Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Анкета'
30099 Новосибирск, Ядринцевская, 14, Курилину В....полностью>>
'Документ'
Підготувала Наталія Журавльова, головний спеціаліст відділу економічного аналізу та планування управління житлово-комунального господарства Рубіжансь...полностью>>
'Пояснительная записка'
заведующий кафедрой спортивной медицины и лечебной физкультуры Государственного учреждения образования «Белорусская медицинская академия последипломн...полностью>>
'Документ'
Целью работы явилась оценка эффективности и разработка рациональных схем применения биологически активных добавок и целебных масел компании ВИТАМАКС ...полностью>>

Затверджено наказ мнс україни №

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

__________ № _______

СТАТУТ

ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

МОБІЛЬНИЙ РЯТУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР

МНС УКРАЇНИ”

нова редакція

ідентифікаційний код 33791092

м. Київ – 2011

1. Загальні положення

1.1. Державне підприємство “Мобільний рятувальний центр МНС України” (далі - ДП МРЦ) створено наказом МНС України від 18.08.2005 № 149 “Про створення ДП “Мобільний рятувальний центр МНС України”.

1.2. ДП МРЦ є спеціальною (воєнізованою) аварійно-рятувальною службою, яку створено на професійній основі, засновано на принципах єдиноначальності, централізації управління, статутної дисципліни, особистої відповідальності.

ДП МРЦ здійснює обов’язкове реагування на надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру, які виникають на території України, за її межами при зверненні інших держав, міжнародних організацій за окремим рішенням державних органів влади.

1.3. ДП МРЦ у своїй діяльності підпорядковується Міністерству надзвичайних ситуацій України (далі - Уповноважений орган управління).

1.4. У своїй діяльності ДП МРЦ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, МНС України, іншими нормативними актами, а також цим Статутом.

2. Найменування та місце знаходження

2.1. Назва підприємства:

повне найменування:

українською мовою: Державне підприємство «Мобільний рятувальний центр МНС України»;

російською мовою: Государственное предприятие «Мобильный спасательный центр МЧС Украины»;

англійською мовою: Mobile Rescuer Center of MOE of Ukraine.

скорочене найменування:

українською мовою: ДП МРЦ;

російською мовою: ГП МСЦ;

англійською мовою: MRC.

2.2. Юридична адреса: 08711, Київська область, Обухівський район, смт Козин, Учбовий центр МНС.

3. Мета та предмет діяльності

3.1. Метою діяльності ДП МРЦ є:

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізація їх наслідків та захист населення і територій під час виконання завдань за призначенням;

термінове реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, проведення аварійно-рятувальних робіт на об’єктах та територіях у межах України, а при необхідності – за кордоном;

локалізація зон впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій, катастроф і стихійного лиха.

3.2. Предметом діяльності ДП МРЦ є:

забезпечення виконання зобов’язань України у складі міжнародних рятувальних сил;

участь у ліквідації надзвичайних ситуацій;

виконання бюджетних програм для забезпечення техногенно безпечних умов життєдіяльності громадян і суспільства;

організація робіт та здійснення контролю за реалізацією заходів з розмінування небезпечних територій у районі м. Севастополя на підставі програм соціально-економічного, екологічного і культурного розвитку м. Севастополя;

обслуговування посадкових (вертолітних) майданчиків і забезпечення безпеки польотів вертольотів;

виконання заходів зі створення, впровадження та функціонування системи централізованого пожежного спостерігання за пожежною автоматикою об’єктів, у тому числі проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту, оцінки протипожежного стану об’єктів;

виконання заходів із створення, впровадження та функціонування системи централізованого техногенного спостерігання за джерелами небезпеки на потенційно небезпечних об’єктах та територіях, у тому числі проектування, монтаж, технічне обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об’єктах та територіях;

проведення аварійно-рятувальних, аварійно-відновних та інших робіт, які вимагають застосування спеціального оснащення та рятувальних технологій;

проведення пошуково-рятувальних робіт із застосуванням пошукових собак;

