Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Чарльз Діккенс був в Англії найпопулярнішим письменником свого часу. Його романи, що з'являлися спочатку в періодичному друці, а потім що виходили ок...полностью>>
'Документ'
Те, ограничения по ведению бизнеса, касаются только малого и среднегшо бизнеса - но никак не крупного, особенно олигархического (=привилегированного)...полностью>>
'Документ'
Вся система обеспечения безопасности человека в современных российских условиях, на мой взгляд, может быть условно разделена на следующие подсистемы:...полностью>>
'Документ'
Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который л...полностью>>

Аналіз регуляторного впливу (24)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту розпорядження голови Київської облдержадміністрації “Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Київської області (внутрішньообласні маршрути)”

1. Опис проблеми.

Проблема, яку планується розв’язати за допомогою державного регулювання полягає у невідповідності сучасного рівня тарифів на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Київської області (внутрішньообласні маршрути), які не дозволяють покривати поточні витрати суб’єктів господарювання на надання цих послуг, забезпечувати розвиток автомобільного транспорту, стимулювати впровадження новітніх технологій перевезень, застосування сучасних типів автобусів та не забезпечує в повній мірі реалізацію завдань та функцій державного регулювання між суб’єктами господарювання для здійснення підприємницької діяльності, споживачам захисту їх прав вільного вибору послуг до їх потреб.

Зазначена проблема обумовлена тим, що з часу встановлення Розпорядженням голови облдержадміністрації від 02 липня 2009 року № 548, яким затверджувалися граничні тарифи на перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом (який працює у звичайному режимі руху) у міжміському внутрішньообласному і приміському сполученні в межах Київської області – для суб’єктів господарювання області всіх форм власності, які затвердженні в розмірах 0,22 грн. у міських та приміських автобусах, які за своєю конструкцією мають місця для сидіння та стояння та у міжміських автобусах, які поза проходом не мають місць для стояння за 1 пасажирокілометр без податку на додану вартість; витрат, пов’язаних з обслуговуванням пасажирів на автовокзалах та автостанціях; страхового платежу з обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті; на перевезення автобусами міжміського внутрішньообласного сполучення одного місця багажу, дозволеного для перевезення, в залежності від відстані перевезення, в розмірах: від 1 до 100 км - 0,50 грн.; понад 100 км - 1.00 грн., тобто з серпня 2009 року до жовтня 2011 року:

- підвищення вартості на паливно-мастильні матеріали в середньому по області (дизельне пальне) із 6,80 грн. до 9,45 грн. за літр (39%),

- зростання рівня мінімальної заробітної плати з 605 (2009 р.) грн. до 985 грн.(кінець 2011) (68,8%);

- зросла вартість витрат на технічне обслуговування і ремонт рухомого складу (на 27%);

- значно зросла вартість інших витрат, які впливають на формування собівартості перевезень та було здійснене повторне відстеження ефективності (Розпорядження голови облдержадміністрації від 02 липня 2009 року № 548), за результатами якого можна зробити висновок, що даний регуляторний акт, що був прийнятий з метою забезпечення рентабельної роботи, поліпшення матеріально-технічної бази суб’єктів підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, які виконують перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом, який працює у звичайному режимі руху у міжміському внутрішньообласному і приміському сполученні в межах Київської області, для задоволення потреб населення в автоперевезеннях на вказаних сполученнях – не досяг своєї мети, на що суттєво вплинули зовнішні чинники, на які розробник регуляторного акта об’єктивно не може впливати: значне подорожчання паливно-мастильних матеріалів, підвищення рівня мінімальної заробітної плати та значне зростання вартості інших матеріальних ресурсів, які впливають на формування собівартості перевезень та було встановлено, що сучасний рівень тарифів на перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом, який працює у звичайному режимі руху у міжміському внутрішньообласному і приміському сполученнях в межах Київської області не дозволяє покривати поточні витрати суб’єктів господарювання на надання цих послуг, подальше збереження тарифів на сучасному рівні може спричинити зменшення кількості маршрутів, обсягів перевезень, банкрутство підприємств, які надають послуги з перевезення пасажирів.

Таким чином, даний регуляторний акт у сучасному вигляді порушує один з принципів державної регуляторної політики, а саме принцип збалансованості, відповідно до якого у регуляторній діяльності забезпечується баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

Аналіз збиткової діяльності виконувався на прикладі 12 перевізників, які виконують перевезення пасажирів і багажу , які працюють у звичайному режимі руху на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування , які не виходять за межі Київської області.

2. Визначення цілей регулювання.

