>>

Обліку (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

І. Система обліку

Запити щодо надання публічної інформації приймаються міською радою у робочі дні протягом робочого часу (з понеділка по четвер – з 08.00 до 17.15, у п’ятницю – з 08.00 до 16.00). Запити щодо надання публічної інформації у телефонному режимі, у письмовій чи усній формі, що подаються особисто в адміністративному будинку, в якому знаходиться міська рада, не приймаються протягом обідньої перерви (з 13.00 до 14.00).

Письмові запити щодо надання публічної інформації, надіслані поштою, отримані за допомогою електронної пошти, факсом, в усній формі та за телефоном, які адресовані керівництву міської ради або міській раді в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, реєструються відповідними секторами відділу з питань кадрової роботи, контролю та документообігу, зокрема:

- інформаційні запити фізичних осіб – сектор по роботі зі зверненнями громадян (приміщення громадської приймальні на 1-му поверсі);

- інформаційні запити юридичних осіб та об’єднань громадян – сектор контролю (каб.308, 3-й поверх).

Запити щодо надання публічної інформації за допомогою електронної пошти, які адресовані керівництву міської ради або міській раді в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, надсилаються на спеціальну електронну адресу міської ради, яка оприлюднюється на веб-сайті міськради.

Запити на отримання інформації, які надійшли засобами факсимільного зв’язку, оформлюються і реєструються як запити, що надійшли поштою.

Реєстрації підлягають усі отримані запити щодо надання публічної інформації. Реєстрація запитів проводиться згідно Інструкції з діловодства у виконавчих органах Дубенської міської ради та Порядку складання, подання, опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації.

Запити щодо надання публічної інформації отримують реєстраційну дату надходження до міської ради фактичного дня надходження. Запити щодо надання публічної інформації, які надійшли після закінчення робочого часу, отримують реєстраційну дату надходження до міської ради наступного робочого дня за фактичним днем надходження.

Реєстраційні картки, запити на паперових носіях та відповіді, які надано запитувачу, формуються у справи та зберігаються у відповідних секторах, визначених у відділу з питань кадрової роботи, контролю та документообігу, які здійснюють реєстрацію запитів.

ІІ. Види інформації, яка зберігається у міській раді та її виконавчих органах.

Дубенська міська рада є розпорядником інформації, яка перебуває у володінні міської ради та її виконавчих органів, зокрема інформації:

- яка отримана або створена міською радою та її виконавчими органами в процесі здійснення своїх повноважень;

- яка отримана або створена під час забезпечення діяльності міської ради та виконавчих органів.

У міській раді та її виконавчих органів зберігаються такі види інформації:

1. Публічна інформація.

До публічної інформації відноситься інформація, відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання міською радою та її виконавчими органами своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні міської ради, яка є відкритою, крім випадків встановлених законом.

2. Інформація з обмеженим доступом:

2.1. Конфіденційна інформація.

До конфіденційної інформації відноситься інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

2.2. Таємна інформація.

Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі.

2.3. Службова інформація.

Перелік відомостей з обмеженим доступом, що становлять службову інформацію міської ради та її виконавчих органів затверджений розпорядженням міського голови від 10.10.2011 № 122-р.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Облік фінансових інвестицій фінансові інвестиції та основні принципи їх оцінки й обліку

  Документ
  Основні принципи оцінки та відображення в обліку фінансових інвестицій визначаються П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 16 квіт­ня 2 р.
 2. Обліку (1)

  Документ
  В даний час український ринок автоматизованих систем (АС) обліку діяльності хірургічних відділень представлений не великою кількістю. До найбільш відомих АС можна віднести ”Стаціонар”, ”ЕлПро-Мед”, ”TherDep”, ”ТАЛАН”.
 3. Обліку кадрів

  Документ
  У роботі наведені результати дослідження предметної області: автоматизація обліку наявності та руху кадрiв, описана інформаційна система предметної області ( характеристика інформаційної системи, функціональна та організаційна структура ).
 4. Облік запасів. 1 Склад, класифікація, оцінювання та завдання обліку запасів

  Документ
  У процесі діяльності бюджетних установ у складі інших їхніх оборотних активів у кругообігу беруть участь запаси — комплексна категорія, певна частина об’єктів якої з очікуваним терміном використання, що становить один рік, забезпечує
 5. Му обліку І складанні фінансової звітності зокрема, Звіту про фінансові результати, події, пов’язані з отриманням доходів, вони поділяються за видами діяльності

  Документ
  У бухгалтерському обліку доходи — це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, внаслідок чого збільшується власний капітал підприємства (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків за-сновників).

Другие похожие документы..