розгортання і забезпечення функціонування мобільного госпіталю з метою надання кваліфікованої та окремих видів спеціалізованої медичної допомоги постраждалому населенню та рятувальникам в осередках надзвичайних ситуацій;

забезпечення функціонування мобільного багатоцільового комплексу життєзабезпечення потерпілих;

створення пункту (підрозділу) для обміну оперативною інформацією з іноземними партнерами;

направлення (відрядження) спеціалістів для участі у проведенні аварійно-рятувальних робіт по всій території України та за її межами, у тому числі на підставі міжнародних угод про взаємодопомогу або виконання інших зобов’язань, передбачених законодавством України;

транспортна доставка на території та за межі України гуманітарних та інших вантажів, спеціалістів рятувальних підрозділів, відповідно до чинних угод про взаємодопомогу, інших зобов’язань, а також на звернення іноземних держав;

надання послуг та виконання на договірній основі робіт, що потребують застосування умінь рятувальників, спеціальних засобів захисту та оснащення на замовлення юридичних і фізичних осіб;

проведення спеціальних підривних робіт і підривних робіт у місцях виникнення надзвичайної ситуації;

проведення піротехнічних робіт, пов'язаних із знешкодженням вибухонебезпечних предметів на території України, що залишилися після війн, сучасних боєприпасів (крім вибухових пристроїв, що використовуються у терористичних цілях), за винятком територій, які надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військових навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань;

проведення пошуку, детальне поверхневе обстеження, здійснення проходки горизонтальних виробок у напрямку місць зосередження вибухонебезпечних предметів, оброблення ґрунту, вилучення вибухонебезпечних предметів;

проведення радіаційного контролю територій, приміщень, транспортних засобів, якщо це пов’язано з виконанням аварійно-рятувальних робіт;

забезпечення протиаварійного захисту об’єктів та територій під час виконання робіт з хімічними і хімічно небезпечними речовинами, аварійно-рятувальне обслуговування під час перевезення небезпечних речовин;

виконання верхолазних і спелеологічних робіт, робіт із промислового альпінізму;

деблокування постраждалих та потерпілих в осередках надзвичайних ситуацій, евакуація у разі загрози їх життю та здоров’ю;

розбирання аварійних будівель, споруд, ваління й кронування дерев, очищення від снігу та льоду дахів будівель і споруд;

відкривання квартир на замовлення громадян, зняття грат з вікон і балконів із застосуванням спеціальної техніки та оснащення при виникненні несприятливих побутових або нестандартних ситуацій;

проведення підводно-технічних і підводно-пошукових робіт, обстежень гідроспоруд та затоплених об’єктів, місць масового відпочинку людей, розчищення водоводів, каналізаційних колекторів та мереж, підйом з дна предметів;

участь в організації забезпечення безпеки населення при проведенні масових заходів;

розвиток власної матеріально-технічної бази шляхом будівництва, реконструкції, розширення та технічного удосконалення виробничих фондів, впровадження нових технологій;

будівництво, оренда і використовування об’єктів виробничого, соціально-культурного і рекреаційного призначення, оренда і використовування транспорту і зв’язку;

науково-дослідницька, проектна, патентна діяльність у області вітчизняних і зарубіжних технологій;

інша діяльність, що не заборонена законом.

4. Юридичний статус, структура

4.1. ДП МРЦ є юридичною особою і володіє у повному обсязі правами юридичної особи.

Статус юридичної особи ДП МРЦ набуває з дня його реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

4.2. ДП МРЦ є державним підприємством, заснованим на державній власності.

4.3. ДП МРЦ має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державної казначейської служби, розрахункові, поточні та інші рахунки в установах банків, у тому числі валютні, в Україні й за її межами відповідно до законодавства України, може укладати угоди від свого імені, набувати майнові (в тому числі і на нерухомість) та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у судах відповідно до чинного законодавства України, печатку із своїм найменуванням і зображенням Державного Герба України, інші печатки, штампи, бланки з власними реквізитами, емблему та прапор.