Основна ціль державного регулювання є забезпечення реалізації єдиної тарифної політики на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Київської області (внутрішньообласні маршрути) основні завдання якої спрямовані на:

забезпечення балансу інтересів держави, органів місцевого самоврядування, користувачів транспортних послуг та підприємств, установ, організацій, інших юридичних та фізичних осіб – суб’єктів господарювання на автомобільному транспорті незалежно від форм власності;

забезпечення якісного та безпечного функціонування автомобільного транспорту;

розвиток та удосконалення нормативної бази діяльності автомобільного транспорту;

визначення загальних засад стратегічного розвитку, системи управління, реформування та регулювання автомобільного транспорту;

визначення пріоритетних напрямів розвитку та шляхів оптимізації діяльності автомобільного транспорту;

захист прав споживачів під час їх транспортного обслуговування;

захист національного ринку транспортних послуг та суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері автомобільного транспорту;

створення рівних умов для роботи всіх суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері пасажирських перевезень, обмеження монополізму та розвиток конкуренції;

забезпечення зайнятості населення, підготовки спеціалістів і робочих кадрів, охорони праці;

раціональне використання енергетичних та матеріальних ресурсів;

охорону довкілля від шкідливого впливу автомобільного транспорту, проведення науково-технічної роботи, досліджень та розвиток системи статистики.

Тарифна політика на автомобільному транспорті має задовольняти підприємницький інтерес, забезпечувати розвиток автомобільного транспорту, стимулювати впровадження новітніх технологій перевезень, застосування сучасних типів транспортних засобів, а також сприяти вирішенню таких завдань:

збільшення можливостей суб’єктів господарювання щодо забезпечення потреб споживачів у послугах, залучення інвестицій у розвиток автомобільного транспорту та досягнення сталих економічних умов роботи;

стимулювання конкуренції та появи нових суб’єктів господарювання, які належать до автомобільного транспорту;

забезпечення балансу між платоспроможним попитом на послуги та обсягом витрат на їх надання;

забезпечення стабільності, прозорості та прогнозованості тарифів.

Впровадження регуляторного акта дозволить забезпечити реалізацію державної політики, спрямованої на подальший розвиток транспортного комплексу з метою своєчасного, повного, безпечного, якісного й ефективного задоволення потреб населення у перевезеннях, що відповідає цілям, зазначеним у щорічному Посланні Президента України до Верховної Ради України, Регіональній програмі вдосконалення пасажирських перевезень автомобільним транспортом у Київській області на 2009 – 2011 роки, затвердженій рішенням облради .

Запровадження положень проекту даного регуляторного акта дозволить поліпшити сучасний стан у сфері надання транспортних послуг, розвинути транспортну інфраструктуру, зберегти кількість рейсів, маршрутів та графіків руху, що також підвищить рівень довіри громадян до влади.

3. Альтернативи.

Першою альтернативою запропонованому регуляторному акту може бути порядок прямого, на підставі наданих автомобільним перевізником, економічно обґрунтованих розрахунків тарифів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування та погоджених замовником перевезень (Київською облдержадміністрацією). Однак такий механізм може привести до порушень законодавства про захист економічної конкуренції, створити умови для антиконкурентних дій.

Другою альтернативою запропонованому регуляторному акту є збереження в області діючих тарифів, проте у такому випадку досягнення зазначених цілей неможливе. Це призведе до негативних наслідків, а саме:

зменшення кількості маршрутів;

обсягів перевезень;

банкрутство підприємств, які надають послуги з перевезення пасажирів автобусами.

скорочення робочих місць;

відсутності умов перевезень, які сприяли б максимальному задоволенню потреб пасажирів з надання якісних послуг з перевезень;

появи негативних зовнішніх чинників.

Найбільш впливовими зовнішніми чинниками, що впливатимуть на дію регуляторного акта, будуть:

зміна чинного законодавства у сфері пасажирських перевезень;

зміна вимог до перевізників, що надають послуги з перевезення пасажирів;

значне подорожчання паливно-мастильних матеріалів;

збільшення розмірів мінімальної заробітної плати;

зміна умов оподаткування суб’єктів господарювання, що надають відповідні послуги.

Зазначені чинники мають значний вплив на результативність запропонованого регуляторного акта. Тому, буде запроваджено постійний моніторинг щодо їх оцінки, за результатами якого до запропонованого регуляторного акта будуть внесені відповідні зміни для усунення негативного впливу зазначених зовнішніх чинників.

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним з огляду на можливість виконання та ефективної реалізації регуляторного акта, який повністю відповідає повноваженням облдержадміністрації.

