Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Поведать, воссоздать на бумаге жизнь человеческую -нереально. Творчество - визитная карточка того, кто был - визитная карточка для тех, кто остался. ...полностью>>
'Документ'
Философия. В 2 ч. Ч. I. Историческое развитие философии. Основные направления и школы Под ред. Л. С. Сысоевой, А. А. Степанова. – Томск: Изд. ТГПУ, ...полностью>>
'Диплом'
Беларусская медицинская академия последипломного образования, Минский городской центр медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболева...полностью>>
'Документ'
1.1. Це Положення регламентує порядок приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що перебувають у державній власності і не можуть бути добудован...полностью>>

Основні завдання та функції відділу обліку та звітності

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Основні завдання та функції відділу обліку та звітності

- Забезпечення достовірності оперативної та статистичної звітності.

- Організація збереження державної таємниці та контроль за її станом.

- Підготовка матеріалів для розміщення на Web-сайті.

- Організація контролю за дотриманням вимог Інструкції про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України.

- Організація контролю за дотриманням порядку нарахування та погашення пені.

- Організація контролю за дотриманням вимог чинних законів, наказів, постанов, інструкцій та методичних вказівок щодо адміністрування облікових показників.

- Супроводження форм обліку податків і зборів (обов’язкових платежів), що надходять до бюджетів та до державних цільових фондів, і порядку ведення цих форм.

- Супроводження порядку взаємодії органів державної податкової служби України, фінансових органів та органів Державного казначейства України в процесі повернення помилково та/або надміру сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів) платникам податків.

- Взаємодія з Державним регіональним казначейством з питань відшкодування ПДВ.

- Супроводження порядку заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету.

- Підготовка інформації щодо змін реквізитів із зарахування коштів до бюджетів усіх рівнів та порядку оформлення платіжних доручень.

- Супроводження звітних показників у розрізі платежів, контроль за справлянням яких покладений на податкові органи, у частині обліку коштів, що надходять на аналітичні рахунки за доходами Державного казначейства України.

- Обмін інформацією з органами Державного казначейства України про надходження платежів на бюджетні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства, та надходження розрахунків за окремими постановами та нормативними актами.

- Відстеження відповідності чинному законодавству відображення в обліку та звітності розмежування надходжень між бюджетами усіх рівнів.

- Контроль за відповідністю платежів кодам бюджетної класифікації України, символам звітності банку за балансовими рахунками, на які органами Державного казначейства України зараховуються платежі.

- Забезпечення контролю за достовірністю звітних показників і звітності для відстеження процесів формування дохідної частини бюджету.

- Аналіз показників бази даних АІС "Галузь" у частині бюджетоутворюючих звітних показників, формування інформацій по зазначених показниках згідно з регламентами, затвердженими відповідними наказами ДПА України, у розрізі податків, регіонів, платників, галузей, КВЕД.

- Наповнення інформаційної бази ДПА України звітними показниками щодо розрахунків платників з бюджетом.

- Одержання від державних податкових інспекцій звітності та інформації про результати роботи, зведення і формування звітності за результатами роботи державних податкових інспекцій щодо мобілізації доходів до бюджетів усіх рівнів, розрахунків платників з бюджетом, результатів контрольно-перевірочної роботи, розстрочення (відстрочення) податкових зобов'язань, прощення та відстрочення податкового боргу у зв'язку з укладанням мирової угоди, аналізу кількості платників податків, податкового боргу.

- Щоденне формування звітності на підставі зведених показників АІС "Галузь" за регламентами, затвердженими відповідними наказами ДПА України, за різними термінами складання.

- Проведення звірки даних по податкових надходженнях до бюджетів з органами Державного казначейства.

- Перевірка повноти, достовірності і відповідності зведених показників щодо надходжень до бюджету, які надаються податковим органам, аналогічним показникам звітності Державного казначейства України.

- Аналіз стану бази даних АІС "Галузь" у частині облікових показників, здійснення контролю за достовірністю показників, формування рекомендацій щодо її вдосконалення.

- Організація та проведення семінарів, лекцій, нарад з питань організації роботи щодо адміністрування бюджетоутворюючих звітних показників та складання звітності.

- Формування зведеного звіту "Пільги" згідно з функціональною схемою формування та обробки податкової звітності в частині зведеного звіту "Пільги".

- Забезпечення прозорості, достовірності та відкритості інформації про діяльність територіальних органів ДПС, вільного отримання її юридичними та фізичними особами, крім обмежень, встановлених законодавством.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Основні завдання та функції фінансового відділу

  Документ
  - Організація планування витрат на утримання Державної податкової адміністрації у Волинській області та підвідомчих організацій по кодах функціональної та економічної класифікації.
 2. Звіт про виконання плану робіт

  Документ
  1.Організація роботи підрозділів СДПІ у м. Києві по роботі з ВПП щодо виконання завдань, встановлених бюджетним розписом Міністерства фінансів України та розписом доходів Київської міської державної адміністрації
 3. Звіт про виконання відповідних заходів Плану роботи

  Документ
  1.Організація роботи підрозділів СДПІ у м. Києві по роботі з ВПП щодо виконання завдань, встановлених бюджетним розписом Міністерства фінансів України та розписом доходів Київської міської державної адміністрації
 4. Звіт Плану роботи державної податкової адміністрації у Вінницькій області за IІІ квартал 2009 року

  Документ
  Проведення щоденного аналізу надходжень податку на прибуток, плати за торгові патенти на деякі види підприємницької діяльності, єдиного податку з юридичних осіб та частини прибутку (доходу) державних підприємств,
 5. Зміст передмова з розділ Основи організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах 5

  Документ
  Відповідно до програми дисципліни розглядаються проблеми організації та методики обліку основних господарських операцій з виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ, наводиться характеристика нового плану рахунків, форм

Другие похожие документы..