4.4. У структуру ДП МРЦ входять мобільні аварійно-рятувальні формування, основу яких складають загони.

4.5. Структурні мобільні формування:

забезпечують автономне проведення аварійно-рятувальних операцій, надання допомоги постраждалому населенню, у тому числі всіх видів медичної допомоги в польових умовах;

здійснюють гуманітарні перевезення та інші спеціальні роботи під час ліквідації надзвичайних ситуацій державного і міжнародного рівнів.

4.6. Мобільний госпіталь є структурним підрозділом ДП МРЦ та відомчим медичним закладом МНС України.

Структура та штатна чисельність Мобільного госпіталю визначається спільним наказом МНС України та МОЗ України.

Мобільний госпіталь підлягає обов’язковій атестації і акредитації в установленому чинним законодавством порядку, як медичне формування Державної служби медицини катастроф. Мобільний госпіталь не є відокремленим підрозділом і не має права відкриття поточних і розрахункових рахунків в установах банків.

5. Майно та кошти

5.1. Майно і кошти ДП МРЦ складають оборотні та необоротні активи.

5.2. Майно ДП МРЦ є державною власністю і закріплюється за ним на праві повного господарського відання.

ДП МРЦ володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним Уповноваженим органом управління, з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом.

Уповноважений орган управління здійснює контроль за використанням та збереженням майна, не втручаючись в оперативно-господарську діяльність підприємства.

5.3. У власності ДП МРЦ можуть перебувати рухоме й нерухоме майно, матеріальні й нематеріальні активи, устаткування, транспортні засоби, кошти, цінні папери, а також інше майно чи майнові права, набуті на законних підставах.

5.4. Джерелами формування майна ДП МРЦ є:

кошти державного бюджету на виконання окремих завдань і функцій в межах загальнодержавних потреб згідно з визначеними бюджетними програмами;

кошти державного бюджету, державні спеціальні фінансові і матеріальні резерви, що виділяються на попередження та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, у тому числі на покриття видатків на роботу ДП МРЦ;

регіональні і місцеві спеціальні фінансові і матеріальні резерви, що виділяються на попередження та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, у тому числі на покриття видатків на забезпечення життєдіяльності ДП МРЦ;

майно, передане йому Уповноваженим органом управління;

майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, підприємств, організацій у встановленому чинним законодавством порядку;

кошти, отримані в установленому порядку за договорами з аварійно-рятувального обслуговування, надання послуг, виконання інших видів робіт;

кошти, отримані в установленому порядку за договорами з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту, оцінки протипожежного стану об’єктів, спостерігання за пожежною автоматикою об’єктів, систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об’єктах та територіях;

кредити банків, безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян, у тому числі й іноземних держав;

спеціальне оснащення, устаткування, технічні засоби та інше майно, передані від місцевих органів влади на розвиток ДП МРЦ;

інші джерела, незаборонені чинним законодавством.

5.5. У встановленому чинним законодавством порядку ДП МРЦ має право надавати іншим підприємствам, організаціям та установам в тимчасове користування або в позику будинки, споруди, устаткування, спорядження та обладнання, інвентар та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу за погодженням з Уповноваженим органом управління.

6. Управління діяльністю та повноваження трудового колективу

6.1. Управління діяльністю ДП МРЦ здійснює начальник.

6.2. Призначення/звільнення начальника здійснюється Уповноваженим органом управління шляхом укладання/розривання контракту на підставі наказу Уповноваженого органу управління.

6.3. Перші заступники, заступники начальника, головний бухгалтер, керівники юридичної та кадрової служб призначаються за погодженням з Уповноваженим органом управління.

Інші працівники призначаються/звільняються на підставі наказу начальника ДП МРЦ.

