Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Руководство'
Исакова А.И., Григорьева М.В. Руководство по преддипломной практике и дипломированию по специальности 080801 «Прикладная информатика в экономике»: Уче...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится 19 ноября 2009 г. в 14 часов на заседании объединенного совета ДМ 218.007.02 по защите докторских и кандидатских диссертаций в Омском...полностью>>
'Программа курса'
Социология, являясь наукой об обществе как целостной системе, занимает особое место среди дисциплин социально-гуманитарного цикла, изучаемых в вузе, ...полностью>>
'Документ'
В ежедневном будничном ритме жизнивсе кажется знакомым, привычным, надежным. Мы не задумываемся над тем, что обеспечивает эту надежность, предсказуем...полностью>>

І. джерела

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

І. ДЖЕРЕЛА

Міжнародні документи та угоди:

 1. Загальна декларація прав людини. / Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2003. - № 3.

3. …

Законодавство України:

 1. Конституція України. – K.: УПФ, 1996. – 63 с.

 1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення частин другої і третьої статті 84 та частин другої і четвертої статті 94 Конституції України (справа щодо порядку голосування та повторного розгляду законів Верховною Радою України) від 7 липня 1998 року № 1-19/98 N 11-рп/98 . / Офіційний вісник України. - 1998. - № 27. - С. 139.

Судова практика:

 1. Постанова Європейського Суду з прав людини у справі Брумареску проти Румунії від 28.11.1999. / Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – 2000. - № 4.

 1. Judgement of the European Court of Human Rights in the case of Van Marle and Others v. The Netherlands from 26.06.1986. Euporean Court of Human Rights. Search portal HUDOC database: <t/ECHR>. Перевірено 28.05.2008.

ІІ. НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА

Монографії (один, два або більше авторів):

 1. Мармазов В.Є., Пушкар П.В. Захист прав та майнових інтересів у Європейському суді з прав людини: Навчально-практичний посібник / За ред.. Онищука М.В. – К.,: Видавничий дім «Юридична книга», 2001. – 288 с.

 1. Laurent Sermet. Convention Europeenne des Droits de l’Homme et le droit de propriete./ Edition du Conseil de l’Europe. – 1992. – p. 56.

Складові частини журналу:

 1. Кузнєцова Н.С. Українське законодавство про власність: проблеми відповідності європейським стандартам // Європейська конвенція з прав людини: основні положення, практика, застосування, український контекст / За ред. О.Л.Жуковської. – К., 2004. – С.723-740.

 2. ..

 1. Шевчук Ірина. Всього на розгляді в урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини постійно перебуває близько 400 справ. // Юридичний журнал. – 2006. - №8.

Тези доповідей:

 1. Актуальні питання державотворення в Україні. Збірка наукових праць міжнародної науково-практичної конференції (24-25 квітня 2008 року). – К.: ВГЛ «Обрій», 2008. – 260 с.

Автореферати дисертацій:

 1. Позбавлення права приватної власності: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / А.З. Баранюк; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2007. — 14 с. — укр.: <http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07bazppv.zip>. Перевірено 28.05.2008.

Джерела в Інтернеті:

 1. Європейський Суд з прав людини. Аналітичний ресурс місцевого та регіонального розвитку: <http://www.municipal.gov.ua/1336>. Перевірено 28.05.2008.

 1. Украинские судьи примерят европейскую мантию // Зеркало недели. – 2006.– № 12: <http: >. Перевірено 28.05.2008.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Джерела права

  Документ
  Розглядаючи об'єктивне право, необхідно одним з перших розглянути питання про джерела права. Походження самого цього терміну пов'язують із творчістю Тита Лівія, який, вказуючи у своїй історії Риму на закони XII таблиць, сказав, що
 2. Джерела галузі конституційного права. Зміст

  Документ
  Відомо, що способам юридичного нормоутворення відпо­відають властиві їм форми відображення юридичних норм: односторонньому волевиявленню органів держави — юри­дичний нормативний акт, дво- чи багатосторонньому воле­виявленню суб'єктів
 3. Джерела нестабільності в регіоні арабського машріку в контексті національних інтересів україни

  Документ
  В аналітичній записці здійснено комплексний аналіз основних хронічних проблем безпеки регіону Арабського Машріку та особливостей їхньої трансформації на початку ХХІ століття.
 4. Джерело: Створення та діяльність об'єднання співвласників багатоквартирного будинку: Практичний посібник / Інститут місцевого розвитку. Київ, 2007

  Документ
  Джерело: Створення та діяльність об'єднання співвласників багатоквартирного будинку: Практичний посібник / Інститут місцевого розвитку.— Київ, 2007.— 288 c
 5. В. М. Корецького назаренко олена Аркадіївна удк 342 міжнародні договори україни в системі джерел конституційного права україни спеціальність 12. 00. 02 конституційне право автореферат

  Автореферат
  Захист відбудеться 16 червня 2006 р. о 17 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.236.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук в Інституті держави і права ім.

Другие похожие документы..