Лише у даний спосіб, шляхом встановлення економічно – обґрунтованих тарифів на перевезення пасажирів автобусами, які працюють у звичайному режимі руху можна вирішити вказану проблему найкращим чином, а також врахувати інтереси громадян, держави та підприємців, які надають послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, які враховують підвищення цін на пальне та зростання розміру мінімальної заробітної плати.

Цей спосіб стимулює автомобільних перевізників до безпеки перевезень, оновлення техніки, сприяє розвитку добросовісної конкуренції, створенню нових робочих місць, поліпшенню рівня послуг, що надаються.

4. Опис механізмів і заходів для розв’язування проблеми.

Вказану вище проблему планується розв’язати шляхом встановлення економічно – обґрунтованих тарифів на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Київської області (внутрішньообласні маршрути), розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

Дане розпорядження підлягає державній реєстрації та оприлюдненню в засобах масової інформації.

Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінюватись за результатами відстеження діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з перевезенням пасажирів.

5. Обґрунтування можливості досягнення цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Встановлення тарифів на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Київської області (внутрішньообласні маршрути) дозволить у повному обсязі відшкодовувати фактичні витрати перевізників від надання транспортних послуг, забезпечити їх повноцінне та якісне надання із збереженням кількості рейсів та маршрутів, забезпечить прибутковість роботи автопідприємствам, що у свою чергу буде сприяти оновленню рухомого складу та підвищенню безпеки перевезень та надасть можливість органам місцевої влади оперативно приймати заходи по задоволенню потреб населення в перевезеннях, задовольняти підприємницький інтерес, сприяти вирішенню завдань по підвищенню можливостей усіх суб’єктів підприємницької діяльності в забезпеченні потреб споживачів у послугах, залученню інвестицій у його розвиток на досягнення сталих економічних умов роботи.

Враховуючи те, що нові тарифи регулюються за допомогою запропонованого регуляторного акта (виконання якого контролюється), це дозволить запобігти різкому та невиправданому зростанню цін на послуги з перевезення пасажирів та забезпечити захист населення від необґрунтованого підвищення вартості проїзду при одночасному врахування інтересів перевізників.

Виконання вимог даного регуляторного акта не потребує додаткових витрат з коштів Державного, обласного та місцевих бюджетів, а також не потребує додаткових витрат на контроль за виконанням вимог даного регуляторного акта.

Встановлення нових тарифів розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації дозволить об’єктивно визначати рівень ціни на транспортні послуги, своєчасно оцінювати та вносити відповідні зміни до даного розпорядження, з метою створення сприятливих умов для пасажирів та перевізників.

Проведення контрольного відстеження результативності регуляторного акту через рік з дня набрання чинності. Відстеження результативності регуляторного акту здійснюється шляхом:

проведення соціального опитування респондентів-вибірки підприємств-перевізників з метою встановлення кількісних та якісних значень показників результативності даного регуляторного акта;

отримання інформації від податкових та статистичних органів про звіти підприємств з метою встановлення кількісних значень показників результативності даного регуляторного акта;

контрольні перевірки управлінням промисловості, транспорту та зв’язку разом з головавтотрансінспекцією та обласним управлінням у справах захисту прав споживачів, з метою встановлення фактичного рівня пасажиропотоків та якості надання послуг по підприємствах-перевізниках;

отримання оперативної інформації про стан цін від державної інспекції з контролю за цінами в області з метою встановлення фактичного рівня вартості палива.

6. Визначення очікуваних результатів результати від прийняття регуляторного акта.

У разі прийняття запропонованих тарифів підприємства отримують вигоди у формі беззбиткової діяльності та збільшення оборотних коштів, які будуть використані на оновлення оборотних активів.

Держава в разі прийняття запропонованого регуляторного акту отримає вигоди за рахунок збільшення надходжень до центрального та місцевих бюджетів.

Громадяни в разі прийняття запропонованого регуляторного акта матимуть можливість отримувати більш якісні послуги в межах області та безпечне здійснення перевезень. Також за рахунок збільшення відрахувань до місцевого бюджету, збільшаться і відрахування на соціальні потреби територіальної громади.

Дані показники зазначені у таблиці :

Суб’єкти

Вигоди

Витрати

Держава

Виконання соціальних функцій, надання послуг малозабезпеченим та пільговим категорій пасажирів, збільшення відрахувань до бюджету всіх рівнів.

Пов’язані з компенсацією за перевіз пільгових категорій пасажирів та контролю за виконанням даного акту

Суб’єкти

господарювання

Беззбиткова діяльність, збільшення оборотних коштів, покращення якості послуг шляхом оновлення рухомого складу

Обмежується рентабельність їх господарської діяльності

Громадяни

Отримають більш якісні та безпечні послуги за рахунок оновлення рухомого складу перевізників

Витрати, пов’язані зі збільшенням тарифу

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

Термін дії запропонованого регуляторного акта постійний, із можливістю внесення у нього змін шляхом корегування тарифів на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху в приміському та міжміському внутрішньо обласному сполученні в межах Київської області, а також його відміни у разі змін нормативно-правових актів вищого рівня, що врегульовує дане питання.

8. Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта.

З метою відстеження результативності цього регуляторного акта визначено наступні показники результативності:

фактичний рівень тарифів та порівняння з іншими областями України;

кількість суб’єктів господарювання, які здійснюють перевезення пасажирів або надають транспортні послуги;

кількість пасажирів що користуються послугами перевізників;

обсяг коштів від надання послуг з перевезення пасажирів або надання транспортних послуг;

розмір надходжень до місцевого бюджету, державних цільових фондів від господарської діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з перевезенням пасажирів або наданням транспортних послуг;

розмір коштів і часу, що витрачається суб’єктами господарювання, пов’язаних із виконанням вимог цього регуляторного акта;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основними положеннями цього регуляторного акта.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

Строк проведення базового відстеження результативності регуляторного акта:

Базове відстеження проблемної ситуації, на врегулювання якої спрямовується дія регуляторного акта буде здійснюватися управлінням промисловості, транспорту та зв’язку облдержадміністрації після набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності дії регуляторного акта, буде проведено через 1 рік, тобто у 2012 році, з дня набрання ним чинності за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони, будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

Для відстеження результативності дії регуляторного акта планується проведення таких заходів:

оприлюднення проекту регуляторного акта з метою отримання відповідних зауважень, пропозицій та звітів про періодичне відстеження результативності даного акта в місцевих засобах масової інформації;

проведення соціального опитування шляхом опитування респондентів –вибірки підприємств перевізників з метою встановлення кількісних та якісних значень показників результативності даного регуляторного акта;

отримання інформації від податкових та статистичних органів про звіти підприємств з метою встановлення кількісних значень показників результативності даного регуляторного акта;

контроль перевірки управлінням промисловості, транспорту та зв’язку з головавтотрансінспекцією, обласним управлінням у справах захисту прав споживачів та державною інспекцією з контролю за цінами в Київській області з метою, встановлення фактичного рівня пасажиропотоків та якості надання послуг по підприємствах-перевізниках;

отримання оперативної інформації про стан цін від державної інспекції з контролю за цінами в області з метою встановлення фактичного рівня вартості палива, тощо.

Результативність норм буде відстежуватись за кількісними та якісними показниками.

Якісні показники:

рівень безпечності пасажирських перевезень пасажирським автомобільним транспортом;

поліпшення чи погіршення якості надання послуг пасажирським автомобільним транспортом загального користування;

задоволення попиту населення на якісні та безпечні перевезення.

Кількісні показники:

кількість скарг та відгуків суб’єктів господарської діяльності, звернень громадян, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на запровадження на практиці даного регуляторного акту як позитивного, так і негативного характеру, що дасть змогу сформувати точку зору суспільства на дану проблематику;

зростання чи зменшення кількості порушень перевізниками положень нормативно правових актів при здійсненні пасажирських перевезень автомобільним транспортом, що виявлятимуться компетентними органами;

кількість спорів, що виникатимуть внаслідок запровадження на практиці регуляторного акта, та про які стане відомо розробнику.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено управлінням промисловості, транспорту та зв’язку Київської облдержадміністрації.

Начальник управління

промисловості, транспорту та зв’язку С.М. ДіденкоСкачать документ

Похожие документы:

 1. Аналіз регуляторного впливу (4)

  Конкурс
  до проекту рішення виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради «Про затвердження умов конкурсів з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м.
 2. Аналіз  регуляторного впливу

  Документ
  проекту  регуляторного акта- проект рішення  Новоодеської міської ради “ Про затвердження  Порядку залучення  та  використання  коштів  пайової участі (внеску) замовників у створенні і  розвитку інженерно-транспортної та  соціальної  інфраструктури  м.
 3. Аналіз регуляторного впливу (17)

  Закон
  Відповідно до статті 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року " Про затвердження методик проведення аналізу
 4. Аналіз регуляторного впливу (23)

  Документ
  Підсумки роботи ТзОВ „САНКОМ-РІВНЕ” за 2010 рік і 9 місяців 2011р. показали, що підприємство зазнає збитків, оскільки діючі тарифи на послуги з вивезення побутових відходів не покривають фактичної вартості їх надання.
 5. Аналіз регуляторного впливу (7)

  Закон
  (відповідно до статті 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.

Другие похожие документы..