6.4. Начальник:

організовує виконання поточних і перспективних планів та програм діяльності ДП МРЦ;

розпоряджається майном і коштами ДП МРЦ відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;

подає на затвердження МНС України організаційно-штатну структуру, план використання коштів, квартальну та річну фінансову звітність, розподіляє функціональні обов’язки між своїми заступниками і керівниками структурних підрозділів;

затверджує штатний розпис ДП МРЦ;

затверджує положення про структурні підрозділи та функціональні обов’язки працівників ДП МРЦ;

діє від імені ДП МРЦ та представляє його інтереси в Уповноваженому органі управління, усіх установах і організаціях;

вирішує кадрові питання та укладає контракти з працівниками ДП МРЦ, згідно з чинним законодавством;

укладає угоди з усіх питань господарської діяльності, видає накази, доручення та довіреності;

виконує інші функції, що передбачені цим Статутом;

несе персональну відповідальність за ефективне використання коштів та майна, що закріплено за ДП МРЦ, виконання всіх фінансових планів, дотримання фінансової дисципліни, дотримання норм охорони праці.

6.5. Рішення з питань соціального розвитку, зокрема поліпшення умов праці, соціальних гарантій тощо, приймаються начальником за участю трудового колективу ДП МРЦ.

6.6. Від імені власника укладає колективний договір з органом, уповноваженим від імені трудового колективу укладати колективний договір.

6.7. Начальник та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірності бухгалтерського та податкового обліку і звітності та своєчасне подання їх відповідним органам.

6.8. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами трудового колективу, які скликаються при необхідності, але не рідше ніж один раз на рік.

6.9. Трудовий колектив на загальних зборах:

розглядає і затверджує колективний договір;

розглядає та вирішує згідно із цим Статутом питання самоврядування.

7. Права та обов’язки

7.1. ДП МРЦ має право:

планувати та здійснювати свою діяльність згідно з програмами Уповноваженого органу управління, укладеними договорами на виконання робіт та надання послуг, які входять до компетенції ДП МРЦ, визначати стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів;

обстежувати об’єкти і території з метою профілактики запобігання виникненню аварій і надзвичайних ситуацій;

отримувати вичерпну та достовірну інформацію, у тому числі про об'єкти, на яких проводяться аварійно-рятувальні роботи, необхідну для виконання своїх обов'язків;

створювати власну мережу зв’язку з використовуванням каналів стільникового зв’язку для впровадження та функціонування системи централізованого пожежного спостерігання за пожежною автоматикою об’єктів;

створювати власну мережу зв’язку для впровадження та функціонування системи централізованого техногенного спостерігання за джерелами небезпеки на потенційно небезпечних об’єктах та територіях;

подавати керівникам підприємств, установ та організацій, органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення протиаварійного стану об’єктів і територій та усунення виявлених порушень вимог безпеки життєдіяльності населення;

використовувати в установленому порядку, в тому числі на договірних засадах, засоби зв’язку, транспорту та інші матеріально-технічні ресурси підприємств, установ та організацій для рятування людей, попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, доставки працівників і спеціального оснащення на аварійні об’єкти та території;

залучати у встановленому порядку необхідних спеціалістів, у тому числі з науково-дослідних установ та навчальних закладів, для надання консультацій щодо проведення аварійно-рятувальних робіт;

проводити випробування нових зразків аварійно-рятувального обладнання і технологій;

проводити стажування, підвищення кваліфікації працівників;

надсилати запити та отримувати вичерпну та достовірну інформацію про об’єкти, на яких проводяться аварійно-рятувальні роботи, необхідну для виконання своїх обов’язків;

брати участь у реалізації спільних інвестиційних проектів із суб’єктами господарювання з питань основної діяльності;

здійснювати співробітництво в межах компетенції з міжнародними організаціями та аварійно-рятувальними службами з питань надання взаємодопомоги, гуманітарних перевезень, обміну інформацією, підготовки фахівців, удосконалення діяльності;

безперешкодного доступу на об’єкти і території з метою виконання робіт, пов’язаних з ліквідацією надзвичайної ситуації;

брати участь у роботі комісій з розслідування причин виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах;

укладати договори (контракти) з юридичними особами в установленому чинним законодавством порядку;

укладати договори на придбання та отримання в оренду в юридичних та фізичних осіб будинків, споруд, обладнання та матеріалів, транспортних засобів, обчислювальної техніки для потреб ДП МРЦ, відповідно до чинного законодавства;

організовувати та проводити виставки;

виконувати роботи та надавати платні послуги, які не суперечать та не перешкоджають основній діяльності ДП МРЦ, виключно на добровільних засадах за зверненнями заінтересованих юридичних та фізичних осіб;

створювати філіали, представництва, відділення, дільниці, лабораторії та інші відособлені підрозділи як в Україні, так і за кордоном із правом відкриття поточних і розрахункових рахунків і затвердженням положень про них;

здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;

вимагати від осіб, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації, дотримання правил, запроваджених установленими заходами безпеки;

залучатися відповідними державними наглядовими органами до комплексних перевірок стану техногенно-екологічної безпеки тощо;

отримувати і використовувати для власних потреб у межах чинного законодавства кредити банків і благодійну допомогу;

організовувати та проводити медичне забезпечення працівників ДП МРЦ, у тому числі медичні огляди, медико - психологічну реабілітацію, забезпечувати санаторно-курортне лікування;

отримувати відповідні ліцензії згідно з чинним законодавством України;

за згодою Уповноваженого органу управління брати участь в об’єднанні юридичних осіб на добровільних засадах, якщо це не суперечить чинному законодавству України;

залучатися до виконання інших завдань, згідно з чинним законодавством, визначених Уповноваженим органом управління та Урядом України.

7.2. Обов’язки ДП МРЦ:

організація функціонування структурних підрозділів у режимі постійної готовності до виконання необхідного комплексу аварійно-рятувальних робіт в умовах надзвичайної ситуації або загрози її виникнення;

постійне підтримання високого рівня професіоналізму працівників для проведення аварійно-рятувальних робіт;

забезпечення можливості десятидобового проведення аварійно-рятувальних робіт в автономному режимі, створення для цього відповідних матеріально-технічних резервів;

взаємодія з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності під час проведення аварійно-рятувальних робіт;

координація дій у процесі використання сил і засобів інших аварійно-рятувальних служб;

участь у проведенні експертизи проектних рішень щодо поліпшення захисту об'єктів і територій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій;

створення інформаційного банку даних про стан небезпечності об'єктів підвищеної небезпеки, що обслуговуються;

участь в оцінці стану готовності об'єктів, що обслуговуються, до проведення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків, виконання заходів щодо посилення їх протиаварійного захисту і підвищення ступеня підготовленості персоналу об'єктів до дій в умовах надзвичайної ситуації;

участь у визначенні прийнятних рівнів ризику за можливими наслідками надзвичайних ситуацій у процесі експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки;

участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію об'єктів, які потребують аварійно-рятувального обслуговування;

визначення разом з відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування складу та обсягів, рівня оснащення, місць розташування сил і засобів, призначених для ліквідації надзвичайних ситуацій;

розроблення заходів щодо підвищення безпеки життєдіяльності населення і зменшення збитків у випадках виникнення надзвичайних ситуацій та практична їх реалізація за рішеннями органів виконавчої влади;

участь у роботі комісій з розслідування причин виникнення надзвичайних ситуацій та розробленні заходів щодо їх запобігання;

участь у розробленні та виконанні державних цільових, регіональних і галузевих програм попередження надзвичайних ситуацій і підвищення рівня техногенної безпеки;

своєчасне та якісне виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, виконання договірних робіт та надання послуг відповідно до чинного законодавства України;

створення належних умов для високопродуктивної праці своїх працівників, дотримання чинного законодавства про працю, соціальне страхування, норм і правил охорони праці;

вжиття заходів з метою підвищення матеріальної заінтересованості працівників, забезпечення економного і раціонального використання коштів, своєчасних розрахунків з працівниками;

забезпечення виконання норм і вимог охорони навколишнього природного середовища;

здійснення бухгалтерського та статистичного обліку, складання та у визначені терміни подання в установленому порядку відповідним органам звітності з усіх видів діяльності за затвердженими формами;

організація та забезпечення зберігання медичного та матеріально-технічного майна мобільного госпіталю, проведення профілактично-регламентних робіт, оновлення запасів медикаментів, підтримання постійної готовності до його виїзду в зону надзвичайної ситуації для надання кваліфікованої та окремих видів спеціалізованої медичної допомоги постраждалим і хворим як в Україні, так і за кордоном;

розвиток наявних можливостей ДП МРЦ як пошуково-рятувальної служби, що реагує на надзвичайні ситуації державного і міжнародного рівня;

розвиток взаємодії з іноземними пошуково-рятувальними загонами, розробляти стандартизовані норми, процедури і обмін найкращим досвідом національних і міжнародних пошуково-рятувальних загонів;

визначення критеріїв мінімальних вимог до міжнародних пошуково-рятувальних загонів;

вжиття заходів з підвищення ефективності надання міжнародної допомоги в проведенні пошуково-рятувальних операцій, включаючи подальше розроблення загальних стандартів.

8. Господарська, економічна та соціальна діяльність

8.1. Основна діяльність ДП МРЦ - реалізація державної політики запобігання, реагування та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціально-політичного характеру, рятувальної справи, техногенної та пожежної безпеки.

8.2. Діяльність та забезпечення ДП МРЦ технічними засобами, інвентарем та обіговими коштами, що необхідні для організації її діяльності, та фінансування здійснюється за рахунок коштів державного бюджету згідно з кошторисом.

8.3. Взаємовідносини ДП МРЦ з іншими підприємствами, установами та організаціями здійснюються виключно на договірній основі у відповідності з чинним законодавством.

8.4. Оплата праці працівників ДП МРЦ, преміювання, виплата винагород, компенсації, інші заохочення проводяться за рахунок і в межах коштів, передбачених фондом оплати праці у порядку і розмірах, визначених Галузевою Угодою, Колективним договором ДП МРЦ, іншими чинними нормативно-правовими актами.

Мінімальна заробітна плата не може бути нижчою за мінімум, встановлений Кабінетом Міністрів України.

8.5. У ДП МРЦ можуть застосовуватися тимчасово на період подолання фінансових труднощів підприємства терміном не більш як шість місяців норми Колективного договору, що допускають оплату праці нижче від норм, визначених генеральною, галузевою або регіональною угодами, але не нижче від державних норм і гарантій в оплаті праці.

8.6. ДП МРЦ самостійно планує та визначає перспективу свого розвитку.

8.7. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя, здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування, проходження медичних комісій, пільг вирішуються начальником ДП МРЦ спільно з трудовим колективом у межах визначених коштів, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

8.8. ДП МРЦ веде оперативний, бухгалтерський та інший облік результатів своєї господарської діяльності відповідно до законодавства.

Фінансові результати господарської діяльності ДП МРЦ визначаються на підставі річного бухгалтерського балансу.

8.9. Планування діяльності з використання коштів (майна) здійснюється ДП МРЦ шляхом складання річних фінансових планів у порядку та за формою, що визначаються МНС України.

8.10. Кошти в іноземній валюті зараховуються на валютний рахунок ДП МРЦ.

8.11. ДП МРЦ самостійно сплачує обов’язкові платежі та інші відрахування згідно з чинним законодавством.

8.12. ДП МРЦ забезпечує подання органам державної статистики статистичної звітності в обсягах та строках, що передбачені законодавством.

8.13. Збитки, завдані ДП МРЦ в результаті порушення його майнових прав фізичними і юридичними особами, відшкодовуються в порядку, встановленому чинним законодавством.

8.14. ДП МРЦ може володіти, користуватися землею та іншими природними ресурсами відповідно до чинного законодавства України.

8.15. Контроль за діяльністю ДП МРЦ та його відносини з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування здійснюються згідно з чинним законодавством.

9. Зовнішньоекономічна діяльність

9.1. ДП МРЦ має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України.

9.2. Брати участь у діяльності міжнародних організацій та установ за профілем ДП МРЦ.

9.3. ДП МРЦ має право засновувати або вступати в міжнародні організації, підтримувати прямі міжнародні зв’язки, брати участь у міжнародних проектах, навчаннях, а також проводити міжнародну діяльність в інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

9.4. ДП МРЦ має право розвивати взаємовигідні зовнішньоекономічні зв’язки торговельно-економічного і науково-технічного характеру.

9.5. ДП МРЦ має право ввозити на територію України та вивозити за її межі в установленому законодавством порядку матеріали, обладнання та іншу техніку необхідну для ведення діяльності та виконання функцій визначених даним Статутом.

10. Відповідальність

10.1. ДП МРЦ несе відповідальність за неналежне виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України.

10.2. ДП МРЦ відповідає за свої зобов’язання коштами, що є в його розпорядженні, та закріпленим за ним майном.

10.3. ДП МРЦ відповідає за всіма своїми зобов’язаннями лише в межах належного йому майна.

10.4. ДП МРЦ не несе відповідальності за зобов’язаннями держави та Уповноваженого органу управління.

Держава та Уповноважений орган управління не несуть відповідальності за зобов’язаннями ДП МРЦ.

11. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту,

ліквідація та реорганізація

11.1. Будь-які зміни та доповнення до цього Статуту повинні бути письмово оформлені у вигляді окремих додатків, які є невід’ємною частиною Статуту або шляхом викладення даного Статуту в новій редакції, затверджені наказом Уповноваженого органу управління, та підлягають реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

11.2. Ліквідація та реорганізація (злиття, поділ, виділення, перетворення) ДП МРЦ здійснюється рішенням Міністра надзвичайних ситуацій України, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, - за рішенням суду.

11.3. Ліквідація ДП МРЦ здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється відповідно до чинного законодавства України.

Начальник та головний бухгалтер ДП МРЦ обов`язково включаються до складу цієї комісії.

Порядок і терміни проведення ліквідації, а також термін для заяви претензій кредиторам визначаються згідно з чинним законодавством України.

11.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження управління ДП МРЦ.

Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс ДП МРЦ і подає його на затвердження органу, який призначив ліквідаційну комісію.

11.5. У разі ліквідації, майно ДП МРЦ, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, повертається до Уповноваженого органу управління.

11.6. У разі реорганізації усі права та обов’язки реорганізованого ДП МРЦ переходять до правонаступника.

11.7. Ліквідація ДП МРЦ вважається завершеною, а ДП МРЦ таким, що припинив свою діяльність, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

11.8. Питання, які не врегульовані даним Статутом та доповненнями до нього, вирішуються згідно з чинним законодавством України.

Начальник ДП МРЦ С. ЛавриненкоСкачать документ

Похожие документы:

 1. Наказом мнс україни від 08. 07

  Документ
  1. Перелік об’єктів будівництва, визначених додатком А ДСТУ Б А.2.2-7:2010, на проектування яких підготовка і надання вихідних даних та вимог, необхідних для розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони),
 2. Донецької облдержадміністрації, який створюється головою Донецької облдержадміністрації І підпорядковується голові Донецької облдержадміністрації та мнс україни

  Документ
  1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Донецької облдержадміністрації (далі – управління) є структурним підрозділом Донецької облдержадміністрації, який
 3. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій нака з

  Документ
  З метою підвищення спортивної майстерності, всебічного вдосконалення системи фізичної культури і спорту серед особового складу органів управління та підрозділів МНС України,
 4. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків (2)

  Документ
  З метою виконання протоколу № 2 засідання Колегії Міністерства від 21.10.2005 щодо розробки методичних матеріалів стосовно порядку підготовки документів до Кабінету Міністрів України та Урядових комітетів,
 5. Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. №1432, щодо методичного забезпечення планування та належного проведення евакуаційних заходів, наказую: Затвердити методичні рекомендації

  Методичні рекомендації
  Відповідно до вимог пункту 54 Положення про евакуацію населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р.

Другие похожие документы..